1.-HUN_Path-of-Guru-Grace

Ennek a cikknek a jobb megértése érdekében, kérjük előbb tekintse át az alábbi cikket: Kicsoda a Guru?

1. Bevezetés a Guru áldásának Útjához

Míg sok általános út létezik Istenhez, a Guru Áldásának útja (Gurukrupâyoga) a legfontosabb abból a szemszögből, hogy eljussunk a spirituális evolúció végső állomására. Az életünk minden területén, a legjobb ha van egy vezetőnk vagy egy tanárunk aki segít megérteni-, tanulni és fejlődni. A spirituális fejlődés sem kivétel az Egyetemes szabály alól, és csak az örökkévaló Guru princípium (az Isten Tanító Princípiuma) áldása által – mely egy emberi formában levő Gurun keresztül működik, képes a tanuló sebes spirituális fejlődést elérni.

Mindegy, hogy milyen spirituális úton is járunk, ha megpróbáljuk és a saját utunkon járunk, akkor csak egy bizonyos spirituális szintet vagyunk képesek elérni. Ezen túl, a Guru áldása abszolúte szükséges, hogy a következő szintre juthassunk.

2. Definíció – A Guru Áldásának útja

A krupa szó a Szanszkrit „krup“ szóból származik, melynek jelentése könyörületes. A krupa könyörületességet, beavatást vagy egy áldást jelöl. Ennek megfelelően a Gurukrupayoga az a spirituális út, ahol a Guru áldása által, a testet öltött lélek egyesül Istennel.

3. A Guru Áldásának Útjának fontossága

3.1 A fejlődéshez szükséges idő

  • A Guru áltásának útjának legfontosabb előnye a spirituális fejlődéshez szükséges idő. Egy kereső a Guru a Spiritualitás terjesztéséért végzett Missziójának szolgálatával elnyeri az Ő áldását és sebes spirituális fejlődésben részesül. Bár a Guru áldásának elnyerése nem hasonlítható semmilyen világi eredményhez, az alábbi példa segít a korábbi mondat szellemiségének megértésében. Képzeljen el egy szegény tanulók, aki a puszta kemény munkájával felkelti egy millárdos figyelmét, aki ösztöndíjat biztosít számára egy neves egyetemen és gondoskodik a további karrierjéről is. Éppen úgy, ahogyan a tanuló elkerüli az évekig tartó, lassú feljutást a céges szamárlétrán, az Istenkereső aki elnyeri a Guru áldását, elkerüli az évekig tartó spirituális gyakorlatot bemilyen másik spirituális úton.
  • Bármilyen másik úton végzett spirituális gyakorlattal, átlagosan évente 0,25%-os fejlődés érhető el. Ha valaki a Guru által javasolt spirituális gyakorlatot végez, akkor évente 2-3%-os fejlődés érhető el. Ha egy tanítvány el tujda nyerni a Guru áldását, akkor évente akár 5-8%-os spirituális fejlődés is lehetséges.

3.2 Fejlődés egy bizonyos szint fölött

  • Egy közismert Szanszkrit mondás úgy tartja: „Gurukrupa he kevalam shishyaparammangalam.“ Ez azt jelenti, hogy csak a Guru áldása által képes a tanítvény elnyerni a végső haszont, ami a spirituális fejlődés.
  • Lehetetlen elérni a Szent szintjét (t.i. a 70%-os spirituális szintet) és az elménket- és intellektusunkat feloszlatni addig, amíg nem részesülünk a Guru áldásában.
  • Mindegy, hogy melyik másik spirituális utat követjük a Guru áldásának útján kívül, az nem képes a mentális test- (manodēha), a kauzális test- (kāraṇdēha) és a szuprakauzális test (mahākāraṇdēha) teljes megtisztítására. Következésképpen, egyetlen ilyen út sem rendelkezik a kapacitással, hogy a végső felszabadulást (Moksha) elérhessük általa.
  • Más spirituális utak – mint a cselekvés útja (Karmayoga), a tudás útja (Dnyānyoga) és az áhitat útjat (Bhaktiyoga), csak addig fontosak egy kereső életében, míg nem részesül abban a kegyelemben, hogy rátaláljon egy Gurura.  Mivel ezután a tanítvány csak olyan spirituális gyakorlatot végez, melyet a Guru tanácsol, csak a Guru áldásának útja marad. Az összes Istenhez vezető út végülis abban végződik, hogy a kereső elnyeri egy Guru áldását és végülis Istennel egyesül.

4. Hogyan működik a Guru Áldása?

A Guru Áldása 2 féleképpen működik:

  • Szándék: Csak ha egy Guru elhatározza, hogy „ez a tanítvány fejlődjön spirituálisan“, akkor képes egy tanítvány valódi spirituális fejlődésre. Ez maga a Guru áldásának jelentése. Egy puszta gondolat, hogy „ez és ez történjen meg“ a Guru elméjében elégséges, hogy az az esemény megtörténjen. Semmi más nem szükséges. Jóllehet, ez csak olyan Szentek esetében lehetséges, akiknek spirituális szintje meghaladja a 80%-ot. A 70%-os spirituális szinten lévő Guruk szándéka többnyire a tanítványaik világi megsegítésére korlátozódik.
  • Jelenlét: A Guru puszta jelenléte, -közelsége vagy -társasága elégséges, hogy a tanítvány spirituális gyakorlata és fejlődése automatikusan megtörténjen. Ennek szemléletes példája a nap, mely mindenkit felébreszt és a növényeket is virágba borítja, ha felkel. Ezt mindössze a létezésével teszi. A nap nem kér meg senkit, hogy ébredjen fel, vagy a növényeket, hogy virágozzanak. A 90%-os spirituális szintű- és afölötti Guruk missziója ilyen természetű.

5. Spirituális gyakorlat a Guru áldása szerint

Az SSRF a Guru áldásának útját javasolja, hogy sebes spirituális fejlődésben részesülhessünk még ebben az életben és hogy kihasználjuk a jelen kort, mely kiemelkedően kedvező a spirituális fejlődésre.

A Guru áldásának útja az alábbi 8 gyakorlatból áll:

2.-HUN_Guru-Grace-8-aspects

Erről további részletes információt talál a spirituális gyakorlatokról szóló oldalunkon.