Japanese-bowing-greeting

 

1. Inleiding

In sommige culturen en landen, bijvoorbeeld in Japan, is er een tradtie van groeten door te buigen. Als een deel van onze series van artikelen over begroetingen, zullen we hier het spirituele onderzoek over buigen als een vorm van groeten presenteren.

2. Beschrijving van buigen als een vorm van begroeting

Twee mensen staan tegenover elkaar en buigen op hetzelfde moment hun lichaam naar elkaar toe en vanuit een zekere hoekgraad, om elkaar te kunnen groeten.

Als een vorm van groeten (in het bijzonder in Japan, Korea, Taiwan en Vietnam), beginnen basis-buigingen vanuit de heupen en ze worden met een rechte rug en met de handen langs elkaar (voor mannen) of in een gevouwde positie (voor vrouwen) en met de ogen naar beneden, uitgeoefend. Buigingen kunnen doorgaans in 3 belangrijke types ingedeeld worden: informeel, formeel en erg formeel. Informele buigingen omvatten een zowat 15 graden hoek en meer formele buigingen een hoekgraad van ongeveer 30 graden. Erg formele buigingen gaan dieper. (Ref: Wikipedia)

3. Spiritueel perspectief over groeten door te buigen

Een van japanese-bowing-drawing-accuracy onze zoekers met een ontwikkelde zesde zintuig, Mevr. Yoya Vallee, heeft een subtiele tekening geschetst over deze begroeting samen met de Zuivere Kennis over wat er gebeurt als twee mensen elkaar op deze manier begroeten. Deze tekening is gecontroleerd en goedgekeurt door Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale. Toen Hij de afbeelding met Zijn geavanceerde zesde zintuig bekeek, bleek de tekening voor 80% precies te zijn.

De onderstaande afbeelding verschaft de details voor iedere subtiele aspect van buigen als een vorm van groeten. Zie het artikel over chakra’s om een duidelijkere inzicht te kunnen verkrijgen over de afbeelding hieronder.

 

Japanese bowing greeting

Als twee mensen elkaar groeten door te buigen, wordt er een beschermende schild van Zuivere Energie rondom een ieder van hen gevormd. Vervolgens beginnen er fragmentjes van Zuivere Energie vanuit hun lichaam uitgestraald te worden en vullen uiteindelijk de ruimte tussen hen op. Een schild van de Zuivere Energie van Creatie welke de missie van het verspreiden van Spiritualiteit helpt, vormt zich naast hun lichaam en straalt vervolgens fragmentjes van deze energie uit in de ruimte tussen hen in.

Omdat tegenwoordig de merendeel van de mensheid geen spirituele oefening praktiseert, is er vaak en constant een bepaalde hoeveelheid van zwarte energie in de vorm van een subtiele omhulsel rondom hun lichaam aanwezig. In deze type van begroeting, wordt deze omhulsel van zwarte energie niet naar elkaar uitgezonden, omdat er geen lichamelijke contact plaatsvindt tussen de mensen.

Alhoewel de twee mensen elkaar niet aanraken, stralen de spirituele spiralen van zwarte energie op het level van de Adnya-chakra en Sahasrar-chakra wazige golven van zwarte energie uit samen met fragmentjes van zwarte energie in de vorm van gedachten dat allemaal veroorzaakt wordt door het hebben van veel gedachten, persoonlijkheidsdefecten en emoties die de personen in hun geest, intelligentie en ego dragen. Dit komt omdat ze niet in volledige harmonie met God zijn, maar in contact met elkaar op de levels van gedachten en emoties.

Deze begroeting omvat geen Zuivere Bewustzijn (Chaitanya), omdat er geen eenheid met God is; maar, er worden wel fragmentjes van Zuivere Energie (Shakti) vanuit allebei de personen uitgestraald.

3.1 Spirituele voordelen van buigen als een vorm van groeten

  • Er wordt geen zwarte energie tussen de mensen betrokken in deze begroeting uitgewisseld.

  • Voor een zekere tijdsperiode worden de personen betrokken in deze begroeting, met Zuivere Energie verwikkeld.

  • Het versterkt de energie dat momentum verschaft aan handelingen, dat de personen betrokken in deze begroeting kan begunstigen.

  • Deze method van groeten is respectvol en verlaagt de ego. De mate van vermindering in de ego door middel van deze begroeting is afhankelijk van de spirituele emotie (bhav) van de persoon welke betrokken is in de buiging.

3.2 Spirituele nadelen van buigen

  • Er zijn geen gedachten over God of harmonie met God.

  • Er is een formaliteit aanwezig dat het gevoel van nabijheid verminderd.

  • Er wordt zwarte energie in de vorm van gedachten en emoties tussen de twee mensen die betrokken zijn in deze vorm van groeten uitgewisseld.

4. In het kort

Vanuit een spiritueel perspectief, is groeten door te buigen gunstiger dan enige andere gemeenschappelijke vorm van groeten zoals omhelzen, kussen of handshakes. Echter, buigen verhoogt niet het Sattva-component in ons, dat wel het geval is met de begroeting van Namaskar.