•  

 •  

1. Inleiding

Afhankelijk van de cultuur en context, kan een kus verschillende sentimenten uitdrukken zoals liefde, passie, affectie, respect, begroeting, vriendschap, en veel succes, tussen de vele andere soorten sentimenten. Ook kan een persoon ervoor kiezen om, afhankelijk van de cultuur, relatie en context, een persoon op de lippen, wangen, hoofd, hand te kussen, en iedere van deze gebaren kan een andere sociale waarde omvatten. In de hedendaagse wereld, vooral in de westerse cultuur, wordt een kus op de wang herkent als een gemeenschappelijke vorm van begroeting.

In dit gedeelte van onze series over spirituele onderzoek naar begroetingen, kijken we naar de effecten van een kus vanuit een spiritueel perspectief.

2. Achtergrondinformatie over begroetingen

Aavankelijk, moedigen wij u aan om uzelf bekend te maken met onze artikel over, “Een spiritueel perspectief over groeten”. Het biedt de noodzakelijke achtergrondinformatie om dit artikel te kunnen begrijpen. Het artikel legt uit hoe we vatbaarder zijn voor een uitwisseling van subtiele energieen als een begroeting aanraking omvat. Middels spirituele onderzoek, hebben we gezien dat de meeste mensen, tot een zekere hoogte, aangetast zijn door negatieve energieen. Als resultaat, is het hoogstwaarschijnlijk zo dat de uitwisseling van subtiele energieen tussen twee mensen die elkaar omhelzen of aanraken spiritueel ongunstig is. De meesten van ons kunnen deze nadelige effect niet waarnemen, omdat we niet de capaciteit voor het zesde zintuig beschikken om dit daadwerkelijk waar te kunnen nemen.

3. Een notitie over begroetingen welke aanraking bevatten

Als een begroeting aanraking omvat, kan het volgende onthouden worden. Het gebruik van aanraking vergroot de overdracht van spirituele of subtiele energieen tot aan 100%, in vergelijking tot een begroeting welke geen aanraking omvat. (Het staren in elkaar’s ogen kan ook een overdracht van subtiele energieen veroorzaken, afhankelijk van de soort negatieve energieen die erin betrokken zijn).

Type van contact tussen twee mensen die elkaar begroeten

Vergemakkelijking van overdracht van energie tussen mensen die elkaar groeten

Voorbeeld van begroeting

Huid tot huid

Energie/overdracht is gemakkelijker

Handdruk, omhelzing

Huid tot mond

Meer overdracht van energie dan van huid tot huid

Kussen van de hand of de wang

Mond tot mond

Meeste overdracht van energie

Kussen van mond tot mond

4. Spirituele onderzoek over kussen

Zoals geconstateerd in het tabel hierboven, veroorzaakt het kussen van mond tot mond het gemakkelijkst en de meest forse overdracht van subtiele energieen. Negatieve energieen treden een persoon gewoonlijk binnen via een van de lichaamsopeningen zoals de mond, neus, oren, etc. In feite, de nuttiging van eten is een van de gemakkelijkste manieren hoe negatieve energieen een persoon aantasten.

Vanuit een spiritueel perspectief, wordt de mond als een onzuivere ruimte beschouwt. Er zijn twee redenen hiervoor: 

 • Een reden is de dominantie van het Absolute Kosmische Water element in de mond. Een van de kwaliteiten van het Absolute Kosmische Water element is dat het de capaciteit bezit om zowel negatieve als positieve energie vast te houden. (De meeste mensen doen geen regelmatige spirituele oefening en voelen zich meer aangetrokken tot wereldse dingen. Aantrekking tot wereldse dingen zonder enige spirituele focus activeert en verlokt negatieve vibraties naar een persoon. Dit maakt mensen kwetsbaarder om door negatieve energieen aangetast te worden). De mond is een van zulke lichaamsopeningen waar negatieve energieen zich kunnen verzamelen, vooral vanwege de overheersbaarheid van het Absolute Kosmische Water element. Als resultaat is het zo dat als een persoon’s mond in contact komt met de huid of een andere persoon’s mond, er permanent een uitwisseling is van negatieve energie.

 • De andere reden waarom de mond als onzuiver beschouwt wordt is omdat de mond een passage is voor de systemen van ademhaling en vertering. Hierdoor, passeren de binnentreding en expulsie van negatieve energieen van deze lichamelijke systemen allemaal via de mond. Tijdens de doorvoer van een persoon naar de ander, verzamelt de negatieve energie van deze systemen zich in de mond voordat het wordt geabsorbeerd.    

Het kussen van een andere persoon op de mond, in tegenstelling tot het aanraken van een andere persoon door middel van een handdruk, activeert een veel diepere level van seksuele intimiteit. Dit roept doorgaans een emotionele reactie in naar de andere persoon, dat wellicht de geest van deze persoon potentieel kan destabiliseren. Van iedere destabilisatie van de geest kan profijt worden genomen door negatieve energieen, omdat zij de capaciteit hebben om emoties te overdrijven en kunnen een persoon dus zelfs nog emotioneler maken, in een ongunstige wijze.

De subtiele afbeelding hieronder laat de uitwisseling van subtiele energieen zien waarin een persoon een andere op de wang kust. In deze bijzondere kwestie, is een van de betrokken personen bezeten terwijl de andere aangetast is door negatieve energieen. Overeenkomstig de spirituele onderzoek ondernomen door SSRF, is ongeveer 30% van de wereldbevolking bezeten door negatieve energieen. In bijna alle gevallen, is de bezeten persoon zich niet bewust van het feit dat hij of zij beheerst wordt door negatieve energieen.

Deze subtiele afbeelding is gekenschetst door Mevr. Yoya Vallee middels een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording. Het is geverifiëerd door Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale. Toen Hij het bekeek via Zijn geavanceerde zesde zintuig, bleek de afbeelding tot 80% precies te zijn.

Het tabel hieronder verschaft de details achter iedere aspect van de bovenstaande afbeelding. Zie het artikel over chakras om een betere begrip te verkrijgen over het tabel hieronder.

Nr.

Toelichting

1

Omdat de dame bezeten is, is er een dikke zwarte omhulsel van negatieve energie rondom haar lichaam. Maar, de persoon die haar kust kan de negatieve vibraties niet waarnemen door een gebrek in het vermogen van het zesde zintuig.

1A

Er is een creatie en activering van een cirkel van negatieve energie op de Anahat-chakra (Hart-chakra).

1B

Een stroom van gecondenseerde negatieve energie vanuit de dame’s Anahat-chakra raakt geabsorbeerd via de Anahat-chakra van de gemiddelde persoon.

1C

Dit veroorzaakt een gecondenseerde cirkel van negatieve energie op de Anahat-chakra van de gemiddelde persoon.

1D

Fragmentjes van negatieve energie stroomden van de dame’s mond over de persoon, wiens wang zij kuste.

1E

Dit allemaal resulteerde in de creatie van een omhulsel van negatieve energie rondom het lichaam van de gemiddelde persoon.

1F

Een circulaire cirkel van negatieve energie wordt rondom de geest van de dame gemaakt.

2

De dikke zwarte omhulsel van negatieve energie vlamt uit en wordt naar de omliggende atmosfeer uitgestraald.

2A

Er worden golven van zwarte energie uitgestraald van de dame die bezeten is door negatieve energieen.

2B

Een omhulsel van zwarte energie wordt rondom het lichaam van de gemiddelde persoon gemaakt. 

2C

Een wolk van zwarte energie versluiert de gemiddelde persoon’s geest.

3

Creatie en activering van een cirkel van mohini (verleidelijke) energie rondom de geest van de bezeten persoon. Dit laat de dame er aantrekkelijker uitzien dan dat ze daadwerkelijk is.

4

Er is een emissie en expansie van een cirkel van mayavi (illusionaire) energie welke de twee mensen versluiert. Mayavi (illusionaire) energie wordt door negatieve energieen opgezet om dingen te laten lijken zoals ze daadwerkelijk niet zijn. Dus zelfs ondanks het feit dat het kussen van een bezeten persoon spiritueel ongunstig is voor de mannelijke persoon, voelt hij zich goed na het kussen van de vrouw.

De handeling van het kussen van een andere persoon geeft gewoonlijk een aanwakkering van negatieve vibraties welke negatieve energieen naar de atmosfeer aantrekken. Uit al deze begroetingen, is kussen eigenlijk de type dat hoogstwaarschijnlijk Tama overheersende vibraties zal aanzwellen. Het negatieve effect van het kussen van een persoon die bezeten is kan voor vele dagen in werking blijven, dat resulteert in depressie, negatieve gedachten, teveel gedachen, etc. De persoon die aangetast is zal, vanwege een gebrek van inzicht over het spirituele rijk, niet begrijpen dat deze gevolgen eigenlijk ontstaan zijn door onvermogen om de spirituele dimensie waar te kunnen nemen.

Er zijn uitzonderingen tot deze regel:

 • Afhankelijk van het type van liefde: Sommige positieve vibraties kunnen geactiveerd worden in de handeling van het kussen van familieleden, onze echtgenoot of echtgenote en een moeder die haar kind kust. De positiviteit zal afhankelijk zijn van het type van liefde dat geuit wordt in de handeling, of het liefde zonder verwachtingen is in tegenstelling tot liefde met verwachtingen. Het is voor deze reden dat als een moeder haar kind kust, hoogstwaarschijnlijk positieve vibraties geactiveerd zullen worden door haar liefde en goedhartigheid voor haar kind. Tegenovergesteld, als de moeder een gespannen relatie heeft met haar kind zal het niet hetzelfde positieve effect opleveren.

 • Afhankelijk van spirituele level: Als aanvulling op het bovengenoemde voorbeeld, als een persoon die bezeten is iemand kust die zich voorbij de 60% spirituele level bevindt, dan zal er een helende effect plaatsvinden op de bezeten persoon. Dit is omdat mensen voorbij de 60% spirituele level positieve sattva dominante vibraties uitstralen welke een spirituele helende effect bevatten.

Als we met goedhartigheid, mensen kussen die vrienden en kennissen zijn, dan telt de goedhartigheid nauwelijks mee omdat de kus vaak vervangen wordt door een gewone handdruk. In zulke situaties zijn de gevoelens te oppervlakkig om enige positieve vibraties te activeren en het daadwerkelijke resultaat zullen hoogstwaarschijnlijk negatieve vibraties zijn.    

5. Vermijden van de slechte spirituele effecten van een kus

Het doel van dit artikel is om ons bewust te maken van de spirituele gevolgen van onze dagelijkse handelingen en niet om ons bang te maken. Het hebben van kennis over iets dat ons ongunstig aantast geeft ons de bekwaamheid om correcte maatregelen te ondernemen.

De volgende punten kunnen onthouden worden:

 • In plaats van mensen te begroeten met een kus of enige andere vorm van aanraking, is de spirituele meest veilige manier van groeten om gewoon Namaste of Namaskar te zeggen.

 • Als het onvermijdelijk is om iemand te kussen, dan zijn er een aantal dingen die we kunnen doen:

  • Constant de Naam van God chanten activeert een subtiele beschermende schild dat het effect van de aanvallen van negatieve energie minimaliseert.    

  • Het zeggen van een gebed voor bescherming helpt ook in het bepantseren van het subtiele beschermende schild.

  • Het zeggen van een gebed om de uitwisseling van zwarte energieen tussen negatieve energieen die de betrokken personen aantasten te voorkomen.