Omhelzen – Een spiritueel perspectief

1. Inleiding

Over de gehele wereld wordt omhelzen beschouwt als een gewone vorm van groeten. Afhankelijk van cultuur, context en relatie, kan een omhelzing vertrouwdheid, liefde, affectie of vriendschap indiceren. Een persoon kan een andere persoon ook omhelzen als een indicatie van steun, comfort en troosting. In sommige culturen en voor sommige mensen, vooral als het gaat om onbekende personen, is een omhelzing wellicht niet de gepaste norm en kan het als een invasie van onze vetrouwelijke bewegingsruimte oftewel als intimidatie worden beschouwt. Er is uitgebreide onderzoek uitgevoerd en literatuur gepubliceerd over de psychologische voordelen van omhelzingen. Terwijl de meeste mensen een natuurlijke fysieke en emotionele behoefte hebben om aangeraakt en omhelst te worden, vooral door hun dierbaren, is er maar weinig inzicht over de spirituele consequenties ervan. In dit artikel presenteren wij onze bevindingen, verkregen door spirituele onderzoek, over het omhelzen van elkaar.

2. Achtergrondinformatie

Aanvankelijk, bemoedigen wij u om uzelf bekend te maken met onze artikel over een spirituele perspectief over begroetingen. Het biedt belangrijke achtergrondinformatie om dit artikel beter te kunnen begrijpen. Het artikel legt uit hoe we kwetsbaarder zijn voor een uitwisseling van subtiele energieën als een begroeting het aspect van aanraking omvat. Middels spirituele onderzoek, hebben we ondervonden dat de meeste mensen, tot een zekere hoogte, aangetast zijn door negatieve energieën. Als resultaat, is het hoogstwaarschijnlijk zo dat de uitwisseling van subtiele energieën tussen twee mensen die elkaar aanraken of omhelzen, spiritueel schadelijk of ongunstig is. De meerderheid van ons kan deze nadelige effect niet waarnemen, omdat we niet het vermogen van het zesde zintuig hebben.

3. Een notitie over begroetingen welke aanraking omvatten

Als een begroeting het aspect van aanraking omvat, kan het volgende onthouden worden. Aanraking vergroot de overdracht van spirituele of subtiele energieën tot aan 100%, in vergelijking tot een begroeting welke geen aanraking omvat. (Het staren in elkaar’s ogen kan ook een overdracht van subtiele energieën veroorzaken, afhankelijk van de types van de betrokken negatieve energieën).

Type van contact Gemak van overdracht van energie Voorbeeld van begroeting
Huid op huid Gemakkelijke overdracht van energie Handdruk, omhelzing
Huid op mond Meer overdracht van energie dan van huid op huid Kussen van de hand of de wang
Mond op mond Meeste overdracht van energie Kussen van mond op mond

Zie het artikel over het ‘Spirituele perspectief over een zoen’.

4. Verschillende scenario’s in het geval van omhelzen

4.1 Verschillende scenario’s in het geval van omhelzen

Het volgende tabel geeft de verschillende scenario’s aan welke we tegen kunnen komen in onze dagelijkse leven, de kans op dat het plaats zal vinden, en het mogelijke gevolg ervan.

Soorten scenario’s met betrekking tot omhelzen Plausibiliteit van dat het plaats zal vinden in het dagelijkse leven Hoogstwaarschijnlijke effect
Bezeten persoon die een andere bezeten persoon omhelst1 Laag tot gemiddeld Extreem negatief: De regerende negatieve energieën die elkaar omhelzen creëren een aansterking van zelfs nog meer zwarte energie. Op een subtiele level, wordt de atmosfeer ook aangetast.

Spirituele leed voor allebei de personen neemt toe en de kracht van de reservoirs van negatieve energie op de Anahat-chakra stijgt.

Bezeten persoon die een doorsnee persoon omhelst die aangetast is door negatieve energieën Middelmatig Extreem negatief: De negatieve energieën in de bezeten persoon kunnen erg gemakkelijk de andere persoon die omhelst wordt, vertroebelen.

De kans op ontwaking van spirituele leed in de doorsnee persoon neemt toe, en de kans op zowel fysieke als mentale verontrusting neemt ook toe.

Zie het diagram in sectie 4.2

Een doorsnee persoon ontroerd door negatieve energieën, die een andere doorsnee persoon omhelst welke ook ontroerd is door negatieve energieën2 Hoog Voornamelijk negatief: Terwijl er geen werkelijke uitwisseling van negatieve energie is, is de interactie doorgaans ongunstig, dat verontrustende vibraties ontwaakt, vanwege:

 • Gemix van versluieringen van zwarte energie
 • Botsing van mentale pantsers
Het omhelzen van een spirituele positieve persoon boven de 60% spirituele level welke regelmatige spirituele oefening doet. Nauwelijks tot gering Er zal een positieve helende effect plaatsvinden op de persoon die de persoon op de 60% spirituele level omhelst.
Omhelzing of aanraking door een Heilige Nauwelijks Er zal een positieve helende effect plaatsvinden op de persoon die de Heilige omhelst. Een voorbeeld hiervan is Haar Heiligheid Mata Amritanandamayi Devi, ook liefdevol bekend als ‘Amma’ of ‘de omhelzende Heilige’. Als mensen omhelst worden door Amma, ervaren ze positieve spirituele ervaringen.

Annotaties:

 1. Ongeveer 30% van de wereldbevolking is bezeten door negatieve energieën en de overige 70% is aangetast. Lees meer…
 2. Bijna alle mensen zijn tot een zekere hoogte ontroerd door negatieve energieën, dat een versluiering van zwarte energie om hun heen creëert. Het effect van negatieve energieën op mensen wordt minimaal nadat ze de 60% spirituele level bereiken.

4.2 Een subtiele afbeelding van een bezeten persoon die een doorsnee persoon omhelst

De afbeelding hieronder, dat het spirituele effect van een omhelzing weergeeft, is gekenschetst door Mevr. Yoya Vallee, een lid van het spirituele onderzoeksteam van SSRF. Zij is begiftigd met een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording, en kan ons dus daarom een glimp geven van de interactie van subtiele energieën als bijvoorbeeld een vrouw die bezeten is een man omhelst die lijdt aan een milde vorm van aantasting door negatieve energieën.

Spiritual effects of a hug

Zie het artikel – Wat zijn subtiele afbeeldingen?

Het tabel hieronder verschaft de details over iedere aspect van de bovenstaande tekening. Zie het artikel over chakra’s om een beter idee te verkrijgen over het tabel hieronder.

Nr. Verklaring
1 Creatie en activering van een cirkel van verontrustende energie op de hart-chakra (Anahat-chakra)
1A Emissie van zwarte fragmentjes van verontrustende wazige zwarte energie via de Anahat-chakra
2 Creatie en activering van een vette laag van zwarte energie rondom het lichaam
2A Creatie en activering van een cirkel van verontrustende energie op de voorhoofd-chakra (Adnya-chakra)
2B Emissie van een cirkel van verontrustende energie van de Adnya-chakra
2C Creatie van een cirkel van verontrustende energie op de Anahat-chakra
2D Emissie van ‘dampachtige’ golven van verontrustende energie via de Anahat-chakra
2E Volledige overheersing van de Anahat-chakra door de versluiering van de cirkel van verontrustende energie
2F Creatie van een ‘nevelige’ versluiering van zwarte energie rondom het hoofd
2G Verspreiding van een ‘mistige’ stroom van verontrustende energie rondom de persoon op een circulaire wijze
2H Stijging in de omhulsel van zwarte energie rondom het lichaam
2I Creatie van een cirkel van zwarte energie op de Anahat-chakra
3 Illusionaire (Mayavi) golven die de mensen omcirkelen en hen een vals idee geven van plezier
4 Creatie en activering van een cirkel van verleidende (Mohini) energie
4A Creatie van een cirkel van aanlokkelijke energie op de Anahat-chakra
4B Creatie van een cirkel van aanlokkelijke energie rondom beide personen, welke hen een vals gevoel van aantrekking geeft

Zoals u kunt zien vanuit de bovenstaande verklaring, is het omhelzen van een persoon die bezeten is door negatieve energieën extreem schadelijk voor ons.

4.3 Aanvullende opmerkingen over de spirituele repercussies van een omhelzing

 • Als twee mensen elkaar omhelzen, ontstaat er een subtiele frictie als hun mentale lagen met elkaar in aanraking komen/botsen. Dit creëert doorgaans verontrustende vibraties waar negatieve energieën hun voordeel uit halen om de mensen die betrokken zijn in de omhelzing, te vertroebelen. Zie het artikel, ‘Waar bestaan we uit?’.
 • Zelfs als twee mensen, die Spiritualiteit praktiseren, en minimaal aangetast zijn door enige zwarte energie, elkaar omhelzen, kunnen er verontrustende vibraties geactiveerd worden. Bijvoorbeeld, twee zoekers op verschillende wegen naar God, zoals een op het Pad van Kennis en de andere op het Pad van Devotie, vibreren verschillende frequenties. Als deze frequenties met elkaar in aanraking komen, kunnen ze wellicht verontrustende vibraties ontwaken.
 • Het omhelzen van een persoon die aan het rouwen is, is spiritueel ontzettend schadelijk, omdat een bedroefde persoon negatieve energieën aantrekt.
 • Het omhelzen van psychiatrische patiënten, zal vooral een nadelige spirituele effect op de omhelzende persoon hebben. Psychiatrische patiënten zijn zeer vatbaar voor aantasting of bezetenheid door negatieve energieën.

4.4 Omhelzen van kinderen

Nou, wat is nu eigenlijk het perspectief op het omhelzen van kinderen? Voor de emotionele welzijn en ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze zowel omhelst als aangeraakt worden door hun ouders. Jonge kinderen zullen hun ouders ook natuurlijkerwijs omhelzen als ze zich bedreigd voelen door een onbekende persoon of situatie.

Helaas zijn kinderen en hun ouders net zo vatbaar voor uitwisselingen van negatieve energieën als ze met elkaar in contact komen. Het kind dat bezeten is kan de ouder aantasten en vice versa. Aldus, moeten spirituele voorzorgsmaatregelen geïmpliceerd worden zoals aangegeven in sectie 5.2.

 

 

5. Inspanningen om alle spirituele schadelijke effecten van een omhelzing te minimaliseren

5.1 Belemmeringen in het toepassen van spirituele maatregelen

Om voorzorgsmaatregelen toe te kunnen passen om het ongunstige effect van een omhelzing of aanraking als een vorm van begroeting te overmeesteren, is het belangrijk dat we de informatie in dit artikel serieus nemen. Een obstakel hierbij kan echter zijn dat we de gedachte krijgen van, “Ik heb al zoveel mensen in mijn leven omhelst en tot heden is er niets raars gebeurd, dus deze informatie mankeert zeker wel wat of is ongetwijfeld overdreven”. Alhoewel deze gedachtegang begrijpelijk is, zal het iedere inspanning die we ondernemen om onszelf te beschermen tegen alle soorten van spirituele ongunstige effecten van een omhelzing, verslappen. Het is daarom verstandig dat we op de volgende punten letten:

 • De meerderheid van de mensheid beschikt over een zeer beperkte of anders inactieve zesde zintuig en is, tot een zekere hoogte, sterk verwikkeld in een versluiering van zwarte energie. Dit maakt hen ongevoelig voor en blokkeert hen om, het besef of realisatie te kunnen krijgen over, de uitwisseling van subtiele energieën.
 • Het is daarom voor mensen die de subtiele aspecten van het leven niet kunnen realiseren, nutteloos om te disputeren over de subtiele dimensie net als een patiënt met een arts begint te ruziën over dat virussen niet bestaan. Dit gedrag komt uit het feit dat de doorsnee persoon over onvoldoende metafysische vermogen van gewaarwording beschikt en is dus overeenkomstig niet in staat om subtiele energieën waar te kunnen nemen.
 • Een omhelzing geeft ons op een psychologische level gevoelens van welzijn en vreugde maar, we kunnen er geen Gelukzaligheid uit krijgen.
 • De doorsnee persoon is uitsluitend afgestemd op de psychologische voordelen van een omhelzing, dat ongetwijfeld een zekere hoogte van vreugde verleent. Omdat de doorsnee persoon niet in staat is om subtiele vibraties waar te kunnen nemen, is het belang van het gevoel van vreugde van deze handeling zo sterk dat het, het vermogen om de subtiele uitwisseling van energieën, hoe negatief maar ook, in de persoon blokkeert.
 • De noodzaak voor aanraking is een psychologische vereiste en geen spirituele vereiste voor de geconditioneerde Ziel.

5.2 Ressources om iedere soort ongunstige effect van een omhelzing te overtreffen

Het omhelzen van onze dierbaren is iets dat we wellicht niet kunnen vermijden en misschien ook wel niet eens willen vermijden, ondanks het besef van deze spirituele onderzoek. SSRF raadt het volgende aan om het spirituele risico van een omhelzing te minimaliseren:

 • Beperk uzelf tot het omhelzen van uitsluitend die personen die u wel echt moet omhelzen.
 • Omhels niet zomaar iedereen die u wel of niet kent als een psychologische ressource, omdat u wellicht niet door zal hebben of de persoon die u omhelst bezeten of aangetast is door negatieve energieën.
 • Systematische spirituele oefening helpt om een beschermende pantser rondom ons heen te creëren, dat ons ‘veerkrachtig’ maakt tegen de spirituele negatieve effecten vanuit de atmosfeer. Het constant chanten van de Naam van God is een makkelijke spirituele oefening dat ons altijd op een spirituele level zal beschermen, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten en ontmoetingen met allerlei soorten verschillende mensen die allemaal weer hun eigen spirituele conditie en level hebben.
 • Bidden is gunstig voor bescherming tegen negatieve energieën die de personen, welke we wellicht tegen kunnen komen, begroeten of mee associëren, bemoeilijken. Het helpt ook om de uitwisseling van zwarte energie tussen negatieve energieën, die zowel ons als degene die we ontmoeten, te weerhouden.