1-HUN-principles-healing-landing

1. Bevezetés

A spirituális gyógyítás fogalma sokak számára ismeretes. Jóllehet, mást-mást jelent a különböző emberek számára. Ebben a cikkben meghatározzuk, hogy mit is értünk a spirituális gyógyítás alatt és kifejtjük a működésének hátterében meghúzódó elveket.

A jelen cikk alapja és nézőpontja az élet értelmén nyugszik – melynek egyike az, hogy spirituálisan növekedjünk és másoknak nemcsak világi szinten, hanem a spirituális növekedésükben is segítsünk. Minél inkább összhangban áll a másokért végzett spirituális gyógyítás azzal, hogy az illető spirituális növekedését támogassa, annál kevésbé kockáztatjuk, hogy ellenszegülve az élet értelmének lecsökkenjen a spirituális képességünk a gyógyításra.

2. Mi a spirituális gyógyítás?

 Az SSRF a “szubtilis világ” vagy “szubtilis dimenzió” kifejezéseket úgy definiálja, mint az a dimenzió, amely túlmutat az öt érzékszerv, elme és intellektus által felfogható világon. A szubtilis világ az angyalokat, szellemeket, Mennyországot, stb. jelenti, melyeket csak a hatodik érzékkel tudunk érzékelni.

A spirituális kutatás kimutatta, hogy az életünk problémáinak akár 80%-a a spirituális dimenzióból fakadhat. A különböző aspektusait, hogy miként hat a spirituális dimenzió az életünkre, lefedtük az életünk nehézségeinek spirituális okai fejezetben.

A spirituális gyógyítást úgy definiáljuk, mellyel túljutunk a problémák spirituális gyökerén, spirituális módszerekkel.

2.1 Különbség a megfigyelt tünetek és az okok gyökere között

Fontos különbséget tenni egy személynél megfigyelt tünetek és az azt kiváltó ok között. Ez jobban megérthetjük egy példán keresztül:

Mondjuk, hogy János egy vödör vizet locsol Júlia szobájának padlójára, mikor ő épp nincsen otthon. Elbújik, hogy megleshesse Júlia reakcióját. Amikor Júlia belép a szobába, égre és földre keresi a vizes padló okát, de nem találja. Ekkor aztán feltörli a padlót. János ekkor elenged egy ördögi kacajt az orra alatt – Júlia állapota és a jelenség kiváltó oka iránti tudatlansága felett.

Ez egy tipikus analógiája annak, hogy a spirituális okok – mint egy szellem támadása (János), problémákat okozhat az életünkben – mint pl. szívbetegségek (ti. víz a padlón). Mivel nincsen hatodik érzékünk , ezért nem látjuk a szellemet, ezért a mellkasi fájdalom okainak keresése során a fizikai- és pszichológiai szintre korlátozódunk.

2.2 Mit gyógyít meg a spirituális kezelés?

Meg kéne értenünk, hogy olyan esetben, amikor a szívbetegség oka spirituális eredetű, az orvosi vagy sebészeti kezelés csak a felszínen bekövetkezett kárt képes enyhíteni, a spirituális okokat nem. Ennélfogva a szív sebészeti-, orvosi- vagy orvostudomány általi kezelése a legjobb esetben is csak a tüneteket képes meggyógyítani. Ám az állapot újra fel fog lépni, ugyanis a valódi ok, a probléma gyökere – például a szellem, nem lett kezelve.

A spirituális gyógyítás a diagnózisról és a probléma spirituális gyökerének eltávolításáról szól, mely ebben az esetben, a szellem okozta szívbetegségnél azt jelentené, hogy a szellemet elűzzük. Az fenti példában ez János fülön csípésével járna, illetve annak megakadályozásával, hogy vizet locsoljon a padlóra. Spirituális gyógyítás arra is használható, hogy a lehetséges problémákat megelőzzük.

Jóllehet, a fejlettebb spirituális gyógymódok képesek a fizikai sebesüléseket is visszafordítani, a legtöbb esetben javasolt a fizikai módszerek használata (orvosi kezelés), hogy a fizikai sérüléseket megszüntessük (ld. a víz a fenti példában). Ez azért van így, mert sok spirituális energiába kerülne, hogy elérjük azt, amit aránylag kevesebb fizikai energia befektetéssel is elérhetünk. Ennek oka, hogy a spirituális energia magasabb rendű és csak nehezen szerezhető meg bármilyen fizikai erőfeszítéshez képest.

Éppen ebből az okból kifolyólag nyomatékosítja a Spiritual Science Research Foundation (SSRF), hogy a megfelelő szinű energiát használjuk a problémák kezeléséhez. Például, ha egy személynek spirituális okokból fakadó ekcémája van, akkor fizikai szinten gyógyszerekkel kell kezelni, a spirituális okok gyökerét pedig spirituális gyógymódokkal.

3. A spirituális gyógyítás mögötti alapelvek

3.1 Elvek a diagnózis mögött

Egy olyan probléma diagnosztizálása, melynek gyökere a spirituális birodalomban van, csak a hatodik érzékkel (ESP) végezhető el. A elemzés pontossága lényegesen eltérhet, befolyásolása három tényezőtől függ:

 • A személy hatodik érzéke (ESP) és spirituális szintje – szemben a hatást gyakoroló lény vagy szellem (démon, ördög, negatív energia, stb.) erejével. Kérjük tekintse meg kapcsolódó cikkünket a „paranormális aktivitást érzékelő képességünk mélysége a hatodik érzékünkkel” címmel. Ökölszabály, hogy egy átlagos médium csak az Alvilág (Bhuvarlok) szubtilis régiójáig képes észlelni. Egy magasabb rendű szellem a pokol mélyebb síkjairól (Pātāl) annyira szubtilis, hogy könnyedén képes elkerülni a médium figyelmét.

 • A sors egy számottevő tényező, mely eldönti, hogy egy személynek milyen hosszan kell szenvednie. Olyan esetekben, amikor a személy nem végez spirituális gyakorlatot és sorsa súlyos, ez önmagában biztosítja, hogy a személy nem jut spirituális segítséghez, mellyel túljuthatna a sorsán.

 • Egy Szent szándéka (Sankalp), aki a spirituális gyógyítót vezeti: ha egy spirituális gyógyító egy Szent (személy, akinek 70% fölötti a spirituális szintje) vezetése alapján jár el, akkor a spirituális gyógyító képes magasabb szellemek általi problémákat is meggyógyítani – még akkor is, ha a gyógyító spirituális szintje alacsonyabb, mint ami elvárható lenne, hogy képes legyen azt a bizonyos problémát megoldani. Ez azért van így, mert a gyógyítás nagyrészt a vezető Szent szándékának erejéből fakad.

3.2 Elvek a spirituális gyógyítás bármely típusa mögött

Az alábbi elv található bármely, tetszőleges típusú spirituális gyógykezelés mögött, végezzék azt bárhol a világon.

2-HUN-Princip-of-Sp-healing

A szellemek negatív befolyása növeli a szubtilis Raja-Tama alapösszetevőt és csökkenti a szubtilis Sattva összetevőt az érintett személyben vagy tárgyban és akörül. A szellem ezzel együtt létrehoz egy fekete borítást (Avran) a személy körül vagy a személyen belül. A fekete energia spirituális energia, melyet ártó célokra használnak.

Alapvetően a spirituális gyógymódok alkalmazásával megpróbáljuk:

 • Csökkenteni a szubtilis Raja-Tama alapösszetevőt, melyet a szellemek okoztak,
 • Növelni a szubtilis Sattva alapösszetevőt,
 • Eltávolítani vagy legalábbis csökkenteni a fekete energiát, mely természeténél fogva Raja-Tama jellegű.

Kérjük, olvassa el cikkünket „Hogyan válik valaki megszállottá (azaz miként veszik birtokba a szellemek a bizonyos embereket)?” címmel.

4. A spirituális gyógyítás általános típusai

A spirituális gyógyításnak általánosságban két módja van. Mindenki, akiknek a problémája spirituális természetű, választhat:

 1. Spirituális gyógymódok: Ekkor vagy maga az érintett személy, vagy valaki más végez egy bizonyos módszert, hogy egy bizonyos problémát spirituális szinten feloldjon. Ennek előnye, hogy az érintett személy számára azonnali enyhülést eredményez. A hátránya viszont, hogy az enyhülés csak átmeneti, amíg a gyógymód hatása tart. A spirituális gyógymódok közé tartozik a Reiki, Prānikus gyógyítás, Szent Hamu (Vibhūti) alkalmazása, Szenteltvíz (Thirthā) alkalmazása, mantrákkal végzett gyógyítás, stb.

 2. Spirituális gyakorlat:  Amikor egy személy a spirituális gyakorlat hat alapelvének megfelelő spirituális gyakorlatot végez, akkor olyan képességet fejleszt, mellyel képes magát megvédeni a spirituális dimenzió ártó elemeitől. Ha a spirituális gyakorlatot 100% hatékonyságnak vesszük a problémák megoldásának tekintetében, akkor a spirituális gyógymódok mindössze 40%-os. (Megjegyzés: 40% akkor, ha a gyógymódokat külsőleg alkalmazzák.) Ennek oka, hogy a spirituális gyógymódok esetében több bizonytalansági faktor is közreműködik, mind a gyógyító, mind a gyógyított személyében.

Az első módszer többnyire a tünetek kezelésére szolgál és néha a spirituális okot is feloldja, míg a második módszer a spirituális probléma gyökerének eltávolítására szolgál.

4.1 Melyik gyógymódot részesítse előnybe

Az alábbi folyamatábra segíthet megérteni, hogy melyik módszer előnyösebb spirituális szempontból.

3-HUN-Which-healing-method

Melyek az előnyei és hátrányai ezeknek? Spirituális gyakorlat Öngyógyítás Spirituális gyógyító
Egy másik személytől való függés Nincs2 Nincs Nagyobb
Megnövekedett ellenállás a káros spirituális hatásokra, mint például a szellemlényekre Igen Igen Nem
Harcias képesség fejlesztése Igen Igen Nem
A sorsunkból fakadó szenvedéstől véd, ill. enyhíti azt Igen Nem Nem
Esély arra, hogy negatív energia3 végzi a gyógyítást Nincs Nincs Van
Esély arra, hogy rászednek bennünket Nincs Nincs Van
Hatékonyság 100% 100% 40%
Spirituális növekedés Van Nincs Nincs
SSRF javasolja √4 Csak akkor, ha nincsen olyan helyzetben, hogy segítsen magán – mint például kisgyerekeknél, vagy akik eszméletüket vesztették.

Lábjegyzet (a piros számokhoz, melyek a fenti táblázatban találhatóak)

 1. A spirituális gyakorlat alatt olyan gyakorlatokat értünk, melyek átfogóak, általánosak és megfelelnek a spirituális gyakorlatok 6 alapelvének.
 2. Ahogyan előrehaladunk a spirituális fejlődésben és elkezdünk másokon is segíteni – például spirituális előadások tartásával – ami nem más, mint az Abszolút Igazság azaz Isten szolgálata (azaz satsēvā), úgy a negatív energiák célpontjává válhatunk, melyek aztán akadályokat próbálnak állítani a spirituális gyakorlatunk elé. Ebben az esetben a spirituális gyakorlatunkat szükséges lehet kiegészíteni spirituális gyógymódokkal, melyet önmagunk vagy egy gyógyító végez, hogy minél előbb megszabaduljunk a szellemek súlyos támadásától.
 3. Néhány esetben a negatív energiák megszállhatják a gyógyítót és gyógyíthatnak rajta keresztül. E cikkünk későbbi szakaszában részletesebben kitérünk erre a pontra.
 4. A legjobb, ha spirituális gyakorlatokat végzünk, melyet időről-időre kiegészítünk spirituális öngyógyítással.

5. A működési elv tetszőleges spirituális gyógyítás mögött

5.1 A spirituális gyógyítás eljárása 

Kétfajta gyógyítás létezik, ahol az energia áramlása különböző elv szerint működik. A gyógyítást történhet:

 1. Egy élettelen tárgyon keresztül, mint a Szenteltvíz vagy a Szent hamu, stb.
 2. Egy személyen keresztül
  • Egy személyen keresztül (általánosságban 50%-os spirituális szint felett kell legyen az illető és spirituális disztressz nélkül. A disztressz szó alatt azokat a fájdalmat, akadályozó tényezőket és problémákat értjük, melyek eredete spirituális.)
  • Egy Szent által – ti. egy személy, aki 70%-os spirituális szint feletti.

Attól függően, hogy melyik módot használjuk, a hatásmechanizmus – ti. az energia áramlása, különbözik.

5.2 A gyógyítás módja és a kapcsolódó hatásmechanizmus

Ezt a fejezetet a villany felkapcsolásának egyszerű analógiáján keresztül szeretnénk megvilágosítani. Az első lépés a villanyköre bekapcsolásához a megfelelő kapcsoló kezelése. Az elektromos áram elkezd áramlani a vezetéken keresztül, majd ezzel végül fénybe borítja a körtét. Attól függően, hogy melyik körtét szeretnénk felkapcsolni, az ahhoz megfelelő kapcsolót kell működésbe hoznunk. Hasonlóképp a spirituális gyógyításban is a különböző gyógyítási eljárások különböző hatásokat eredményeznek. Az összes esetben a gyógyítás hatása (ti. a világító körte, vagy a végső kimenet) az 5 Abszolút Kozmikus Elemen(Panchatattva) keresztül valósul meg.

5.2.1 Első gyógyító eljárás: Élettelen tárgyakkal 

Az alábbiakban felsoroltunk néhány példát élettelen tárgyakra és az azokhoz kapcsolódó Abszolút Kozmikus Elemekre, melyeken keresztül a gyógyítás kifejti hatását.

4-HUN-bulb

 

A gyógyításra használt eszköz A Chaitanya % aránya
(Isteni Tudatosság)
Az az Abszolút Kozmikus elem, melyen keresztül működik
Vallásos szimbólumok 2 Föld
Szent hamu 2 Tűz
Chameli (Jázmin) bot 2 Levegő
Szenteltvíz (víz + Szent hamu) 2 Víz + Tűz
Füstölő vagy illóolaj 2 Föld
Szín 2 A színtől függ
Tehén vizelete (gomūtra) 3 Víz
Szentek által adott Szentség 4 Víz
90% fölötti Szent kézírása 5 Tűz

A Chaitanya egy szanszkrit szó, jelentése Isteni Tudatosság. Ez az Isten princípium mindentudó és mindenható ereje. Az Isteni tudatosság szubtilisebb (finomabb rezgésű) és erőteljesebb, mint a szubtilis Sattva összetevő. Ezért, ha az Isteni tudatosság megjelenik, a sāttviktā is megnövekszik.

Megjegyzés: Egy 1-től 100-ig terjedő skálán az Isteni tudatosság egy élettelen tárgyban 0, míg a legmagasabb elérhető Isteni tudatosság (egy élettelen tárgyban) 6 lehet, mely egy Szent végső nyughelye (Samadhi). Kérjük tekintse „Kit tekinthetünk Szentnek” című cikkünket.

Itt tehát ismét a spirituális gyógyítás alapelvét követve, egyszerűen az érintett terület sattvikta (sattvikus energia) megnövelésével egyidőben csökkentjük a szellem befolyásoló képességét. A megnövekedett sattvikta – az Abszolút Kozmikus Elemek egyikén, vagy azok kombinációján keresztül, fejti ki spirituális gyógyító hatását.

Hogyan olvassuk a fenti táblázatot: Például, ha valaki Szenteltvizet használ az ekcémás kezére -melyet egy negatív energia okozott-, akkor a gyógyításkor az Isteni tudatosság 2%-ot növekszik azon a területen. A gyógyítás az Abszolút Kozmikus Víz (Āpa) és Tűz (Tēj) Elemeken keresztül megy végbe.

A spirituális gyógyításról szóló fejezetünkben részletesen elmagyaráztuk, hogy hogyan és mikor kell használni a spirituális gyógyítás ezeken eszközeit.

5.2.2 Második gyógyító eljárás: Embereken keresztül

 

A.  A gyógyító spirituális szintjének fontossága

A spirituális gyógyító spirituális szintje egy átható fontosságú aspektus, mely meghatározza:

 • miként képesek kezelni/gyógyítani másokat
 • milyen gyógymódokat képesek használni és
 • milyen típusú Univerzális Energiához van hozzáférésük.

B. A gyógyításhoz hozzáférésünk alatt álló energiák: A különböző testek feloldódása és ennek eredményeképpen irányítás az alacsonyabb testek felett (a vezeték)

Mi mindannyian a fizikai testből- (öt érzékszerv), vitális testből- (prāṇa-dēha), a mentális testből (manodēha) vagy elméből-, az intellektus vagy kauzál testből- (kāraṇdēha), a szubtilis-egóból vagy szuprakauzál testből- (mahākāraṇdēha) épülünk fel. Az elme az érzelmek és gondolatok lakhelye, míg az intellektus az érvelésért, információk feldolgozásáért, illetve az események közötti ok-okozati összefüggések megértésért felelős. Mindegyik test egyre szubtilisebb (megfoghatatlanabb), mint a másik. Ezért, például az elme energiája szubtilisebb és ezért erőteljesebb, mint a vitális testé.

Kérjük, olvassa el a témába vágó: „Miből áll az ember” c. cikkünket.

Ahogyan spirituálisan növekszünk, lassan elkezd feloszlani az öt érzékünk, elménk és intellektusunk. Ez alatt azt érjük, hogy igyekezeteinket és gondolkozásunkat inkább az Isten megvalósítása és az Istennel való egybeolvadás felé irányítjuk. Ebben a folyamatban túlhaladjuk a saját egyéni elménket és intellektusunk, így képesekké válunk az Univerzális Elméhez és Intellektushoz kapcsolódni. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy miként kezd tündökleni a lélek (ātmā) vagy a bennünk lakó Isten a megfelelő spirituális gyakorlat hatására, és hogy miként kezdünk egyre több és több isteni jótulajdonságot elsajátítani – úgymint a mások iránti, elvárás nélküli szeretet (prīti), alázat, az egó hiánya, stb.

6-HUN-Evolution

 

7-HUN-Mind-energy

Ám spirituális gyógyítói szemszögből ennél is fontosabb dolog történik, amikor a különböző testek feloldódnak. Az 50%-os spirituális szinten az elme kezd felbomlani. Ez egy fontos mérföldkő, mert ezen a ponton hozzáférést kapunk a elme sāttvikus energiájához. Ez a fajta energia spirituális természetű és nem olyan, mint az átlagos emberek elméjének energiája. Ezzel a sattvikus elme-energiával (Mannahshakti) lassan képessé válunk az alacsonyabb testeket irányítani, úgymint a vitális test, és annak energiáját, ti. a vitális energiát (Prāṇa-shakti). Az 50%-os spirituális szint környékén, az elme annyira feloldódott, hogy képessé válik -egészen 20%-os mértékig- sikeresen elérni az Akarat Univerzális Energiáját (Ichhā-shakti). Ez kiterjeszti az elme sattvikus energiáját, mely spirituális gyógyításra használható anélkül, hogy kimerítenénk a saját tartalékainkat. Jóllehet, a spirituális gyógyítás ezen a szinten korlátozott.

Kérjük, tekintse meg erről szóló bekezdést „hogyan meríthető ki energiánk, ha spirituálisan nem megfelelő módon gyógyítunk” címmel.

A 70%-os spirituális szinten az elme teljesen felszabadul és elkezd az intellektus is felbomlani. Mivel az intellektus feloldódik, hozzáférünk az intellektus energiájához, mely képes teljes mértékben irányítani az elme energiáját. A 80%-os spirituális szint környékén képessé válunk az Akarat Univerzális Energiáját egészen 40%-os mértékben elérni. Ez tovább javítja a gyógyítási képességet olyan problémákkal szemben, melyek gyökere spirituális természetű. Végül, mikor a szubtilis-egó kezd felolvadni, irányításunk alá kerül az intellektus energiája, majd 90%-os spirituális szintnél 70%-ban hozzáférünk mindhárom Univerzális Energiához.

Eleinte a gyógyítási képesség Isten energiájának manifesztálódó (saguṇ), azaz megnyilvánulóformáján keresztül valósul meg. Ahogyan az elménk-, intellektusunk- és egónk fokozatosan felbomlik, úgy férünk hozzá Isten Energiájának nem-manifesztálódó (nirguṇ)formájához. A 90%-os spirituális szinten ez a nem-megnyilvánuló isteni energia képessé tesz korlátlan szintű gyógyítást végezni.

C. A gyógyítás típusa (a kapcsoló) 

A fenti diagramon példákat adtunk a különböző gyógyítási technikákra, melyek gyakorta használatosak mások gyógyítására.

 • A másokért végzett kántálás a 37%-os spirituális szint fölött lehetséges. Ez a mások megsegítésének legegyszerűbb módja. Amiért ez a fajta gyógyítás végezhető még mielőtt az elme elkezdene felbomlani, hogy a kántálás tulajdonképpen egyfajta imádság, mellyel ismételjük Isten egy bizonyos Nevét és elmélkedünk rajta. Ennek eredményeképpen átmenetileg megnő a spirituális szintünk, mely serkenti kapacitásunkat, hogy hozzáférhessünk az elme sattvikus energiájához.

 • Amikor imádkozunk, elismerjük tehetetlenségünket egy probléma megoldásával szemben. A probléma átadása segít az egónk csökkentésében, ezáltal átmenetileg növelve a spirituális szintünket. Ennek eredményeképpen képesek leszünk hozzáférni az elme energiájához, mely aztán energiával tölti meg a másokért végzett imáinkat. Így a mások gyógyulásáért fohászkodott imádságaink hatnak.

 • Spirituális gyógyítási technikák – mint a Prána gyógyítás és a Reiki, tulajdonképpen az elme energiáját használják, kiegészítve az Akarat Univerzális Energiájával. Ezt a fajta gyógyítást csak az 50%-os spirituális szint körüli személyek végezhetik. Ekkor ugyan nincs hozzáférésük az univerzális vitális energiához, hiszen a vitális energia csak egyéni szinten létezik, univerzális szinten nem. Amikor hozzáférünk az elme energiájához, akkor befolyásolni tudjuk a vitális test vitális energiáját. Egy személy, aki az 50%-os spirituális szint alatt van, technikailag képtelen gyógyítani ezzel a technikával. Ez azért van így, mert nincsen elég hozzáférése az Univerzális Energiákhoz és nem is szabadult fel eléggé az elméje ahhoz, hogy elméje saját energiát generáljon. 

Ha egy személy az 50% spirituális szinten gyógyít, de nem önmagáért, hanem a páciens hasznára, spirituális gyakorlatként, akkor hozzáférést kap az Univerzális Enegiához. Ám a gyógyítási képesség ezen a szinten korlátozott.

Abban az esetben, amikor egy 50%-os spirituális szint alatti személy látszólag képes Prána gyógyítással vagy Reikivel csodaszerűen kezelni, előfordulhat, hogy szellemek gyógyítanak rajta keresztül. A szellemek felhasználják a gyógyítókat, hogy károsítsák a társadalmat. Miközben átmeneti enyhülést vagy csodával határos gyógyulást tapasztalnak, a szellemek az embereknek a gyógyítóba vetett hitét arra használják, hogy fekete energiát juttassanak beléjük és félrevezessék őket. Ha a spirituális gyógyítónak nincsen disztresszje, akkor képes lehet gyógyítani még 50% alatt is, de nem lesz képes harcolni a páciens disztresszével.

Hogyan működik a Pránikus gyógyítás?

Egy hiteles Pránikus gyógyítás esetében:

 • Egy Pránikus gyógyító képessége alapvetően 50%-ban az illető spirituális szintjéből fakadó spirituális energiától függ.
 • A Pránikus gyógyításnál használt elsődleges energia, az egyén elméjének energiája illetve a hozzáférés az Akarat Univerzális Energiájához.
 • Egy másik tényező a Pránikus gyógyító intenzív vágyakozása a gyógyításra. Ezzel szemben egy 100%-os spirituális szintű Szent kizárólag Isten akarata szerint jár el és nincsen saját vágya. A gyógyító intenzív óhaja miatt, hogy másokon segítsen, erényekre tehet szert.
 • A kristályok, melyet a Pránikus gyógyítók használnak, mindössze 0,001%-ban járulnak hozzá a gyógyítás folyamatához.
 • Ha egy Pránikus gyógyító módszereit helytelenül használja (ti. hírnévért vagy pénzért), 20 éven belül elfogy az elméje energiája és a spirituális szintje is lecsökken.

Kérjük, tekintse meg a „Kit gyógyítsunk, és mikor használjunk gyógyító energiát”  című bekezdést, a gyógyítási energia helyes használatához.

 • A Szentek által – a Szándék és a Jelenlét szintjén – végzett gyógyítás csakis Isten akarata szerint való. Mivel egy Szentnél a különböző testek felbomlása nagymértékben megtörtént, ezért Ő képes megérteni Isten gondolatait, így annak megfelelően jár el.

Kapcsolódó cikkeink: A Szándék hatásmechanizmusa, mint egy erő az Univerzumban és Az Univerzum erőinek hierarchiája.

5.3 Milyen százalékban képes ez a három mód gyógyítani a személy sorsával kapcsolatosan?

Egy személy a sorsától függően, változó mértékű boldogságot és boldogtalanságot tapasztal. Mint korábban említettük, a sorson való túljutás egy biztos módja – vagy legalábbis az általa okozott fájdalomtól való elkülönülésé, a spirituális gyakorlatok hat alapelve  szerinti spirituális gyakorlatok végzése.

Az alábbi diagram súlyosságuk szerint osztályozva sorolja fel az emberek életben tapasztalt problémákat, illetve a gyógyítás három módját, mely segíti a problémák enyhítését.

Az élet problémái és a gyógyítás módja

Enyhe Közepes Súlyos
2006-ban a világ népességének problémával érintett %-a 30% 60% 10%
A problémák intenzitásának függvényében 10% 40% 70%1
Gyógyítás élettelen tárgyakkal 30% 10% 0%
Gyógyítás emberek által 50% 30% 10%
Gyógyítás Szentek által 70% 50% 30%

Megjegyzés: 1. A 100% olyan problémát jelent, mely idő előtti halálhoz vezet

Hogyan értelmezzük a diagramot: 

A világ népességének 60%-a közepes nehézségű problémákon megy keresztül. Súlyosságában a közepes problémák definíció szerint azok, melyek 40%-os disztresszel járnak (100% idő előtti halálhoz vezet). A közepes problémák lehetnek tetemesebb anyagi gondok, gyermektelenség, házasságbeli gondok, stb. Ezek a problémák fakadhatnak kizárólag a sorsunkból, vagy mert egyik elhunyt ősünk szelleme zaklat bennünket. Tételezzük fel, hogy valakinek csúnya ekcémája van egy őse miatt. Mivel ez közepes súlyú probléma, így csak 10%-ban gyógyítható élettelen tárgyakkal.

5.4 Mi segíti ezen spirituális energiák irányítását?

A legfőbb összetevője annak, hogy egy személy képes-e gyógyítani, azon alapszik, hogy mennyi spirituális gyakorlatot végzett és hogy ezzel összefüggésben milyen magas a spirituális szintje. A spirituális gyakorlatot végezhettük ebben az életben vagy előző életeinkben.

A gyógyító vágya, hogy gyógyítson, másodlagos szerepű, mely javítja képességét.

6. Ki gyógyítsunk, és mikor gyógyítsunk?

Mindenekelőtt meg kell értenünk két fontos alapelvet:

 • A legjobb fajta spirituális gyógyítás az, amikor egy személy önmaga számára végez spirituális gyakorlatokat. Ilyen módon spirituális tartalékokat gyűjtünk, mely által kevésbé esünk áldozatul a spirituális dimenzióból érkező támadásoknak. A spirituális gyakorlatok rendszeres végzése jóval fenntarthatóbb és hatásosabb védelem, mint a spirituális gyógyításé. A spirituális gyógyítóknak, amennyire lehetséges, bátorítania kéne az embereket, hogy kezdjék meg és legyenek rendszeresek a spirituális gyakorlataikkal, még akkor is, ha emellett folytatják a spirituális gyógykezeléseket. A spirituális gyakorlatok kiegészítik a spirituális gyógyító erőfeszítéseit a problémák eltávolítására.

 • Az élet értelme című cikkünkben megtárgyaltuk, hogy az Isten megvalósításra végzett spirituális fejlődés az életünk fő célja. Ennek megfelelően csak az válik saját magunk, illetve mások javára, ha valamennyi cselekedetünk – legyen az spirituális gyógyítás vagy egyéb – azzal áll összhangban, hogy önmagunk vagy mások spirituális előrehaladását szolgálja.

A fentieknek megfelelően, spirituális gyógyítóként az időnk és enegiánk befektetésének leghasznosabb módja olyan spirituális akadályok feloldása, melyek másokat a spirituális gyakorlataik végzésben hátráltatnak. Eképpen segíthetjük őket a legjobban a spirituális fejlődésben. Tisztán spirituális szemszögből nézve ajánlatos megtagadni a spirituális gyógyító energiát olyan emberektől, akiknek nem áll szándékában spirituális úton haladni. Ennek oka, hogy mindaddig, amíg az illető nem végez spirituális gyakorlatot, addig legfeljebb csak átmeneti enyhülést kaphat. Ugyanis a befolyásoló entitás így még képes lesz károsítani az ember életének más területeit, vagy az illető ismételten hatása alá kerülhet más negatív lényeknek. A spirituális gyógyítók hozzáférést kapnak – spirituális szintjüknek megfelelően – az Egyetemes Energiákhoz. Ezzel együtt felelőssé válnak, hogy segítsenek embertársaiknak a spirituális növekedésükben, avagy életük értelmével összhangba kerüljenek. Ha nem így tesz, akkor a spirituális gyógyító megreked, spirituális szintje elkerülhetetlenül hanyatlani kezd, majd később potenciálisan a szellemek irányítása alá is kerülhet.

Tanácsos érzelmileg nem elragadtatni magunkat mások gyógyítására, csak a gyógyítás kedvéért. Ha egy személynek az a sorsa, hogy egy bizonyos mennyiségű szenvedésen keresztülmenjen, akkor mi mindössze átmenetileg enyhíthetjük a problémát. De attól még a személynek keresztül kell mennie a szükséges mennyiségű szenvedésen. Ehelyett, spirituális szempontból helyesebb, ha a szándékunk szerint azért gyógyítunk valakit, hogy hite megnövekedjék a spirituális dimenzió létében és mely így inspirálja őt, hogy megkezdje spirituális gyakorlatát.

Egy a Pránikus gyógyításról szóló tanórán, ahol egy tagunk résztvett, egy példában arról esett szó, hogy egy személy Pránikus gyógyítást végzett teherautója benzintankján, hogy annak fogyasztását csökkentse. Világi vágyainkat kiélése – lásd a benzinfogyasztás csökkentése, a spirituális gyógymódok helytelen felhasználásának példája.

Az alábbi ábra bemutatja, milyen választások előtt áll az, aki elkezd hozzáférni egyre több és több spirituális energiához.

8-HUN-Flow-Chart-for-Choices-in-healing

6.1 Mikor legyünk segítségére valakinek spirituális gyógymódok alkalmazásával?

Mivel az Istenkeresők spirituális gyakorlatokat végeznek, így néha magasabb rendű szellemek támadása alá kerülnek – mely spirituális gyakorlatukat hivatott akadályozni. Ilyenkor az ő spirituális energiájuk elégtelen lehet arra, hogy a támadást visszaverje. Így az alábbi esetekben szükségessé válik a kereső spirituális energiájának kiegészítése spirituális gyógymódok alkalmazásával:

 • amikor a zavar túlságosan súlyos, és sürgős közbeavatkozás szükséges
 • amikor valaki túlsogosan gyenge mentálisan vagy spirituálisan, hogy képes legyen meggyógyítani önmagát
 • amikor egy személy fizikailag képtelenné válik a gyógymódok végzésére, mint amikor valaki eszméletét veszti, stb.
 • amikor egy személy nem járatos egy bizonyos gyógymód használatában

7. Összefoglalás

A spirituális  gyógyítást sokan gyakorolják világszerte. De csak ha megértjük az alapelveket és a spirituális nézőpontot azzal kapcsolatban, hogy „kit” és hogy „mikor” gyógyítsunk – lehetünk bizonyosak, hogy összhangban vagyunk az élet értelmével és Isten akaratával. A legjobb „gyógyító ajándék”, amit adhatunk másoknak, hogy segítjük őket spirituális gyakorlatuk megkezdésében, hogy képesek legyenek saját magukon segíteni. Ez olyan, mint valakinek pecabotot adni és függetlenné tenni – ahelyett, hogy a tenyerünkből etetnénk és halat adnánk neki.