Voordelen van chanten – spiritueel

1. Voordelen van chanten overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit

1.1 Chanten werkt als een spirituele therapie

Specifieke chants zijn verbonden of gekoppeld aan specifieke organen in onze lichaam. Chanten is in staat om de storing van een oorgaan te helen als de oorzaak spiritueel van aard is. De bijzondere frequencies geactiveerd als gevolg van chanten helpt om de abnormale, onnatuurlijke en ongebalanceerde frequencies voortkomend vanuit het zieke orgaan te verbeteren of te verhelpen. Voor meer details zie onze sectie over chants voor gezondheid.

1.2 Het lot wordt overmeesterd door te chanten

De stugheid van het lot neemt af en het wordt ook verdraaglijk als we aanhoudend zijn met het chanten van God’s Naam op elk moment. We kunnen ook het verzamelde referaat van het lot hetzelf overmeesteren.

Om het effect van het lot op ons te verminderen en om vlotter spirituele vooruitgang te maken, is het chanten van de Naam van God overeenkomstig onze religie van geboorte aanbevolen.

1.3 Moeilijkheden veroorzaakt door voorouderen kunnen overmeesterd worden door te chanten

In het hedendaags voeren heel veel mensen geen rituelen uit voor overleden voorouderen en als gevolg ervaren ze dus enorme verdriet van de onvoldane subtiele lichamen van hun voorouderen. Niet kunnen trouwen, gemis of gebrek aan compatibiliteit tussen man en vrouw, niet in staat zijn om in te leven in een ander, het lijden aan abortussen, verstoringen in of wanorde van de leervaardigheid etc. zijn sommige van de symptomen van het verdriet of leed veroorzaakt door voorouderen.

Om afzondering te verkrijgen van de problemen veroorzaakt door overleden voorouderen, raden wij het chanten van de beschermende chant aan van Shree Gurudev Datta’. Meer gedetailleerde instructies zijn beschikbaar in ons artikel over Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen problemen veroorzaakt door voorouderen?

Lees over het onderzoek over de observatie van Cyriaque’s kwestie over overmeesteren van verslaving van roken en alcohol nadat hij begon met het chanten van ‘Shree Gurudev Datta’.

1.4 Chanten voor zuivering van vooronderstellingen

Door de energie geactiveerd door middel van het chanten, wordt de atmosfeer waarin we leven (vastu) gezuiverd. Als we verontrustende of waarnemen of ervaren in een omgeving (vastu), dan moeten we iemand raadplegen met een ontwaakde zesde zintuig of subtiele waarneming. Zij kunnen ons adviseren over welke Naam te chanten voor de situatie. Als dit niet mogelijk is, moeten we de Naam van God volgens de religie van geboorte chanten voor 20-60 minuten, afhankelijk van de intensiteit van verdriet of rottigheid.

1.5 Chanten vernietigt verdriet

Door negatieve energieën hebben we constant te maken met fysieke of mentale problemen of enkele obstakels in het leven. Alhoewel we extern misschien voelen dat de redenen achter deze problemen fysiek, psychisch of werelds zijn, is de werkelijke oorzaak de bemoeienis van negatieve energieën. Op het moment dat zulke verdriet ervaren wordt, maakt het niet uit welke behandeling we aanvaarden op tastbaar niveau, het verdriet gaat niet volledig weg. Dit is geallieerd tot de ziekte van moeraskoorts of malaria, dat niet genezen kan worden door een medicijn voor ziekte, het moet genezen worden door anti-maralia medicatie dat de potentie heeft om de zaden of kiemen van malaria te doden. Negatieve energieën brengen obstakels in de spirituele oefening van zoekenden, waardoor zoekenden falen om het verlangde resultaat van hun spirituele oefening ook daadwerkelijk te verkrijgen. Op het moment dat we de Naam van God chanten, raakt het specifieke Zuivere Principe aangetrokken tot ons en verschaft het bescherming tegen negatieve energieën.

In de huidige tijden, tot 2025, is het Principe van Heer Krushna actief in een grotere proportie van de wereld, aldus kunnen we ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaya’ chanten op een dagelijkse basis voor 2 uren lang.

1.6 Verdriet kan vermeden worden door te chanten

A. De hoofdoorzaak van verdriet is onze gehechtheid tot verschillende objecten. Door te chanten ontwikkelen we liefde voor God waardoor onze gehechtheid tot materiële objecten afneemt, onze verdriet geleidelijk verdwijnt en we dus uiteindelijk meer Gelukzaligheid kunnen ervaren.

B. We zullen absoluut vreugde ervaren door het chanten van God’s Naam, omdat God eeuwig gelukkig is.

1.7 Het verkrijgen van bovennatuurlijke krachten (siddhis) door te chanten

Siddhis zijn bovennatuurlijke krachten verkregen door spirituele oefening. De oefening van het chanten van specifieke chants maakt ons in staat om controle te verkrijgen over een bepaalde Zuivere Principe en overeenkomstig ook over bepaalde bovennatuurlijke krachten. Het chanten van de Naam van de Deity van de zon verschaft controle over het Absolute Vuur element (Tej) en als gevolg hiervan raken we niet aangedaan of bewogen door warmte. Siddhis zijn een bijproduct en niet het doel van spirituele oefening.

1.8 Voordelen voor zelfs na de dood

Door constant te chanten wordt er een kernpunt van devotie gecreeërd in het onderbewustzijn. Op het moment van de dood vergezelt dit het subtiele lichaam. Daarom kan chanten zelfs continueren na de dood. Dit beschermt ons in het leven in het hiernamaals en helpt ons om voortstuwing te verkrijgen in de subtiele zones van het leven.

2. Voordelen van chanten in verhouding tot spirituele oefening

2.1 Nagedachtenis en meditatie vinden plaats tijdens het chanten

We herinneren God in onze geest en aldus chanten we. Tijdens het chanten vindt het herinneren van God (meditatie) vanzelfsprekend plaats.

2.2 Door te chanten ontwikkelen we een introverte houding

Wanneer we van een extroverte houding een introverte houding beginnen te ontwikkelen, betekent dit dat we spirituele vooruitgang maken. Onze inclinatie tot de materialistische wereld neemt behoorlijk af en we beginnen in onszelf te graven. Dit helpt ons om een introverte houding te ontwikkelen dat handig is in onze spirituele oefening.

2.3 Chanten is de perfecte spirituele oefening

De volledige spirituele oefening is er een dat verenigbaar is met de werking van het lichaam en het verstand. Chanten is zo een perfecte spirituele oefening. Het kan gepraktiseerd worden door iedereen, op elke plaats en op ieder moment. Het is daarom een perfecte manier voor het bereiken van de natuurlijke conditie van eenheid met God (sahajavastha). Deze conditie vindt plaats in personen wiens chanten plaatsvindt diep binnenin het onderbewustzijn, middels dit bereiken zij een constante eenheid met het Goddelijke Principe.

2.4 Het ontwikkelen van vertrouwen en spirituele emotie middels chanten

Het herhalend chanten van God’s Naam dat ondersteund wordt door het vertrouwen in de Naam, geeft ons spirituele ervaringen. De spirituele ervaringen dat we ervaren door het chanten, activeert en versterkt devotie en vertrouwen. Als we het vertouwen verzamelen dat God’s Naam alles kan geven, beginnen we te chanten met een intense hunkering naar Hem en aldus ontwikelt spirituele emotie zich vlotter. Er is een gezegde dat luidt als volgt ‘God begeeft zich daar waar spirituele emotie aanwezig is’, vandaar dat het ontwikkelen van spirituele emotie in Spiritualiteit van uiterst belang is.

Versterking van vetrouwen in God: Ik moet geregeld ongeveer 10 minuten lopen vanaf de bushalte naar mijn huis toe na het werk. Toen ik mijn dienst had dat eindigde in de avond, moest ik zelfstandig lopen in het donker over een afgezonderde weg. Ik was bang om alleen te lopen en liep erg snel uit angst dat iemand me zou aanvallen of zou volgen. Nadat ik kwam te weten over het chanten van de Naam van God, begon ik te chanten op zulke momenten en ook vroeg ik God om bescherming en om een veilige reis naar huis toe. Als gevolg voelde ik me niet meer angstig en voelde het alsof God Hemzelf met me meeliep. Door dit nam mijn angst gigantisch af en werd mijn vertrouwen in God aangesterkt. – Mevrouw Christie Leung, Vancouver, Canada

2.5 Chanten zonder verwachtingen heft verdienstelijkheden op

Als we chanten zonder verwachtingen van wereldse profijt, ontwaakt spirituele emotie zich in ons en door de liefde voor God’s Naam bereiken we God ook. Door de enorme Gelukzaligheid dat we ervaren bij het verkrijgen van realisatie van God, raken al onze verdienstelijkheden opgeheven, omdat in deze fase zelfs verdienstelijkheden ons weerhouden van het bereiken van de Ultieme Verlossing. Het soort devotie dat we ervaren in deze conditie geeft profijt aan zowel onszelf als aan anderen om ons heen.

2.6 Chanten vernietigt zonde of zedelijke slechtheid

Chanten is een simpele manier dat de zonden van meerdere geboorten vernietigt. – Zijne Heiligheid Tukaram Maharaj

God’s Naam heeft een ongelofelijke sterke kracht om oneindig veel zonden te verbranden. Het wordt vaak gezegd dat de mens geen enkele zonde kan verrichten dat niet door God’s Naam vernietigd kan worden.

Zijne Heiligheid Kane Maharaj van Narayangaon, Maharashtra, India heeft het volgende doorwrocht over de bekwaamheid van het vernietigen van zonden middels chanten: “Zonden begaan voor de periode dat we begonnen met chanten worden teniet gedaan. Als we zondigen nadat we beginnen met chanten, blijven de zonden bestaan totdat we de Naam weer beginnen te chanten. Als we weer falen om te chanten, dan moeten we de consequenties ondergaan van de gemaakte zonden.”

Chanten kan zonden die onbewust gemaakt zijn neutraliseren. Maar het kan geen zonden neutraliseren die opzettelijk gepleegd zijn.

Chanten is superieur aan boetedoening als het gaat om het teniet doen van zonden, omdat door het praktiseren van boetedoening zonden wel teniet gedaan worden maar de zienswijze of denkbeeld waardoor de zonden gemaakt zijn blijft bestaan. Als we intense motivatie ontwikkelen voor de Ultieme Verlossing, dan wordt het verlangen om te zondigen dichtgeslagen en worden ook de zonden teniet gedaan.

2.7 Chanten transformeert een handeling naar neutraliteit

Ondanks zorgvuldige inspanningen om ‘het principe van karma’ te minimaliseren, is het bijna onmogelijk om in iedere transactie een accurate uitwisseling te volgen. Kort samengevat betekent dit dat het principe van karma altijd standhoudt. Om dit te vermijden is het noodzakelijk dat er een neutrale actie plaatsvindt.

Iedere uitgevoerde handeling tijdens het chanten van God’s Naam wordt neutraliteit (akarma karma). We ontvangen noch verdienstelijkheden noch zonde door het. Aldus voltooien we het ervaren van onze lot en wordt onze verlossing van de cyclus van geboorte en dood versneld.

2.8 Chanten zuivert het onderbewustzijn, en maakt het fit om spirituele kennis te vergaren

Net als iemand geen goede oogst kan plukken zonder het veld te ploegen om het vruchtbaar te maken, kan kennis het subtiele lichaam niet penetreren totdat het gezuiverd is.

2.9 Spirituele vooruitgang wordt versneld door te chanten

Veel mensen stagneren in hun spirituele oefening na het verkrijgen van spirituele ervaringen zoals het zien van verschillende kleuren, het zien van licht of na het horen van verschillende geluiden. Ze kunnen ook misleidt worden door negatieve energieën als ze weinig bescherming hebben van God. Het chanten van de Naam van God staat boven al dit soort ervaringen en brengt ons direct naar God.

2.10 Ontbinding van ego

Net als ghee (geklaarde boter) smelt als het vlakbij vuur wordt gezet, smelt onze ego ook weg door het ‘vuur’ van chanten.

Als iemand ons adopteert, moeten we onze oude naam opgeven en vervangen met een nieuwe naam, allemaal om het bezit van de pleegouders te erven. Vergelijkbaar, om God’s genade te verkijgen moeten we onze ego opofferen, onze naam vergeten en het vervangen met Zijn (dat betekent, zijn Naam te chanten). We moeten dus geabsorbeerd raken in het chanten van God’s Naam zodat we onbewust worden van het zelf en uiteindelijk verenigen of mengen met Zijn Naam. – Zijne Heiligheid Bhaktaraj Maharaj

2.11 De Guru’s genade wordt verkregen door te chanten

Het is erg voorspoedig of fortuinlijk om geadviseerd te worden door de Guru Hemzelf over welke Naam we moeten chanten, maar zelfs als we geen Guru tegenkomen, moeten we doorgaan met chanten. Dit is omdat door het chanten hetzelf we een Guru zullen vinden.

2.12 We kunnen verenigen met God door te chanten

Degene die chant kan verenigen met God’s Naam of met de Deity van wie hij of zij de Naam chant. Als alle drie een worden, is de conditie van eenheid of geen-dualiteit bereikt.

3. Samenvatting

Chanten verwijdert alle spirituele obstakels in onze leven en neemt ook de verantwoordelijkheid over onze leven in het hiernamaals.

Chanten is de enige spirituele oefening dat in continuïteit gedaan kan worden. We kunnen bijvoorbeeld niet in meditatie zitten, yoga lessen bijwonen, devotionele liederen zingen, op pelgrimstochten gaan etc. voor 24 uur per dag. Maar we kunnen wel chanten zelfs wanneer we bezig zijn met wereldse verantwoordelijkheden zoals het onderhouden van onze woning, kinderen, beroep of werk, etc. Als we willen verenigen met God is het noodzakelijk dat we constante en grenzeloze spirituele oefening praktiseren. Dit is alleen mogelijk door te chanten.

Chanten zuivert ook het onderbewustzijn en vernietigt al onze verdienstelijkheden en zonden van dit leven en vorige levens. Het stelt ons in staat om verlossing te krijgen van de cyclus, kringloop of tijdkring van geboorte en dood. Het heft onze ego op en ontwikkelt vertrouwen en devotie in ons dat iedereen om ons heen ook profijt geeft.