Koronavírus – Spirituális védelem gyógyító kántálással (mantra)

Koronavírus (COVID-19) - Spirituális perspektíva Hogyan csökkentsük az aggodalmat és részesüljünk spirituális védelemben
Frissítve 2020. március 28-án

Korlátozott felelősségű nyilatkozat : Első lépésként, az SSRF azt tanácsolja, hogy tartsa be az összes, az Ön régiójában előírt helyi és nemzeti irányelvet a koronavírus-járvány (COVID-19) terjedésének megállítása érdekében. Az SSRF a hagyományos orvosi kezelés fenntartását javasolja az Ön régiójának egészségügyi hatóságai által javasoltak szerint. Az ebben a cikkben ismertetett spirituális gyógymódok nem helyettesítik a hagyományos orvosi kezelést vagy a koronavírus terjedésének megfékezésére szolgáló megelőző intézkedéseket. Az olvasóknak azt tanácsoljuk, a spirituális gyógymódokat saját belátásuk szerint vegyék igénybe.
1. Bevezetés a koronavírus spirituális perspektívájába

Az elmúlt néhány hétben elárasztottak bennünket a COVID-19, közismertebb nevén a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekkel. Ennek apropóján összeállítottunk és közzé teszünk egy élő prezentációt és egy információs csomagot.

Világszerte mindenki nyugtalan és aggódó.

Ez teljesen természetes és szükségszerű. Soha nem látott idők előtt állunk, és az emberiség egésze teljesen feltérképezetlen területeken hoz döntéseket.

Azok, akik rendszeresen látogatják az SSRF weboldalát, már korábban is észrevehették, hogy a 2020-ban kezdődő világméretű felfordulásokat 2007 óta tárgyaljuk és azóta is folyamatosan felhívjuk olvasóink figyelmét a történésekre, már azokban az években publikáltunk cikkeket az éghajlatváltozásról és a 3. világháborúról.

Nos, a megjövendölt idők elérkeztek és egy olyan világjárvány, mint a koronavírus (bármekkora méreteket öltött is és söpör a világban), csak egyik tényezője azoknak a nehéz körülményeknek, amelyekkel 2020 és 2023 között szembe kell nézni.

Ez idáig a kormányok és az egészségügyi szervezetek megvizsgálták a koronavírus-járvány okait és annak megfékezésének módjait fizikai és pszichológiai szinten. De ha valaki spirituális szemszögből nézi – minden változásban van.

2. Hogyan és miért kezdődött a koronavírus?

Ennek a vírusnak az elsődleges katalizátora a spirituális dimenzióban lévő erőteljes negatív energiáknak köszönhető.

(A spirituális dimenzióban vannak negatív és pozitív energiák. A pozitív energiák próbálnak segíteni rajtunk, a negatívak pedig ártani próbálnak nekünk.)

A koronavírus-járványt erőteljes negatív energiák okozzák

Azok a negatív energiák, amelyek képesek ilyen járványt előidézni (világszerte következményei vannak), a legmagasabb szintűek, és mantriknak (szubtilis varázslóknak) nevezik őket. Ilyen helyzetben általában két dolog egyike történik. A negatív energiák vagy a semmiből hozzák létre az ilyen vírusokat azáltal, hogy materializálják és felszabadítják őket, vagy pedig az emberek helytelen viselkedését/életmódját és cselekedeteit használják médiumként a vírus elindítására és terjesztésére. Ez lehet a kettő kombinációja is. Az alábbi grafikon bemutatja, hogy a negatív energiák hogyan idézték elő a koronavírus-járványt.

Hogyan okozták a negatív energiák a koronavírus-járványt vagy a COVID-19-et

Miért terjed ekkora sebességgel a koronavírus (COVID-19)?

A COVID-19 példátlan sebességgel terjed, mindez a vírusba ágyazódott mantrikok fekete energiájának köszönhető, amely növeli a vírus virulenciáját (súlyosságát, káros természetét). A hatalmas erővel bíró mantrikok az alárendelt negatív energiákat használják a terjesztésre.

A következő kérdés: miért most?

Ehhez egy lépést vissza kell lépnünk, és meg kell értenünk egy szélesebb perspektívából, és az úgynevezett „időtényezőt”. Minden az idő függvényében történik, és minden az idő körforgásában nyer értelmet.

A természetes ciklikusság egyik fajtája – nappal és éjszaka

Például, minden napunk különböző fázisokon megy keresztül: napkelte, reggel, délután, napnyugta és éjszaka. Aztán újra napkelte van, és ez így folytatódik tovább. Csakúgy, mint a Földünk napi ciklusa, az univerzum is ciklusokon megy keresztül. Ezek a ciklusok spirituális természetűek.

Az univerzum ciklikussága az idő kereke szerintMinden ciklus a teremtés, a fenntartás és a pusztulás szakaszain megy keresztül. Ahogy közeledünk egy ciklus végéhez, a spirituális tisztátalanság egyre nagyobb mértékben kezd felhalmozódni, és eléri legmagasabb szintjét a környezetben, ami végül a ciklus megsemmisüléséhez és egy új megjelenéséhez vezet.

2020 márciusától az Univerzum egy ilyen ciklusának a végéhez közeledünk, minekutána 4 év múlva (2024-ben) új ciklus kezdődik. Emiatt a spirituális tisztántalanság soha nem látott méreteket öltött. Az emberiség (a spirituális gyakorlat hiányában) spirituálisan felkészületlen, ezért sérülékeny a spirituális tisztátalanság felhalmozódás következtében. Ennek eredményeként, átitatva a mai idők spirituális tisztátalanságával, az emberek a viselkedésmódok legalacsonyabb szintjére süllyednek, ami még inkább súlyosbítja a környezet spirituális leépülését.

A kollektív sors fogalma

Ez egy befolyásosabb tényezőhöz vezet, melynek neve kollektív sors.

A kollektív sors koncepciója

Minden helytelen cselekedetnek karmikus következménye van, amelyen az egyénnek keresztül kell mennie. Általában a szenvedés valamely formájában történik, melynek vagy ebben vagy a következő életében meg kell történnie. A jelenség sors néven ismert. (még inkább egyéni sors néven) Ahogy az egyéneknek, úgy a régióknak, országoknak és az egész emberi fajnak is egyedi sorsa van a viselkedés és cselekedetek következményeként. Ezt a régió és annak lakóinak kollektív sorsának nevezik. Míg a kollektív sors lehet jó vagy rossz, a helyzet az, hogy manapság a társadalom helytelen vagy igazságtalan magatartása miatt mind az egyéni, mind a kollektív sorsnak egyre súlyosabb és nehezebb a megélési szintje. Ez az emberi szenvedés megértésének magyarázata.

Manapság életünknek hozzávetőleg 35%-át szabad akaratunk szerint éljük, azonban másik 65%-a sorsszerű, és éppen ez az a komponens, amely miatt olyan eseményekkel kell szembenéznünk, amelyek befolyásolásunkon kívül állnak. Ha életünknek csak a sorsszerű oldalát vizsgáljuk, akkor ezt a saját egyéni sorsunk és a kollektív sorsunk együtteseként kell tennünk. A jelenlegi időkben (azaz 2019-2023 között) jelentősen megnőtt a kollektív sors aránya, és ezt az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Az élet aspektusa Normális idők (%)1 2019-2023 (%)
1. Kollektív sors 10 30
2. Egyéni sors 60 45
3. Szabad akarat 30 25
Összesen 100 100

Forrás: Spirituális Kutatás, 2017. október

Megjegyzés1: Felhívjuk figyelmét, hogy míg a sors és a szabad akarat aránya 65, illetve 35%, addig a jelenlegi időkben egy ember életében 5-10% közötti ingadozás figyelhető meg a sors irányába.

Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 4 évben az életünket és a Földön végbemenő eseményeket nagymértékben befolyásolja majd annak a régiónak a sorsa, ahol élünk, vagy az az ország, amelyhez tartozunk. Ez azt jelenti, hogy spirituális szinten az emberi faj különösen sérülékeny ebben az időszakban.

A negatív energiák kihasználják az emberiség ezen spirituális sebezhetőségét

A jó és rossz szubtilis harca időtlen idők óta tart a létezés finomrezgésű síkjain épp úgy, mint a Földön.

A spirituális dimenzió negatív energiái újra és újra kihasználják az univerzum ciklusának végén keletkező spirituális tisztátalanságot. Az az egyetlen cél vezeti tevékenységüket, hogy megtámadják az istenségeket, a pozitív energiákat és az embereket a világegyetem szubtilis és fizikai síkjain. Számukra ez egy hatalmi játszma, hogy megszerezzék az irányítást, és létrehozzák a démoni birodalmat a Földön és az univerzum szubtilis területein egyaránt.

3. Hogyan fog terjedni a koronavírus?

2022 március 24-től szinte minden ország nagyon sok lakosát érintette a koronavírus, némelyeket jobban, mint másokat.

Fizikai síkon a koronavírus fertőző terjedését az emberek helyváltoztatása és személyi érintkezése következtében figyelhetjük. Spirituális szinten azonban terjedésének okai eltérőek.

A negatív energiák az abszolút kozmikus levegő princípiumot használják a vírus terjesztésére.

Az előzetesen tárgyalt „időtényező” szerint az országokat előbb vagy később, de a vírus érinti kollektív sorsuk szerint. Minél kedvezőtlenebb a kollektív sors egy adott régióban, annál nagyobb lesz a sebezhetősége a koronavírus terjedésével szemben. Ezenkívül minél nagyobb a spirituális tisztátalanság egy adott régióban, annál fogékonyabbak az ott élők a koronavírus fertőzésre. Többé kevésbé mindannyian okozói vagyunk a környezet spirituális tisztátalanságának növekedéséért. A spirituális tisztátalanságot számos tényező fokozhatja. Csak néhány példát említsünk: a spirituális gyakorlat hiánya, a kapzsiság és materializmus, az állatokkal szembeni kegyetlenség, spirituálisan alkalmatlan irányzatok és hagyományok stb.

Az élet bizonyos területei, amelyek negatív rezgéseket bocsátanak ki

 

Megjegyzés: Ezek a képsorok csak néhány példáját mutatják az élet különböző aspektusának, melyek negatív vibrációt sugároznak.

A Spiritual Science Research Foundation és a Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (más néven Maharshi Spirituális Egyetem) Goa-ban (India) kiterjedt spirituális kutatásokat végzett az élet minden területén. Ez a kutatás értékes információkkal szolgál arról, hogy általában mely tevékenységek okoznak leginkább negatív rezgéseket. Felbecsülhetetlen értékű tudást ad arról is, hogyan növelhetjük a spirituálisan pozitív rezgéseket életünkben.

4. Hogyan lesz vége a koronavírusnak?

A világ vezetői és az orvosi közösség tagjai számos előrejelzést közölnek arra vonatkozóan, hogy meddig fog tartani a koronavírus-járvány. A valóságnak azonban a leginkább az felel meg, hogy ez a járvány csak a kezdete egy olyan eseménysorozatnak (ezek természeti és ember okozta katasztrófákat is tartalmaznak), amelyek a következő 4 évben sújtják majd az emberiséget. Ez az időszak a 3. világháborúban kulminálódik.2024-től új korszak kezdődik. Míg a világ példátlan mértékű pusztítással és életvesztéssel küzd mind az éghajlatváltozás, mind a harmadik világháború miatt – addig ez szinte olyan lesz, mintha egy „reset gombot” nyomtak volna meg az emberiség számára, megadva ezáltal a második esélyt egy jobb világ megteremtésére.

Az életnek van egy általános szabálya, hogy bármi, ami létrejön, egy ideig fennmarad, majd elpusztul. Ez igaz a koronavírus-járványra is. A koronavírus-járvány akkor ér véget, amikor az azt létrehozó negatív energiák energiája elkezd kimerülni.

5. Hogyan védekezzünk a koronavírus (COVID-19) ellen?

A modern tudomány fizikai és/vagy pszichológiai/intellektuális szinten elemzi a problémákat. Ez egy rövidlátó hozzáállás a problémák elemzésére.

A modern tudomány számára ismeretlen, hogy minden probléma valójában három összetevőből áll – fizikai, pszichológiai (amelybe beletartozik az intellektuális is) és spirituális.

Az alábbi táblázat ezekre az összetevőkre világít rá a koronavírus-járvány és a megoldások tekintetében.

A koronavírus-probléma okának összetevői A probléma aspektusai Hogyan találjunk minden szinten megoldást a koronavírusra?
1. Fizikai Maga a vírus és az a tény, hogy emberről emberre terjed. Különféle stratégiák, amelyeket a világ jelenleg alkalmaz, mint például a társadalmi távolságtartás, az emberek karanténba helyezése, az oltóanyag kifejlesztése stb.
2. Pszichológiai Az emberek szocializálódásának/keveredésének igénye növelte a vírus terjedését.

Emellett van egy ehhez kapcsolódó probléma is, vagyis az emberek elméjében a félelem és aggodalom a pénzügyi veszteségtől, a munkahely elvesztése, a megnövekedett társadalmi korlátozások, a legközelebbiek elvesztése, a járvány miatti vírusfertőzés miatt.

Az embereknek meg kell érteniük a társadalmi távolságtartás fontosságát a szocializálódás szükségességével szemben.

A kapcsolódó problémához:

– Tanácsadás

– A személyiséghiba-eltávolítás (PDR) folyamat gyakorlása, hogy megerősítse az elmét, hogy szembenézzen a helyzettel.

3. Spirituális A vírus terjedését erős negatív energiák támogatják, így nagyon nehéz megfékezni.

Ez a koronavírus probléma kiváltó oka.

Spirituális gyógyító eljárások és rendszeres spirituális gyakorlat.

Ezek az intézkedések megvédik az embert a kedvezőtlen sorstól, és csökkenthetik a vírus virulens támadásának hatékonyságát.

Az alábbiakban néhány spirituális gyógymódot sorolunk fel. Ezek az embert megvédhetik spirituális szinten, ha rendszeresen gyakoroljuk.

5.1 Spirituális gyógyító kántálás a koronavírus ellen

ChantingIsten nevének kántálásával, magunkhoz vonzzuk az adott Isten Nevéhez kapcsolódó isteni pozitív energiát, és a név spirituális energiájának védőburka jön létre körülöttünk. Az alábbiakban megadtunk egy speciális koronavírus elleni kántálást. Az Isten Nevek szankszkrit nyelven (ősi indiai nyelv) szerepelnek a kántálásban. Az éneknek sajátos sorrendjére spirituális kutatások.  révén tettünk szert. A kántálás 3 Istenség vagyis Isten princípiumának spirituális energiáját idézi meg. Durga istenség Isten azon princípiumát képviseli, amely a gonosz elpusztításáért felelős. A Datta istenség az Univerzum egyéb funkciói mellett védelmet nyújt az elhunyt ősök szubtilis testei és a negatív energiák által okozott problémák ellen. Shiva istenség a megsemmisítésben felelős Isteni elvet képviseli.

A 8 énekből álló kántálást a következő sorrendben kell ismételni.

 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Gurudev Datta
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Om Namah Shivaya

Kattintson ide a kántálás meghallgatásához 

Ide kattintva letöltheti és meghallgathatja a kántálást


Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kántálás az idő múlásával változhat, ezért vegye fel a könyvjelzők közé, és látogasson el rendszeresen erre az oldalra, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a változásokról. Vannak, akik mantrát szeretnének találni a koronavírusra – azonban ebben az esetben azt találtuk, hogy a kántálás a leghasznosabb.


A kántálás főként az Abszolút Tűz Princípiumából áll, és az Abszolút Kozmikus Princípiumok arányát az alábbiakban közöljük. Fontos azonban, hogy az Abszolút Éter princípium egy bizonyos hányadát is tartalmazza, amely a legerősebb az összes kozmikus princípium közül. A Tűz Princípium növeli a szubtilis hőt, ami segít megállítani a vírust. Emellett a napfény ereje és hatása is segít megállítani a vírus terjedését és hatékonyságát.

Kozmikus princípium Arányosság százalékban
Föld 10
Víz 10
Tűz 60
Levegő 10
Éter 10
Összes 100

Forrás: Spirituális kutatás, 2020. március 26.

Hányszor ismételjem a kántálást?

 • Nem vagyok fertőzött és nem mutatok tüneteket : Ha nincsenek tünetek, mentálisan naponta 108-szor ismételjük. Ez valamivel több mint egy órát vesz igénybe (azaz, hogy mind a 8 éneket egymás után 108-szor elmondjuk).
 • Fertőzött vagyok, vagy tüneteim vannak : Abban az esetben, ha érzi a tüneteket, vagy megfertőződött a vírussal, napi 648-szor ismételheti mentálisan, hogy növelje spirituális erejét a koronavírus elleni küzdelemben. Ez körülbelül 7,5 órát vesz igénybe.

Ez a kántálás elég ahhoz, hogy megvédjen?

 • Ez a kántálás megvédi az embert spirituális szinten : Ez azért van, mert a vírus létrejöttének és terjedésének kiváltó oka spirituális természetű. A koronavírus-járvány okainak 80%-a spirituális természetű, és csak 20%-a fizikai/pszichológiai. Ez a kántálás a vírus összetételének 80%-nak legyőzéséhez szükséges, ami spirituális természetű. Ha a koronavírus spirituális összetevőjét nem sikerül féken tartani, a fizikai hatásokat orvosi eszközökkel és társadalmi távolságtartással nem lehet kordában tartani. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a kántálás nem mérsékeli az emberek kollektív sorsát. Amiben azonban hatékony, hogy csökkenti a fekete energiát a vírusban (negatív energiák által átitatva), így sokkal kevésbé virulens (rendkívül súlyos vagy káros hatásait tekintve).
 • A koronavírus gyógyító éneke és a „halál ideje” koncepció : Azokat, akik sorsuknak alárendelten a bizton halál stádiumába (Mahamrutyuyoga) kerülnek, semmi sem menti meg. Azonban, azokat, akik a lehetséges halál stádiumában vannak (Apamrutyuyoga or Mrutyuyoga) segíteni fogja a szükséges spirituális kapacitás megszerzésében, hogy felülemelkedjenek ezen a kilátástalan helyzeten.

Lásd – Spirituális perspektíva a halál bekövetkeztére.

 • Ez az kántálás spirituálisan megtisztítja a Kundalini rendszer csakráit Csakra jelentése.

Ez a 7 csakra szubtilis természetű, és szubtilis energiát biztosít a test szerveinek, az elme és az értelem működéséhez.

Isten név Csakra, amelyet megtisztít a koronavírussal szemben Csökkenti a tüneteket
Shri Durgadevyai Namaha Vishuddha-chakra (Torokcsakra) Köhögés
Shri Gurudev Datta Adnya-chakra (Szemöldökcsakra) Láz
Om Namah Shivaya Manipur-chakra (Köldökcsakra) Testfájás, gyomorfájás, egyéb testi tünetek, amelyek a csakrához kapcsolódnak

A kántálás először megtisztítja és életenergiát (Pranashakti) biztosít a csakráknak. Ez segít a fertőzés leküzdésében a test csakrákkal kapcsolatos területein. A csakrák megtisztítása után a kántálásból származó energia felfelé halad a Kundalini rendszer központi csatornáján (Sushumnanadi), és a Brahmarandhrán keresztül megtisztítja a környezetet. A Brahmarandhra egy szubtilis nyílás (vezeték) a Sahasrar-csakra (koronacsakra) felett, amelyből az isteni energia érkezik.

Összegezve:

A kántálás / hallgatás módja Hatás
Merely listening to the chant played from a speaker Főleg a közvetlen környezetet tisztítja
Spirituális érzelmekkel való hallgatása Segíti a csakrák és a közvetlen környezet tisztítását
Kántálás spirituális érzelmekkel

(A kántálás az ének hallgatása közben is végezhető.)

Maximális előny mind az ember, mind a közvetlen környezet számára
 • Mivel azonban a tünetek fizikai természetűek, az orvosok által javasolt összes intézkedést fizikai szinten is be kell tartanunk (például kézmosás, szociális távolságtartás, arc érintésének kerülése, beleköhögni a kezünkbe, stb.) minden általuk javasolt orvosi kezelést igénybe kell venni, hogy sikeres legyen a védelem.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kántálás önmagában nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek által javasolt fizikai vagy pszichológiai gyógymódokat.

5.1.1 Spirituális gyógyító kántálás az Omicron változathoz

2021 decemberétől a SARS-CoV-2 (a COVID-19-et okozó vírus) variánsa az Omicron, rohamosan elterjedt az egész világon. A Dél-afrikai köztársaság jelentette először 2021. november 24-én a WHO-nak, majd nem sokra rá, a változatot rendkívül fertőzőnek minősítették. A Maharshi Spirituális Egyetem spirituális kutatócsoportja egy új kántáló éneket azonosított be, amely spirituális védelmet nyújt ezzel az új változattal szemben, és a gyógyulásban is segít.

A kántálás 4 istenség nevének kombinációja, és az alábbiakban megadott sorrendben kell ismételgetni.

 • Om Namo Bhagawate Vasudevaya
 • Shri Durgadevyai Namaha
 • Shri Hanumate Namaha
 • Om Namah Shivaya
 • Om Namah Shivaya

Ide kattintva letöltheti és meghallgathatja a kántálást

Jegyzet : Azokon a területeken, ahol jelenleg az Omicron variáns elterjedt (ahol az emberek megfertőződtek az Omicron változattal), abba kell hagyni a korábban megadott kántálást, a Durga, Datta és Shiva istenségek nevének kombinációját. Ehelyett most az Omicron variánsra megadott kántálást kell ismételni. Azokon a területeken, ahol az Omicron változat még nem fertőzte meg az embereket, a korábbi kántálást kell továbbra is használni.

Hányszor ismételjem az Omicron-változat elleni védelemre szánt kántálást?

A fertőzés intenzitása A kántálás ismétléséhez szükséges órák száma
Enyhe 1-2 óra
Közepes 3-4 óra
Erős 5-6 óra

Ha valaki nem fertőződött meg az Omicron változattal, akkor is ajánlott napi 1 órán keresztül ismételgetni a fenti kántálást. Ez segít az Omicron változat elleni védekezésben.

5.2 Segít az ima legyőzni a koronavírust?

Prayer and CoronavirusEz valójában attól függ, melyik az erősebb – a sors, amelyen az embernek keresztül kell mennie, vagy az ima spirituális ereje, hogy felülkerekedhessen a szenvedésen. Ha a sors határesetéről van szó, az ima segíthet az egyénen (személyes szinten).

Az ima spirituális ereje egyenesen arányos az ember spirituális szintjével. Ahhoz, hogy az ima felülírja a sorsot, az imádkozó személynek nagyon fejlett spirituális szinten kell lennie.

Ha azonban kollektív sorsról van szó, az átlagos spirituális szintű emberek imái nem ellensúlyozzák azt a szenvedést, amelyen át kell esniük. A kollektív imák ebben a tekintetben sem működnek. Legjobb esetben pszichológiai előnnyel jár az imádkozó emberek számára.

A paradoxon az, hogy azok, akik fejlett spirituális szinten vannak, és akiknek imái megváltoztathatnák a világi történéseket, nem imádkoznak világi dolgokért, ők elfogadják Isten kívánságaként azt, ami történik. Másrészt viszont zűrzavaros időkben az emberek (átlagos spirituális szinten) imádkoznak bizonyos eredményekért (például a koronavírus megállításáért), de nincs meg a kellő spirituális erejük a kollektív sors megváltoztatásához.

5.3 Autoszuggesztiók az aggodalom csökkentésére – hogy segítsenek az elmét stabilan tartani a nehéz időkben

Őszentsége Dr. Athavale úttörő találmánya a személyiséghiba-eltávolítás (PDR) folyamata segít megtanítani az elmét a megfelelő cselekvésre stresszes és nehéz helyzetekben. Ez képessé teszi az elmét csökkenteni azokat a hiányosságokat melyek stresszt és aggodalmat gerjesztenek, így stabilan tudjuk kezelni a helyzeteket melyekbe kerülünk. Ha az elme stabil, az ember képes optimálisan működni.

Töltse le az alábbi PDF-fájlt, hogy megtanulja, mely autoszuggesztiókat alkalmazza gyakori félelmek és aggodalmak jelentkezésére az elmében.

PDF letöltés

Kérjük olvassa el a – Hogyan végezzünk autoszuggesztiót – hogy megértsük az autoszuggesztió végzésének metódusát.

5.4 Sós víz kezelés

A sós víz kezelés egy egyszerű, de hatékony spirituális gyógymód, amely eltávolítja a (szubtilis) fekete energiát és kivezeti azt az energetikai rendszerünkből. A negatív energiák a fekete energiájukat (szubtilis energia) használják, hogy ártsanak az embereknek.

Tudjon meg többet a sósvíz gyógymódról, vagy nézze meg az alábbi videót.

5.5 Tulsi (Szent bazsalikom) levelek fogyasztása

Tulsi leaves as a cure for coronavirusEzekben az időkben ajánlott Tulsit (Szent Bazsalikom) termeszteni. Ez a növény Vishnutattva-val (Isten fenntartás princípiuma) rendelkezik. A Tulsi levél vízbe áztatása majd utána fogyasztása gyógyhatással bír. Tulsi levelet ajánlott reggel éhgyomorra is fogyasztani. A Tulsi otthoni termesztése elősegíti a pozitív spirituális rezgések szétterjedését. Ez a növény gyógynövényként felbecsülhetetlen értékű lesz az előttünk álló nehéz időkben.

6. Következtetés

A koronavírus-járvány megmutatta mennyire törékenyek vagyunk emberi lényként, és hogy egy mikroszkopikus méretű vírus hogyan forgatta fel fenekestül világunkat. Ugyanakkor a vírus megtanított bennünket arra is, hogy amit teszünk, az még távoli országokban is negatív hatással lehet másokra. Megtanított bennünket továbbá arra is, hogy ha akarjuk, lehetségessé válhat a herkulesi feladat, mint például nagy népesség (Indiában 1,3 milliárd ember 3 hétre történő) elzárása, az utazások korlátozása világszerte stb.

Ez egy fontos nézőpont, ugyanis megmutatta, hogy ha mi, mint emberi faj egyesülünk, akkor pozitív változást is előidézhetünk, bármilyen nehéznek is tűnik.

A legjobb módja annak, hogy fenntartható pozitív változást idézzünk elő a világban, ha spirituálisan tisztább gondolatokat és tevékenységeket folytatunk. Ez pozitív rezgések kialakulásához és a kedvezőtlen kollektív sors csökkenéséhez vezetne. Csökkentené az éghajlatváltozás hatását és minden más olyan konfliktust, amelybe az ember keveredhet a következő 4 évben.

Alapvetően ez a jelenlegi időkben azt jelentené, hogy hatékonyan át kellene alakítanunk az egész rendszert, hogy megszabaduljunk az egészet átjáró rothadástól (spirituális szennyeződéstől). Az új rendszernek tartania kell magát az Igazságossághoz. Ez azt jelenti, hogy újra kell értékelnünk mindazt, amivel jelenleg foglalkozunk, és ami számunkra értéket jelent ebben a világban. Meg kell győződnünk arról, hogy ezeknek a dolgoknak van-e valamilyen értéke spirituális szinten. Vajon pozitív vagy negatív rezgéseket sugároznak? Ha pozitív rezgéseket bocsátanak ki, akkor tartsuk meg őket, ha nem, engedjük el őket. A negatív rezgéseket kibocsátó dolgok olyanok, mint egy vírus, ha figyelmen kívül hagyjuk őket, végül nagyon károsak lesznek a társadalom és a világ számára.

Ha nem fogunk össze emberi fajként, és nem tesszük meg ezt a kritikus fordulatot, az előre haladó út tele lesz fájdalommal és szenvedéssel.

Mégis, ha összefogunk és végrehajtjuk ezt a spirituális változást, az elkövetkező idők intenzitása csökken, és sokkal többen élik túl.