Betekenis van Namaskar (Namaste) – spirituele onderzoek

Spiritual research in meaning of Namaskar (Namaste)

We moedigen u aan om uzelf bekend te maken met onze artikel, een spiritueel perspectief over begroeting. Het biedt belangrijke achtergrondinformatie om dit artikel beter te kunnen begrijpen.

1.Inleiding over de betekenis van Namaste of Namaskar

Namaskar, ook bekend als Namaste, is een vorm van begroeting dat het meeste gepraktiseerd wordt in de Indiase subcontinent. Het wordt zowel gebruikt als een welkomstgroet als afsluitingsgroet. Als een persoon een andere individu groet met Namaskar, wordt de begroeting vergezelt met een lichtelijke buiging gemaakt met de positie van gevouwde handen, ook raken de palmen elkaar en de vingers worden opwaarts gericht en nauw gezet voor de borstkas. Samen met dit, worden de woorden ‘Namaste’ of ‘Namaskar’ tegen de begroete persoon gezegd. De handpositie is bekend als de Namaskar Mudra. (Mudra betekent een bijzondere handgebaar of positie).

Terwijl het een populaire niet-contact vorm van groeten is samen met de Japanse buiging en de hand-zwaai, is het de spirituele basis ervan dat het onderscheid van iedere andere soort begroeting die we hebben onderzocht. In dit artikel, zullen we de spirituele betekenis en de voordelen ervan op een spirituele level, onderzoeken.

2. De betekenis van Namaste of Namaskar

Namaskar’ is een Sanskrit woord dat verkregen is van een andere Sanskrit woord ‘Namaha’, dat het betuigen van eerbied betekent. In onze artikel over ‘Waar bestaan we uit?’, hebben we verteld dat er binnenin een ieder van ons de Goddelijkheid (God Principe) aanwezig is, bekend als de Ziel. De begroeting van Namaskar is als de Ziel in een persoon de Ziel in een andere persoon erkent en zijn of haar eerbetuigingen aan die persoon biedt.

Terwijl de woorden Namaste en Namaskar synoniemen zijn, is er een spirituele verschil tussen de twee. Namaskar heeft meer sattvikta dan het woord Namaste.

3. Spirituele onderzoek over de betekenis van Namaskar (Namaste)

3.1 Spirituele voordelen van Namaskar (Namaste)

Toen we spirituele onderzoek uitvoerden naar de betekenis van Namaste (Namaskar), ondervonden we dat het de meest spirituele zegenrijke of heilzame en sattvik manier van begroeting is. De redenen hiervoor zijn:

 1. De intentie voor de begroeting:

  • Omdat deze begroeting gaat over het erkennen van de God in een ander, vergroot het de spirituele potentie en trekt het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) aan. Als het gedaan wordt met de spirituele emotie dat we eigenlijk eerbied betuigen aan de Ziel in een ander, scherpt het de houding van overgave en dankbaarheid in. Dit helpt in spirituele ontwikkeling.

  • Als we tijdens het doen van Namaskar denken dat, “U bent superieur aan mij’, ‘ik’ ben de inferieure persoon. Ik weet helemaal niets, U bent alwetend”, helpt het in het verminderen van onze ego en in het verhogen van nederigheid.

 2. Het werkelijke handgebaar

  • Door het doen van de Namaskar Mudra, wordt een hogere level van Chaitanya geabsorbeerd in onze lichaam. Door het zeggen van de woorden Namaste of Namaskar, wordt het Absolute Ether element (Akash-tattva) ingeroepen. Maar als de woorden gezegd worden in combinatie met de Mudra, wordt ook het Absolute Aarde element (Pruthvi-tattva) ingeroepen. Dit is omdat de Mudra hetzelf geassocieerd is met het Absolute Aarde element (Pruthvi-tattva). Als een hogere aantal van de vijf Absolute Kosmische elementen wordt ingeroepen, raakt meer spirituele positiviteit aangetrokken.

 3. Het gebrek aan fysieke contact:

  • Fysieke contact vergroot de gemakkelijkheid van stroom van subtiele energieen tussen twee mensen. Omdat er bij deze begroeting geen fysieke contact plaatsvindt, is de bekwaamheid voor een persoon om de andere negatief aan te tasten geminimaliseerd.
  • De impact van negatieve vibraties die de individuen die elkaar begroeten aantasten, is verder verlaagd door de stijging in het sattva component door de spirituele context van de begroeting.

  • Na dit gezegd te hebben, kan zelfs deze begroeting negatieve vibraties uitstralen, in het bijzonder in het geval van een bezeten persoon die een andere persoon met Namaskar begroet. De regerende entiteit kan negatieve vibraties van de persoon’s vingertoppen stralen naar de persoon die begroet wordt en ook naar de atmosfeer. Maar, in vergelijking met een begroeting dat fysieke contact omvat, is de impact van de negatieve entiteit aanzienlijk beperkt. De spirituele emotie met welke de begroeting gedaan wordt, minimaliseert en vernietigt potentieel de negatieve vibraties in totaal.

3.3 Spirituele frequenties geactiveerd van Namaskar (Namaste)

De subtiele afbeelding hierbeneden laat de spirituele frequenties zien die geactiveerd worden als twee mensen elkaar begroeten met Namaskar. In dit voorbeeld, bevindt de persoon die groet zich op de 30% spirituele level terwijl de persoon welke begroet wordt zich op de 50% spirituele level bevindt.

Deze subtiele afbeelding is gekenschetst door Mevr. Priyanka Lotlikar middels een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording. Het is geverifiëerd door Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale. Toen deze afbeelding bekeken werd door Hem middels Zijn geavanceerde zesde zintuig, bleek de afbeelding tot wel 80% precies te zijn. (Om in staat te kunnen zijn om 80% preciesheid te kunnen verkrijgen in een subtiele tekening is een erg hoge prestatie. Tenzij intense spirituele oefening ondernomen wordt, zijn subtiele artiesten niet in staat om ergens in de buurt te komen van deze percentage van de Absolute Waarheid in een subtiele afbeelding).

Meaning of Namaskar(Namaste)- Spiritual Research

Het tabel hieronder verschaft de details voor iedere aspect in de bovenstaande afbeelding. Zie het artikel over chakras om een betere begrip te verkrijgen van het tabel hieronder.

Rnr.

Verklaring

1

Als een persoon een andere persoon groet met het gevoel dat “Ik bied mijn eerbetuigingen aan de Ziel in de ander” dan wordt er een cirkel van spirituele emotie (bhav) in hem gecreëerd.

1A

Als er spirituele emotie (bhav) is, is er eenheid met God en is een persoon beter in staat om in God’s gedachten te tappen.

1B

Als resultaat, wordt er een cirkel van spirituele emotie (bhav) rondom de persoon gecreëerd welke begroet wordt.

2

Dit zorgt voor een aantrekking van een stroom van het Zuivere Principe of God’s kracht.

2A

Er wordt een cirkel van het Zuivere Principe gecreëerd en geactiveerd.

3

Als het Zuivere Principe aanwezig is, raakt een stroom van Gelukzaligheid (Anand) aangetrokken. Gelukzaligheid is een type van subtiele energie welke transcendentale vreugde activeert dat niet afhankelijk is van enige stimulans.

3A

Dit maakt en activeert een cirkel van Gelukzaligheid (Anand) rondom de persoon welke aan het groeten is.

3B

De persoon dat begroet wordt absorbeert ook deze stroom van Gelukzaligheid (Anand).

3C

Als resultaat is er een creatie en activering van een cirkel van Gelukzaligheid (Anand) rondom de persoon welke begroet wordt.

3D

Er is een activering en emissie van fragmentjes van Gelukzaligheid (Anand) naar de atmosfeer.

4

Een stroom van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) raakt ook aangetrokken tot de persoon die de begroeting inwijdt.

4A

Daarmee wordt een cirkel van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) rondom hem heen gemaakt en geactiveerd.

4B

Het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) wordt naar de atmosfeer uitgestraald.

4B2

De persoon welke begroet wordt absorbeert ook de stroom van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) van de persoon die hem begroet.

4C

Een stroom van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) raakt ook rechtstreeks aangetrokken tot de persoon welke begroet wordt.

4D

Er is creatie en activering van een cirkel van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) rondom de persoon welke begroet wordt.

4E

Er is activering en emissie van fragmentjes van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) en de omgeving ontvangt spirituele profijt.

3.4 Punten om te onthouden tijdens het doen van Namaskar (Namaste)

 • De ogen moeten gesloten zijn tijdens het doen van Namaskar

  Door de ogen gesloten te houden tijdens het doen van Namaskar naar God of iemand anders, faciliteert het, het proces voor ons om naar binnen te ‘kijken’ en de visie van God binnenin ons te verkrijgen of door ons te focussen op de Ziel (God) binnenin een persoon.

 • Houdt geen objecten vast tijdens het doen van Namaskar

  Als we tijdens het doen van Namaskar een object in onze handen houden, zijn de vingers en de toppen ervan meestal niet recht. Als resultaat, wordt de stroom van het Sattva component ingeperkt van het binnentreden in de toppen van de vingers. Het Sattva component dat uitgestraald wordt naar de persoon welke Namaskar doet, raakt het object dat vastgehouden wordt en kaatst weer terug. Bovendien, als het object in de hand Raja of Tama overheersend is en als het aangeraakt wordt met de voorhoofd of borstkas tijdens het doen van Namaskar, dan kunnen de Raja-Tama componenten ervan wellicht het lichaam binnentreden van degene die de Namaskar Mudra doet.

4. In het kort

 • Uit alle begroetingen, beaamt SSRF de Namaskar (Namaste) begroeting als de meest sattvik vorm van groeten, het moet dus toegepast worden in hoeverre het mogelijk is.
 • Zelfs als het niet de culturele norm is om een persoon op deze wijze te begroeten, kunnen we een andere persoon alsnog mentaal begroeten met Namaskar.
 • Om Namaste (Namaskar) met spirituele emotie te doen, is het belangrijk dat we regelmatige spirituele oefening doen. Het is vanwege spirituele oefening dat we in staat zijn om spirituele emotie (bhav) te activeren.