Da li afirmacije imaju efekta?

Da li afirmacije imaju efekta?

1. Uvod

“Nikada neću biti dovoljno dobra!” – ova misao je odjeknula kroz Dženiferin um pošto je napravila još jednu grešku na poslu. Sa čvrstom voljom i posle šoljice kafe, sabrala se i počela da ponavlja afirmacije u sebi – “Ja sam najbolja, ja sam dobra u svom poslu”.

Međutim, prošle su tri godine kako je dobila ovaj posao, a nema znaka napredovanja. Svaka greška vodila je u nove sumnje u sebe i afirmacije koje je čitala u knjigama za samopomoć izgledale su sve manje i manje verovatne.

Afirmacije odavno koriste psiholozi i knjige za samopomoć kao pomoć ljudima u prevazilaženju negativnih i beskorisnih misli. Iako su popularne, da li one stvarno pomažu u prevazilaženju ključnih problema u ljudskom životu? Zašto je Dženiferina vera u afirmacije počela da bledi? Na kraju dana, razlog zbog kojeg se svi ispomažemo afirmacijama je taj što želimo sigurno rešenje za prevazilaženja životnih pitanja. Pitanje je – da li su afirmacije odgovor na to ?

2. Šta su afirmacije ?

Afirmacije su su pozitivne izjave koje se ponavljaju u sebi. One mogu pomoći da prevaziđemo negativnost, izgradimo samopouzdanje i uopšteno započnemo sa pozitivnim promenama u nama samima. Redovnim praktikovanjem afirmacija počinjemo da razmišljamo i ponašamo se drugačije. Da bi se povećala njihova efikasnost koriste se i neki drugi aspekti kao što su vizualizacija, vežbe disanja, meditacija, svesne životne promene, postavljanje nekih konkretnih ciljeva itd.

Slede neki aspekti koje treba imati na umu prilikom formulisanja pozitivnih afirmacija.

 • Prilikom formulisanja afirmacija treba pažljivo birati reči, jer reči imaju uticaj na um.
 • Zato, treba birati samo pozitivne reči u afirmacijama.
 • Afirmacije treba da budu formulisane u sadašnjem vremenu.
 • Ako ih učinimo realističnim, to pomaže u postizanju željenog efekta.
 • Takođe, treba da budu izgovorene sa određenom emocijom.
 • Afirmacije pomažu da uverimo sebe u pozitivnu misao, bez obzira na stvarne okolnosti

3. Neki primeri afirmacija

Ispod su dati neki primeri afirmacija.

 • Ja sam savršeno zdrav, fizički, mentalno, emocionalno i duhovno.
 • Imam unutrašnji mir i zadovoljstvo.
 • Sve što danas radim biće uspešno

4. Različiti tipovi afirmacija

Postoje različiti tipovi afirmacija kao rešenje za praktično sve što želimo da prevaziđemo ili popravimo. Mogu se raditi za ljubav, zdravlje, novac, mentalno zdravlje, uznemirenost, uspeh, za decu, itd.

5. Dobrobiti praktikovanja afirmacija

Praktikovanje pozitivnih afirmacija pomaže da se otkloni negativnost uma. U izvesnoj meri mogu podići samopouzdanje i podstaći pozitivno ponašanje. Ako je um prepušten sam sebi, onda se može zadržati na negativnosti. Um je tvrdoglav po prirodi. Tako da, samo čitanje pozitivnih afirmacija daje pozitivan pravac i entuzijazam. Može stvoriti osnovu za razvoj pozitivnog uma.

Afirmacije su obično formulisane na psihološkom nivou. Međutim, kada se afirmacijama doda duhovni element, one postaju još efikasnije. Neki primeri duhovnih afirmacija su :

 • Božjom milošću, moja ličnost je postala veoma otvorena, lagana i blažena.
 • Božjom milošću, sposoban sam da oprostim ljudima koji su me povredili.
 • Guruovom milošću, oslobodio sam se svih briga koje sam imao.
 • Uz Božju milost, moj um je uvek pozitivan.
 • Uz Božju milost, vrlo lako mogu da naučim bilo koju novu stvar.

6. Da li pozitivne afirmacije deluju?

6.1 Osnovne informacije

Mnogi psiholozi preporučuju afirmacije kao sredstvo za poboljšanje mentalnog zdravlja i reakcija ljudi na životne situacije. Međutim, ono što većini nije poznato jeste da su odgovori koje ljudi imaju na situacije suštinski povezani sa načinom na koji podsvesni um te osobe reaguje na situaciju. Dakle, kada ovo znamo, važno je razumeti šta sve može uticati na efikasnost afirmacija i da li afirmacije mogu prevazići različite prepreke u psihi osobe. Osvrnimo se i pogledajmo neke osnovne informacije :

 • O umu : Podsvesni um, koji je izvan svesti osobe, čini 90% uma, dok svesni um zauzima samo 10% uma. Impresije u podsvesnom umu su se razvijale tokom mnogih života i sadrže i duhovni element. Kada nešto (poput negativne reakcije na situaciju) ima duhovno obeležje, tada ga treba rešavati na duhovnom nivou. Pogledajte članak o prirodi svesnog i podsvesnog uma da biste saznali više.
 • O ličnosti : Brojne impresije u podsvesnom umu osobe čine njenu ličnost Pozitivne impresije koje pomažu osobi tokom života ili duhovne prakse predstavljaju njene kvalitete, dok  negativne impresije koje škode njenom životu ili duhovnoj praksi predstavljaju mane njene ličnosti. Molimo pogledajte članak o kvalitetima i manama ličnosti.
Stoga, da bi psihološka tehnika kao što je praktikovanje afirmacija mogla efikasno rešiti problem na psihološkom nivou, trebalo bi da se pozabavi impresijama mana ličnosti u podsvesnom umu.

6.2 Ograničenja afirmacija

Uzimajući u obzir duhovnu prirodu uma, kroz duhovna istraživanja smo pronašli sledeća ograničenja afirmacija :

1. Afirmacije deluju samo na svesni um – Kada osoba čita afirmaciju, njen uticaj je uglavnom ograničen na svesni um. Ali, svesni um čini samo 10% uma. Tako da afirmacije imaju ograničen uticaj u smislu prevazilaženja negativnih osobina ličnosti pošto deluju samo na svesni um.

2. Affirmations are general and not specific – The mind always works in terms of specific incidents. So, when we say general statements to the mind, it does not accept them fully.

Na primer, razmotrimo sledeći događaj :

“Osećao sam se inferiorno na zabavi jer sam imao utisak da su svi moji prijatelji bogati i da  zaostajem za njima.”

Sada, ako sebi dam afirmaciju: “Ja sam bogat” ili “Ja vredim i zaslužujem novac”, to se ne odnosi na konkretnu situaciju. U ovom slučaju, situacija je bila zabava na kojoj sam se osećao manje vrednim od svojih prijatelja.

Dakle, impresija lične mane inferiornosti ostaje netaknuta i na njoj se ne radi. Zato moj um nastavlja da se zadržava na situaciji i ja se osećam uzrujan zbog toga, ovo pojačava osećaj niže vrednosti i poništava samu svrhu afirmacije.

Iz ovog primera možete videti kako afirmacije zaista više deluju na površnom nivou.   Afirmacije ne rešavaju osnovnu impresiju, koja je pravi uzrok svih problema.

3. Pošto se afirmacije ne podudaraju nužno sa realnošću, um ih prepoznaje kao maštanje

Da li afirmacije imaju efekta?Ako je um neprestano izložen nerealnim afirmacijama, onda ih on odbacuje.

Na primer, recimo da imam nasilnog muža i borim se sa teškim situacijama u vezi s tim.

Ako dam afirmaciju, “Okružena sam ljubavlju”,  izgledalo bi kao da ignorišem  bol i zlostavljanje koji su stvaran problem.

 

4. Afirmacije ne uzimaju u obzir duhovni faktor

Da li afirmacije imaju efekta?Da bismo opisali ograničenje afirmacija, uzmimo sledeći primer. Pretpostavimo da čeznem za životnim partnerom. Ali u stvarnosti , nisam bila u mogućnosti da se udam i svaki put kada sretnem nekoga raziđemo se u poslednjem momentu. Osnovni uzrok zašto se nisam udala je zapravo zbog moje teške sudbine. U stvari, u ovom životu moja sudbina je da ostanem neudata.

Sada, ako bih sebi dala afirmaciju- “Dobiću najboljeg životnog partnera” – negde usput moj um će je kompletno odbaciti. Afirmacija je neuspela jer nije uzet u obzir duhovni faktor.

5. Ako umu predugo prikazujemo nerealnu sliku, a um onda bude pogođen teškom stvarnošću, i nerealna slika koju je stvorila afirmacija se rasprši kao mehur od sapunice, to može dovesti do dalje štete kao što su nedostatak vere ili gubitak volje :

Da li afirmacije imaju efekta?

Pretpostavimo da ponavljam afirmaciju, “Ja sam uspešan u svemu što radim”. Ali ako ne polažem svoje ispite i pod stresom sam zbog situacije u porodici, onda um može tumačiti ovu afirmaciju kao laž. Ako se um susretne sa stalnim odbacivanjem onda može doći do gubitka vere u afirmacije i u samog sebe.

 

 

7. Postoji li efikasniji način da se postigne potpuna unutrašnja promena ?  

Da bismo postigli istinsku pozitivnu promenu u našoj ličnosti, treba da radimo na podsvesnom umu. Potrebna je duhovna energija da bi se poništile negativne impresije mana ličnosti koje su formirane zbog naših misli i postupaka ne samo iz ovog, nego i iz prethodnih života takođe.

SSRF preporučuje korak duhovne prakse Proces otklanjanja mana ličnosti, kako bi se prevazišle negativne impresije u umu. Kao deo tog procesa, umu se daju autosugestije za određene situacije, koje pomažu da se prevaziđu impresije mana ličnosti. Kada se impresije smanje, osoba postaje čistija iznutra, što dovodi do potpune promene. Molimo pogledajte članak – Šta su Autosugestije.

8. Prednosti autosugestija u odnosu na afirmacije

U sledećoj tabeli sažete su prednosti koje autosugestije imaju u odnosu na afirmacije. 

Aspekt Afirmacija Autosugestija
1. Da li deluje na nivou podsvesnog uma? Ne ( deluje samo na svesni um) Da
2. Da li je direktna? Ne, vrlo je uopštena Da, napravljena je za specifičan slučaj/ situaciju
3. Da li donosi svest o našim    manama? Ne Da, na različitim nivoima – pre, tokom i posle učinjene greške
4. Da li je usmerena na manu ličnosti koja uzrokuje grešku ? Na opšti i nejasan način Da, na način koji odgovara ličnosti pojedinca
5. Da li uzima u obzir duhovni faktor ? Ne Da
6. Da li omogućava praćenje poboljšanja ?  Ne Da, preko autosugestija za napredak
7. Da li upućuje na praktikovanje perspektive ?  Ne Da

Za potpuno razumevanje ove tabele molimo pročitajte sledeći podnaslov.

1. Deluju na podsvesni um

Afirmacije dodiruju samo površinu, podsvesni um ostaje netaknut zato što se ne radi na impresijama. Autosugestije direktno rade na impresijama mana ličnosti. Radi se na podsvesnom umu i osoba doživljava čistoću uma. To pomaže da se prevaziđu nedostaci u pojedincu.

Na primer, ako izgovaram afirmaciju, “Svakoga dana postajem bolji i bolji” to mi neće pomoći da prestanem da pijem alkohol. Bez obzira koliko savetujemo nekoga ko je zavisan od alkohola o štetnom uticaju pića po zdravlje ili damo opštu afirmaciju, to neće imati trajan uticaj na njega. Neće prestati da pije, čak iako mu je rečeno da će mu jetra oboleti i da može dobiti rak jetre.

Međutim, kada je autosugestija formulisana kao “Kad god krenem da pijem alkohol, postaću svestan da je pijenje alkohola štetno za moje zdravlje i da može  izazvati probleme sa jetrom ili rak, zato ću prestati da pijem alkohol”, to postepeno počinje da utiče na pojedinca. Njegova navika pijenja počinje da se smanjuje u fazama.

 • U prvoj fazi praktikovanja autosugestije, posle konzumiranja alkohola setiće se da nije trebalo da pije.
 • U drugoj fazi, tokom uzimanja alkohola, prisetiće se da ne bi trebalo da ga pije, ali nije u stanju da zaustavi nagon.
 • U trećoj fazi, kada počne da pije alkohol, prisetiće se da ne bi trebalo i prestaće.
 • I na kraju, on uopšte više neće piti, jer je impresija za pijenje alkohola u podsvesnom umu izbrisana

Metod kažnjavanja : U autosugestijama se takođe primenjuje averzivna terapija i naziva se metod kažnjavanja. Pomaže da do promena dođe brže, ako se promene ne dešavaju dovoljno brzo samo ponavljanjem autosugestija.

Na  primer, autosugestija za alkoholizam navedena iznad, može biti “Kad god pomislim da pijem alkohol, postaću toga svestan, uštinuću se i zaustaviti tu misao, jer je štetna za moje zdravlje i može da izazove rak”.

Usmerenost na uzrok problema : Još jedan način na koji autosugestije pomažu, jeste da što su usmerene na osnovni uzrok problema.

Na primer, osoba možda pije alkohol zbog zabrinutosti i uznemirenosti. Ako je to slučaj, trebalo bi sagledati šta je uzrok njegove zabrinutosti i uznemirenosti. One mogu biti prouzrokovane nekim određenim događajem ili životnom situacijom. Dakle, autosugestija se može raditi za konkretan događaj koji pomaže da se ukloni zabrinutost kao mana ličnosti. Prema modelu otklanjanja mana ličnosti, ako se ova mana ukloni, onda će automatski i zabrinutost nestati, i tako će biti I sa zavisnošću.

2. Specifičnost

Autosugestije su prilagođene određenim situacijama ili greškama koje se odnose na određenu manu ličnosti. U procesu otklanjanja mana ličnosti, u bilo kom trenutku se izaberu 2-3 mane na kojima će da se radi, i napravi se određena autosugestija za grešku povezanu sa svakom manom. Na  primer, recimo da sam izabrala da radim na lenjosti i očekivanjima. Onda izaberemo po jednu grešku za oba ova defekta i napravimo specifične autosugestijeza svaki. Ovo je odličan postupak pročišćavanja uma i zato je veoma efikasan.

Autosugestije pomažu u rešavanju nezavršenih poslova iz prošlosti

Primer : Ne mogu da verujem drugom muškarcu i da ostvarim emotivnu vezu. Razlog za to je što me je moj bivši dečko Noah, ostavio zbog druge devojke.

Autosugestija: Kad god pomislim da ne mogu verovati drugom muškarcu jer može biti kao Noah, shvatiću da se to desilo u prošlosti. To je bio deo moje sudbine. Sada je Bog uz mene i On će mi pomoći da nađem nekoga ko je fin. Dakle, biću otvorena za nova poznanstva.

3.Postoji elemenat jačanja svesnosti što pospešuje efekat

Na primer, recimo da radim na zaboravnosti, i određena greška je da noću zaboravim da zaključam ulazna vrata. Tako, formirana autosugestija bi bila “Kad god treba da idem na spavanje, postaću svestan da proverim ulazna vrata i zaključaću ih.” Ponavljajući ovu autosugestiju, svest o činjenju ispravne radnje se povećava i izbegavamo grešku. Na ovaj način se smanjuje impresija zaboravnosti kao mane ličnosti.

4. Autosugestije su formirane prema individualnim potrebama, tako da do promena dolazi mnogo brže

Svaka osoba je različita tako da su greške koje pravi ili mane koje poseduje takođe različite. Za istu grešku, u zavisnosti od tipa osobe razlikovaće se osnovna mana. Na primer, greška je “Član mog tima Mark napravio je grešku u knjigovodstvu i ja sam se naljutio na njega”.

Za dve različite osobe, razlog zbog koga se ljute može biti različit.

Ako imam misaonu reakciju “Kako je Mark mogao napraviti tako glupu grešku? Ja nikada ne bih napravio takvu grešku” onda lična mana “ponos” preovladava u meni.

Ili

Ako imam misaonu reakcju “Mark uvek pravi takve greške. Baš me nervira” Onda je dominantna mana – “predrasuda”.

Autosugestije se formiraju nakon što se uradi takva analiza. Na taj način, one pomažu u rešavanju tačnog uzroka problema kod osobe. Zbog toga, dešavaju se brze pozitivne promene ličnosti.

5.Autosugestije deluju na duhovnom nivou

U autosugestijama postoji duhovna energija. Takođe možemo sastaviti autosugestiju sa duhovnom emocijom, drugim rečima perspektiva može biti duhovna. To donosi više duhovne dobrobiti i čini ih efikasnijim.

Na primer: Moja greška može biti “Strahovao sam da neću moći da naučim i razumem kako da koristim složene formule u programu Microsoft Excel što je poslodavac očekivao od mene”.

Tako da autosugestija na duhovnom nivou može biti “Kad god strahujem da neću moći da naučim složenu formulu u programu Microsoft Excel kako poslodavac očekuje od mene, shvatiću da je Bog sa mnom na svakom koraku i naučiću tu veštinu korak po korak. Nastaviću da pojem Božje ime”.

Predlažemo da radite autosugestije uz ostale korake duhovne prakse kao što su pojanje Božjeg imena, služenje Bogu, itd. Ovo pomaže u bržem ispravljanju mana ličnosti.

6. Autosugestije za napredak pomažu da pratimo kako napredujemo

U procesu otklanjanja mana ličnosti sastavljamo autosugestije za napredak, što pomaže umu da razume kako se menjamo na bolje. Kada um vidi konkretne primere kako smo se promenili, to daje entuzijazam i podstiče nas da uložimo više truda. Pozitivne afirmacije ne uzimaju ovaj aspekt u obzir. Molimo vas pogledajte naš članak o Autosugestijama za napredak (dolazi uskoro ) da saznate više.

7. Praktikovanje perspektive date u Autosugestiji

Pomaže kada praktikujemo ispravnu perspektivu datu u Autosugestiji.

 • Na primer, ako radim autosugestiju za manu lenjosti, “Kad god hoću da odložim vežbanje, postaću svestan da je važno da vežbam da bih održao dobro zdravlje, i vežbaću 30 minuta”. Dakle, nije dovoljno samo izgovoriti ovu Autosugestiju, nego je treba sprovesti u delo i zaista vežbati.
 • Ponavljanje autosugestije dok se situacija odvija pomaže da se um smiri i da postupa na odgovarajući način. Ovo takođe pomaže da se postignu pozitivne promene. Na primer, mogu napraviti autosugestiju za prevazilaženje negativnih misli: “Kad god pomislim da nisam dobra majka, postaću svesna da pokušavam da odgajam svoje dete najbolje što mogu. Nastavnici su mi rekli da se ponaša bolje i da bolje radi školske zadatke. Tako da ću ostati smirena i nastaviću da ga odgajam na najbolji način”. Ponavljajući tu pozitivnu perspektivu kada neko počne da razmišlja negativno (u ovom slučaju , “Ja nisam dobra majka”) pomaže u prevazilaženju impresije mane ličnosti- “Negativnog razmišljanja” u podsvesnom umu. Ovaj aspekt ne možemo pronaći u afirmacijama.

9. Autosugestije su isprobali i testirali psihijatri, i imaju mnogo bolji efekat od afirmacija 

Njegova Svetost Dr. Athavale (Svetac najvišeg nivoa pod čijim blagoslovom je osnovan SSRF), koji je bivši svetski poznati klinički hipnoterapeut, osmislio je postupak otklanjanja mana ličnosti (PDR) da bi smanjio stres i poboljšao kvalitet života ljudi. Nakon što je čitavu deceniju lečio hiljade pacijenata, postalo je očigledno da su mane ličnosti (poput ljutnje , ljubomore itd.) glavni psihološki razlozi stresa i određuju kako ljudi reaguju u različitim situacijama. Koristeći PDR proces u lečenju mana ličnosti primetio je ubrzanu stopu oporavka mentalnog zdravlja kod svojih pacijenata. Kasnije kada je iskombinovao ovu tehniku sa određenom duhovnom praksom došlo je do još većeg pozitivnog uticaja na mentalno zdravlje njegovih pacijenata. Isto je primećeno i kod ljudi koji su radili duhovnu praksu (tragalaca) ] pod njegovim vođstvom.

Sprovedeno je istraživanje na 50 tragalaca (koji su praktikovali ove tehnike) različitih starosnih grupa iz različitih kultura da bi se razumeo efekat PDR procesa na njihove živote. Istraživanje se usredsredilo na razumevanje koliko su ove tehnike bile efikasne u smanjenju tri glavne mane ličnosti tragalaca i vreme potrebno za njihovo smanjenje.

Ključni nalazi

 • Da bi se mana ličnosti smanjila za 50-80% praktikovanjem PDR procesa, prosečno vreme bilo je 2 godine i 5 meseci.
 • Preko 70% mana ličnosti smanjeno je za 50-80% u periodu od 3.5 godine.
 • Skoro 100% učesnika je potvrdilo da je svakodnevnam primena ovih tehnika, dovela do boljeg stanja uma bez obzira na životne situacije.
 • Nalazi pokazuju da se u kratkom vremenskom periodu mogu postići stabilne pozitivne promene u stavovima i manama ličnosti, čime se omogućuje ljudima da prevaziđu stres i dožive sreću

 

Mnogi lekari uključujući Dr Ašu Takar (MBBS, DPM, MD Psihijatrije (Bom.)) i Dr. Nandini Samant , (MBBS, DPM) obe psihijatri više od 20 godina, pridružili su se Njegovoj Svetosti Dr Athavaleu i uočili su neverovatne pozitivne promene kod pacijenata i tragalaca koji rade autosugestije. Mnogi pacijenti su osetili dobrobiti i prevazišli strahove, stres, nesreću, depresiju, mucanje, sanjarenje, ljutnju i različite  tipove negativnih osobina ličnosti.

Proces otklanjanja mana ličnosti i proces otklanjanaja stresa Dr. Aša Takar (MBBS, DPM, MD Psihijatrije [Bom.]) predstavila je na 4. međunarodnoj konferenciji o upravljanju stresom (ICSM 2017), u Goi, u Indiji, 3. i 4. novembra 2017. Konferenciji su prisustvovali lekari iz celog sveta i bila je odlično prihvaćena.

10. Zaljučak

Znamo da su trenutno stres, depresija, zavisnosti, samoubistva, bračni problemi, itd. u velikom porastu. PDR proces je ključno sredstvo koje omogućava da se prevaziđe nesreća zbog takvih uslova i situacija u korenu. Ako se PDR proces dopuni sa redovnom duhovnom praksom, u skladu sa verom, dobrobiti se povećavaju. Holistička kombinacija PDR-a i duhovne prakse efikasno se bavi suptilnim impresijama u podsvesnom umu. Dug je put rešavanja i uklanjanjanja bilo kog psihološkog problema. Pošto PDR i duhovna praksa imaju pozitivan uticaj na um, samim tim se popravlja i fizičko zdravlje. Zato, ovaj proces postaje nezamenljiv pokretač za uspešan i Blažen život.