2.3.2 Mit jelent az Alaptermészet és a három finomrezgésű alapelem fogalma (trigunas)?

Az erről a témáról szóló részletes cikk olvasásához klikkeljen ide.

A modern tudomány álláspontja szerint a legkisebb részecskék az elektronok, protonok, mezonok, kvarkok, gluonok és neutronok. Jóllehet a Spirituális Tudomány szerint még finomabb részecskékből vagy komponensekből épülünk fel. Ezek az összetevők finom (szubtilis) természetűek és nem lehet látni őket semmiféle mérőeszközzel. Ezek csak a finom érzékszerveinkkel észlelhetők.

Ezek a legfinomabb részecskék a három finomrezgésű alapelemként (trigunas) ismertek, melyek a következők:

  • Tisztaság és tudás – (sattva)

  • Cselekvés és szenvedély – (raja)

  • Tudatlanság és lustaság – (tama)

 

Kivétel nélkül mindannyian ebből a három finomrezgésű alapelemből (trigunas) épülünk fel. Jóllehet mindhárom finomrezgésű alapelem (trigunas) aránya minden egyén esetében, a személy spirituális fejlettségének/érettségének megfelelően változó.

A graph of the composition of 3 subtle components in an average person in the current era

Az ember alaptemészetét a három finomrezgésű alapelem (tirgunas) különböző sorrendje határozza meg. Napjainkban az átlagember leginkább tama komponenssel töltött.

Ahogyan az ember spirituális gyakorlatot végez, a tama komponens átalakul sattva (tisztaság) komponenssé, sőt még a ​raja komponens is megtisztul.

A raja komponens megtisztulásának folyamata az alábbiakban kerül magyarázatra.

A graph of the composition of the 3 components in a person doing spiritual practice

 
A tisztátalan raja iránya sértő dühben és kontrollálatlan szenvedélyben nyilvánul meg, mely most megtisztult raja megnyilvánulásokká formálódik. Így ez a személy a raja cselekvő komponensét már arra használja, hogy konstruktív dolgokat hajtson végre, mint például a másokért végzett jócselekedet vagy Isten szolgálata. A spirituális gyakorlattal lépcsőzetesen, egy valódi, mélyreható változás jön létre, mely jó irányba hoz teljes változást a illető személyiségében.

Vegyünk például egy 4.-es osztályt. Zajos, verekedős társaság egy tanárral, aki erősen igyekszik fegyelmezni őket. Ha nagyon határozott a tanár hangja, akkor az osztályt jó eséllyel csendben tudja tartani. Ennek eredményeképpen az osztály csak az ő jelenlétében van csendben, de amint elhagyja a termet, rögtön folytatják a bajkeverést. Azért van ez így, mert ezek a gyerekek alapvetően rajasik és tamasik természetűek.

Viszont, ha van egy sattvik gyerek is az osztályban, akit az osztálytársai próbálnak bevonni egy helytelen cselekedetbe, mint pl. erőszakoskodás, egy gonosz csíny elkövetése, vagy csalás, akkor ő egész egyszerűen képtelen lenne engedelmeskedni, hiszen az alaptermészete sattvik. Valószínű, hogy inkább elviseli, hogy gombóc nő a gyomrában, minthogy élvezze azt, amit az osztálytársai javasolnak. Nem tudna együtt élni magával, ha valamilyen helytelen cselekedetet hajtana végre.

Ahelyett, hogy felületes módon, morális leckékkel próbálnánk ezeket a gyerekeket megváltoztatni, tartós változást úgy tapasztalhatnánk, ha bátorítnánk őket spirituális gyakorlat végzésére és spiritualitás szempontjából kedvező környezetben nevelnénk fel őket.