Duhovno putovanje do Svetosti Njene Svetosti Bavne Šinde

Through numerous hardships in life, H.H. Bhavana Shinde persevered in her spiritual practice to reach Sainthood. This is her unique spiritual journey; it is something that all seekers can learn from.

Duhovno putovanje do Svetosti Njene Svetosti Bavne Šinde

Kroz brojne teškoće u životu, Njena Svetost Bavna Šinde je istrajala u svojoj duhovnoj praksi da bi dostigla Svetost. Ovo je članak o Njenom jedinstvenom duhovnom putovanju, iz koga svi tragaoci mogu da nauče.

Ko je Svetac?

Ko je Guru?

1. Uvod o duhovnom putovanju Sveca

Izuzetno je retko da tragalac duhovno napreduje i dostigne Svetost, a kamoli neko ko
je patio od težihduhovnih ometanja, teške sudbine i mnogih drugih životnih izazova.

Jedan takav primer je Njena Svetost Bavna Šinde.

Ono što duhovno putovanje Njene Svetosti (Nj.S.) Bavne Šinde čini zaista neverovatnim jeste njena upornost, snažna želja i nepokolebljivost, zahvaljujući kojima se hrabro i predano suočila sa svim teškoćama i na kraju dostigla Svetost.

Duhovno putovanje svakog Sveca je jedinstveno i tragaocima može biti neizmerna inspiracija. To je zato što je svakom tragaocu teško da razume kako da ide prema Bogu ili dobije Njegovo direktno vođstvo, jer Boga ne možemo da opazimo. Jako mali broj tragalaca ima napredno šesto čulo da pristupi Univerzalnom Umu i Intelektu. Pored toga, suptilni svet je beskrajani često negativne energije iz suptinog sveta, stvaraju prepreke i obmanjuju tragaoce za Bogom. Učenjetragalaca koji su duhovno napredovali i dostigli Svetost, uprkos suočavanju sa preprekama, predstavlja neprocenjiv uvid za svakog tragaoca o tome kako duhovno napredovati u današnjem svetu. Životna putovanja Svetaca, njihova dela, misli, perspektive i ponašanje, služe kao smernice nama tragaocima kako da se potrudimo da duhovno rastemo.

U Duhovnosti je izuzetno teško da duhovno napredujemo sopstvenim snagama i odlukama. To je posebno slučaj u današnje vreme (Kalijuge). Potrebno nam je stalno vođstvo i podrška duhovno naprednijih. Pošto su Sveci prošli put duhovnog napretka, mogu nas praktično upućivati kako da prevaziđemo prepreke i kako da se trudimo. Razlog zašto SSRF objavljuje duhovna putovanja Svetaca je taj što možemo da učimo iz njihovog truda i primenimo ga u svom životu.

Po rečima Paratpar Gurua Dr. Atavlea,

„Istinska dobrobit ovog članka ogleda se u inspiraciji i praktikovanju Duhovnosti kroz učenjeod truda i kvaliteta Svetaca (poput duhovnog putovanja Nj.S. Bavne Šinde). Na svom putu se suočila sa mnogim teškoćama, koje su joj pomogle da razvije razumevanje za druge.Zato, ona može da saoseća sa širokim spektrom ljudi i da ih vodi na njihovom duhovnom putovanju”.

2. Rano detinjstvo Njene Svetosti Bavne Šinde

Nj.S. Bavna Šinde je rođena u Mumbaiju, u Indiji, 3. maja 1972. godine. Od malih nogu je pokazivala snažnu sklonost ka Duhovnosti. Od druge do četvrte godine je živela kod babe i dede u Solapuru, gradu na zapadu Indije. Njena baka je svakodnevno obavljala obredno bogosluženje Božanstava, i Nj.S. Bavna Šinde bi je zainteresovano posmatrala. Iako je bila tako mala, budila  se svakog dana u 4 sata ujutru, kupala se i potom pomagala baki da donese cveće za ponudu Božanstvima. Posle nekog vremena baka joj je dozvolila da očisti oltar i ponudi cveće, dok bi baka prinosila tamjan. Čak i u ovom ranom detinjstvu, Nj. S. Bavna Šinde se priseća da je osećalaBlaženstvo dok je učestvovala u izvođenju obreda.

Nj.S. Bavna Šinde kada je imala tri godine, sa roditeljima i bratom

Nastavila je da izvodi obredno bogosluženje Božanstava nakon što se od 4. godine preselila u kuću svojih roditelja, iako joj to niko nije rekao. Ponekad bi se toliko zanela u bogosluženju da je to radila i po 2 sata.

Nj.S. Bavna Šinde kada je imala deset godina

Majka Nj.S. Bavne Šinde je patila od psiholoških problema. Kasnije je Svetac dijagnostikovao da su psihološki problemi zapravo posledica crne magije koja je na nju bačena. Njena porodica je pretrpela odbacivanje od društva zbog socijalne stigme povezane sa mentalnim bolestima u to vreme. Zadirkivali su je i u školi. Zbog toga je okruženje u kojem je odrastala bilo prilično teško. Zbog majčinih ometanja i društvene stigme, nije imala normalno detinjstvo. Jedan od primera poteškoća sa kojima se suočila porodica bio je taj što je njena majka ostala bez posla i bila je hospitalizovana zbog psiholoških problema veći deo vremena narednih 10 godina. Nj.S. Bavna Šinde je morala da odsustvuje iz škole čitavu godinu dok se porodica borila da popravi situaciju. Uprkos tome, bila je mirna i osećala je Blaženstvo tokom svog detinjstva. Intuitivno je shvatala da je to njeno pravo stanje, koje ne zavisi od spoljnih okolnosti. Bila je bistro dete i škola joj je dobro išla. Lepo se ponašala i bila je poslušna prema roditeljima. Uprkos takvim traumatičnim okolnostima, majku pamti po njenoj blagosti, i oca po unutrašnjoj snazi, što je pomoglo porodici da ostane na okupu. Zahvalna je što je imala takve roditelje i braću koji su svojom samopožrtvovanošću i ljubavi pomagali jedni druge na svakom koraku.

3. Promena u tinejdžerskim godinama

Kada je Nj.S. Bavna Šinde imala 16 godina, počela je da doživljava naglu promenu svoje ličnosti. Postala je opsednuta ispunjavanjem materijalnih ciljeva. Pod pritiskom vršnjaka, postala je opsednuta željom da ima odličan uspeh u školi, da ode u Ameriku i tamo izgradi karijeru. Htela je da postane poput popularnih mladih u njenoj školi i da izgleda i ponaša se kao oni. Zanimala je moda i sopstveni izgled.

Nj.S. Bavna Šinde kada je imala 18 godina

Još jedna stvar koju je počela da oseća suintenzivni izlivi besa. Bes je bio ekstreman, a Nj.S. Bavna Šinde se seća da joj je u to vreme fraza „slepi bes” imala smisla, jer kada bi se jako naljutila, gubila je sposobnost da vidi – sve ispred nje je postajalo crno. Osvrćući se na to vreme, Nj.S. Bavna Šinde je podelila da ne može da zamisli koliko je bola svojim besom nanela svojim voljenima. Baš kao što je njeno detinjstvo bilo ispunjeno Blaženstvom i vedrinom, njene tinejdžerske godine karakterisali su bes, depresija i tama. Depresija je delom bila posledica promene obrazovnih ustanova. U novoj školi,nije osećala bliskost sa ljudima iako je tražila osećaj pripadnosti. To je dovelo do usamljenosti i obeshrabrenja.

Nj.S. Bavna Šinde kada je imala 22 godine

4. Rano odraslo doba u Americi

Ambicija je Nj.S. Bavnu Šinde dovela u SAD. Po završetku studija inženjera informacionih tehnologija  na Univerzitetu u Mumbaju, završila je master studije poslovne administracije na Univerzitetu u Majamiju i diplomirala 1997. godine.

Jesen 1995. godine u Majamiju sa stipendijom za master poslovne administracije

Zbog svoje urođene inteligencije i marljive prirode, Nj.S. Bavna Šinde se izuzetno dobro snašla. U jednom trenutku je imala 8 ponuda za stručnu praksu, što je bilo izuzetno s obzirom na to da se dobijanje 1 ili 2 ponude smatralo velikim uspehom.

Leto 1996. godine, stažiranje u Majamiju

Imala je sve što je želela, ali jedan događaj (naveden u nastavku) pomogao joj je da shvati da je izgubila Blaženstvo koje je bilo prisutno ranije nezavisno od spoljašnjih okolnosti i tokom detinjstva.

5. Početak duhovnog traganja Nj.S. Bavne Šinde

Nj.S. Bavna Šinde u leto 1996. na Univerzitetu u Majamiju

U leto 1996. godine,dok je bila na Univerzitetu u Majamiju, Nj.S. Bavna Šinde je upoznala svog budućeg supruga. Veoma se radovala njegovim pozivima. Kako je vreme prolazilo, shvatila je da bi se osećala prilično uznemireno kada je ne bi pozvao, dok bi osećala neizmernu sreću kada bi je pozvao. Ove oscilacije između osećaja sreće i nesreće koje su zavisele od spoljašnjih događaja, bile su u potpunoj suprotnosti sa njenim duševnim stanjem tokom detinjstva, kada bi neprestano bila u blaženom stanju uprkos teškoćama kroz koje su prolazili ona i njena porodica. Razmišljala je o tome kako su se stvari promenile. Sada, iako je imala sve o čemu je sanjala od svojih tinejdžerskih godina, bila je nesrećna čimne bi primila telefonski poziv.

Ova spoznaja je imala dubok uticaj na nju i shvatila je da joj nešto nedostaje u životu. Prisetila se priča o Svecima o kojima je gledala filmove kao dete. Setila se kako je Sveti Tukaram neprestano bio proganjan u društvu, ali je uvek bio u stanju Blaženstva i kroz sve je prolazio sa osmehom i predanošću Bogu. Nj.S. Bavna Šinde je shvatila da želi da postane takva i da bude u neprestanom Blaženstvu služeći Bogu i čovečanstvu. Ovo je označilo početak njenog duhovog traganja.

Da bi pronašla odgovore, Nj.S. Bavna Šinde se pridružila crkvi i počela je marljivo da proučava Novi zavet svakodnevno po 2 sata, od leta 1996. godine do decembra 1998. godine. Učila bi 1-2 stranice, duboko ih analizirajući po 2 sata, a zatim bi često postavljalapitanja o učenjima. Istinski je uživala u predanosti učesnika grupe za proučavanje Biblije koju je pohađala, ali kada bi postavljala pitanja, otkrila bi da je odgovori ne zadovoljavaju.

6. Pronalaženje puta ka Bogu

Nj.S. Bavna Šinde se udala 1998. godine, te se nakon venčanja preselila u Atlantu. Kasnije te godine, rodila je sina kome je dala ime Afolabi. Kada je bila u bolnici zbog porođaja, medicinska sestra koja je prišla da se stara o njoj bila je gospođa Šeron Sekeira, sestra gospodina Šona Klarka, urednika SSRF veb stranice. Šeron je kasnije ispričala da su je pitali da li želi da neguje Nj.S. Bavnu Šinde ili da ode na pauzu za ručak. Kada je Šeron videla njeno ime, osetila je da joj je Bog rekao da je ovo osoba sa duhovnim  potencijalomi odložila je pauzu za ručak. Nakon što je ugledala bebu Nj.S. Bavne Šinde, shvatila je da je istu bebu videla u snu nekoliko dana pre. Zbog toga je preskočila ručak i ostala sa Nj.S. Bavnom Šinde. Tokom vremena provedenog zajedno su razgovarale samo o Duhovnosti. Šeron je pozvala Nj.S. Bavnu Šinde da prisustvuje satsanzima (duhovnim sastancima) prema učenjima Paratpar Gurua Dr. Atavlea, koji su se održavali u Atlanti.

U početku, Nj.S. Bavna Šinde nije želela da sledi Šeronin savet niti da prisustvuje satsanzima, jer Šeron je bila veoma poznat bivši model u Indiji, a u to vreme  Nj. S. Bavna Šinde je smatrala da osoba sa iskustvom u industriji zabave ne može da daje smernice o Duhovnosti. Međutim, događaj koji se desio nekoliko meseci kasnije, promenio je njeno mišljenje.

Nj.S. Bavna Šinde je čitala biografiju Sveca Ramakrišne Paramahanse. Čitala je o tome kako je toliko čeznuo za Bogom da se u jednom trenutku valjao u prljavštini žudeći da dobije viziju Boga. To je nateralo Nj.S. Bavnu Šinde da razmisli koliko čini da bi spoznala Boga. Tada se setila kako ju je Šeron pozvala da prisustvuje satsangu. Pozvala je Šeron i prisustvovala svom prvom satsangu u decembru 1998. godine.

Atlanta, decembar 1998. – Nj.S. Bavna Šinde nakon prvog Satsanga saknjigom o Duhovnosti koju je sastavio Paratpar Guru Dr. Atavle

Na duhovnim sastanicma je postavila sva pitanja o Bibliji, na koja ranije nije dobila zadovoljavajuće odgovore. Međutim, ovog puta je sve odgovore dobila od Šeron. Šeron je odgovorila na takav način da je Nj.S. Bavna Šinde shvatila da je ovo kraj njene duhovne potrage i početak njenog duhovnog putovanja.

7. Početak duhovne prakse

Nj.S. Bavna Šinde je opisala svojim rečima: „Pohađajući satsange, dobila sam smernice u svojoj duhovnoj praksi. Shvatila sam da bih trebala da proučavam Svete knjige koje je napisao Paratpar Guru Dr. Atavle. Kako u to vreme nije postojala SSRF veb stranica, ove Svete knjige su bile sve što smo imali da bismo proučavali Njegova učenja. Tada je ukupno bilo 5 knjiga i proučavala sam svaku od njih sa što je moguće većom predanošću.

– Osećala sam da je Sveta knjiga „Uvod u Duhovnost” poput gramatike Duhovnosti, jer nakon čitanja osoba može da razume jezik Duhovnosti.

– Knjiga „Gurukrupajoga” me je naučila da ne idem u potragu za Guruom, i da će Guru doći doučenika kada učenik bude spreman.

– U Svetoj knjizi „Učenja Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa” piše da je pojanje nemanifestovani oblik Gurua, pa sam pojanje smatrala svojim duhovnim učiteljem.

Zbog takvih učenja, satsanzi kojima sam prisustvovala bili su neprocenjivi i nisam propustila ni jedan.”

Dok je duhovno putovanje Nj.S. Bavne Šinde počelo da dobija zamah, njen bračni život je krenuo silaznom putanjom. Muž bi je povremeno tukao. Jednog dana, trebalo je da prisustvuje satsangu uveče. Pre toga, muž je počeo da je tuče. Ovog puta je osetila da jesituacija otišla predaleko i pozvala je policiju, koja ga je odmah privela. Uprkos problemima i emotivnim previranjima sa kojima se suočila tog dana, kasnije te večeri, prisustvovala je satsangu prema planu. Ovaj događaj pokazuje odlučnost Nj.S. Bavne Šinde da prisustvuje satsangu i da istraje u svojoj duhovnoj praksi.

8. Prva poseta Centru za duhovna istraživanja i Ašramu u Goi, u Indiji i susret sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom

Njena Svetost Bavna Šinde (desno) u poseti Kandali Ašramu Svetog Baktarađa Maharađa 2000. godine sa dr. (gđom) Rašmi Naladaru (levo) i snajom Sveca Baktarađa Maharađa (u sredini)

U julu 2000. godine, Nj.S. Bavna Šinde je uzela odsustvo sa posla od pet nedelja i odlučila da poseti Centar za duhovna istraživanja i Ašram u Goi, u Indiji. Prve četiri nedelje, Paratpar Guru Dr. Atavle je uputio na putovanje sa dr. (gđom) Rašmi Naladaru, kako bi upoznala mnogo različitih Svetaca sa različitih puteva duhovne prakse. Želeo je da je upozna sa svetom Svetaca, duhovnim vibracijama i istinskom Duhovnošću. Tokom poseta različitim Svecima, Nj.S. Bavna Šinde je shvatila da su svi istinski Sveci isti iznutra. Izvodila bi suptilne eksperimente prilikom susreta sa različitim Svecima. Pokušala je da sagleda pozitivnu energiju koju je osećala u prisustvu Svetaca, jer različiti Sveci šire različite duhovne vibracije. Na primer, u nekim slučajevima bi osećala Božansku energiju (Šakti), u nekim slučajevima Blaženstvo (Anand), a u nekoliko slučajeva Spokoj (Šanti). Svi Sveci su veoma pohvalno govorili o Paratpar Guruu Dr. Atavleu. Zahvaljujući milosti Paratpar Gurua Dr. Atavlea, počela je da shvata šta je istinski duhovni svet. Za nju je ovaj svet bio neverovatan i daleko izvan onoga što je ikada zamišljala.  Ova iskustva su učinila de se još više udubi u svet Duhovnosti.

Prvi satsang Nj.S. Bavne Šinde sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom

Nj.S. Bavna Šinde je jednom prilikom, ranije u životu, imala viziju Božanstva Ganeše. Žudila je da ponovo dobije ovu viziju. Molila bi Boga, „Zašto mi ponovo ne daš svoju viziju? Ne tražim od Tebe novac ni bilo kakve materijalne stvari. Ti si beskonačan. Pa, zašto mi ponovo ne daš svoju viziju?”

Kada je upoznala Paratpar Gurua Dr. Atavlea, pitao ju je: „Čuo sam da želiš da upoznaš Boga. Pa, kada sretneš Boga, šta ćeš učiniti?“

Nj.S. Bavna Šinde nije imala mnogo da kaže tada. On izgovorio samo jednu reč, „Zahvalnost”.

Kako je vreme prolazilo, zaboravila je na taj događaj, ali kasnije u decembru 2002. godine, nakon godinu i po dana, iznenada joj je sinulo na šta je On mislio kada joj je rekao da treba da ima zahvalnost. Hteo je da joj pomogne da sagledada li je imala zahvalnost kad je imala prvu viziju Boga pre nego što očekuje nešto sledeće! Ova spoznaja postala je pokretač za Nj.S. Bavnu Šinde da uloži trud da probudi svoju duhovnu emociju. Počela je da izražava zahvalnost Bogu za sve. Shvatila je da je prisustvo Gurua u nečijem životu tako suptilno, a sveprisutno. Ta poseta Indiji i susret sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom bili su prekretnica u njenom životu. To joj je promenilo život.

9. Ulaganje dubljeg truda u duhovnu praksu

U vreme kada je njen sin Afolabi imao 5 godina, Nj.S. Bavna Šinde se razvela od svog prvog supruga (2004). Ona i Afolabi su zajedno obavljali duhovnu praksu. Bilo je izazovno biti samohrana majka, zarađivati za sebe i sina i baviti se duhovnom praksom, ali Nj.S. Bavna Šinde jebila istrajna iusmerena ka cilju.

Otprilike u to vreme, tragaocima je predstavljen proces otklanjanja mana u karakteru (PDR). Nj.S. BavniŠinde ovaj proces nije bio potpuno nov jer je ranije, na početku duhovne prakse, već praktikovala autosugestiju za bes. Kao što je ranije pomenuto, bes Nj.S. Bavne Šinde je bio toliko intenzivan da bi izgubila sposobnost da vidi kada je bila besna. Tada je, pored pojanja, dobila i autosugestiju za bes. Autosugestija je glasila:

„Kad god počnem da osećam bes, postaću toga svesna i shvatiću da nije svaka bitka vredna borbe. Zato ću se smiriti i počeću da pojem.”

Nj.S. Bavna Šinde je pre toga isprobala mnoge metode za prevazilaženje besa, poput brojanja, pokušaja da stvari ignoriše, ljubaznosti itd., ali ništa nije pomagalo. Ispričala je: „Nakon što sam počela da praktikujem ovu autosugestiju, dogodio se nemio događaj i u besu sam htela da zalupim vratima. Međutim, kad sam krenula da to uradim, setila sam se reči autosugestije u sebii prvi put sam postala svesna svog besa. Tada sam shvatila da nije svaka bitka vredna borbe, baš kao što autosugestija kaže i počela sam da pojem. Od tada pa nadalje, nisam više besno lupala vratima. Tokom sledećih nekoliko meseci, intenzitet mog besa se smanjivao sve dok nije pao ispod proseka.” Ovo je bila još jedna prekretnica na njenom duhovnom putovanju. Nj.S. Bavna Šinde je crpila inspiraciju iz svog ranog uspeha sa autosugestijama i marljivo se usredsredila na PDR proces. Svaki dan je obično pisala 10 grešaka i marljivo praktikovala autosugestije.

Nj.S. Bavna Šinde se takođe iskreno trudila da probudi svoju duhovnu emociju. U vreme kada je počela sa ovim trudom, nije postojala knjiga o tome kako da se probudi duhovna emocija, te je samo imala savet da zastane svakih 10 minuta i potrudi se da probudi duhovnu emociju. Kako nije znala kakav trud da preduzme, jednostavno je navijala alarm na svakih 10 minuta kada bi izrazila zahvalnost za svako podsećanje na molitvu i tada pokušala da poje Božje Ime. Nakon što je to ponavljala 2 sata, doživela je intenzivno buđenje duhovne emocije koje je trajalo 2 dana. To je bilo nešto što nikada ranije nije doživela. Vozila bi se autoputem i odjednom bi je inspirisale iznutramisli o poeziji u slavu Boga. Ovo iskustvo je imala zbog truda da primeni u praksi savet kojiu je ranije dobila.

Nakon što je neko vreme praktikovala buđenje duhovne emocije na ovaj način, Nj.S. Bavna Šinde je dobija inspiraciju da preduzme druge radnje kako bi osetila duhovnu emociju.Na primer, negovala je duhovnu emociju da hrana na njenom tanjiru pripada Guruu ili da peglanje nabora na njenoj odeći predstavalja uklanjanje mana karaktera i ego. Kasnije, kada je objavljena knjiga o buđenju duhovne emocije, puno primera truda iinspiracije za duhovnu emociju koje je Nj.S. Bavna Šinde imala, su objavljeni u knjizi. Ovi primeri govore o tomena koji način tragalac može da probudi duhovnu emociju. Tada je osećala kako joj Bog pomaže da poveća svoju duhovnu emociju, motivišući je iznutra da uloži određeni trud bez čitanja i jedne knjige o toj temi.

10. Svest o duhovnim ometanjima

Nj.S. Bavna Šinde je imala duhovna ometanja, ali toga nije bila svesna. Duhovna ometanjasu često varljiveprirode. U većini slučajeva, kada osoba ima velika ometanja od negativnih energija, o tome nema svest. To je bio slučaj sa Nj.S. Bavnom Šinde. Čak i u napadima snažnog besa tokom tinejdžerskih godina i mladosti, kao i na početku svoje duhovne prakse, nije shvatala da je to bilo zbog ometanja izazvanih negativnim energijama.

Od 2000. godine pa nadalje, Nj.S. Bavna Šinde je redovno dolazila u Centar za duhovna istraživanja i Ašram i tu boravila po pet nedelja. Iako joj je njen odgovorni tragalac objasnio o duhovnim ometanjima i ona je razumela koncept, nije shvatala veličinu i težinu ometanja sa kojima se ona suočavala.

10.1 Prva manifestacija negativne energije kod Nj. S. Bavne Šinde

U januaru 2006. godine boravila je u Centru za duhovna istraživanja u Goi, u Indiji. Njena duhovna ometanja su se sve više ispoljavala i tragaoci koji bi to primetili su joj govorili da tada radi pojanje Božjeg Imena. Nj.S. Bavna Šinde je bila razdražljiva kada bi joj se tragaoci tako obraćali, ali nije bila svesna zašto se tako oseća. Jednom prilikom, prisustvovala je eksperimentu koji je sproveden da bi se razumele suptilne vibracije koje emituju tkanine različih boja. Iznenada je jedna od ovih tkanina (duhovno pozitivne boje) slučajno pala u njeno krilo. Entitet koji je ometao Nj.S. Bavnu Šinde po prvi put se ispoljio, što je navelo da snažno baci tkaninu sa sebe.

Nakon tog događaja, pitala se zašto je to učinila i polako je sve počelo da ima smisla. Shvatila je da su intenzivni napadi besa, različiti simptomi koje je doživljavala u Ašramu i osećaj razdražljivosti kada joj drugi kažu dapoje, sve bili znaci duhovnih ometanja. Ovo više nije bilo samo teorijsko razumevanje. Tako je započela proces koji će joj omogućiti da razaznarazličite aspekte duhovnih ometanja i kako se one manifestaciju u njenom životu.

Razmišljala je na ovaj način: „Tragaoci oko mene vide ono što ja sama ne mogu da vidim.”  Na taj način je shvatila važnost slušanja drugih.

10.2 Paratpar Guru Dr. Atavle usmerava Nj.S. Bavnu Šinde kako da prevaziđe duhovna ometanja

Nakon što je saznala da je zaposednuta entitetom, mislila je da će moći da se bori protiv ometanja i da će pobediti uticaj negativne energije. Paratpar Guru Dr. Atavle je tada objasnio da je ovakvo razmišljanje znak ega. Snažne negativne energije (mantrici) su izuzetno moćni i hiljadama godina su radili određene vrste duhovne prakse da bi stekli duhovnu moć. Prema tome, trebalo bi da gajimo osećaj da nas samo Bog može zaštititi od takvih negativnih entiteta. Ovo je pomoglo Nj.S. Bavna da shvati važnost boravka u Ašramu u društvu Svetaca, tragalaca i neizmerne pozitivnosti koja je tamo prisutna. To joj je olakšalo dalje obavljanje duhovne prakse i prevazilaženje duhovnih ometanja. Počela je da sluša tragaoce kada bi je podsetili da poje Božje Ime, i pojanje je shvatala ozbiljno i po povratku u SAD. Našla bi slobodno vreme za pojanje, na primer, dok bi čekala voz. Pratila je koliko bi puta u minuti izgovorila pojalicu i koristila bi to da proceni koliko dnevno poje. Na taj način uspela bi da završi 5-6 sati pojanja (sedeći, sa koncentracijom) do povratka kući sa posla. Time bi završila sve mere duhovnog isceljivanja koje su joj bile preporučene na dnevnom nivou.

Entitet (negativna energija) je nastavio da ometa Nj.S. Bavnu Šinde i davao joj samoubilačke misli. Povremeno bi čak pokušala da naudi sebi, ali zbog svoje duhovne prakse i Božje milosti bila je uvek zaštićena. Uz pomoć tragalaca i Svetaca, istrajala je u svojoj duhovnoj praksi i bila u stanju da unapred prepoznala znake kada i kako će se negativna energija ispoljitiu njenom životu. Ti znaci su bili opširno pričanje, ponavljanje, žurno obavljanje stvari, razdražljivost kadrugima, promena boje glasa, itd. Kada bi primetili ove znake, tragaoci oko nje bi je podsetili da poje sa koncentracijom i obavlja mere duhovnog isceljivanja. Slušala ih je i marljivo radila propisane sate pojanja.

11. Povećanje kolektivne duhovne prakse

Kada je 2006. godine, Nj.S. Bavna Šinde bila u Centru za duhovna istraživanja, Paratpar Guru Dr. Atavle je tragaocima objasnio da su usredsređeni samo na svoj duhovni napredak, a ne i na napredak drugih. Ovo je označilo početak njene kolektivne duhovne prakse u pravom smislu. Pre toga, obavljala je kolektivnu duhovnu praksu pre svega zato što je znala da je to korisno za njen sopstveni duhovni napredak. Sada se njena pažnja preusmerila na pomaganje drugima u njihovoj duhovnoj praksi. Stalno je razmišljala o tome kako bi ljudi u Americi mogli da imaju koristi od duhovnog Znanja od koga je ona imala koristi. Koristila je svaku priliku da održi duhovna predavanja u svom okruženju. Po povratku sa posla i nakon ručka, ona i njen sin  bi otišli u lokalnu biblioteku, gde bi Nj.S. Bavna Šinde održavala predavanje, a njen sin je pomagao u pripremama.

Nj.S. Bavna Šinde sa sinom Afolabijem u Centru za duhovna istraživanja, u Goi, u Indiji, januara 2006. godine

U avgustu 2007. godine, Nj.S. Bavna Šinde je počela da dobija misli da je prešla nivo učenika, što znači da je na duhovnom nivou od 55% ili više. Međutim, mislila je da je to manifestacija njenog ega i kada bi joj takve misli pale na pamet, zapisivala bi ih kao greške. Osećala je da njen duhovni nivo mora biti nizak, jer kada je započela duhovnu praksu, njen duhovni nivo bio je niži od drugih tragalaca na satsangu.

Zatim, 2008. godine, tokom satsanga sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom u Centru za duhovna istraživanja i Ašramu, zamolio je da stane ispred svih tragalaca i pitao druge koji je njen duhovni nivo. Većina tragalaca je rekla da je njen duhovni nivo oko 40%. Tada je Paratpar Guru Dr. Atavle rekao da svi tragaoci prave istu grešku jer ne uspevaju da ispravno procene njen nivozbog crnog omotača i objavio da je dostigla duhovni nivo od 60%. Pitao je tada kako se oseća. Odgovorila je da oseća kao da govori o nekom drugom, nakon čega je Paratpar Guru Dr. Atavle rekao da to potvrđuje da je dostigla ovaj duhovni nivo. Kasnije se Nj.S. Bavna Šinde preispitivala i shvatila da još uvek ima različite misli i reakcije u umu, iako  su manje prisutne nego ranije. Mislila je da, ako se ovako oseća tragalac na duhovnom nivou od 60%, definitivno želi da dostigne duhovni nivo od 100%.

Nj.S. Bavna Šinde sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom 2010. Godine

12. Brzi napredak zahvaljujući intezivnom trudu u duhovnoj praksi

Nj.S. Bavna Šinde je razvila rigoroznu rutinu kada se vratila u SAD. Odlazila bi na posao u 8 ujutru i vraćala se kući do 18:30. Za to vreme bi završila 5-6 sati pojanja sa koncentracijom pronalazeći trenutke slobodnog vremena kada je mogla da poje. To vreme je računala kao svoje sate duhovnog isceljivanja. Od 20:30 pa nadalje je radila satsevu prevođenja članaka i pomagala tragaocima u njihovoj duhovnoj praksi. Nastavila bi da radi satsevu do 5 ujutru. Tadaje mislila da nema smisla da pokuša da spava jedan sat pre posla, pa bi nastavila da obavlja satsevu dok ne dođe vreme za odlazak na posao. Većinu dana bi se pridržavala ove rutine i spavala bi po 3-4 sata, jedan ili dva dana u nedelji. Obično, nedostatak sna otežava funkcionisanje narednog dana. Međutim, Nj.S. Bavna Šinde nije osećala znake umora ili iscrpljenosti. Shvatila je da energija koja je održava dolazi od Boga. Tako je nastavila godinu dana, nakon čega je objavljeno da je dostigla duhovni nivo od 64%, što znači da je za godinu dana napredovala 4%.

13. Usredsređenost na Boga u svim situacijama

Drugi put se udala u junu 2010. godine. Tada j već osećala da više ne želi da radi i umesto toga, želela je svo svoje slobodno vreme da posveti duhovnoj praksi. To je bio preokret u njenom stavu i nije joj više bilo važno da li radi ili ne. Bilo joj je jedino važno da što više vremena posveti bavljenju duhovnom praksom. Osećala je da je njen stvarni poslodavacBog ili Božanstvo Šri Krišna. Nije se trudila da ugodi šefovima na poslu, da se poveže sa kolegama ili da zadrži posao na bilo koji način. Bilo joj je važno samo da se ponaša tako da zadobije Božju milost. Osećala je da ako Bog želi da ona ima posao, niko joj to ne može uzeti i ako On želi da izgubi posao, niko je ne može naterati da ga zadrži.

Kada je nastavila da radi sa takvim stavom, njen kapacitet se povećao. Slušala bi bađane (bogoljubive pesme) Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa dok je pisala kompjuterske programe.  Shvatila je da, kada bi kasnije pregledala greške u programima, bila je u stanju slično transu. A onda bi prilikom njihovog sastavljanja otkrila da su bez grešaka. To se ne dešava često u računarskom programiranju. Njen kapacitet se povećao do te mere da bi za završetak posla za koji je drugima trebalo 8 sati, njoj trebalo samo 1-2 sata. Tako joj je ostajalo 6-7 sati slobodnog vremena za obavljanje duhovne prakse.

Pored toga, kako nije imala potrebu da se ističe pred drugima, imala je stav timskog igrača. Zahvaljujući praksi u PDR procesu, kada su se dešavale neke greške, ona ne bi krivila druge, već bi podelila gde je pogrešila. Ljude bi ovo razoružalo i bilo im je lako da rade sa njom. U jednom trenutku, kompanija je prešla na novog dobavljača. Zaposleni u novoj agenciji je trebalo da preuzmu mesta starih zaposlenih, ali je Nj.S. Bavna Šinde čvrsto verovala da je Bog njen poslodavac i da je na Bogu da li će zadržati posao ili ne. Zbog toga je bila prijatna sa novim kolegama i njima je bilo iznenađujuće kako im pomože. Iako je većina kolega Nj.S. Bavne Šinde ostala bez posla, ona, ne samo da je zadržala posao, već je mogla da traži koju god platu želi, pa joj se plata znatno povećala. To se dogodilo u novembru 2012. godine.

U januaru 2013. godine posetila je Centar za duhovna istraživanja i Ašram i tamo odlučila da napusti posao i svo svoje vreme posveti duhovnoj praksi. Iako je upravo u decembru ostvarila svoju prvu veliku zaradu, to nije uticalo na njen izbor koji je prvenstveno bio Bog.

14. Rad na manifestacijama ega za dalji duhovni napredak

Nj.S. Bavna Šinde je brzo duhovno napredovala od 2006-2009. godine, ali nakon toga trebalo joj je nekoliko godina da dalje duhovno napreduje. Tokom ovog vremena, postajala je svesnija svog ega očekivanja. Detaljno ga je proučavala i pisala sve načine na koje se ovaj ego iskazuje. Lista je zauzimala više stranica. Shvatila je da ima očekivanja od drugih, od sebe, od predmeta i od Boga. Na primer, postala bi razdražljiva kada je kompjuter radio sporije. Prepoznala je svako svoje očekivanje i sistematski radila da se smanji kroz PDR proces. Uzela bi jedan događaj gde su se ispoljila očekivanja u setu svojih autosugestija i menjala bi ih svakog meseca. Nikada nije osetila zamor i tako nastavila  da radi na svojim očekivanjima nekoliko godina.

Jednom prilikom (oko 2010. godine), kada je bila u Centru za duhovna istraživanja i Ašramu, Nj.S.Bavna Šinde je neprestano drugima ukazivala na greške do te mere da ih je povređivala. Bila je svesna svoje ekstrovertnost (fokusiranje na to gde su drugi pogrešili) i očekivanja i rečeno joj je da neko vreme ne bi trebala da govori greške drugima. U početku je smatrala da je to nepravedno, ali nakon introspekcije, postala je svesna da je to zbog njenih očekivanja i ekstrovertnost. Radila je na tome da bude introvertna i da se fokusira na svoje greške. Tokom perioda od kraja 2013. godine i tokom 2014. godine, ovaj kvalitet se kod nje znatno povećao. Uporedo sa tim, njena očekivanja su se u dobroj meri smanjila. Osećala je da je prešla put od očekivanja, do razumevanja i i na kraju prihvatanja.

14.1 Traumatični događaj u njenom životu i povećanje težine ometanja

Otprilike u to vreme (januar 2013. godine), u njenom privatnom životu desila se teška situacija zbog koje bi većina odustala. Međutim, zahvaljujući autosugestijama koje je praktikovala za očekivanja, mogla je da ostane smirena i istraje u svojoj duhovnoj praksi. Tada joj je Paratpar Guru Dr. Atavle rekao da ostane u Ašramu onoliko dugo koliko joj je potrebno da se oporavi. Do tada je već napustila posao, pa je 6 meseci boravila u Centru za duhovna istraživanja i Ašramu. Njena duhovna ometanja bila su na vrhuncu i bilo joj je savetovano 5-8 sati pojanja sa koncentracijom, što je svaki dan marljivo obavljala. Nakon 6 meseci, kada je odlazila za SAD, Paratpar Guru Dr. Atavle joj je rekao: „Došao je prelomni momenat u tvojoj borbi sa negativnom energijom koja te ometa, i razliku ćeš videti za 6 meseci.”

14.2 Njena iskrena želja da posluša smernice u duhovnoj praksii da dalje napreduje

Po povratku u SAD, Nj.S. Bavna Šinde je sledila smernice za duhovnu praksu koje su joj date. U komšiluku sečesto konzumirao alkohol i čula glasna muzika. Kako je njen stan bio vrlo mali, zvuk bi bio zaglušujući. Ipak, Nj.S. Bavna Šinde nije odustajala i bez obzira šta se dešavalo, nije dozvolila da uzalud prođu sati koje je namenila duhovnom isceljivanju. Nosila bi slušalice i slušala pojalicu i završavalapropisane sate pojanja sa koncentracijom. U narednih 6 meseci, zahvaljujući njenom trudu u obavljanju propisanih sati pojanja, duhovni nivo joj se povećao sa 67% na 69%.

U svojoj borbi sa duhovnim ometanjima shvatila je da sudve stvari veoma važne– rađenjepropisanih sati koncentrisanog pojanja i ulaganje truda u proces uklanjanja mana karaktera (PDR). To je zato što ako neko ne poje, ne može da radi PDR zbog nedostatka pozitivne duhovne energije, a bez PDR-a pojanje neće imati trajni efekat zbog tendencije uma da postane nestabilan. Takođe je shvatila da ne treba da se krije iza svog duhovnog ometanja i da ga koristi kao izgovor za svoje mane, već da uloži iskren trud u PDR. Imala je stav da to što ima duhovna ometanja je njeno sopstveno delo (tj. pogrešne radnje učinjene u prošlim životima) i mislila je: „U potpunosti sam odgovorna za svoje ometanje”. Jedini način za prevazilaženje ometanja je obavljanje duhovne prakse i rad na sebi.

15. Njen trud da smanji  očekivanja i povećanja introvertnost

Nj.S. Bavna Šinde u svom domu u Merilendu dok ponavlja autosugestije

U početku je Nj.S. Bavna Šinde imala puno očekivala od tragalaca i reakcije kada su joj govorili greške. Podelila je: „Ranije bi moja pažnja bila usmerena na to zašto, šta, kako, kada, u vezi sa prigovaranjem – sve su to bile suvišne stvari koje su me činile ekstrovertnom. Onda sam, umesto toga, počela da razmišljam o tome gde sam ja pogrešila, čak i ako sam pogrešila samo 10% ili 1%, i dalje moram da radim na tome. Shvatila sam da, umesto da razmišljam da su drugi moji neprijatelji, u stvarnosti, moj istinski neprijatelj bila su moja očekivanja zbog kojih sam se osećala loše. Razumevanje drugih je ključ za prevazilaženje očekivanja. Most između očekivanja i prihvatanja, je razumevanje. Ali da bi se prešao taj most, potrebna je introvertnost. Pisala sam greške sa osećajem duboke introvertnosti i kajala bih se zbog njih. Takođe, kad god sam pisala svoj PDR dnevnik, analizirala sam i uticaj koji su moja očekivanja imala na druge. Ovo mi je pomoglo da shvatim kako povređujem tragaoce. Ponavljala sam autosugestije (AS) sa introvertnošću, jer sam znala da ako nisam introvertna u vezi svojih grešaka, onda moj um neće slediti ispravne perspektive date u AS. ”

16. Dostizanje Svetosti

U septembru 2014. godine, Nj.S. Bavna Šinde je počela da dobija misli da je dostigla Svetost. Poslednji put kada je imala takve misli, bila je na duhovnom nivou učenika. Tada je Paratpar Guru Dr. Atavle rekao da je trebalo da podeli ove misli i pita da li su ispravne. Nj.S. Bavna Šinde je tada podelila svoje misli sa Sadguruom Sirijakom Vale koji je dalje pitao i dobio smernice da joj kaže da ne razmišlja dalje o tome.

U decembru 2014. godine, vratila se u Centar za duhovna istraživanja i Ašram. Nekoliko dana kasnije, 3. januara 2015. godine, tokom blaženeceremonije, objavljeno je da je Nj.S. Bavna Šinde dostigla Svetost.

Gospođa Lola Vezilić čestita Nj.S. Bavni Šinde

Iako  ovo nije bilo iznenađenje zbog misli koje je imala tokom proteklih nekoliko meseci, primila je ovu vest sa neizmernim osećanjem zahvalnosti za sve što je Paratpar Guru Dr. Atavle učinio za nju. Osećala je da količina duhovne prakse koju je obavljala nije bila ni blizu onoj koju su radili veliki Sveci Indije, ali je Božjom milošću ipak bila uzdignuta na nivo Svetosti. Ova ceremonija samo je potvrdila njenu želju za duhovnim rastom i osnažila njenu posvećenost da se spoji sa Bogom.

Bavna Šinde na ceremoniji kada je proglašena Sveticom

Nj.S. Bavna Šinde oseća da je i nakon dostizanja Svetosti, bolje zadržati stav da smo tragaoci za Bogom, jer to stanje sa sobom nosi toliko Blaženstva. Služenje drugima je blaženo iskustvo i to je naučila od Paratpar Gurua Dr. Atavlea, koji je i sam primer služenja čovečanstvu. Iz ove zahvalnosti prema svom Guruu, Nj.S. Bavna Šinde nastavlja da pomaže tragaocima danonoćno.

Nj.S. Bavna Šinde pozdravlja sa namaskar tragaoce nakon dostizanja Svetosti

Nj.S. Bavna Šinde je prošla kroz razne spoljašnje i unutrašnje poteškoće tokom svog duhovnog putovanja. Nju je svaka situacija, bilo da je ometajuća ili prijatna, pomogla da se promeni. Ona čak smatrada joj je duhovno ometanje, od koga je patila toliko godina, pomoglo da razume i saoseća sa drugima koji imaju slične probleme. Zbog svegatoga, ona može bolje da im pomogne u borbi i prevazilaženju duhovnog ometanja. Bilo da se radi o borbi sa duhovnim ometanjem ili sa egom, Nj.S. Bhavna Šinde saoseća sa tragaocima koji prolaze kroz istu bitku jer je i sama to prošla i u stanju je da pruži praktična rešenja za njihove probleme.

Paratpar Guru Dr. Atavle kaže da većina ljudi želi da ubrza svoje duhovno putovanje i da duhovno raste za najkraće moguće vreme. On kaže da nas izlaganje situacijama i samo putovanje nauče toliko mnogo da je to od neprocenjive vrednosti za razumevanje i povezivanje sa drugima.

16.1 Anegdota sa duhovnog putovanja Nj.S. Bavne Šinde koja joj je povećala veru

Nj.S. Bavna (levo) sa Paratpar Guruom Dr. Atavleom (desno)

Nj.S.Bavna Šinde je posebno želela da podeli sa svima jedan događaj tokom duhovnog putovanjakoji joj je najviše povećao veru. 1999. godine, otprilike u vreme kada je započela svoju duhovnu praksu, Nj.S. Bavna Šinde se naljutila na majku i loše se ponela prema njoj. U to vreme, Šeron, koja je bila njen odgovorni tragalac, postavila je Paratpar Guruu Dr. Atavleu nekoliko pitanja u ime Nj.S. Bavne Šinde :

  • koliki je stepen sudbine u ovom događaju,
  • ukojoj meri je doprinelo ometanje,
  • koliki doprinos imaju greške Nj.S. Bavne Šinde,
  • koliki doprinosu imaju greške njene majke i na kraju,
  • da li će dostići Boga nakon što je napravila takvu grešku?

Dobila je odgovor da u grešci nema doprinosa sudbine ili ometanja, negose dogodila zbog slobodne volje Nj.S. Bavne Šinde. Greška je bila 80% njena i 20% njene majke. Međutim, odgovor na poslednje pitanje bio je „DA“ velikim slovima. Ovo „DA“ bilo je nešto čega se Nj.S. Bavna Šinde držala kao uverenje od svog Gurua da će napredovati na duhovnom putu. U vreme poteškoća i inače, uvek se sećala ovog događaja i nastavljala trud u svojoj duhovnoj praksi.

17. Njene trenutne odgovornosti

Nj.S. Bavna Šinde kako vodi duhovnu radionicu

Nj.S. Bavna Šinde tokom intervjua za radio

Trenutno, Nj.S. Bavna Šinde pomaže ljudima i tragaocima iz celog sveta u individualnoj i kolektivnoj duhovnoj praksi. Zajedno sa Sadguru Sirijakom Valeom brine o svim aktivnostima Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci širom sveta.

18. Conclusion

Nj.S. Bavna Šinde na svoj rođendan 2020. godine

Za kraj, Nj.S. Bavna Šinde je poželela da ponovi reči Paratpar Gurua Dr. Atavlea: „Razumite duhovnu nauku, praktikujte je i iskusite Blaženstvo.”

Nj.S. Bavna Šinde živi je primer ovog učenja.