Een handshake – een spiritueel perspectief

  •  

  • 1. Inleiding

  • 2. Achtergrondartikelen om het spirituele perspectief over een handdruk te kunnen begrijpen

  • 3. Spirituele perspectief over een handdruk

   • 3.1 Handdruk en overdracht van negatieve energie

   • 3.2 Handdruk en aanwakkering van ego

  • 4. Wat kunnen we doen tegen de spirituele negatieve effecten van een handdruk?

1.  Inleiding

Een handdruk is een korte uitoefening in welke twee personen elkaar’s rechterhand vastklampen, vaak vergezelt met een korte op- en neerwaartse beweging van de vastgeklampte handen. De handdruk wordt al voor eeuwenlang gebruikt als een symbool van begroetingen, participatie, betuigen van felicitaties, tonen van dankbaarheid, of in het sluiten van een overeenkomst. In sport of andere wedstrijd activiteiten, wordt het ook toegepast als een teken van goede sportiviteit. Het doel ervan gaat meestal over vertrouwen, goede gezindheid en gelijkwaardigheid.

Maar middels spiritueel onderzoek over deze ritueel, kwamen wij erachter dat het verhaal anders in elkaar steekt en het verhelderde ook de spirituele consequenties van de begroeting van het schudden van elkaar's handen.

2. Achtergrondartikelen om het spirituele perspectief over een handdruk te kunnen begrijpen

Om dit artikel te kunnen begrijpen lees dan het artikel over – Een spiritueel perspectief over begroetingen.

Het verklaart hoe overdracht van subtiele energie plaats kan vinden in de toepassing van begroetingen welke het aspect van aanraking omvatten. Het legt ook uit hoe de spirituele conditie van een persoon, oftewel of ze bezeten of aangetast zijn door negatieve energieën een andere persoon kan aantasten als ze zo een persoon begroeten.

Wij raden u ook aan om de artikelen over ‘Een gids voor sattvik leven’ en ‘Sattva, Raja, Tama – de 3 subtiele basis-componenten van het Universum’ te bestuderen.

3. Spirituele perspectief over een handdruk

3.1 Handdruk en overdracht van negatieve energie

Subtle picture of a handshake

De handeling van een handdruk maakt ons vatbaarder voor een aanval door negatieve energieën die aanwezig kunnen zijn in de andere persoon en het geeft de negatieve energieën in de andere persoon ook de toegang om ons binnen te kunnen treden. In feite, deze type van begroeting waarin lichamelijk contact plaatsvindt, maakt ons twee keer zo kwetsbaarder voor een aanval door negatieve energieën komende vanuit een andere persoon in tegenstelling tot een begroetingswijze zonder lichamelijk contact. De subtiele afbeelding hieronder toont de activiteit van subtiele energieën aan als twee doorsnee mensen, welke aangetast zijn door negatieve energieën, elkaar een hand geven.

Zie het artikel over – “Welke percentage van de wereldbevolking is aangetast door negatieve energieën?”.

Als de handen van twee mensen aan elkaar vastgeklampt zijn, worden de Raja-Tama vibraties welke vanuit hun handen worden uitgestraald, in de opening/ruimte tussen hun palmen verzameld. Er ontstaat een toename in de subtiele frictie in het gebied en de geactiveerde Raja-Tama energie treed het lichaam van de personen binnen via hun palmen. De uitwisseling van energie verspreidt zich ook over de directe opening waardoor het subtiele Tama component in de atmosfeer versterkt wordt. In begroetingen welke aanraking omvatten, is er meestal een creatie van een cirkel van subtiele verleidende (Mohini) energie. Verleidende (Mohini) energie is een type van negatieve energie welke behoort tot de categorie van erg behaaglijke vibraties maar het is in feite ongunstig voor de mensen die ermee te maken hebben.

Terwijl een doorsnee mens in de meeste gevallen niet in staat is om de overdracht van ontastbare zwarte energie waar te kunnen nemen door een gebrek aan het vermogen van het zesde zintuig, kan de stijging in het Tama-component verscheidene negatieve effecten teweeg brengen, zoals versluiering van het intellect, geïrriteerde gedachten, zwaar gevoel in de hoofd, misselijkheid, etc.

We kunnen wellicht geneigd zijn te denken dat, “Kan het werkelijk zo slecht zijn om een andere persoon een hand te geven?”. Onze spirituele onderzoek heeft aangetoond dat het effect van het constant in contact zijn met een persoon welke bezeten is, erg ongunstig is zonder regelmatige spirituele oefening van hogere levels te praktiseren. Het is hetzelfde als in aanraking zijn met een persoon welke een besmettelijke ziekte heeft, alleen het effect van bezetenheid kan zelfs nog schadelijker en hardnekkiger of langduriger in aard zijn in een persoon’s leven. Met verloop van tijd worden mensen minder gevoelig voor het kunnen waarnemen van deze overdracht van zwarte energie omdat ze constant versluiert worden met hogere proporties van zwarte energie.

DevangGadoya.jpg

SSRF heeft een aantal experimenten uitgevoerd door gebruik te maken van biofeedback machines waarmee we het effect van aanraking door een bezeten persoon versus een zoeker of een Heilige hebben gerapporteerd. Wij zullen deze experimenten binnenkort met u delen onder de sectie van “Spiritueel perspectief over communicatie”. 

 

 

3.2 Handdruk en aanwakkering van ego

Er zijn veel artikelen gepubliceerd over de psychologie welke ten grondslag ligt aan de begroeting van de handdruk, van hoe we een stevige handshake kunnen geven, tot aan hoe vaak we de hand van de persoon met wie we handen schudden op en neer moeten bewegen.

Vanuit een spiritueel perspectief vergroot de handdruk meestal een persoon’s ego. Dit is omdat, vaker dan niet, de handdruk onze identificatie met onze 5 zintuigen, geest en intellect vergroot in tegenstelling tot het distantiëren van onszelf ervan. De constante identificatie met de vijf zintuigen, geest en intellect is een obstakel in spirituele groei, wat te spreken van de versterking in het subtiele Tama component door middel van de handdruk.

Kortom, er is geen spirituele voordeel in de begroeting van de handdruk.

4. Wat kunnen we doen tegen de spirituele negatieve effecten van een handdruk?

 • Idealiter is het het beste om de begroeting van de handdruk te vermijden. De Indiase ‘Namaste’ als een begroeting is het beste alternatief vanuit een spirituele perspectief.
 • Maar praktisch gezien kan het moeilijk zijn om geen handen te schudden met een andere persoon omdat het op wereldwijde schaal genomen zo gewoon is, vooral als mensen hun hand uitsteken als een begroeting of in vriendschap. De doorsnee persoon is niet in staat om te begrijpen of de persoon welke begroet wordt bezeten is of dat hij of zij zelf wel of niet bezeten of aangetast is door negatieve energieën. In dit geval zijn er een aantal dingen op een spirituele level welke we kunnen ondernemen om de spirituele negatieve effecten van een handdruk te minimaliseren.
 • Het chanten van de Naam van God op een regelmatige basis helpt om een beschermende spirituele schild rondom ons heen te creëren en derhalve zijn we dan ook minder vatbaar voor aanvallen door negatieve energieën.
 • Het zeggen van een gebed vooraf het schudden van iemand’s hand. Het gebed kan als volgt worden uitgesproken, “O God, bescherm alstublieft zowel de andere persoon als mij van aanvallen door negatieve energieën als resultaat van deze handshake en laat mijn spirituele oefening alstublieft niet aangetast worden”.

Alle gewoontes en tradities (van een simpele handshake tot aan festiviteiten zoals Halloween tot aan de traditie van het begraven van gestorven wezens), welke helpen in het verhogen van het subtiele Tama-component in de samenleving beginnen met hogere level negatieve energieën. Door het stoppen van de gedachte in een persoon’s geest, ontstaat er een gewoonte en vervolgens wordt het geaccepteerd en toegepast door anderen. Door de aanwezigheid van hogere aantallen van subtiele Tama-component-overheersende tradities, wordt de wereld een kwetsbare omgeving voor de controle van negatieve energieën over de mensheid. Met verloop van tijd worden deze tradities een deel van onze levens en de geaccepteerde norm. Ironisch, worden de meer sattvik tradities meestal genegeerd of soms zelfs beledigd. Door het verhogen van onze spirituele oefening en onze subtiele vermogen van het zesde zintuig, zijn we beter in staat om het Tama-component in verschillende gewoontes en tradities waar te kunnen nemen waardoor we dan ook beter in staat zullen zijn om ons ervan te onthouden.