1-CRO-healing-methods-objects

1. Načini ili modeli duhovnog iscjeljivanja

Postoje dvije vrste ili načina duhovnog iscjeljivanja s različitim mehanizmima kanaliziranja energije. Iscjeljivanje se može provesti:

1. korištenjem neživih tvari kao što su Sveta voda ili Sveti pepeo.
2. kroz osobu:

a) kroz osobu koja mora biti na duhovnoj razini iznad 50% i koju ne ometaju negativne energije.

b)  kroz Sveca, odnosno osobu na duhovnoj razini iznad 70%.

Ovisnosti o načina korištenja, mijenja se i način kanaliziranja energije. U članku ćemo se usredotočiti na način iscjeljivanja uporabom predmeta i sredstava koji su duhovno pročišćeni.

2. Način iscjeljivanja i odgovarajuće metode djelovanja

Način i metoda iscjeljivanja mogu se objasniti jednostavnom analogijom paljenja svjetla:

1. Prekidač: Prvi korak pri uključivanju žarulje je pritiskanje odgovarajućeg prekidača. To bi značilo odabrati sredstvo ili predmet koji će se koristiti u duhovnom iscjeljivanju.

2. Žica: Struja prolazi kroz žicu i žarulja počinje svijetliti. Ovisno o tome koju žarulju želimo uključiti, potrebno je pritisnuti odgovarajući prekidač. Slično tome, kod duhovnog iscjeljivanja različite metode iscjeljivanja imaju različite učinke ovisno o razini pozitivne energije.

3. Žarulja: U svim slučajevima krajnji je učinak iscjeljivanja (žarulja koja svijetli) dobiven djelovanjem pet Apsolutnih kozmičkih elemenata (Panchatattva)

2-CRO-sattvikta_in_objects_and_bulb

 

2.1 Mehanizam prvog načina iscjeljivanja: Neživi objekti

Slijedi nekoliko primjera različitih vrsta neživih objekata (predmeta) i Apsolutnih kozmičkih elemenata kroz koje se događa iscjeljivanje. Ovdje pratimo osnovni princip duhovnog iscjeljivanja, kada se samo s podizanjem duhovne čistoće ili sattvikte zahvaćenog područja smanjuje sposobnost djelovanja negativnih energija na osobu. Povećana sattvikta zatim djeluje kroz bilo koju kombinaciju Apsolutnih kozmičkih elemenata i tako donosi iscjeljivanje.

Objekt korišten za iscjeljivanje Prosječni % pozitivne duhovne energije1   Apsolutni kozmički element koji djeluje kroz
Kristali koji se koriste u Pranic iscjeljivanju 0.25% Vatra
Amajlije 2% Vatra
Kamenje 2% Zemlja
Kristali 2% Vatra
Religiozni simboli 2% Zemlja
Sveti pepeo 2% Vatra
Mirisni štapić chamelija (jasmina) 2% Zrak
Sveta voda (Sveta voda + Sveti pepeo) 2% Voda + Vatra
Boje 2% Ovisi o boji
Kamfor 2% Zrak
Nezapaljen mirisni štapić 2% Zemlja + Vatra
Zapaljen mirisni štapić 3% Zemlja + Vatra
Miomiris određenih prirodnih parfema 3% Zemlja
Yantre (specifični dijagrami)2 3% Vatra
Kravlji urin (Gomutra)3 3% Voda
Ghee (pročišćeni maslac) lampa 3 3% Vatra
Sveti predmet koji je dao Svetac3 4% Voda
Pravo Sveto mjesto povezano s Božanstvom, Inkarnacijom ili Svecem više duhovne razine, tamo gdje je pozitivna energija – ovo nije na osnovi psihologije nego mjesto na kojem postoje fine pozitivne duhovne vibracije. 5% Ovisi o Božanstvu
Rukopis Sveca iznad 90% duhovne razine 3.5 8% Vatra
Glasovni snimak Sveca iznad 90% duhovne razine 3.5 8% Eter
Posljednje počivalište Sveca iznad 90% duhovne razine 3 8% Eter
Slika Božanstva više razine (koju je naslikao tragatelj-umjetnik) pod vodstvom Sveca više duhovne razine 4 10% Takve slike iscjeljuju na više razina kroz razne kozmičke elemente,a prema potrebi štovatelja.

Način na koji treba čitati prethodnu tablicu:

Uzmimo primjer Svete vode. Ona ima sposobnost za 2% povećati pozitivnu duhovnu energiju u prostoriji gdje se poprska. Iscjeljivanje se odvija kroz element Apsolutne Vode (Apa) i element Apsolutne Vatre (Tej).

Fusnote:

  1.  Za bilo koji neživi objekat (predmet) korišten za duhovno iscjeljivanje, snaga njegove pozitivne duhovne energije će varirati. Na skali od 1 do 100, uglavnom pozitivna duhovna energija neživog objekta (predmeta) je 0, dok je maksimum pozitivne duhovne energije neživog objekta (predmeta) 6. To znači da je pozitivna duhovna energija u posljednja 4 retka u tablici, gdje ona može biti od 8-10%, veća od maksimuma pozitivne duhovne energije koja se obično nađe u neživim objektima (predmetima). Treba napomenuti da rezultati koji su dobiveni u prethodnoj tablici mogu varirati od +/- 2%. U točki 2.2. navedeno je više detalja.
  2. Yantra, vezano za duhovno iscjeljivanje predstavlja dijagram napravljen s ciljem širenja pozitivne energije.
  3. Ovi predmeti povezani su sa živim bićima i stoga su u mogućnosti privlačiti i emitirati pozitivnu duhovnu energiju.
  4. Pozitivna duhovna energija od 10% može biti stvorena, ako su svi uvjeti idealni, kao što su;
   1. U današnjem dobu maksimalni postotak Božanskog pricipa koji može biti privučen na sliku je 30%. To je postigao tragatelj umjetnik s Maharshi University of Spirituality. S druge strane, postotak Božanskog principa koji u prosjeku može biti privučen kod tržišno dostupnih slika Božanstava je samo 2-3%.
   2. Slika je cijelo vrijeme smještena u satvičnoj prostoriji.
   3. Štovatelj nema duhovna ometanja i štuje Božanstvo s duhovnom emocijom (Bhav).
  5. Ovisno što je Svetac zapisao ili snimio, pozitivnost može doseći čak i iznad 8%. Na primjer, ako Svetac duhovne razine 90% zapiše mantru na komad papira, pozitivnost će se povećati iznad 8% u usporedbi kada Svetac napiše neki jednostavan (ne-duhovni) tekst na papiru.

2.2 Čimbenici koji utječu na snagu alata za duhovno iscjeljivanje

U fusnoti 1 prethodne tablice spomenuto  je da je raspon +/- 2% od dobivenih iznosa. Na primjer, ako su kristali spomenuti kao 2%, onda praktično generirana pozitivnost kristala kao alata za duhovno iscjeljivanje može varirati u rasponu od 0 do 4%. Razlika u učinkovitosti može biti zboga više razloga, kao što su;

 1. Vrsta korištenog kristala.
 2. Osoba na kojoj se koristi i razina njezinog duhovnog ometanja. Ako ima previše crnog negativnog energetskog omotača, pozitivna energija neće moći prodrijeti.
 3. Duhovna razina osobe koja je podvrgnuta duhovnom iscjeljivanju. Ljudi koji su duhovno pozitivni mogu bolje primiti duhovnu pozitivnost.
 4. Tko je dao kristal osobi?
 5. Kada se kristal koristi u vrijeme punog ili mladog mjeseca, može utjecati na mogućnost iscjeljivanja zbog povećanih ometanja u okolini za vrijeme tog razdoblja.
 6. Mjesto iscjeljivanja gdje se kristal koristi.

Ovisno o svim tim čimbenicima iscjeljivanje može trajati par sati ili mnogo mjeseci.

Važno je napomenuti da neki predmeti koje smatramo alatima za duhovno iscjeljivanje mogu biti pod utjecajem negativnih energija i stoga ugroziti njihovu iscjeljiteljsku mogućnost. Jednom kada se kontaminiraju, alati za duhovno iscjeljivanje mogu čak emitirati negativnu energiju. Ovo se može razumjeti ako osoba ima sposobnost osjetiti duhovne vibracije putem šestog čula.

2.3 Tretman slanom vodom kao alat za iscjeljivanje

Spiritual Science Research Foundation (SSRF) također savjetuje primjenu tretmana slanom vodom kao sredstva duhovnog iscjeljivanja. Usprkos tome, nije uključen u prethodno navedenu tablicu, jer se to sredstvo duhovnog iscjeljivanja razlikuje od navedenih mjera. Navedeni predmeti su u mogućnosti povećati pozitivnu duhovnu energiju, dok se tretman slanom vodom koristi za uklanjanje negativne crne energije. Djeluje na razini Apsolutnog kozmičkog elementa Vode (70%) i Apsolutnog kozmičkog elementa Zemlje (30%)

3. Zaključak

 • U našem odjeljku o objektima koji se koriste za duhovno iscjeljivanje, objasnili smo kako se primjenjuje svaki od njih i kada ih koristiti. Molimo pročitajte također i članak: “Mehanizam na kojem se temelje metode duhovnog iscjeljivanja putem osoba”.
 • Trud da se poveća duhovna emocija (bhav) izgovaranjem iskrenih molitvi prije, tijekom i nakon korištenja objekata u duhovnom iscjeljivanju, povećava moć iscjeljivanja.
 • Redovna duhovna praksa onih koji primjenjuju duhovno iscjeljivanje, pozitivne misli i sattvik okruženje doprinose učinkovitosti duhovnog iscjeljivanja na najvišoj razini.