Usporedno istraživanje učinaka uzimanja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane uporabom elektrosomatografičke metode

Sažetak: Postoje mnoge usporedne studije o dobrobitima vegetarijanske i nevegetarijanske hrane. Ovaj članak pojašnjava utjecaje uzimanja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane na duhovnoj razini. U članku predstavljamo naše istraživanje utjecaja uzimanja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane provedeno pomoću elektrosomatografičkih metoda i biofeedback uređaja DDFAO na Kunḍalini chakre (Kundalini chakras Kundalini čakreCentri protoka duhovne energije u tijelu) tragatelja koji imaju ometanja od negativnih energija i onih koji nemaju takva ometanja.

Glavni istaživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Radi lakšeg razumijevanja, molimo da prije čitanja daljnjeg teksta pročitate naš članak Duhovna istraživanja uz korištenje elektro – somatografičke tehnike skeniranja

1. Uvod

Od davnina se smatra da je vegetarijanska hrana komplementarna duhovnoj praksi. U ovom eksperimentu proučavali smo utjecaj uzimanja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane na Kundalini chakre tragatelja s ometanjima od negativnih energija i tragatelja bez ometanja. Kundalini chakre su centri suptilne energije koja je neophodna za rad različitih komponenti fizičkog tijela, uma i intelekta.

2. Neki detalji eksperimenta

2.1  Vremensko razdoblje eksperimenta

4. siječanj – 22. veljača 2009.

2.2 Starosna dob sudionika

21 do 56 godina

2.3 Metodologija

Molimo pogledajte detalje o metodologiji u našem članku Uvod u duhovno istraživanje uz uporabu elektrosomatografičke tehnike.

U ovom eksperimentu, nakon snimanja osnovne linije očitanja, sudionicima je najprije dana  nevegetarijanska hrana. Zatim je slijedilo očitavanje u vremenskim razmacima od 1 – 4 sata, sve dok se očitanja nisu vratila na osnovnu liniju, čime je eksperiment zaključen.

Nakon novog očitanja osnovne linije, sudionici su uzimali vegetarijansku hranu i proces koji je gore opisan ponavljan je sve dok sudionici nisu dostigli stanje osnovne linije.

3. Zapažanja

Učinak uzimanja  nevegetarijanske i vegetarijanske hrane
Ime tragatelja Aktivnost
4 gornjih chakri
Aktivnost 3 donjih chakri
Nakon uzimanja
neveg. hrane
Nakon uzimanja
veg. hrane
Nakon uzimanja
neveg. hrane
Nakon uzimanja
veg. hrane
Tragatelji bez ometanja od negativnih energija Gosp. AM Poboljšanje Poboljšanje Smanjenje Smanjenje
Gosp. CV Poboljšanje Poboljšanje Smanjenje Smanjenje
Gosp. MG Poboljšanje Smanjenje Smanjenje Poboljšanje
Gđa. MK Poboljšanje Poboljšanje Smanjenje Smanjenje
Gđa. BP Smanjenje Smanjenje Smanjenje Smanjenje
Ukupno Poboljšanje 4 3 0 1
Smanjenje 1 2 5 4
Tragatelji s ometanjima od negativnih energija Gosp. AK Poboljšanje Poboljšanje Smanjenje Poboljšanje
Gđa. AM Poboljšanje Smanjenje Smanjenje Smanjenje
Gosp. AnK Poboljšanje Smanjenje Smanjenje Smanjenje
Gđa. CG Poboljšanje Smanjenje Poboljšanje Poboljšanje
Gosp. DG Poboljšanje Poboljšanje Smanjenje Smanjenje
Ukupno Poboljšanje 5 2 1 2
Smanjenje 0 3 4 3

 

Trajanje učinka uzimanja
nevegetarijanske i  vegetarijanske hrane
Ime tragatelja Utjecaj uzimanja  nevegetarijanske hrane Utjecaj uzimanja    vegetarijanske hrane
Tragatelji bez ometanja od negativnih energija Gosp. AM 18 hr. 18 min. 25 hr. 13 min.
Gosp. CV 26 hr. 56 min. 44 hr. 31 min.
Gosp. MG 6 hr. 22 min. 3 hr. 24 min.
Gosp. MK 6 hr. 45 min. 2 hr. 45 min.
Gđa. BP 4 hr. 15 min. 20 hr. 13 min.
Tragatelji s ometaljima od negativnih energija   Gosp. AK 4 hr. 40 min. 21 hr. 20 min.
Gđa. AM 2 hr. 20 min. 31 hr. 10 min.
Gosp. AnK 5 hr. 10 min. 3 hr. 16 min.
Gđa. CG 4 hr. 35 min. 20 hr. 15 min.
Gosp. DG 22 hr. 45 min. 2 hr. 41 min.

 

Najmanje i najdulje trajanje učinka uzimanja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane
Vrijeme Uzimanje
nevegetarijanske hrane
Uzimanje
vegetarijanske hrane
Tragatelji bez ometanja od negativnih energija Najkraće trajanje 4 hrs. 15 mins. 2 hrs. 45 mins.
Najdulje trajanje 26 hrs. 56 mins. 4 hrs. 31 mins.
Tragatelji s ometanjima od negativnih energija Najkraće trajanje 2 hrs. 20 mins. 2 hrs. 41 mins.
Najdulje trajanje 22 hrs. 45 mins. 31 hrs. 10 mins.

U nastavku slijedi sažetak naših zapažanja.

3.1 Utjecaj uzimanja nevegetarijanske hrane na aktivnost Kundalini chakri

3.1.1 Utjecaj na aktivnost četiriju gornjih chakri

 • 80% tragatelja bez ometanja od negativnih energija iskazalo je napredak
 • 20% tragatelja s ometanjem od negativnih energija iskazalo je napredak

100%

3.1.1 Utjecaj na aktivnost triju donjih chakri

 • 0 % tragatelja bez ometanja od negativnih energija iskazalo je napredak
 • 20% tragatelja s ometanjem od negativnih energija iskazalo je napredak

3.2 Utjecaj uzimanja vegetarijanske hrane na aktivnost Kundalini chakri

3.2.1 Utjecaj na aktivnost četiriju gornjih chakri

 • 60% tragatelja bez ometanja od negativnih energija iskazalo je napredak
 • 40% tragatelja s ometanjem od negativnih energija iskazalo je napredak

3.2.2 Utjecaj na aktivnost triju donjih chakri

 • 20 % tragatelja bez ometanja od negativnih energija iskazalo je napredak
 • 40% tragatelja s ometanjem od negativnih energija iskazalo je napredak

3.3 Trajanje učinaka uzimanja nevegetarijanske hrane na akivnost Kundalini chakri

3.3.1 Najkraće razdoblje

 • 4 sata i 15 minuta kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija
 • 2 sata i 20 minuta kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija

3.3.2 Najdulje razdoblje

 • 26 sati i 56 minuta kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija
 • 22 sata i 45 minuta kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija

3.4 Trajanje utjecaja uzimanja vegetarijanske hrane na aktivnost Kundalini chakri

3.4.1 Najkraće razdoblje

 • 2 sata i 45 minuta kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija
 • 2 sata i 41 minut kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija

3.4.2 Najdulje razdoblje

 • 44 sata i 31 minut kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija
 • 31 sat i 10 minuta kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija

4.1 Poboljšanje aktivnosti gornjih četiriju chakri zbog upijanja Sattva komponente iz vegetarijanske  hrane, čime osoba postaje sattvik

Pitanje: Nakon uzimanja vegetarijanske hrane DDFAO očitanja odgovarajućih Kundalini chakri pokazala su poboljšanja u aktivnosti četiriju gornjih chakri kod tri od pet ili 60% tragatelja bez ometanja od negativnih energija, te kod dva od pet ili 40% tragatelja s ometanjem od negativnih energija. Koji je stvarni razlog poboljšanja takvih očitanja na suptilnoj razini?

Sekcija za suptilno znanje:

1. Vegetarijanska hrana je sattvik.

Molimo pogledajte sljedeću sliku koja se temelji na suptilnom znanju gospođe Yoye Vallee

Effects of vegetarian

U dodiru sa sattvik vibracijama, koje ispušta vegetarijanska hrana, aktivira se pet vitalnih energija u tijelu i funkcioniranje Chētane (Chētanā – Chetana – Četana – aspekt Božanske svjesnosti koji upravlja funkcioniranjem uma i tijela) u tijelu se poboljšalo. Kao rezultat toga Sattva komponenta se brzo proširila tijelima tragatelja.

2. Gornje chakre su osjetljivije od donjih na Sattva komponentu i brže ju upijaju. Sadaci (sādhak – sadak – tragatelj za Bogom) bez ometanja od negativnih energija ne pružaju otpor ovom procesu i nastane trenutni porast Sattva komponente. Na taj se način aktiviraju gornje chakre, što se odražava kao povećana aktivnost prilikom očitanja. Ovo pokazuje značaj konzumiranja sattvik hrane.

3. U slučaju tragatelja s ometanjem od negativnih energija, smanjena aktivnost chakri, prije uzimanja vegetarijanske hrane, nastala je zbog sakupljanja crne energije. Sattva komponenta u vegetarijanskoj hrani smanjila je Raja-Tamu (Raja – Rađa – aktivnost, strast, jedna od tri osnovne suptilne komponente) crnu energiju u chakrama i njihova se aktivnost poboljšala.

4.2. Aktivnost triju donjih chakri se poboljšala nakon uzimanja vegetarijanske hrane kod tragatelja koji slijede Karmayogu

Pitanje: Nakon uzimanja vegetarijanske hrane, kod jedan od pet, što je 20% tragatelja bez ometanja od negativnih energija, te kod dva od pet, što je 40% tragatelja s ometanjem od negativnih energija, nastala su očitanja koja ukazuju na poboljšanje u aktivnosti donjih triju chakri. Zašto je došlo do poboljšanja aktivnosti donjih chakri?

Sekcija suptilnog znanja: Različite chakre su više aktivne prema prirodnoj skolnosti Puta duhovne aktivnosti te osobe. U slučaju osoba sa temperamentom sklonijem Putu podvizništva (Haṭhayoga – Hatajoga), Putu akcije (Karmayoga – Karmajoga) i Putu prenošenja duhovne energije (Shaktipātyoga – Šaktipatjoga) aktivnije su donje chakre. Tragatelji koji se spominju u prethodnom pitanju nalaze se u toj kategoriji. Uslijed toga, nakon uzimanja vegetarijanske hrane, kao rezultat upijanja sattvik valova iz nje, zabilježene su značajne promjene u tim chakrama.

4.3 Objašnjenje Duhovne znanosti o smanjenoj aktivnosti četiriju gornjih chakri kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija, zabilježenih u petom očitanju, nakon uzimanja vegetarijanske hrane

Pitanje: Nakon uzimanja vegetarijanske hrane kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija potrebno je napraviti devet očitanja da se ponovno dostigne osnovna linija očitanja. Sva očitanja pokazala su trend poboljšanja aktivnosti gornjih četiriju chakri, osim petog očitanja kada se aktivnost smanjila. Što je dovelo do takvog zapažanja?

Sekcija suptilnog znanja: Budući da je tragatelj već imao pozitivne vibracije, visoka Sattva guna, dobivena vegetarijanskom hranom, asimilirala se u njegovom tijelu i dovela do stalnog poboljšanja aktivnosti četiriju gornjih chakri. Kada se chakri, koja je već sattvik, dodaje Sattva guna, iz chakre se širi još više Sattva gune, što se dogodilo u slučaju ovog tragatelja. Uz pomoć dodatne Sattva gune, dobivene iz vegetarijanske hrane, njegove četiri gornje chakre pokazale su poboljšanu aktivnost.

Peto očitanje pokazalo je smanjenu aktivnost. Kada se Sattva guna brzo asimilira u chakri, tada ona dolazi u stanje izvan guna. Tako se kreće od sagun (sagun – materijalna forma) ka nirgun formi ili neaktivnoj formi (nirgun – nematerijalna forma), što je bio slučaj kod ovog tragatelja. Upijanje visoke Sattva gune dobivene iz vegetarijanske hrane i kretanje izvan guna u  četiri gornje chakre, zabilježeno je, pomoću DDFAO, kao smanjena aktivnost.

Ujtecaj Sattva gune, nastao uzimanjem vegetarijanske hrane, počeo je opadati i gornje chakre su ponovno prešle iz nirgun u sagun stanje. Očitanje na instrumentima je pokazalo povećanu aktivnost gornjih chakri.

4.4 Objašnjenje Duhovne znanosti o uzimanju vegetarijanske hrane kao sredstvu duhovnog isceljivanja

Pitanje: Kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija, nastalo je značajno smanjenje u aktivnosti gornjih četiriju chakri, dok donje tri chakre nisu pokazale veću promjenu prilikom očitanja obavljenog 9 sati i 35 minuta nakon uzimanja vegetarijanske hrane. Koji je razlog ovakvog zapažanja?

Sekcija suptilnog znanja:

Māntrici (māntrik – mantrik – najmoćniji negativni entiteti iz Pakla) su kod tragatelja stvorili centre crne energije u četiri gornje chakre. Vegetarijanska hrana je sattvik što je povećalo Sattva gunu u tijelu tragatelja i smanjilo kapacitet centara crne energije u četiri gornje chakre. Ta promjena se jasno odrazila u očitanju sa DDFAO kao smanjenje aktivnosti chakri. Drugim riječima, vegetarijanska hrana djelovala je kao sredstvo duhovnog iscjeljivanja koje je izazvalo smanjenje kapaciteta centara koje su stvorili mantrici u gornjim četirima chakrama, da bi širili ometajuću energiju.

Mantrici su sakupili crnu energiju u centrima u četiri gornje chakre, Sattva guna iz vegetarijanske hrane upotrijebljena je za borbu protiv uznemirujućih vibracija u tim chakrama, dok u donje tri chakre nije došlo do promjena.

4.5 Objašnjenje Duhovne znanosti o poboljšanoj aktivnosti četiriju gornjih chakri nakon uzimanja nevegetarijanske hrane kod tragatelja sa i bez ometanja od negativnih energija

Pitanje: Nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, 4 od 5, što čini 80% tragatelja bez ometanja od negativnih energija i svih 5 ili 100% tragatelja s ometanjem od negativnih energija, pokazalo je poboljšanje aktivnosti četiriju gornjih chakri. Što je razlog tome?

Sekcija suptilnog znanja: U nevegetarijanskoj hrani prevladava Tama guna (Tama komponenta).

Molimo pogledajte sliku koja se zasniva na suptilnom znanju gđe. Yoye Vallee

Effects of eating meat

Gornje chakre reagiraju puno brže na izrazito tamasik komponente, na pozitivan ili ometajući način

 1. Kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija, aktivnost četiriju gornjih chakri se povećala nakon uzimanja nevegetarijanske hrane. U stvari, one su se aktivirale za borbu s ometajućim vibracijama koje se šire iz nevegetarijanske hrane, što su instrumenti zabilježili kao povećanu aktivnost.
 2. Kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija, nakon uzimanja nevegetarijanske hrane primijećen je jednak rezultat, ali iz suprotnog razloga. Centri crne energije, koje su stvorili nadmoćni mantrici u gornjim chakrama u tijelima tragatelja s ometanjem od negativnih energija, aktivirali su se da upiju Tama gunu iz nevegetarijanske hrane, što je dovelo do povećanja aktivnosti na instrumentima.

4.6 Utjecaji sattvik i tamasik supstanci na chakre proporcionalni su ometanju od negativnih energija

Pitanje: Jednom tragatelju, koji je imao ometanje od negativnih energija, trebalo je 2 sata i 20 minuta da se vrati na osnovnu liniju očitanja nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, a  31 sat i 10 minuta nakon uzimanja vegetarijanske hrane. Drugom tragatelju, koji je također imao ometanja od negativnih energija, trebalo je 22 sata da se vrati na osnovnu liniju očitanja nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, a 2 sata 41 minutu da se vrati nakon uzimanja vegetarijanske hrane. Zbog čega je nastala razlika kod ta dva tragatelja s ometanjima od negativnih energija?

Sekcija suptilnog znanja:

Kod manjeg ometanja utjecaji tamasik komponenti održavaju se kratko vrijeme, a utjecaji sattvik komponenti održavaju se duže vrijeme. Takva osoba može se boriti sa Tama gunom i zadrži Sattva gunu. Kada je ometanje od negativnih energija razmjerno veliko, Tama guna, u tamasik komponentama, pohranjuje se u tijelu, a Sattva guna, u Sattvik komponentama, upotrebljava se za borbu s ometajućim energijama. Zato se kod drugog tragatelja utjecaj vegetarijanske hrane održao kraće vrijeme (2 sata i 14 minuta). Isti tragatelj ima jaka ometanja od negativnih energija, uslijed pohrane Tama gune iz tamasik tvari štetan utjecaj nevegetarijanske hrane održao se u mnogo dužem vremenu (22 sata).

Prvi tragatelj je imao manje ometanje od negativnih energija u usporedbi s drugim tragateljem i  štetan utjecaj nevegetarijanske hrane je trajao kraće vrijeme. Za usporedbu, utjecaj vegetarijanske hrane trajao je puno duže.

4.7 Trajanje utjecaja sattvik i tamasik komponenti ovisno o  prisustvu ili odsustvu ometanja od negativnih energija i duhovnoj razini osobe

Pitanje: U ovom eksperimentu, tragatelju je nakon uzimanja nevegetarijanske hrane trebalo 26 sati i 56 minuta da se vrati na osnovnu liniju očitanja. Istom tragatelju trebalo je 44 sata i 31 minuta da se vrati na osnovnu liniju očitanja nakon uzimanja vegetarijanske hrane. Drugom tragatelju trebalo je 6 sati i 45 minuta da se vrati na osnovnu liniju nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, a 2 sata i 25 minuta nakon uzimanja vegetarijanske hrane. Koji je razlog doveo do ovakve razlike koja je primijećena u trajanju stimulansa kod dva tragatelja bez ometanja od negativnih energija?
Sekcija suptilnog znanja:

 1. Trajanje učinaka sattvik i tamasik guna na chakre zavisi o tome ima li tragatelj ometanja od negativnih energija ili ne: Prvi tragatelj nema ometanja od negativnih energija. On ima više Sattva gune, pa se sattvikta, koja se je dodatno povećala nakon uzimanja sattvik vegetarijanske hrane, održala duže vrijeme. Tamasik nevegetarijanska hrana dovela je do određenog smanjenja sattvikte. Međutim, zbog svoje izvorno sattvik prirode, on se vratio na osnovnu liniju očitanja ranije nego kada je uzimao vegetarijansku hranu. To znači da se utjecaj sattvik komponente održavao duže nego utjecaj tamasik komponente.
 1. Trajanje utjecaja sattvik i tamasik komponente na chakre zavisi i od duhovne razine: Velika odstupanja u trajanju utjecaja vegetarijanske i nevegetarijanske hrane primijećena su u slučaju prvog tragatelja, dok je utjecaj kod drugog tragatelja bio kratkotrajan. To je stoga što je duhovna razina drugog tragatelja 62%, dok je kod prvog 51%. Kada duhovna razina tragatelja jednom prijeđe 60%, počinje razgradnja uma. Svjetovne stvari kao što su hrana, piće i odjeća, imaju ograničen utjecaj na um, pa je i njihovo trajanje vrlo kratko.

4.8 Gornje chakre uglavnom reagiraju kod osoba koje funkcioniraju pretežno na intelektualnoj razini

Pitanje: Tri očitanja kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija, obavljena 3 sata i 45 minuta nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, pokazala su značajno povećanje aktivnosti gornjih chakri. Posljednje očitanje, uzeto nakon 5 sati i 10 minuta, zabilježilo je osjetan pad aktivnosti. Međutim, njegove tri donje chakre stalno su pokazivale smanjenje aktivnosti. Koji je razlog za takvo zapažanje?

Sekcija suptilnog znanja:

Tragatelj ima blago ometanje od negativnih energija. Četiri gornje chakre aktiviraju se na razini intelekta. Donje tri chakre se odnose pretežno na aktivnosti vezane uz fizičko tijelo i one reagiraju na razini uma. Ako osoba ima sklonost da funkcionira na razini intelekta, onda četiri gornje chakre uglavnom reagiraju na izlaganje bilo kojem stimulansu. To se dogodilo u slučaju ovog tragatelja. Kada je izložen Tama guni u nevegetarijanskoj hrani, njegove četiri gornje chakre aktivno su se borile s Tama gunom. To su zabilježili instrumenti kao povećanu aktivnost. Kako se trajanje ove aktivnosti povećavalo utjecaj takve bitke je primijećen u cijelom tijelu, pa su gornje i donje chakre postale neaktivne.

4.9 Trenutni odgovor na pozitivne ili ometajuće vibracije u chakrama tragatelja bez ometanja od negativnih energija i utjecaj na chakre u odgovarajućem omjeru

Pitanje: Nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, prvih pet očitanja kod ovog tragatelja pokazalo je osjetno poboljšanje aktivnosti četiriju gornjih chakri. Sljedeća su tri očitanja pokazala smanjenu aktivnost, a posljednja dva pojačanu aktivnost. Koji je razlog za takve skokove i padove aktivnosti gornjih četiriju chakri?

Sekcija suptilnog znanja:

Kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija proces odolijevanja napadima negativnih energija iz atmosfere, kao i proces upijanja pozitivnih vibracija, događao se neprekidno na osjetljiv i oprezan način.

U slučaju ovog tragatelja, nakon uzimanja nevegetarijanske hrane, aktivnost gornjih chakri pokazala je značajno poboljšanje u borbi s Tama gunom u hrani, kao što se vidjelo iz prvih pet očitanja.

Nakon toga, chakre su pokušale uništiti tragove Tama gune uzimajući nirgun formu koja je puno snažnija. To se odrazilo kao smanjene funkcija chakri na istrumentima. Ovo se može razumjeti iz primjera nirgun Vrhovnog Boga koji je snažniji od sagun Božanstava.

Kasnije, budući da je Tama guna u tijelu potpuno uništena, četiri gornje chakre trudile su se povratiti Sattva gunu izgubljenu u borbi. Na instrumentima je to zabilježeno kao povećana aktivnost.

5. Zaključci

5.1 Postoje dvije funkcionalne grupe chakri

Gornje četiri chakre (Sahasrār / Sahasrar, Ādnyā / Adnija, Vishuddha / Višuda i Anāhat / Anahat) pretežno su Apsolutni Pricip Zraka (Vāyu-tattva / Vaju-tatva) i aktiviraju se na nirgun-sagun razini (više nirgun nego sagun), dok su donje tri chakre (Maṇipur / Manipur, Swādishṭhān / Svadištan i Mūlādhār / Muladar) pretežno Apsolutni Princip Vatre (Tēj-tattva / Teđ-tatva) i aktiviraju se na sagun-nirgun razini (više sagun nego nirgun). Četiri gornje chakre funkcioniraju u ovisnosti od intelekta, a donje tri više zavisno od uma, pa je sedam chakri podijeljeno u dvije grupe – gornje četiri i donje tri chakre. Otuda, uzimanje nevegetarijanske ili vegetarijanske hrane, uglavnom ima slične efekte na chakre u svakoj od ovih grupa.

5.2 Ujtecaj sattvikte koja se dobiva uzimanjem vegetarijanske hrane

5.2.1 Aktiviranje Kundalini chakri

 • Aktiviranje četiriju gornjih chakri: Gornje chakre su osjetljivije u odgovoru na Sattva gunu od donjih. Zbog toga je nakon uzimanja vegetarijanske hrane, a zbog sattvik vibracija iz nje, došlo do poboljšanja u aktivnosti gornjih chakri kod tragatelja sa i bez ometanja od negativnih energija.
 • Aktiviranje donjih chakri kod tragatelja koji slijede Put Karmayoge: Kod tragatelja sa i bez ometanja od negativnih energija koji slijede Put Karmayoge, aktivnost donjih chakri je poboljšana nakon uzimanja vegetarijanske hrane.

5.2.2 Duhovno iscjeljivanje Kundalini chakri

Kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija, mantrici (iz Pakla) stvaraju centre ometajuće energije u četiri gornje chakre. Zato te chakre funkcioniraju na bazi snage crne energije koja je uskladištena u tim centrima. Nakon uzimanja vegetarijanske hrane, sattvikta, dobivena iz takve hrane, smanjuje crnu energiju u centrima pa se aktivnost tih chakri smanjuje.

5.2.3 Kundalini chakre poprimaju nirgun stanje stalnim dobivanjem Sattva komponente iz vegetarijanske hrane

Nakon uzimanja vegetarijanske hrane kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija sattvikta, dobivena iz takve hrane, dovodi do poboljšanja aktivnosti gornjih chakri. Kako Sattva guna stalno dolazi dok obrok traje, četiri gornje chakre dostižu nirgun stanje i time postaju neaktivne.

 

5.3 Štetan utjecaj Tama gune koji nastaje uzimanjem nevegetarijanske hrane

5.3.1 Četiri gornje chakre kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija aktiviraju se da bi se izborile s utjecajem Tama komponente prikupljene uzimanjem nevegetarijanske hrane

Kod tragatelja bez ometanja od negativnih energija, četiri gornje chakre su osjetljivije od triju donjih. Zato se one aktiviraju za borbu s utjecajem Tama gune nastale uzimanjem nevegetarijanske hrane. Kasnije one trebaju poprimiti nirgun (nematrijaliziranu) formu da bi se borile sa samom osnovom Tama gune. Na kraju se moraju ponovno aktivirati kako bi povratile Sattva gunu izgubljenu u ovakvoj borbi, zbog čega nastaje gubitak energije u gornjim chakrama.

5.3.2 Gornje chakre kod tragatelja s ometanjima od negativnih energija aktiviraju se zbog upijanja Tama komponente, prikupljene uzimanjem nevegetarijanske hrane.

Kod tragatelja s ometanjem od negativnih energija, centri crne energije, koje su nadmoćni mantrici (iz Pakla) stvorili u četiri gornje chakre, aktiviraju se da upiju Tama gunu iz nevegetarijanske hrane. Stoga nastaje povećanje aktivnosti u gornjim chakrama.

5.4 Čimbenici koji određuju trajanje utjecaja konzumiranja nevegetarijanske i vegetarijanske hrane

5.4.1 Duhovna razina

Ako je duhovna razina osobe manja od 60%, trajanje utjecaja sattvik i tamasik komponenti se produžava. Kod osoba čija je duhovna razina iznad 60%, zbog razgradnje omotača uma, postoji minimalni utjecaj na um kada su u pitanju svjetovne stvari kao što su: jelo, piće, odjeća itd. Trajanje utjecaja sattvik i tamasik komponenti je kratko.

5.4.2 Jačina ometanja od negativnih energija

Kod tragatelja s blagim ometanjem od negativnih energija, utjecaj tamasik komponenti, kao što je nevegetarijanska hrana, traje kratko, dok se utjecaj sattvik komponenti, kao što je vegetarijanska hrana, održava duže. Kod tragatelja s jakim ometanjem od negativnih energija utjecaj tamasik komponenti, kao što je nevegetarijanska hrana, održava se duže jer se Tama guna pohranjuje; budući da se Sattva guna u sattvik komponentama troši na borbu protiv negativne energije, utjecaj sattvik komponenti, kao što je vegetarijanska hrana, održava se kraće vrijeme.

6. Ključne stvari koje smo naučili

 •     Uzimanje vegetarijanske hrane je puno povoljnije za optimalno funkcioniranje tijela, uma i intelekta. Shodno tome poželjno je smanjiti konzumiranje nevegetarijanske hrane i povečati unošenje vegetarijanske hrane.
 •     Obavljanje duhovne prakse da se dosegne duhovna razina od 60% je važno jer nakon te razine, sattvik i tamasik komponente imaju manji utjecaj na osobu.
 •     Redovito provođenje duhovne prakse štiti nas od ometanja negativnih energija. Posljedica ometanja negativnim energijama je produženi utjecaj tamasik komponenti i smanjeni utjecaj sattvik komponenti.