Духовни ефекти од овошниот сок

Препорака за нашите читатели: За подобро разбирање на овој напис, ве молиме подобро да се запознаете со темата “Што значи цртеж заснован на духовната наука?”.

//

Во овој напис со помош на цртежот заснован на знаењето на суптилната димензија, ги опишуваме суптилните вибрации, кои што овошниот сок ги привлекува и емитува. Го нацрта г-ѓа Јоја Вале, трагач со развиено шесто сетило на видовитоста. Го провери и потврди Неговата Светост Др. Ѓајант Атавле. После проверката со развиеното шесто сетило, утврдено е дека овој цртеж е точен 80%.

2-MKD-The-spiritual-effect-of-fruit-juice

Користиме разни бои за да ги означиме разните елементи на сликата, како што тие се поклопуваат со боите на духовните вибрации. На пример, духовната вибрација на Божествената свесност (Чаитанија), преку развиено шесто сетило се гледа како жолта. Поради тоа ја користевме жолтата боја да означиме се она што се однесува на Божествената свесност.

  • Во овошниот сок преовладува раѓа-сатва компонентата, и поради тоа го надарува здравјето.
  • Духовно гледано, овошниот сок се препорачува , затоа што ја привлекува и пренесува позитивната духовна енергија.
  • Тој набавува витална енергија (Пран-шакти) и го зајакнува и исполнува телото со енергија и ја намалува летаргијата.
  • Помала е можноста да бидеме нападнати од негативните енергии кога пиеме овошни сокови.
  • Сокот од свежо исцедени овошја е најдобар, затоа што има најголемо количество сатвик. Меѓутоа, дури и овошниот сок во шише, или тетрапак се препорачува, затоа што во него незначително помалку е присутен сатвикот од свежо исцедениот сок.