Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

A cikk 2020. június 25-én lett frissítve

Megbocsátani valakinek aki spirituális tényezők miatt megsértett téged nagyon nehéz, de a karmád és a lelki jóléted szempontjából fontos, hogy megtörténjen és tovább tudj lépni.

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Rövid összefoglaló

Amikor valaki mélyen megbánt bennünket, nem könnyű megbocsátani az illetőnek. Gyakran előfordul, hogy elménk haraggal és bosszúálló gondolatokkal telik meg. A megbocsátás magába foglalja az ilyen gondolatok elengedését. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, mert valaki személyiségétől és a másik emberrel közös sorsától függően nehezen tud megbocsátani. Ahhoz, hogy valóban megszabaduljon egy incidens karmájától, képesnek kell lennie arra, hogy valóban megbocsátson, ami magában foglalja az eset elfeledését is. Ez csak akkor történhet meg, ha valaki összehangolt erőfeszítéseket tesz a spirituális gyakorlatban.

1. Bevezetés a megbocsátásba

Egy újságíró egyszer megkérdezte a Dalai Lámát, hogy haragszik-e a kínaiakra, mert elfoglalták Tibetet. A dalai láma így válaszolt: “Mindent elvettek tőlünk, engedjem meg, hogy az elmémet is elvegyék?”

A harag és a neheztelés elengedése nyilvánvaló előnyökkel jár az ember nyugalma és jóléte szempontjából.

Azonban valóban lehetséges-e a megbocsátás és elfelejtés régi mondása? Megbocsátani azt még értjük, de elfelejteni, mennyire bölcs dolog? Ebben az összefüggésben hallhattuk a mondást: „Aki nem tud tanulni a történelemből, arra van ítélve, hogy megismételje”, ami azt is jelenti, hogy „Azok, akik nem emlékeznek múltjukra, arra vannak ítélve, hogy megismételjék a hibáikat”.

Szóval, mit jelent valójában a megbocsátás, és okos dolog e felejteni?

2. A megbocsátás meghatározása

A megbocsátás témáját és annak érdemeit pszichofizikai szinten széles körben megvitatták már és ezek különböző dolgokat jelenthetnek az emberek számára.

A valódi megbocsátás meghatározásáról azonban sok vita folyik, hogy szükség van-e az elkövetővel szembeni pozitív érzésekre is. A legtöbb szakértő azonban egyetért abban, hogy ez legalább magában foglalja az olyan mélyen uralkodó negatív érzések elengedését, mint a felháborodás, a harag, a gyűlölet, a bosszú és a neheztelés gondolatai. Sőt azoknak az elvárásoknak az elengedését is, amelyek miatt a másiknak elnézést kellene kérnie.

Ahogy egyébként máskor is, de egy életerős és holisztikus definíciónál mindenképp fontos, hogy ezt ne csak fizikai vagy pszichológiai, hanem spirituális szempontból is szemléljük. Az életünkben bekövetkező (jó vagy rossz) események nagy részét ugyanis az a karma vagy sors diktálja, amelyen át kell esnünk. A kedvezőtlen karma vagy sors spirituális probléma. Ez tehát azt jelenti, hogy az életünkben zajló jelentős események többsége, ahol úgy érezzük, hogy sértettek vagyunk és meg kell bocsátanunk, hogy tovább menjünk, általában karmával kapcsolatosak.

Mi a valódi megbocsátás?

Paratpar Guru dr. Jayant Balaji Athavale, az SSRF ihletője és a spirituális kutatócsoportot vezetője spirituális szempontból meghatározta, hogy mit jelent az igazi megbocsátás. A Paratpar Guru a legmagasabb szinten lévő Gurut jelenti, akinek a spirituális szintje meghaladja a 90%-ot.

“Az igazi megbocsátás nem csak a harag és a bosszú érzéseinek elfeledését jelenti, hanem az eset feledését is.” 

– Paratpar Guru Dr. Athavale

Míg ez egy átlagos ember számára lehetetlennek tűnik, spirituális szempontból ilyen szintű megbocsátásra van szükség ahhoz, hogy minden karmikus kötelék elszakadjon, és az Istenivel való egyesülés megtörténjen. Ezért a megbocsátás és a felejtés az, ami spirituális szempontból szükséges az Isten-realizáció eléréséhez.

3. Mélyreható betekintés a megbocsátás fogalmába

Ahhoz, hogy spirituális szempontból megértsük a megbocsátás fogalmát, először meg kell értenünk a karma vagy a sors fogalmát. Az ismeretek forrásai különféle szakrális szövegekből származnak, és további tisztázást nyertek fejlett hatodik érzék felhasználásával spirituális kutatás által.

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Mindannyian egy bizonyos mennyiségű sors készlettel születünk. A sors az életünknek az a része, amely nem áll ellenőrzésünk alatt. Az előző életünkből eredő cselekedeteink hatása alapján jelen életünk tele van olyan sorsdöntő eseményekkel, melyek meghatározzák a boldogság vagy a szenvedés mértékét, melyeken át kell esnünk. Ez a korábbi életekből származó érdemeken és hátrányokon alapul. A jelenlegi érában életünk eseményeinek körülbelül 65%-át éljük sorsszerűen, míg a többi 35%-ot szabad akaratunknak megfelelően.

Minden nagyobb életeseményt, például a házasságot, a jó és rossz kapcsolatokat, a baleseteket és a súlyos betegségeket leginkább a sors okozza. Ezért az a szenvedés és fájdalom, amelyet a sors miatt át kell élni, gyakran különböző élet helyzeteken keresztül történik. Azok az emberek, akik jelen életünkben számunkra a lehető legnagyobb fájdalmat vagy boldogságot okozzák, szintén korábbi életekben összegyülemlett adósság halmazból merítenek.

Az elménk az érzéseink és érzelmeink székhelye. A tudatos elme és a tudatalatti elme alkotja. Míg a tudatos elme a tudatalattihoz képest parányi, mégis elménk ezen részének vagyunk tudatában. A tudatalatti elme viszont olyasmi, amiről alig van tudomásunk és megértésünk, mégis ez az a tartomány, amely erősen befolyásolja a tudatos elmét. Milliónyi benyomást tartalmaz, amelyek meghatározzák személyiségjegyeinket, tulajdonságainkkal és hibáinkkal együtt.

A rendeltetésszerű események minden benyomását a tudatalattink elraktározza egy finomrezgésű központba gyűjtve, amely az úgynevezett adok-kapok számlák központja. Az intellektusunkat mellőzve az adok-kapok központ a karmikus számla egyenlegnek megfelelően alakítja két ember kapcsolat rendszerét.

Ha részletesebb információt szeretne kapni arról, hogy az adok-kapok számlaközpont hogyan befolyásolja döntéshozatalunkat, olvassa el – Az adok-kapok egyenleg hatásmechanizmusa és miért cselekszünk néha úgy, ahogy?

Tehát hogyan kapcsolódik mindez a megbocsátás témájához spirituális szempontból?

Vegyük alapul két forgatókönyv hipotetikus példáját.

Forgatókönyv 1: Tegyük fel, hogy egy korábbi életében az A személy károsítja B személyt és 5 egységnyi fájdalmat okozott neki. Létrejön egy karmikus számla, amelyben az A személynek 5 egységnyi fájdalmat kell kapnia a B személytől a kiegyenlítéshez. Ha a számla valamilyen okból nem kerül elszámolásra ebben az életciklusban, akkor az átvivődik a következőre. Tehát a következő életben B és A személy közös szituációba keveredik. Ebben a helyzetben B személy (az adok-kapok központjának hatására) 5 egység fájdalmat vagy szenvedést okoz A személynek.

Forgatókönyv 2: Tegyük fel jelen életükben először találkozik B és A személy és nem volt semmilyen interakció a korábbi életükben. Ha B 5 egységnyi fájdalmat vagy szenvedést okoz A személynek az aktuális életében, egy új adok-kapok karmikus kapcsolatot létesít vele.

Hogyan befolyásolja ez a két forgatókönyv A személyt, és hogy befolyásolja B személyt?

Az 1 forgatókönyv szerint a jelenlegi életben, miután B személy visszaadta az 5 fájdalomegységet A személynek, ő (A személy) könnyebben megbocsát B személynek. B személy ugyanis éppen miközben a számláját rendezte, A személy adok-kapok számlaközpontja tudat alatt tudomásul vette, hogy a számlát kiegyenlítették.

A 2. forgatókönyvben azonban, mivel új karmikus terhet hoz létre B személy, ezért A személynek nehezebb megbocsátani B-nek

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Megbocsátás, a Karma törvénye, valamint az adok-kapok számla

Létezik egy másik perspektíva is melyet a spirituális kutatás során tanultunk és az 1 forgatókönyvvel egészítettünk ki. Ha B személy az előző életében azon munkálkodna, hogy megbocsátson A személynek, akkor a következő életben az a hátrányos sors, amelyen A személynek át kell esnie, kevesebb lenne. A személynek is teljes mértékben bűnbánatot kell gyakorolnia, hogy ezáltal az elszenvedett bűn és a vétek valamilyen szinten csökkenjen. Bár a negatív számla továbbra is fennáll, az A személy B személyt károsító negatív karmája miatt elviselendő szenvedése csökken.

Azok, akik valóban megbocsátanak és valóban bűnbánatot gyakorolnak, általában olyan emberek, akik több kvalitással rendelkeznek, mint személyiséghibákkal, és magasabb szellemi szinten vannak. Egy ilyen ember nagylelkűbb és empatikusabb, szemben a neheztelés és a bosszú érzésével.

A személyiség hibái és azok hatása a megbocsátásra, a karma törvényére és az adok-kapok számlára

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Ha egy személynek több személyiséghibája (mint például a harag és a bosszúálló természet) és több egója lenne (mint például a büszkeség érzése) akkor a megbocsátás vagy a bűnbánat képessége nagymértékben csökkenne. A személyiség 98%-a a korábbi életek benyomásaiból származik.

Amikor az ilyen emberek bántják egymást, a negatív adok-kapok számlák ördögi körforgásba kerülnek, amelyek pingpong módra játszódnak egy egész élet során. A személyiséghibák szintén nem teszik lehetővé a számlák kiegyenlítését, sőt növelhetik azokat. Az alábbiakban bemutatjuk hogyan történik ez.

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Példának okáért térjünk vissza a fenti 1 forgatókönyvhöz amikor B személy 5 egységnyi fájdalmat ad vissza A személynek. Ha B személynek sok személyiséghibája és magas egója van, akkor ahelyett, hogy csak 5 egységnyi fájdalmat adna vissza A személynek, aránytalanul fizeti vissza a hátrányos karmás számlát (például 8 egységnyi fájdalmat az eredeti 5 helyett) ezáltal új, kedvezőtlen karmás számlát hoz létre A személlyel, amelyet vagy a jelenlegi, vagy a későbbi életek során ki kell egyenlíteni.

4. A negatív energiák hatása a megbocsátásra

Mi a valódi megbocsátás? – Mélyreható betekintés

Az életben számtalanszor előfordul, hogy az adok-kapok relációban vagy a karmikus kapcsolatrendszerben nem csak két résztvevő, de egy harmadik is jelen van: ezek a szubtilis entitások alvilági szándékkal. Ezeket a szubtilis entitásokat negatív energiáknak nevezzük.

Tegyük fel, hogy egy adott helyzet 20% haragot gerjesztett két vitázó emberben. Ha az egyik résztvevőt negatív energia szállt meg, az ellenőrzése alatt is tartja. Az entitás azáltal, hogy mindkét embert fekete energiával borított be, súlyosbíthatja a két ember közötti helyzetet. Ez kedvezőtlen kimenetelt és aránytalanul rosszabb állapotot hoz létre, mint amire általában számítani lehetett volna. A negatív energiák ilyen beavatkozása megnehezíti a vitában érintett emberek közötti megbocsátást is.

Azért beszélünk erről, mert az ilyen események jelentős szerepet játszanak a mai világban. A spirituális kutatások során azt tapasztaltuk, hogy a világ lakosságának körülbelül 30%-át negatív energiák lakják, míg a jelenlegi érában körülbelül 50% -át befolyásolják is. Ez azt jelenti, hogy a világ lakosságának 80% -a érintett abban, hogy negatív energiák támadják meg. Ezek aktívan befolyásolhatják az emberek közötti ellentéteket.

Az ilyen entitások képesek birtokolni és befolyásolni az embereket, ugyanis az egyetemes elvek szerinti érvényes spirituális gyakorlat a mai világban hiányzik. A negatív energiák az emberek személyiség hibáit használják fel, (például a dühöt, a kapzsiságot és a gyűlöletet) hogy még több problémát hozzanak létre az emberek és a társadalom számára.

Két vagy több ember viszálya az alábbiakból eredhet:

  • Adok-kapok számlák létrehozása vagy kiegyenlítése: Leggyakrabban az összeütközések miértje az előző élet számláinak következményeiből adódik. Bár úgy tűnhet, hogy egy személy árt nekem ebben az élettartamban – nagyon valószínű, hogy én ártottam neki először és így rendezem a negatív karmát vele. Általánosságban elmondható, hogy a házastársainkkal és a közvetlen családtagjainkkal van a legtöbb adok-kapok számlánk – ezért van az, hogy általában tőlük kapjuk a legtöbb boldogságot és boldogtalanságot életünkben.
  • Negatív energiák: Ezek az entitások uralják az embereket, általában kihasználják a konfliktusokat vagy kedvezőtlen helyzeteket, hogy további ellentéteket és ellenségeskedést teremtsenek.

5. Hogyan segít a spirituális gyakorlat a megbocsátásban

Először is a holisztikus megértése azoknak a szubtilis / spirituális tényezőknek, amelyek szerepet játszhatnak bármilyen viszályban (a fizikai / pszichológiai tényezőkkel együtt) egy bizonyos filozófiai nézőpontot nyújt az embereknek, amely segíthet a düh és a neheztelés leküzdésében és a továbblépésben.

A megbocsátás fogalma eleve spirituális kérdés, és az adok-kapok számlák és a sors (karma) hatással vannak rá, ugyanúgy, mint az A és B személy között az 1. forgatókönyvben. Ha egy probléma gyökerében spirituális okokból következik be, akkor a problémák megoldásának, legyőzésének legjobb módja is spirituális megközelítésű.

A kedvezőtlen sors legyőzésére a legjobb spirituális megoldás az univerzális elveknek megfelelő spirituális gyakorlat. A spirituális gyakorlat a nehéz sorsot segít feldolgozni. Hogyan történik ez? Térjünk vissza az 1 forgatókönyv példájára.

Ha az előző életében, az A személy is gyakorolta a spiritualitást, akkor a spirituális gyakorlata által generált spirituális energia hátrányos sorsának csökkentésére irányul, amely magában foglalhatja a B. személlyel szembeni hátrányos sorsát is. Ebben az esetben az A személy spirituális gyakorlatából származó spirituális energia szubtilis szinten át van irányítva, hogy B személy, A személy iránti negatív impresszióit az adok-kapok központban lenullázza. B személy megkapja az A személy spirituális gyakorlatából generált Sattva komponenst. Sattva Raja Tama (spiritualresearchfoundation.org) Így B személy tudatalatti szinten elfelejti A személlyel való negatív számláját.

Azon fáradozva, hogy megbocsátunk másoknak, ez a megbocsátó személy spirituális fejlődését segíti elő és teszi lehetővé a rapid spirituális fejlődését. Ez azért van, mert a megbocsátáson ügyködve, kevésbé valószínű, hogy több karmikus számlát hozunk létre azzal a személlyel, aki megbántott bennünket. Spirituális gyakorlattal az elme negatív impressziói is csökkennek a másik személlyel kapcsolatban. Végezetül pedig, ha valaki 70-80%-os spirituális szint fölé emelkedik, kezdi megtapasztalni a szemlélődő álláspontot (sakshibhav) az élet történései felé. Ezen a szinten a megtapasztalás, hogy az őt körülvevő világ a Maya (a Nagy Illúzió) és az egyetlen valóság pedig a benne lévő Lélek Principiuma (az Isten Principiuma). Mivel egyre kevésbé azonosul 5 érzékével, elméjével és értelmével, és csak a benne lévő Lélekkel azonosul képes figyelmen kívül hagyni a nagy Illúzió részeként minden konfliktust, és ezért stabil marad. Emiatt nemcsak megbocsátani képes, hanem el is felejti az esetet melynek áldozata lett.

A korábban már említett hátrányos sorskérdés és a negatív energiák általi megszállottság mind-mind spirituális eredetű problémák és ezeket spirituális eszközökkel kell kezelni. A spirituális gyakorlással az ember spirituális energiát és pozitivitást nyer, amely segít elengedni és továbblépni.

A legeredményesebb hosszútávú spirituális megoldás a megbocsátás érdekében, ha az Univerzális elveknek megfelelően gyakoroljuk a Spiritualitást. Isten Nevének kántálását javasoljuk. Ez a gyakorlat segít megtisztítani a negatív adok-kapok számlákat a tudatalatti elmében. De ugyanakkor javasoljuk még a Hibás Jellemvonások Eltávolítása spirituális gyakorlatot, hogy a hibáktól megszabaduljunk és helyükbe az erények lépjenek. Ez lehetővé teszi, hogy megbocsátsunk másoknak és hogy jobb emberek legyünk.

5.1 Egyéb megbocsátással kapcsolatos kérdések

1. Van e olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani és lehetetlenné válik a megváltás?

Válasz: Nincs. Minden cselekedet mely szenvedést okozott másoknak, a már összegyűlt sors csomagba kerül vagy az ún. sanchit karma-ba. Szenvedést kell átélnie a sorsa által valamelyik élete során, amely arányos a cselekedeteivel.

2. Van e bűn Isten ellen?

Válasz: Ezek olyan cselekedetek, amelyek rombolják a spiritualitás terjesztését, például a társadalom félrevezetése a spiritualitás terén, vagy egy olyan Szent károsítása, aki meghaladja a 80%-os spirituális szintet.

3. Hogyan kérhetek megbocsátást Istentől?

Válasz: Azáltal, hogy olyan spirituális gyakorlatot végez, amely megfelel a spirituális gyakorlat 6 alapelvének.

4. Az 1 forgatókönyv példáját figyelembe véve (a fenti 3. részben) mi történik az A személy számlájával, ha B személy spirituális gyakorlatot végez és eléri a Moksát (végső felszabadulást)?

Válasz: Ebben az esetben A személy nem szenved el semmit B személy által, de meg fogja tapasztalni a sorsához rendelt szenvedést melyet Isten lát elő számára.

Answer: In such a case Person A will not experience the suffering at the hands of Person B but will none the less experience suffering due his destiny which will be orchestrated by God.

6. Következtetés

Forgiveness sets others free, but mostly, it sets us free. When one does spiritual practice, it becomes easier to forgive and both these aspects help to achieve faster spiritual growth. The duration and intensity of negative thoughts and revenge reduce significantly, and one leads a happier life.