Wat zijn de voordelen van het coördineren van het chanten van de Naam van God met onze ademhaling?

 

1. Inleiding

SSRF raadt chanten van de Naam van God aan als een fundatie voor onze spirituele oefening. Door het coördineren van het chanten van de Naam van God met onze ademhaling, kunnen we een aantal voordelen verkrijgen en de kwaliteit van onze chanten verbeteren zowel als onze spirituele oefening.

2. Effect van het co- coördineren van de chant met de ademhaling

Het volgende betreft de stappen in onze spirituele oefening van chanten naarmate we spiritueel groeien en het belang ervan:

% of importance as per aspects of chanting

Annotaties:

  • Dit is omdat we uiteindlijk voorbij het grofstoffelijke aspect van het chanten van de Naam van God moeten gaan

  • U zult zien dat naarmate we spiritueel progressie maken de ervaring van onze spirituele oefening grotere indruk maakt. In principe is het zo dat als we spiritueel beginnen te groeien, we ons meer zullen concentreren op de subtiele aspecten van de Naam van God.

3. Wat zijn de voordelen van het coördineren van de chant met de ademhaling?

3.1 Afname in ongewenste gedachten

In de hedendaagse wereld is er een toename in de subtiele componenten van raja-tama in de atmosfeer. Een van de redenen hiervoor is de lage-gemiddelde spirituele level van de mensheid in het huidige tijdperk. Mensen die meer raja-tama overheersend zijn, hebben gewoonlijk veel ongewenste gedachten zoals gedachten van woede, jaloezie, hebzucht, etc. Deze gedachten vervuilen collectievelijk de gehele atmosfeer op een subtiele ontastbare level.

Deze ongewenste gedachten en vibraties treden ons binnen op een subtiele level middels onze ademhaling en maken ons op een psychisch niveau onrustig. Als we de spirituele oefening van het chanten van de Naam van God met onze ademhaling coördineren, weigeren we de indringing van deze ongewenste gedachten vloeiende vanuit de atmosfeer.

Als resultaat ervaren we veel sneller gemoedsrust of vrede in onze verstand, afname in verlangens, vebeterde mentale gezondheid en Gelukzaligheid (een superlatieve conditie van vreugde).

3.2 Leven in het heden

Het merendeel van de tijd draaien onze gedachten om iets heen dat te maken heeft met onze verleden of onze toekomst. Gewoonlijk geeft dit een stijging tot verdere gerelateerde gedachten en versterken alleen maar onze focus op en gehechtheid tot onze vijf zintuigen, geest en intellect. Bijvoorbeeld, we kunnen gestresst zijn vanwege een naderende examen of over een pijnlijke ervaring met betrekking tot het verleden.

Een aspect van spiritueel groeien is om alles los te laten dat inhoudt het vergeten van het verleden en ons niet druk te maken over de toekomst maar onszelf in het heden te houden gefocust op het realiseren van God. Op het hoogste niveau van spirituele ontwikkeling ervaren we dat er niets is zoals tijd en dat er alleen God is. Er is dan geen verleden en heden meer, en we krijgen dan ook constant de ervaring van het een zijn met God.

Door het focussen op het combineren van chanten met onze ademhaling worden we getraind om in het heden te leven.

3.3 Continuïteit in het chanten van de Naam van God

We ademen continu gedurende de gehele dag, en als we onze chanten combineren met onze ademhaling, improviseert het de continuïteit van onze chanten.

Dit als gevolg helpt ons om:

  • God meer te herinneren gedurende de gehele dag.

  • Meer van God’s energie te ervaren.

3.4 Zuivering van de atmosfeer

Als we uitademen tijdens het chanten van de Naam van God, zuiveren we de omgeving op een spiritueel niveau.

4. Tips over het coördineren van chanten met de ademhaling

Adem normaal en probeer dan het chanten van de Naam te coördineren met het inademen en uitademen. We blijven in leven door te ademen, niet door de Naam. Daarom is het belangrijk om ons te concenteren op de ademhaling en de Naam ermee te synchroniseren. Ademen moet niet gesynchroniseerd worden met de snelheid of tred van het chanten.

4.1 Voorbeeld van chanten afgestemd op de ademhaling

Het volgende is een strategische weergave of representatie van het coördineren van het chanten van de Namen van verschillende aspecten van God met de ademhaling. Het toont aan welke deel van de Naam gechant moet worden tijdens het inademen en het uitademen.

Examples of Coordination of chanting and breath