Dizajn nakita – prvi deo

Dizajn nakita – prvi deo

1. Uvod u duhovne aspekte dizajna nakita

Dizajn nakita – prvi deo

Kada je Merlin Monro izvela pesmu „Dijamanti su ženini najbolji prijatelji”, bio je to epohalni performans koji je suštinski dočarao opčinjenost žena nakitom.

Nakit, poznat kao ženska tema, vrlo je drag ženskom srcu. Teško je dokučiti puni obim i dubinu emocija koju žena oseća prema svom nakitu. Mimo izgleda i osećaja, nakit je neraskidivo povezan sa njenom ličnošću i sastavni je deo onoga ko je ona. Uz svaki komad nakita dolaze i uspomene povezane s njim. Svaki komad nakita može biti znak društvenog statusa, nasledstvo, zaostavština ili simbol ljubavi. Za neke, nakit može imati religijsku sentimentalnu vrednost koja predstavlja duhovnu zaštitu.

Za ženu je odabir i kupovina nakita veoma privlačno i očaravajuće iskustvo. Bilo da je veliki ili mali, odabran iz najfinije kolekcije ili je samo jednostavan rad, puno premišljanja se posvećuje kupovini nakita.

Međutim, postoji li kod nakita nešto više od finansijske vrednosti i estetske privlačnosti, a što bi svakako trebalo uzeti u obzir?

Kratak odgovor je „Da”.

Duhovno istraživanje je pokazalo da nakit, zavisno od načina izrade, zrači pozitivnim ili negativnim vibracijama, koje prema tome utiču na osobu koja ga nosi na suptilnom nivou.

U ovoj trodelnoj seriji članaka, detaljno smo obradili ovu temu, te delimo sa našim čitaocima različite aspekte nakita iz duhovne perspektive.

Prvi deo  Svaki dizajn nakita zrači sopstvenim suptilnim vibracijama (pozitivnim ili negativnim)

Drugi deo – Koji faktori (poput upotrebljenog metala, vrste kamenja) dodatno pojačavaju vrstu suptilne vibracije kojom nakit zrači

Treći deo – Kako dizajn nakita utiče na osobu koja ga nosi

2. Osnovni pojmovi

Sve na svetu ima svoje vlastite suptilne vibracije

Prema Duhovnoj nauci, postoje 3 suptilne komponente od kojih je sačinjen ceo Univerzum, a zovu se satva, rađa i tama. Nalaze se u čitavoj kreaciji, vidljivoj i nevidljivoj. Prevladavanje satva komponente u osobi uliva duhovno znanje i duhovnu čistotu, rađa podstiče akciju, a tama izaziva duhovno neznanje i inerciju. Suptilne vibracije (pozitivne ili negativne) koje proizilaze iz svega, zavise od dominantne osnovne suptilne komponente od koje su sačinjene. Ove suptilne vibracije ne mogu se opaziti pomoću naših pet čula, umom ili intelektom, ali osoba koja poseduje razvijeno šesto čulo može vrlo lako izanalizirati da li je objekat duhovno čist, odnosno da li je satvik, ili ne.

Ovaj duhovni koncept primenjiv je i na nakit. Zavisno od dizajna i načina izrade, nakit može emitovati pozitivne ili negativne vibracije. S obzirom na to da se nakit nosi na telu, zbog direktnog kontakta može u velikoj meri uticati na nas. Ako se nakit često nosi, a u njemu preovladava rađa-tama, to može dovesti do različitih problema na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou.

Analize suptilnih vibracija moguće su jedino pomoću šestog čula, koje mora biti na veoma naprednom nivou. Međutim danas, sa tehnološkim napretkom u području skenera aure i suptilne energije, možemo do neke mere izmeriti vrstu i snagu suptilnih vibracija povezanih sa predmetima

3. Eksperimenti koji prikazuju suptilne vibracije nakita

Pozadina : Maharaši univerzitet za Duhovnost, koji se nalazi u Goi u Indiji, sarađivao je sa SSRF-om na mnogim eksperimentima sa nakitom. Eksperimenti navedeni u nastavku sprovedeni su sa ciljem da se prikažu suptilne vibracije koje nakit emituje. Dva eksperimenta su sprovedena pomoću skenera aure i energije, dok je treći sproveden putem naprednog šestog čula članova tima za duhovno istraživanje.

Preskočite do zaključaka eksperimenata o dizajnu nakita.

3.1 Eksperiment o dizajnu nakita – korišćenjem univerzalnog skenera aure (UAS)

Metodologija : U ovom eksperimentu korišćen je skener aure i energije, odnosno univerzalni skener aure (UAS) Radi se o instrumentu koga je u Indiji razvio bivši nuklearni naučnik dr Manem Murti. Instrument meri vrstu suptilne energije (pozitivne ili negativne) i auru oko predmeta (živog ili neživog).

Tri ogrlice (prikazane u nastavku) merene su sa ciljem očitavanja vrste energije koju emituju. Jedna ogrlica spada u “modni nakit”, odnosno bižuteriju. Druge dve ogrlice napravljene su od 22-karatnog zlata i različitog su dizajna.

Dizajn nakita – prvi deo

Rezultati : Nakon merenja sve tri ogrlice pomoću UAS-a, rezultati su bili sledeći 

Dizajn nakita – prvi deo

 • Kod ogrlice A i ogrlice B zabeležene su negativne vibracije.
 • Kod ogrlice C nisu zabeležene negativne vibracije.
 • Ogrlica C je jedina imala pozitivne vibracije.
 • Kada smo posmatrali ukupnu izmerenu auru, poredeći sve tri ogrlice, ogrlica C je imala najveću auru u metrima, što je takođe indikator njene pozitivnosti.

3.2 Eksperiment o dizajnu nakita – korišćenjem tehnike polikontrastne interferentne  fotografije (PIP)

Dizajn nakita – prvi deoMetodologija : Kasnije smo napravili očitavanja sa drugom tehnikom skeniranja aure i energije, poznatom pod nazivom Polikontrastna interferentna fotografija (PIP). Ova tehnologija otkriva uzorke svetla koji nisu vidljivi golim okom, te ih prikazuje na kompjuteru u obliku boja. Pozitivne i negativne vibracije iz okruženja označene su različitim bojama koje su kalibrirane u uređaj. Pozitivne boje označavaju duhovne vibracije koje poseduju satviktu odnosno duhovnu čistotu, dok negativne boje označavaju rađa-tama predominantne vibracije, odnosno duhovnu nečistoću. Tako na različitim PIP fotografijama zapravo možemo izmeriti povećanje ili smanjenje boja, koje nam ukazuje na povećanje ili smanjenje pozitivnih ili negativnih vibracija.

Na slici prikazanoj sa strane nalaze se PIP fotografije dve zlatne ogrlice. Upoređene su s početnim očitanjem okruženja gde se odvijao eksperiment (koristeći PIP).

U početku, napravljeno je osnovno očitavanje prazne prostorije sa stolom, na koji je kasnije trebalo da budu postavljene pojedinačne ogrlice.

Važno je primetiti da su sve boje na PIP fotografijama različite, što upućuje na to da svaka ogrlica emituje različite proporcije pozitivne i negativne suptilne energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati :

Dizajn nakita – prvi deo

Izmerena je i upoređena ukupna površina pozitivnih naspram negativnih boja na svakoj PIP fotografiji obe ogrlice (pogledajte grafikon iznad).

 • Očitavanja za dve zlatne ogrlice dobijena kroz PIP tehnologiju slična su ranije dobijenim rezultatima u eksperimentu sprovedenom pomoću UAS-a.
 • Ogrlica C, odnosno ogrlica sa zaobljenim oblicima, imala je puno više pozitivnosti u poređenju sa ogrlicom B, iako su obe napravljene od 22-karatnog zlata.

3.3 Eksperiment o dizajnu nakita – putem naprednog šestog čula

Pravo merenje i analiza suptilnih vibracija može se dobiti jedino putem šestog čula. Naši tragaoci u timu za duhovno istraživanje mogu da percipiraju vibracije koje emituju ljudi i predmeti. Ti tragaoci – umetnici mogu vizuelno da opaze šta se zapravo događa za vreme eksperimenta, te da nacrtaju ono što vide i osećaju. Ovi crteži poznati su kao crteži zasnovani na suptilnom znanju, i u ovom slučaju služe kao duhovni rendgeni za dizajn nakita, omogućavajući prosečnoj osobi jedinstveni uvid u duhovnu dimenziju o stvarnoj prirodi takvih predmeta.

U nastavku se nalaze dijagrami koji prikazuju kako tri ogrlice izgledaju u suptilnoj dimenziji.

Dizajn nakita – prvi deo

Crtež iznad prikazuje kako ogrlica A, tipa bižuterije, izgleda u suptilnoj dimenziji – okružena je ometajućim energijama i iluzornim vibracijama. Ružičaste vibracije na obe suptilne slike poznate su kao iluzorna energija, odnosno Majavi energija.

Ova vrsta energije je zapravo veoma opasna jer nam daje lažan osećaj da je nešto dobro, a zapravo nije. Još je važnije što ta energija dolazi sa mnoštvom ometajućih energija koje prosečna osoba ne može da opazi.

Dizajn nakita – prvi deo

Iznad se nalazi suptilna slika ogrlice B. Iako je zbog zlata prisutan suptilni zaštitni omotač Božanske energije, dizajn ogrlice dovodi do prevladavanja ometajućih energija koje poništavaju pozitivnost zlata.

Važan zaključak – iako zlato kao metal emituje pozitivnu energiju, njegova se pozitivnost može smanjiti, pa čak može emitovati i negativne vibracije, u zavisnosti od načina izrade.

Dizajn nakita – prvi deo

Suptilne energije viđene oko ogrlice C bile su izvanredno pozitivne. Ogrlica je privlačila i emitovala pozitivnu energiju, te iz toga možemo videti da od nakita ima puno više koristi nego što se na prvi pogled to može opaziti. Izvan naših pet čula nalaze se sve te suptilne energije, u stalnom pokretu oko nakita. Skeneri aure i energije mogu nam pružiti osnovni uvid u suptilno znanje o predmetima, koje potkrepljuje suptilno znanjem predstavljeno suptilnim crtežima.

4. Završne napomene i zaključci o eksperimentima o dizajnu nakit

 • Sav nakit zrači suptilnim vibracijama.
 • U zavisnosti od dizajna, razlikuju se suptilne vibracije kojima nakit zrači. One mogu biti pozitivne ili negativne.
 • Čak i zlato koje se smatra duhovno najčistijim metalom može zračiti negativnim vibracijama ako dizajn zlatnog nakita nije satvik odnosno nije duhovno čist.
 • Osoba može vrlo skupo platiti nakit koji može biti duhovno negativan. Samo osoba s naprednim šestim čulom može znati da li je nakit duhovno vredan.
 • Svaka osoba može razviti suptilnu sposobnost ili sposobnost šestog čula, s obzirom da je to sporedni rezultat duhovne prakse prema univerzalnim duhovnim principima.