Ik ben Christelijk. Waarom zou ik Heer Datta’s Naam moeten chanten?

Heer Datta is een deity. Een van Zijn functies is dusdanig dat, degene die Hem vereren bemachtigd worden met de bekwaamheid om moeilijkheden in hun levens die veroorzaakt worden door de subtiele lichamen van voorvaderen te overmeesteren.

 

Lord Datta

 

Behoorlijk vaak kunnen mensen vanuit verschillende religieuze achtergronden (bijvoorbeeld, Christelijken of Buddhisten) zich de vraag stellen, “Waarom zou ik de Naam van een deity moeten chanten die niet behoort tot mijn religie?”

De universaliteit van dit aspect van God, ongeacht het religieuze geloof van geboorte kan begrepen worden middels een simpele analogie.

Panadol (diens chemische formule C8H9NO2 is) is een goedaardige medische drug die geproduceerd is in Australië en ook zowel in andere landen. Het helpt om kalmering of verzachting te verschaffen van symptomen zoals koorts, hoofdpijn en andere geringe pijnscheuten of kwellingen. Ongeacht de plaats van productie (in dit geval Australië), kan Panadol, diens formule universeel is, gebruikt worden om de symptomen van niet alleen mensen vanuit Australië maar van mensen vanuit de gehele wereld te behandelen.

Dus ook, helpt het chanten van de Heer Datta’s Naam iedereen, ongeacht de nationaliteit, religie of culturele achtergrond om problemen veroorzaakt door overleden voorvaderen te overmeesteren. Dit voordeel van het chanten van Zijn Naam is al ervaren door vele zoekenden die spiritueel begeleidt worden door SSRF overal op de wereld.

Lees het onderzoek over de casus van Chris die bemoeilijkt werd door de subtiele lichamen van zijn voorvaderen en hoe het chanten van de Heer Datta’s Naam hem heeft geholpen..