Istraživanje vibracija koje odašilju kruh i chapati

Sažetak: Duhovno ispravan način života stvara duhovnu čistoću i čovječanstvu time donosi dobrobit. Osim toga, utjecaj osnovnih suptilnih komponenti Raje i Tame  (pretjerana aktivnost i neznanje) na ljude je manji. Životni stil uključuje svakodnevne navike, ishranu, odijevanje, itd. Broj ljudi koji slijede duhovno ispravan način života u Kalijugi je u opadanju. Izuzetak nisu niti navike u ishrani. U ovom članku upoznati ćemo se s vibracijama koje odašilju kvasni bijeli kruh i beskvasni kruh cijelog zrna. Na osnovu toga shvatiti ćemo važnost odabira hrane od koje imamo duhovnu dobrobit.

1. Učinak kruha – duhovni pogled

Prosječnoj osobi kruh je dio svakodnevne prehrane. Danas je kruh često izrađen od bijelog brašna koje je teško probavljivo i siromašno vitaminima. Bijeli dizani kruh nije lako probavljiv, formira ljepljivi grudu i zatim fermentira. Ako ostane u želucu duže vrijeme, može dovesti do različitih poremećaja, npr. osjećaja težine i bola u želucu, zatvora, poremećaja probave i sl. Nasuprot tome, brašno od cijelog zrna je lako probavljivo i bogato vitaminima. Stoga.takvo brašno doprinosi očuvanju zdravlja, a kruh od cijelog zrna napravljen bez kvasa je također i lakše probavljiv.

2. Analize rađene pomoću biofeedback opreme

Osoba sa natprosječno razvijenim šestim čulom može lako osjetiti duhovne vibracije, je li predmet duhovno koristan ili ne, i prema tome donijeti duhovno ispravne odluke u životu.

Neke vrste biofeedback opreme kao što su RFI (snimanje rezonantnih polja) i PIP (Polikontrasna Interfentna Fotografija – vrsta opreme za bio snimanja) mogu snimiti  vibracije oko predmeta i prikazati ih u vizualnom obliku. Time prosječna osoba ima mogućnost slikovito vidjeti auru energetskog polja oko predmeta.

Kliknite na ovaj link za više informacija o PIP-u i njegoj uporabi

Za eksperiment smo uzeli običan kvasni bijeli kruh i chapati(ćapati -Indijski tanki kruh) kao primjer beskvasnog kruha od cijelog zrna.

U ovom tekstu bilježili smo promjene u okolini koje se događaju zbog promatranog objekta; ipak, budući da se energija okruženja često mijenja, bilo je neophodno prvo testirati samu okolinu. Prije samog testiranja kruha i chapatija, napravili smo početno očitanje stola sa praznim tanjurom na njemu, a zatim smo jedan po jedan kruh stavljali na tanjur i usporedili očitane rezultate.

2.1 RFI rezultati očitavanja dviju vrsti kruha

Mjerenje

Kruh

Chapati

Prije postavljanja kruha na tanjur

648.93 Mhz

Plava boja ove frekvencije označava pozitivnost i istinitost.

626.19 MHz

Zelenkasto plava boja ove frekvencije  označava prisustvo emotivnosti u okruženju (ovisi o prisutnim ljudima).

Poslije postavljanja kruha na tanjur

680.07 MHz

Boja ove frekvencije je tamno plava i označava povećanje biotičke energije. Inferiornija je u odnosu na energiju plave boje vidljivu prije testiranja. Zbog kruha, okruženje ima duhovno inferiorniju razinu.

580.92 Mhz

Zelena boja ove frekvencije označava duhovnu čistoću i polet. Znači da ranije duhovno inferiorno okruženje sada ima duhovno superiornu razinu.

2.2 PIP rezultati očitavanja dviju vrsti kruha

Usporedili smo ove dvije vrste kruha i kroz PIP biofeedback uređaj.

Prije: Najprije smo testirali samo okruženje. U sredini slike pojavljuje se malo žute boje (koja označava pozitivnost), nju okružuje naran časta boja, koja simbolizira napetost ili negativnost. Zelena boja (također označava pozitivnost) prisutna je s vanjske strane.

01_CRO_blank

Rezultati očitavanja chapatija: Negativan narančasti prsten u okruženju se u velikoj mjeri smanjuje zbog pozitivne energije koju odašilje chapati. Zeleni prsten koji označava pozitivnost i duhovnu čistoću vidljiv je oko tanjura sa  chapatijem. Žuti prsten označava visoku razinu duhovnog principa i vidljiv je oko chapatija i u samoj okolini. Pozitivna energija koju odašilje chapati potiskuje negativnu energiju iz okruženja i kao rezultat ovog procesa pojavljuje se ljubičasti prsten u centru aure.

02_CRO_chapati

Rezultati očitavanja kriške kruha: Kako kruh upija negativan narančasti prsten iz okruženja on je vidljiv oko samog kruha. Zeleni prsten koji označava pozitivnost i duhovnu čistoću je istisnut zbog negativnih narančastih prstenova. Žuti prsten visokog duhovnog principa prisutnog u okruženju se smanjuje.

03_CRO_bread

Iz navedenih opažanja, jasno je da kruh upija negativne vibracije iz okruženja, a da chapati odašilje pozitivne vibracije i uništava negativne vibracije iz okoline, pa je zato korisnije jesti chapati nego pecivo.

U izradi opisanog skeniranja i analiza pomogao je gospodin Santosh Joshi (istraživač Univerzalnih energija, Mumbai, Indija).

SSRF poziva znanstvenike i stručnjake iz ovog područja koji bi mogli pružiti svoju stručnu pomoć na izloženu temu.