Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Sažetak

Iako postoje studije o prednostima i nedostacima igranja video igara na fizičkom i psihološkom nivou, bilo je malo ili takoreći nimalo studija o njihovom duhovnom uticaju. Međutim, sprovedeno duhovno istraživanje (korišćenjem skenera aure i energije, te visoko razvijenog šestog čula) upućuje na to da većina video igara ima negativan uticaj na auru osobe, čak i kada se igraju samo sat vremena. Istraživanje takođe pokazuje kako naizgled bezazlene video igre, namenjene manjoj deci i predtinejdžerima, imaju duhovno ometajuće delovanje. Ovaj negativan efekat se eksponencijalno umnožava kada je osoba zavisna od video igara. Dugotrajna izloženost negativnim duhovnim vibracijama vodi do negativnih posledica na fizičkom i psihološkom nivou. Međutim, osoba koja igra video igre (ili njeni roditelji) verovatno neće moći da poveže te posledice sa navikom preteranog igranja video igara jer veza nije tako očigledna. Što je osoba privrženija igranju video igara, raste značaj upotrebe duhovnih mera poput pojanja Božjeg Imena i autosugestija, kako bi se osoba izbavila iz kandži ovog duhovno štetnog oblika zabave.

1.Uvod

Dana 9. novembra 2010. godine, objavljena je video igra pucanja u prvom licu, pod nazivom “Poziv službe: Crna operacija”.

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Mesec dana kasnije, tačnije do Božića, ova igra je ukupno odigrana u trajanju od 600 miliona sati, što je ekvivalent ljudskom vremenu od 68.000 godina.

Popularnost video igara drastično je porasla poslednjih nekoliko decenija, i video igre su definitivno postale deo svakodnevne kulture. Kao roditelji, možda ste došli kući i zatekli decu kako igraju nasilnu video igru, kao što je ubijanje zombija u igri ‟Lovac na zombije”.

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

U tom trenutku, možda ste pomislili „Zar je za moju decu pucanje u zombije najbolji način da provedu slobodno vreme, zar se ne mogu igrati napolju kao što smo se mi kao deca igrali?” Mnogi od nas su čuli za opasnosti video igara i zabrinuti smo za našu decu.

Danas su dve stvari  potpuno jasne. Video igre su tu da ostanu, i da, one troše dobar deo našeg vremena.

Najčešće pitanje većine roditelja je – Da li treba da dozvolim mojoj deci da igraju video igre?

Neke studije su pokazale da igranje video igara povećava koordinaciju očiju i pokreta ruku, sposobnost rešavanja problema, te sposobnost mozga da obradi informacije. Ali, kao i previse svega, tako i previse video igara dovodi do zavisnosti, i tada trpi fizičko i psihičko zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je nedavno klasifikovala zavisnost od video igara kao mentalni poremećaj.  Međutim, gotovo da i ne postoji rasprava o duhovnim efektima video igara.

U ovom članku, objavili smo rezultate našeg istraživanja o tome kako video igre utiču na nas na duhovnom nivou.

2. Duhovni uticaj zavisnosti od video igara

Kada proučavamo propratne pojave, obično uzimamo u obzir samo fizičke i psihološke aspekte, a zaboravljamo duhovni uticaj. Međutim, duhovno istraživanje pokazalo je da duhovni uticaj bilo koje aktivnosti ima puno dublje posledice, i njegov efekat se na kraju vidi i na fizičkom i psihološkom nivou.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) u saradnji sa Maharši univerzitetom za Duhovnost (MAV)  sprovela je istraživanja o različitim aspektima života. Tim za duhovno istraživanje na Univerzitetu (zaključno sa 2020.) ima 39 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Duhovno istraživanje je pokazalo da video igre imaju duhovne posledice. U nastavku su predstavljeni rezultati probne studije o duhovnim efektima video igara koju je sproveo tim za duhovno istraživanje.

3. Eksperiment sa ciljem proučavanja igranja video igara na auru osobe

Ovaj eksperiment sproveden je u duhovno-istraživačkom centru i Ašramu u Goi, u Indiji. U eksperimentu je korišćen Univerzalni skener aure (UAS) kako bi se proučile promene u auri osobe nakon igranja video igara.

3.1 Metodologija

A. O odabranim tragaocima koji su učestvovali u eksperimentu

 • U eksperimentu je učestvovalo 5 tragalaca iz duhovno-istraživačkog centra i Ašrama
 • Svi tragaoci – učesnici redovno su praktikovali Duhovnost, i nalaze se na nešto višem duhovnom nivou od prosečnog. Takođe, zbog svoje duhovne prakse, njihovo šesto čulo je do neke mere probuđeno, i mogu da percipiraju duhovne vibracije. Prema tome, bili su u stanju da daju povratni odgovor o efektima igranja video igara na suptilnom nivou.

B. Instrument korišćen u eksperimentu

Kako bi se analizirao efekat igranja video igara na tragaoce koji su učestvovali u eksperimentu, korišćen je Univerzalni skener aure (UAS). Očitavanja aure tragalaca učesnika napravljena su UAS skenerom pre i posle igranja video igara.

UAS je instrument koji je razvio dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik) i koristi se za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne), te aure oko objekta (živog ili neživog). UAS očitavanje daje podatke o negativnoj auri, pozitivnoj auri i ukupno izmerenoj auri oko objekta koji se proučava. Kako biste saznali više o ovoj temi, odnosno kako se vrše UAS očitavanja i šta ona znače, molimo pročitajte članak –Metodologija UAS očitavanja.

3.2 UAS očitavanja

 

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Postoje 4 vrste UAS očitavanja, a opisana su u sledećoj tabeli :

Vrsta UAS očitavanja Opis
IC i ULJ Postoje dve vrste negativnih energetskih očitavanja i ona se označavaju sa IC (infracrvena) i ULJ (ultraljubičasta).  Infracrveno očitavanje označava slabiji oblik negativnih vibracija, dok ultraljubičasto označava intenzivniji oblik negativnih vibracija.
PA Ovo označava pozitivnu auru
IA Ovo označava „ukupnu izmerenu auru” specifičnu za subjekat koji se meri.

Istraživački tim je kroz razdoblje od 5 godina intenzivno koristio ovaj instrument. Napravljena su očitavanja na više od 10.000 objekata i ustanovljeno je da je UAS vrlo precizan i da potvrđuje očitavanja  dobijena putem šestog čula.

3.3 Eksperiment

Zamolili smo pet subjekata (tragalaca u Istraživačkom centru) da sat vremena igraju video igre pucanja u prvom licu, te je napravljeno očitavanje svakog subjekta pre i posle igranja video igre. Uticaj igranja video igara na aure tragalaca možete pogledati u nastavku.

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Ključni zaključci

 • U svih 5 slučajeva ili je negativnost značajno porasla ili se pozitivnost kompletno smanjila
 • Dva igrača koja nisu imala negativnu auru, razvili su je nakon igranja
 • Kod jednog od subjekata koji pati od ometanja negativne energije došlo je do povećanja negativne suptilne energije za 72% (i to nakon samo jednog sata igranja)
 • Takve negativne promene u auri osobe posle tako kratkog vremena značajne su jer neminovno dovode do posledica po mentalno i fizičko zdravlje. Iako efekti možda neće biti odmah vidljivi, oni mogu uključivati povećanje osećaja letargije, maglovitost misli, nemogućnost kontrolisanja impulsa, depresije, itd.

3.4 Video igre i deca

Složili bismo se da je igra pucanja u prvom licu prilično nasilna i očigledno je da bi mogla imati negativan uticaj na igrača.

Da bi se ovo dodatno istražilo, tim je sproveo probno istraživanje na dva dečaka starosti 10 i 12 godina, kako bi proučio uticaj drugih vrsta video igara koje uglavnom igraju mlađa deca.

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

 

Jedan je igrao igru pod nazivom „Super Mario juriša”, a drugi „Mini-milicija”, dakle radi se o igrama koje obično igraju deca. Iako ove igre mogu izgledati potpuno normalno i bezopasno, ono što smo otkrili je da su ove igre namenjene deci imale isti negativan učinak na suptilnu energiju i auru dece-učesnika kao i igra pucanja u prvom licu.

3.5 Lična iskustva učesnika tokom igranja video igara

Rezultati eksperimenta pokazuju da su svi tragaoci koji su igrali video igre bili negativno pogođeni.

Međutim, pošto svi tragaoci učesnici eksperimenta godinama obavljaju duhovnu praksu, bili su u stanju da primete (do neke mere) suptilne vibracije tokom eksperimenta. Evo nekih efekata koje su opazili :

 • Povećao se osećaj stresa i napetosti
 • Povećala se agresija
 • Povećala se nestrpljivost
 • Osećaj ošamućenosti, maglovitosti i lenjosti nakon igranja – trebalo mi je vremena da se vratim u stvarnost
 • Osećaj nepovezanosti sa mislima o Bogu ili bilo kojim oblikom duhovne prakse

U slučaju prosečne osobe, efekti možda neće biti odmah uočljivi, ali se oni dugoročno pokazuju u vidu porasta negativnih misli, niskog nivoa energije i sl. Moglo bi se tvrditi da su igre pucanja u prvom licu nasilnije tako da imaju tendenciju većeg negativnog uticaja na osobu, međutim, dečije igre pokazale su isti negativan efekat na auru učesnika. Savremena nauka nije u stanju da primeti ovaj efekat zbog nedostatka razumevanja duhovne dimenzije. Međutim, iz duhovne perspektive, video igre stvaraju crni omotač oko uma i intelekta i odvraćaju osobu od duhovne prakse.

4. Kako osoba koja igra video igre izgleda u suptilnoj dimenziji?

Tačno merenje i analiza suptilnih vibracija mogu se dobiti jedino putem šestog čula. U našem timu za duhovno istraživanje imamo tragaoce koji zaista percipiraju vibracije koje ljudi emituju. Kada ih nacrtaju, ti crteži služe kao duhovni rendgen, dajući jasnoću o pravoj prirodi takvih medija.

Ovo je slika koja pokazuje šta se događa u suptilnoj dimenziji kada prosečna osoba igra video igre. Prikazane su sve prisutne suptilne vibracije. Sliku je nacrtao Njegova Svetost Dejan Gleščić (Svetac SSRF-a), koji je ranije tokom života igrao video igre.  Zahvaljujući duhovnoj praksi, dobio je uvid u to šta se događa u suptilnoj dimenziji za vreme igranja.

Zavisnost od video igara – duhovna perspektiva i rešenja

Gornji suptilni crtež pokazuje da osoba koja igra video igru upija veliku količinu ometajuće energije. Posebno zabrinjava energija koja stvara iluziju (poznata i kao Majavi energija) kojom je igrač pogođen, jer ova energija daje lažan osećaj da je nešto pozitivno i dobro, iako zapravo nije. Prosečna osoba ne bi bila u stanju da odmah oseti suptilni negativni efekat ovih vibracija, nego bi one vremenom na podmukao način uticale na nju, te bi se razvili različiti simptomi kao što su negativne misli, nedostatak motivacije, pa čak i povećan rizik od zaposednutosti.

Drugi negativan efekat igranja video igara prikazan na ovom suptilnom crtežu je upijanje crne energije i povećanje ega osobe koja igra video igre, što je direktno u suprotnosti sa ciljem duhovne prakse.

Primanje Božanskog Znanja o zavisnosti od video igara

Njegova Svetost Dejan Gleščić prisetio se svog duhovnog iskustva u vidu primanja Božanskog Znanja o igranju video igara.

„U septembru ove godine (2013. godine) moja duhovna ometanja su se povećala i vratila mi se želja za igranjem video igara iako ih jako dugo nisam igrao. Igrao sam igre nekoliko dana zaredom. Tokom tog vremena, nisam želeo da ih igram, ali osećao sam kao da nemam kontrolu nad sobom. Imao sam unutrašnju želju da napokon prevaziđem ovaj problem i pomolio sam se Bogu da mi pomogne da steknem duboko unutrašnje razumevanje kako zavisnost od video igara utiče na mene. Za nekoliko minuta počeo sam da dobijam unutrašnju spoznaju i mogao sam da vidim kakvu vrstu energije emituju video igre, odnosno koju vrstu energije upijaju telo i um.

Takođe, osetio sam da je Bog u tom trenutku smanjio impresiju ljubavi prema igrama u centru sviđanja i nesviđanja unutar podsvesnog uma. Od tog trenutka, umesto da ih volim, razvio sam odbojnost prema video igrama.”

5. Rešenja za prevazilaženje zavisnosti od video igara

Razumemo da su video igre način za opuštanje i smanjenje stresa ili smirivanje uma. Njihova privlačnost je veoma stvarna i to prilično otežava da se prestane sa igranjem. Međutim, ova studija pokazuje da bez obzira u kojoj se fazi života nalazimo, igranje video igara neminovno ima negativan efekat. Zato je važno smanjiti vreme koje provodimo igrajući video igre. Roditelji takođe treba da shvate da je u najboljem interesu njihove dece da što manje vremena provode igrajući igre.

U nastavku smo naveli neka duhovna rešenja za prevazilaženje strasti za igranjem video igara.

Napomena : Primena duhovnih rešenja je od izuzetne važnosti, posebno ako postoji zavisnost od video igara, jer većina zavisnosti ima duhovnu komponentu koju je moguće prevazići jedino duhovnim merama.

1. Pojanje

Ponavljajte jednu od navedenih pojalica :

||Om Om Sri Vajudevaja Namaha Om Om||

||Om Om Sri Akaš Devaja Namaha Om Om||

Osoba bi trebalo da poje do 3 sata na dan, u zavisnosti od toga koliko je želja za igranjem jaka. Za bolje rezultate pojanje bi trebalo raditi u sedećem položaju na jednom mestu uz maksimalnu koncentraciju. Vreme od 3 sata može se podeliti na kraće intervale prema ličnom rasporedu.

2. Ponavljanje autosugestija

Autosugestije (AS) pomažu da se prevaziđu impresije u podsvesnom umu, pa tako ponavljanje autosugestija smanjuje razmišljanja o želji za igranjem video igara. U nastavku su date dve autosugestije koje se mogu koristiti. Izaberite onu sa kojom se najviše možete poistovetiti.

Autosugestija 1 : Kad god poželim da igram video igre, postaću svestan/svesna da zapravo tražim odvlačenje pažnje od stresa. Potražiću pomoć kako bih prepoznao/la i rešio/la problem na zreo i konstruktivan način.

Autosugestija 2 : Kad god poželim da igram video igre, postaću svestan/svesna da je to vrlo štetno za moju mentalnu i duhovnu dobrobit, tako da ću se fokusirati na pojanje Božjeg Imena / čišćenje kuće / planiranje sledećeg poslovnog projekta / završavanje studija.

6. Zaključak

Video igre su kao i bilo koji drugi vid zabave – ali u zavisnosti od toga kako je koristimo i kojom vrstom sadržaja smo suočeni, ona može imati pozitivan ili negativan efekat na nas. Nažalost, u današnjem svetu, ogromna većina video igara emituje negativne vibracije. Razlozi zbog kojih igramo video igre su zabava i osećaj sreće. Međutim, sreća koju tražimo trebalo bi da bude stalna i održiva, što sa video igrama nije slučaj. Mnogi igrači potvrđuju da se nakon dugotrajnog igranja igara često osećaju prazno. Pojanje Božjeg Imena daje umu stabilnost i pozitivnost, što smanjuje našu potrebu da posegnemo za zavisničkim stimulansima.