Duhovno istraživanje obreda Agnihotre

1. Uvod

Svet koji danas poznajemo sasvim je drugačiji u odnosu na vreme naših baka i dedova, ili u vreme rođenja naših roditelja. Jedna od najvećih promena je možda zagađenje do koga je došlo povećanim ispuštanjem gasova odnosno stvaranja efekta staklene bašte i drugih štetnih uticaja na našu životnu sredinu. Kada govorimo o zagađenju Zemlje obično mislimo na uobičajene vrste zagađenja vazduha, vode, hrane, kao i zagađenost bukom. Međutim, u našem članku o rastućem procentu prirodnih nepogoda i promeni klime, naveli smo da se uticaj ljudi na prirodu ispoljava u neobičnim oblicima vremenskih pojava, koje nisu prouzrokovane samo nemarnošću na fizičkom nivou, već se javljaju i zbog mentalnog i duhovnog zagađenja koje ljudi emituju u okolinu.

Mentalno zagađenje nastaje zbog negativnih misli ljudi kao što su: pohlepa, prevara, mržnja, spletke o razaranju, itd. Kako se mentalno zagađenje širi kroz okolinu, ono čini prostor destruktivnim. Dok se širi kroz okolinu ono definiše prostor u kome živimo,  kao prostor u kojem se i nadalje stvaraju negativne misli u našim umovima. To stvara negativan vrtlog, ili lančanu reakciju, a u čijem korenu se nalazi duhovna zagađenost, ili rađa-tama koja se povećala u ljudima.Tehnološkim napretkom u biologiji i nuklearnom oružju za masovno uništenje, koje je u vezi sa porastom rađa-tame u ljudskom rodu i mentalnoj zagađenosti, suočavamo se sa još jednom pretnjom. Posledice biološkog, ili nuklearnog napada, biće razarajuće za ljudski život i stabilnost našeg svetskog poretka.

2. Šta je Agnihotra?

Dok svet pokušava da pronađe rešenje za smanjenje fizičkog zagađenja, veruje se, da jednostavan obred Agnihotre spomenut u Atarvavedi (Atarvaveda (11:7:9) i detaljno opisan u Jađurveda Samiti i Šatapat Bramani (12:4:1) smanjuje zagađenje i duhovno pročišćava atmosferu. Ljudi koji izvode ovaj obred kažu da on smanjuje stres, vodi ka većoj jasnoći misli, poboljšava celokupno zdravlje, povećava nivo energije i menja prirodu uma te ljudi postaju više blakonakloni jedni ka drugima. Veruje se da predstavlja veliku pomoć pri odvikavanju od droge i alkohola. Agnihotra je takođe poznata po tome da neguje biljke i neutralizuje štetna zračenja i patogene bakterije. Može da se koristi za pročišćavanje izvora vode. Takođe je poznato da ima svojstvo smanjivanja štetnih posledica nuklearnog zračenja.

3. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci obreda Agnihotre

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) sprovela je istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci obreda Agnihotre. Ovo istraživanje upotpuniće znanje koje je već dostupno na Internetu, a odnosi se na dobrobiti i razmere delovanja Agnihotre. Sledeći članci daju detaljnje informacije o sprovedenom istraživanju: