Jedinstvena duhovna praksa SSRF-a za svakog pojedinca

1. Uvod

Osnovni princip u duhovnoj praksi je da postoji onoliko puteva do Boga koliko ima i ljudi. Ovaj smo princip detaljno obradili u tutorialu o prvom principu duhovne prakse. Kako je svaka osoba drugačija, SSRF naglašava da će životni put i duhovna praksa svakoga menjati shodno njegovoj prirodi. U prijavi ‘Postavi pitanje’ često se postavlja pitanje: ‘Kako je moguće prilagoditi duhovnu praksu svakom tragaocu?“ SSRF preporučuje osam glavnih koraka u duhovnoj praksi i neke zajedničke duhovne mere isceljivanja poput tretmana slanom vodom i tretmana kutijama. Kako onda može da se duhovna praksa prilagodi potrebama pojedinca?

2. Duhovno isceljivanje za prevazilaženje duhovnog ometanja

U odnosu na duhovna ometanja prouzrokovana negativnim energijama, duhovno isceljivanje se uopšte i razlikuje po tipu ometanja kojeg prouzrokuju negativne energije. Baš kao što postoji lek za tuberkulozu koji je jednak za sve pacijente koji je imaju, tako postoje duhovne mere isceljivanja koje su odgovarajuće za određene tipove duhovnog ometanja.

Na primer, ako negativna energija za ometanje koristi Apsolutni kosmički princip Etra, tada se primeni duhovno isceljivanje putem kutija. Ako  neko ima ometanja prouzrokovana preminulim precima, preporučuje se pojanje pojalice Šri Gurudev Data.

3. Kako možemo sebi da prilagodimo duhovnu praksu?

Ipak, kada je reč o duhovnoj praksi, SSRF naglašava kako mora da bude prilagođena potrebama pojedinca koje su kod svakog različite.

Pre čitanja ostatka članka, treba da budete svesni da se svaka osoba razlikuje:

 1. Na fizičkom nivou
 2. Na psihološkom nivou koji uključuje:
  • Mane ličnosti i ego osobe
  • Vrline osobe
  • Ono što osoba voli ili ne voli.
  • Prepreke sa kojima se osoba suočava u životu
 3. Na duhovnom nivou svaka osoba se razlikuje u sledećem
  • Odnos između tri osnovne suptilne komponente (trigune)
  • Odnos između pet kosmičkih principa (Pančatatva)
  • Nagomilani račun rađanja i umiranja (sančit karma)
  • Sudbina sa kojom se neko rodi (prarabda-karma) i koju mora da prođe u ovom životu
  • Namerne akcije (krijamaṇa-karma) koje će uraditi u svom životu

Kako SSRF prilagođava duhovnu praksu pojedincu uzimajući u obzir sve prethodno navedeno? Pogledajmo osam koraka u duhovnoj praksi i otkrijmo kako mogu da se  prilagode pojedincu.

 1. PDR proces: Iako je metoda za otklanjanje mana ličnosti proverena metoda koja radi na istom principu, mane ličnosti su za svaku osobu vrlo individualne i mogu da budu izazvane raznim načinima i situacijama. Proces PDR-a može da se prilagodi nivou svake osobe. Kroz PDR proces, nalazimo tačnu negativnu impresiju ili manu za svakog pojedinog tragaoca. Proces je fokusiran na njegovu ili njenu jedinstvenu situaciju i grešku. Ovo pomaže da se ponište negativne impresije u podsvesnom umu koje je ona ili on sakupljala/o tokom mnogih rođenja i pomaže tragaocu u duhovnom rastu. Shodno tome, kada formulišemo autosugestiju, ne koristimo uopštenu koja je za sve situacije, već formulišemo specifično za određenu situaciju.
 2. Ego manifestacije: Ego manifestacije (ispoljavanja) svake osobe razlikuju se po jačini i obliku. Proces otklanjanja ega kao sistema, (isto kao PDR) omogućava da se prilagodi konkretnim manifestacijama (ispoljavanjima) ega. Na primer, kod nekih ljudi može da postoji ponos zbog karijere i finansijskih sredstava dok drugi mogu da budu ponosni na svoje sposobnosti ili na svoju porodicu.
 3. Pojanje: Rođeni smo u religiji koja je najpogodnija za početak naše duhovne prakse. Zbog toga SSRF preporučuje pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja. Kasnije pojanje može da se menja prema potrebama tragaoca i vremenu u kojem živi. Neke mantre se posebno daju tragaocima za prevazilaženje problema prouzrokovanih duhovnim ometanjima.
 4. Satseva: Kada omogućimo tragaocu satsevu (služenje Apsolutnoj Istini), u obzir uzimamo sposobnosti i temperament tragaoca. Bog je svakom od nas dao kvalitete (vrline) koje kroz satsevu imamo priliku da ih ponudimo nazad Bogu. Satseva dovodi do brzog duhovnog napretka. Neki tragaoci učestvuju u stvaranju umetničkih slika koristeći softvere Fotošopa, neki su lektori, ili se brinu o drugima, pišu članke, neki su sveštenici i recituju mantre. Lista mogućih satseva je široka. Ovde svako dobije priliku da dođe do Boga na način da mu služi na najbolji način.
 5. Satsang: Na svim našim satsanzima i radionicama tragaoci pokazuju predanost duhovnom rastu, a mi ulažemo vreme dajući im tačne korake vezane za njihovu situaciju. Koraci su usmereni tako da tragaoci mogu da prevaziđu prepreke sa kojima se suočavaju. U individualnom pregledu duhovne prakse, prilagođavamo se samom tragaocu.
 6. Žrtvovanje: Svako ima drugačiji ukus. Kada tragaoc započne duhovnu praksu, doći će do toga da treba da se odrekne određenog aspekta društvenog života kako bi oslobodio deo vremena u danu za duhovnu praksu. Na primer, ako neko nakon posla gleda TV program tri sata dnevno, pojedinac će možda to morati da smanji kako bi imao vremena za duhovnu praksu. Ovo je primer žrtvovanja uma za duhovnu praksu. U svakom slučaju, ovo žrtvovanje se razlikuje zavisno od situacije do situacije.
 7. Duhovna emocija za Boga: Što se tiče duhovne emocije, duhovna praksa može da se izrazi kroz različite oblike. Neki to izražavaju kroz poeziju, neki kroz crtanje i slikanje, himnama, muzikom, člancima, plesom itd.
 8. Duhovna ljubav (Prīti): Razvijanje duhovne ljubavi za druge, znači ljubav bez očekivanja, i važan je korak u duhovnoj praksi za duhovni rast. Istinska ljubav za druge (sa duhovnog stanovišta) je zapravo pomaganje drugima u duhovnom rastu. Prema tome, treba da se uloži vreme, posebno onima koji se trude da duhovno napreduju. Čak je Božja božanska ljubav usmerena više na one koji se trude da duhovno rastu i koji pomažu drugima da rade isto. Postoje mnogobrojni načini kako može da se pokaže ljubav prema drugima vezano na pomaganje drugima u duhovnom rastu. Prema temperamentu, načini na koje se izražava ljubav prema drugima mogu da budu drugačiji. Na primer, oni koji su manje komunikativni, svoju ljubav mogu da izraze kroz obavljanje nečega za druge. Oni koji su komunikativniji, mogu da izraze svoju ljubav pružanjem pomoći drugim tragaocima u duhovnom životu kroz razgovor i pružanjem ispravnih perspektiva. Kako neko duhovno raste u duhovnoj praksi, on počinje da usvaja božansku vrstu ljubavi bez očekivanja. Takva vrsta ljubavi je viđena kroz govore i ponašanje Svetaca. Na primer, Njegova Svetost Dr Atavale neumorno radi bez ikakvog očekivanja za duhovno uzdizanje pojedinca i čovečanstva.

Svako mora da se suoči sa različitim situacijama, zavisno od sudbine, koju mora da prođe u sadašnjem životu. Intenzitet iste situacije će se razlikovati zavisno od duhovnog nivoa i odgovoru na stres svakog pojedinca. Ako neko ima ometanja prouzrokovana duhovnim energijama, pojedincu su potrebni različiti nivoi pomaganja jer će se negativne energije uvek truditi da komplikuju stvari tragaocu.

Ovde takođe, koraci o tome kako da se pojedinac kao tragaoc suoči sa situacijom mora da se prilagodi na osnovu sposobnosti pojedinca.

Kao što možete da vidite, postoje brojni putevi, a svaki od ovih aspekata duhovne prakse može da se podesi shodno pojedincu. SSRF preporučuje ove korake u duhovnoj praksi i pruža besplatne online satsange kako bi  pomogao tragaocima u njihovom duhovnom putovanju i da prevaziđu prepreke u duhovnoj praksi.