Gewelddadige manifestaties van demonische bezetenheid

 

1. Inleiding over gewelddadige manifestaties van demonische bezetenheid

In gewelddadige manifestaties van demonische bezetenheid neemt het bewustzijn van de spook de regie over en openbaart zich op een gewelddadige wijze. De uitgedrukte manifestatie kan in het volgende resulteren:

 • Gedrag dat een aanscherping is van de basis persoonlijkheids-karakteristiek. Bijvoorbeeld, een agressieve persoon kan zelfs nog agressiever worden.

 • Gedrag dat tegengesteld is tot de persoonlijkheid van de persoon of de situatie. Een kalme en verlegen persoon kan ongebruikelijke agressieve gedrag gaan uiten.

 • Soms kan de persoon paranormale kracht weergeven als hij of zij agressief wordt. We hebben situaties gezien waarbij mensen die behoorlijk fragiel zijn veel mensen nodig hadden om ze te bedwingen.

 

2. Video van een gewelddadige manifestatie van demonische bezetenheid

De volgende video laat twee voorbeelden zien van heftige manifestaties. De verklaringen voor beide video’s worden hieronder gegeven.

2.1 Gewelddadige manifestatie van een spook dat verstikking en kronkelende bewegingen bezorgd

Violent manifestation due to possession by a ghost

 

 • Op het moment van deze incident, is een persoon te zien die sinds de afgelopen 4-5 jaar spirituele oefening deed dat aansluit op de 6 basis-principes van spirituele oefening onder de begeleiding van SSRF.

 • Deze persoon is sinds vele jaren bezeten door een spook. Maar de bezetenheid manifesteerde zich nadat ze een aanzienlijke hoeveelheid van spirituele oefening had gedaan. Dit was omdat de entiteit die haar bemoeilijkte niet langer het saattvikta, dat door haar dagelijkse spirituele oefening werd geactiveerd, kon verdragen. Tot die tijd bemoeilijkte de spook haar vanuit een verborgen status door het creëren van verschillende problemen in haar leven.

 • Deze video-opname werd genomen tijdens een routine spirituele heling sessie in de SSRF hermitage (aashram) in Goa, India. Toen de spook geforceerd werd om uit zijn schild te kruipen binnenin haar, probeerde het de persoon en de genezer te intimideren door haar proberen te verstikken, te martelen en te smijten.

 

2.2 Gewelddadige manifestatie van een spook (Maantrik) vanuit de 6de zone van de Hel

 

Violent manifestation due to possession by a sorceror

Op het moment van deze manifestatie, had de persoon in deze video voor 6 jaren lang spirituele oefening volgens de 6 basis-principes van spirituele oefening onder begeleiding van SSRF gepraktiseerd.

 • Deze persoon was voor vele jaren al bezeten door een krachtige duivelskunstenaar (maantrik) vanuit de zesde zone van de Hel. (Zie het tabel dat de relatieve kracht van verschillende soorten spoken weergeeft).

 • In dit incident manifesteerde de spook zich louter door de aanwezigheid van Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

 • Er volgde een subtiel gevecht in welke de spook actief probeerde om Zijne Heilgheid Dr. Ahtavale aan te kunnen vallen. De gewelddadigheid van een subtiel gevecht kan niet gepeild worden door wat zichtbaar is voor ons. De methode van vernietiging gebruikt door Zijne Heiligheid Dr. Athavale betreft de absorptie in een meditatieve conditie om de zwarte energie van de Maantrik te bestrijden.

 • Omdat de heksenmeester (maantrik) het gevecht begon te verliezen, zocht het zijn toevlucht in lichamelijke afleidingstactieken om de meditatieve conditie van Zijne Heiligheid Dr. Athavale te verhinderen.

 • Uiteindelijk was de spook na een uur van oorlog uitgeput van zijn zwarte energie en gaf hij op.