Studija slučaja – spontano nastale masne mrlje na slici Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namjerom da svojim čitateljima pruže usmjerenje povezano sa problemima koji se javljaju na fizičkoj ili psihološkoj razini, a koji mogu imati stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je korijen problema duhovne naravi, primijetili smo da uključivanje mjera duhovnog iscjeljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savjetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa mjerama duhovnog iscjeljivanja kod liječenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitateljima se savjetuje da probaju bilo koju mjeru duhovnog iscjeljivanja prema svom nahođenju.
Napomena: Da bi razumijeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u, molimo vas pročitajte – Uvod u zastrašujuće natpirodne pojave.

 

1-CRO_Ram-HonapGospodin Ram Honap započeo je duhovnu praksu 2000. godine. Cijela njegova obitelj, otac, majka i sestra, također prakticiraju Duhovnost pod vodstvom Njegove Svetosti Dr.Jayanta Athavalea. Na samom početku njegove duhovne prakse, SSRF-ov odjel za znanje o duhovnoj dimenziji utvrdilo je da Ram pati od ometanja negativnih energija. Sa redovitijim obavljanjem duhovne prakse i prihvaćanjem sve više i više satseve (kao što je postavljanje štandova sa knjigama, distribucija časopisa o duhovnosti itd.) primjetio je da se ometanja povećavaju. To je uključivalo slijedeće probleme:

  • Uopće nije mogao učiti.
  • Cijelo vrijeme je bio pospan, nije imao energije da podigne ruke, satima je ležao na krevetu i nije se mogao pomaknuti.
  • Um mu je postajao prazan i nije se mogao sjetiti ničega što je pročitao.
  • Ovakva ometanja su se nastavila usprkos tome što je duhovnu praksu ojačao primjenom duhovnih mjera kao što je paljenje mirisnih štapića, puhanje Svetog pepela itd. U svojoj sobi osjećao je stalni suptilni pritisak.
Negativne energije: U SSRF-u koristimo pojam “negativne energije” kao zajedničko ime za sve vrste entiteta iz duhovne dimenzije koji imaju namjeru nanositi štetu ljudima, od “običnog duha”, pa sve do “mantrika” (snažnijih negativnih energija). Ako je duhovna snaga “običnog duha” između 1 i 10 jedinica, snaga “mantrika” (snažnije negativne energije) se kreće od milijun pa do beskonačno puno jedinica.

Gospodin Chanda Dixit, poklonik Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja došao je 2003. godine posjetiti Ramovu obitelj. Njegova žena, gđa Shubhangi Dixit je Ramu poklonila sliku (već uramljenu) Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja koji drži štap. Ram je bio oduševljen slikom. Postavio ju je na svoj radni stol i stalno se molio Babi (Ime kojim su tragatelji zvali Njegovu Svetost Bhaktaraj Maharaja) za svoje duhovno iscjeljenje. Ramina pažnja je tijekom molitve ili gledanja u sliku neminovno išla ka štapu koji Baba drži na slici. Svaki put kad bi se ovo dogodilo Ram je osjećao da se mantrik (snažnija negativna energija) koji ga je zaposjedao osjeća ugroženo i uplašeno. Ram je osjećao da Baba suptilno radi duhovno iscjeljivanje na njemu i da je mantrik dobivao batine štapom koji Baba drži. Ram je osjetio kako iz slike zrače frekvencije uništenja (marak) i spasenja (tarak) i kako oko njega prave zaštitni duhovni omotač.

2-CRO_oily-stains-PP-baba

Odjel za znanje o duhovnoj dimenziji je dio SSRF-a kojega čine tragatelji koji imaju sposobnost opažanja duhovne dimenzije, crtaju slike suptilnog svijeta (crteže zasnovane na znanju o duhovnom znanju) i provode mjere duhovnog iscjeljivanja. Neki tragatelji iz ovog odjela primaju Božansko znanje, a neki se bave božanskom umjetnošću. Ovaj odjel realizira većinu istraživačkih aktivnosti SSRF-a.

Nakon tri mjeseca što je dobio sliku, Ram je shvatio da se fotografija promijenila. Više nije izgledala kao nekada već se činilo kao da je masna. U to vrijeme su u istraživačkom centru tek počela ometanja negativnih energija više razine putem mrlja itd. tako da Ram nije znao što se dogodilo sa fotografijom. I pored toga, imao je snažan unutarnji osjećaj da su negativne energije utjecale na sliku i da je treba odmah poslati SSRF-ovom odjelu za znanje o duhovnoj dimenziji na duhovnu analizu.

Sliku je poslao u SSRF-ov istraživački centar u Goi, a gđa Anjali Gadgil iz SSRF-ova odjela za znanje o duhovnoj dimenziji potvrdila je njegove sumnje da su negativne energije ometale sliku. Druga čudna pojava je bila kada je poslao sliku, ona nije bila cijela prekrivena masnim mrljama. Mi smo opazili da su se mrlje povećavale tijekom godina. Ona sada izgleda kao da je preko cijele slike proliveno ulje. Tako se suptilni napad nastavio i kada fotografija više nije bila kod Rama.