Пример за Божествено знаење кое дојде преку г-ѓа Шилпа Дешмук

Според духовната наука, танцот е форма на уметност која може да се искористи за спознавање на Бога. Во овој контекст, танцот е средство преку кое го примаме Божествениот Принцип. Следната табела која г-ѓа Шилпа директно ја доби од Бога, го објаснува процентот на Божествениот Принцип кој може да го прими секој до следниве делови на телото, кога на соодветен начин се користи при танцувањето.

Дел од телото
Значење во %
Глава
5
Вид
10
Веѓа
3
Очи
5
Врат
7
Нос
2
Образи
5
Усни
10
Стомак
5
Струк
8
Раце
20
Нозе
18
Останато
2

Еден пример за тоа како да се толкува табелата: Главата може да прими максимум 5% од Божествениот Принцип.