Цртеж заснован на суптилното знаење на Свами Вивекананда

Свами Вивекананда (12 Јануари, 1863 – 4 Јули, 1902) е роден со името Нарендранат Дута. Бил главен ученик на Свети Шри Рамакришна Парамахамса кој живеел во 19 век, и е еден од попознатите Светци од модерните времиња. Повеќе информации за Свами Вивекананда може да се добијат од Wikipediavivekananda.org и www.ramakrishna.org

Подолу покажавме цртеж заснован на суптилното знаење на разни духовни вибрации кои се емитуваат од Него. Цртежот заснован на суптилното знаење го нацрта Г-ѓа Јоја Вале, трагач од SSRF со развиено шесто сетило на визија. Цртежот заснован на суптилното знаење беше проверен за точност од страна Неговата Светост Др. Атавле.

 

Следува објаснување на разните духовни вибрации кои се емитуваат од Неговата Светост Свами Вивекананда како што се гледа во цртежот заснован на суптилното знаење. Суптилната слика е доста деталена и сложена и треба да се чита во редослед на нумерирањето да се разбере како суптилниот уметник г-ѓа Јоја Вале го видела.

1

Создавање прстен на Блаженство (Ананд). Кога тој мисли на неговиот Гуру, Неговата посветеност е зголемена и Тој доживува состојба на Блаженство

2

Создавање прстен од Божествена свесност (Чаитанија) и нејзино активирање

2A

Емисија на прстен од Божествена свесност

3

Создавање прстен од Божествена енергија на правдата (Дарма-шакти)

3A

Емисија на прстен од Божествената енергија на правдата

Емисија на проток од Божествената енергија на правдата

Емисија на честички од Божествената енергија на правдата

4

Привлекување на проток од Божествена енергија (Шакти) од Бога

4A

Создавање прстен од Енергија на Акција (Карија-шакти) неопходно за мисијата

5

Создавање прстени на Божествена заедница

6

Создавање прстен на не-манифестирана духовна емоција (Бав)

7

Создавање прстени на духовен копнеж

8

Создавање прстен на вјашти (индивидуална) духовна емоција заради Неговата љубопитност за Духовнста

9

Привлекување проток на Знаење од Бога

9A

Создавање прстен на Енергија на Знаење на челната чакра (Ајна-чакра)

9B

Активирање прстен на Енергија на Знаење

10

Создавање прстен на самашти (колективна) духовна емоција и негово активирање