Sleeping with feet facing south

 

 

1. Inleiding over het slapen met de voeten naar de Zuidelijke kant

In deze series van artikelen over sattvik leven met betrekking tot verschillende aspecten van hoe goed te kunnen slapen, kijken we naar verschillende parameters voor een gezonde nachtrust. In dit artikel zullen we het effect van het slapen met onze voeten naar de Zuidelijke kant gericht, bestuderen. Deze studie is volledig gebaseerd op een spiritueel perspectief. Het zal ons helpen om een onderrichte beslissing te maken over hoe we een goede nachtrust kunnen ervaren vanuit het perspectief van de directie van onze voeten tijdens het slapen.

1.1 Spirituele onderzoek over hoe goed te slapen – effect van slapen met onze voeten naar de Zuidelijke richting

Het effect van slapen met onze voeten naar de Zuidelijke kant vanuit het perspectief van hoe we een goede nachtrust kunnen ervaren, werd op een spirituele level onderzocht door zoekers van SSRF die een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording bezitten. De Zuivere Kennis die zij ontvingen werd goedgekeurt door Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

2. Spiritueel effect van slapen met de voeten naar het Zuiden

2.1 Toename in activiteit van de neerwaartse en tiryak-frequenties

Er zijn verschillende frequenties inherent aanwezig in de atmosfeer. Hun aanwezigheid en stroming is in zekere richtingen dominant. Als onze lichaam uitgelijnd is met de directie van hun stroming treden we een veld binnen en worden we meer aangetast dan als we ons niet in hun veld bevinden. Van deze frequenties zijn er twee verontrustend of negatief in aard. Een van deze frequenties is de neerwaartse stromende frequentie welke richting de zone van de Hel (Patal) gaat en de andere type frequentie heet tiryak. Tiryak betekent letterlijk scheef. Omdat deze frequentie scheef is, veroorzaakt het verontrusting. Beide frequenties vibreren in de zuidelijke richting. Aldus is de Zuidelijke directie beladen met deze negatieve frequenties.

Als we met onze voeten richting het Zuiden slapen, wordt onze lichaam het meeste blootgesteld aan de activiteit van de neerwaartse frequentie en de tiryak frequentie. Dit verhoogt de activiteit van de subtiele basis Raja-Tama fragmentjes zowel binnenin en buitenom het lichaam. Deze verhoogde activiteit van de subtiele basis Raja-Tama-component assisteert de activiteit van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Dientengevolge ondergaan we een toegenomen risico van aantasting of bezetenheid door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

2.2 Toegenomen stroom van vibraties vanuit de Zone van de Dood en de Zone van de Hel

De zuidelijke directie is ook geassocieerd met de Zone van de Dood (Yamalok), de subtiele basis Raja-Tama frequenties en verdriet. Als we met onze voeten naar het Zuiden toe slapen, bundelen de vibraties van de Zone van de Dood en de Zone van de Hel samen.

Hierdoor, trekken we subtiele basis Raja-Tama frequenties en spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) aan. Als resultaat van deze samenspanning kunnen we leed ervaren in de vorm van problemen met inslapen, nachtmerries, angst tijdens het slapen of wakker worden met vrees als we met onze voeten naar het Zuiden gaan slapen.

3. In het kort

Dus vanuit een spirituele perspectief is het van belang dat we erop letten hoe we onze bed plaatsen op het moment van het inplannen van de inrichting van onze woning, zodat we een goede en gezonde slaap kunnen ervaren. Zelfs als we gaan kamperen of in hotels of in iemand ander’s woning gaan slapen, is het het beste om ervoor te zorgen dat we niet gaan slapen met onze voeten naar het Zuiden gericht.

In de volgende artikelen in deze series over hoe goed te kunnen slapen, zullen we het effect van slapen met onze voeten richting de andere directies overwegen.