Совети и благослови на Светците

1 MKD Bhaktaraj MaharajН.С. Бактараѓ Махараѓ: Во 1993-та година, Прославата на настанот Гурупирнима е одржан со Неговата Светост Др. Атавле, во храмот Рамнати во Гоа. По тој повод, Тој рече:

“Нека главниот центар за мисијата ширење на духовноста низ целиот свет биде Гоа. Наречете го ‘Вишвадип’ (Светло на светот). Од Гоа духовноста ќе се прошири низ целиот свет”.

(Денес, илјадници трагачи од 25 земји од светот, вклучувајќи ја и Индија, практикуваат духовност.)

 

 


2 MKD Gurudev S.S. Dr. KateswamijiГурудев Др. Катесвамиџи: Со цел да спречи махамртјујога (фаза или време во кое може да дојде до смрт, не многу долго после закрепнување или спасување од тешка болест или алармантна опасност) на Н.С. Др. Атавле и да ги отстрани пречките при Божествената мисија ширење на духовноста низ целиот свет, Гурудев Др. Катесвамиџи обавуваше пеење, жртвен оган, рецитираше стотри или химни како Сапташати, итн., се додека не го предаде своето тело во 2010-та година. Тој беше плоден писател, а неговите учења за луѓето и духовноста (Хинду Дарма) ќе донесат придобивка за целиот свет.

 

 


3 MKD S.S. Dr. Dadaji VaishampayanЈогтагја Неговата Светост Дадаџи Ваишампајан: Јогтагја Неговата Светост Дадаџи Ваишампајан е исклучително голем носител на сила за нас. Од 2004-та година, обавува духовна пракса како што е пеење, ануштан (верски погребни обреди), итн., за да спречи махамртјујога на Н.С. Др. Атавле и да ги отстрани пречките во Божествената мисија ширење на духовноста низ целиот свет.