CRO_Gifts-home

1. Uvod u duhovnu perspektivu davanja i primanja darova

Davanje i primanje darova je nešto u što se svatko od nas upušta bez obzira na kulturu iz koje potječemo. Iako smo davali i primali darove cijeloga života, možda nismo u potpunosti svjesni duhovnih implikacija davanja i primanja darova. U ovom članku objašnjavamo brojne aspekte poklanjanja i primanja darova iz duhovne perspektive.

2. Što se događa na duhovnoj razini kada poklonimo ili primimo dar?

Čin poklanjanja pomaže da mislimo na druge. Kada mislimo na druge i stavljamo ih ispred nas samih smanjujemo misli o sebi i time smanjujemo svoj ego. To je posebno tako ako je čin napravljen bez očekivanja. Slično tome kada primimo dar s ogromnom zahvalnošću bez obzira sviđa li nam se ili ne, smanjujemo misli o sebi i na taj način smanjujemo ego. Ovo je duhovna dobit poklanjanja i primanja.

Kako god, po zakonu Karme, kada dajemo ili primamo darove: 

 • Mi stvaramo ili izmirujemo račun uzimanja-davanja s drugom osobom.
 • Mi stječemo zasluge ili grijehe zavisno od vrste dara koji dajemo i namjere koja leži iza toga.
CRO_Exchanging-gifts

Duhovni zakon Karme je objašnjen u članku Sudbina i pravilo uzimanja-davanja.

Posljedica gomilanja računa uzimanja-davanja, bilo pozitivnog ili negativnog, zasluga ili grjeha, je to da nas oni drže u krugu rođenja i smrti. Drugim riječima, ako je netko sakupio zasluge davanjem darova, on mora primiti istu količinu sreće ili u ovom ili u sljedećem životu od iste te osobe. Sve dok ne izmirimo naš nakupljeni račun  ne možemo pobjeći od ciklusa života i smrti i ostvariti istinski smisao života.

2.1 Je li je moguće izbjeći stvaranje računa uzimanja-davanja ili zasluga-grijeha prilikom davanja i primanja darova?

Da, moguće je izbjeći stvaranje računa uzimanja-davanja ili račun zasluga-grijeha kada razmjenjujemo darove.

 • Svi imamo Božji princip unutar nas. On je poznat kao Duša. Kada smo udubljeni u ovaj odnos i aktivno osjećamo Boga unutar nas onda svaka  učinjena aktivnost u ovakvom stanju ne gomila račun uzimanja-davanja ili zasluga-grijeha.
 • Ako je pojanje Božjeg Imena kontinuirano, i po kvaliteti na najvišem stupnju, onda ponovno nema stvaranja računa ili zasluga/grijeha bez obzira na aktivnost koju obavljamo.
 • Kada dajemo ili primamo dar s duhovnom emocijom da Bog u nama daje, ili primamo dar od Boga u  primatelju/davatelju dara.
 • Kada razmjenjujemo darove bez očekivanja.

Međutim, na praktičnoj razini je gotovo svima vrlo teško svo vrijeme imati gore opisan stav/doživljaj. Kao rezultat toga, u skoro svim slučajevima kada dajemo ili primamo dar, račun uzimanja-davanja se ili stvara ili izmiruje.

^ Vrh

3. Koju vrstu dara treba odabrati?

Ipak zbog socijalnih obaveza moramo davati darove iako znamo da tako stvaramo račun uzimanja-davanja i stječemo zasluge ili grijehe. Iz duhovne pespektive, prilikom biranja poklona treba imati na umu sljedeće stvari:

 • Dar znanja: darovi koji doprinose znanju o Duhovnosti i duhovnoj praksi su od najveće vrijednosti kao darovi za voljene. (Važno je da je znanje u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse). Sljedeći dijagram pokazuje vrijednost ovih vrsta darova u usporedbi s ostalim. 

   Vrsta dara

  Vrijednost u vremenskom trajanju za primatelja

   Cvijeće

  Nekoliko sati

  Hrana (čokolade, kolači itd.)

  Nekoliko dana

  Odjeća

  Nekoliko mjeseci

   Elektroničke stvari

  Nekoliko godina

  Nakit

  Puno godina

  Knjige koje sadrže duhovno znanje

  Ovaj i naredni životi

 • Sattvik (satvik) nasuprot ne-sattvik darova: Uvijek je bolje pokloniti sattvik dar. To je zato što pomaže osobi na duhovnoj razini povećanjem njene sāttvik komponente. Sattvik darovi su knjige o Duhovnosti, duhovna sredstva za duhovno iscjeljivanje kao SSRF mirisni štapići, brojanice za molitvu napravljene od sattvik materijala, diskovi sa pojanjem Božjeg Imena. Sattvik darovi općenito povećavaju čovjekovu introspektivnu prirodu koja je neophodna za duhovni rast. Pokloni koji su Raja-Tama (Rađa-Tama) općenito povećavaju čovjekovu usredotočenost na vanjski svijet i udaljavaju ga od razmišljanja o duhovnom rastu.

Čak pakiranje i dekoracija darova može povećati Sattvik ili Tamasik prirodu dara. Na primjer:

 • U odnosu na boju papira za umatanje

  • Žuta, bijela i plava su više sāttvik (satvik)
  • Crvena, roza i smeđe bi bile rājasik (rađasik)
  • Zelena i crvena bi bile raja-tama (rađatama)
  • Crna i siva bile bi tāmasik (tamasik)
 • U odnosu na sastav korištenog papira, prirodni materijali bi bili sattvik u odnosu na sintetičke materijale.

 • U odnosu na ukrase, na slici ispod smo pokazali dva crteža ukrasa koji se koriste za poklone. Gledajte po minutu u svaku od njih i vidite kako se osjećate, za koji ukras osjećate da je više sattvik. Odgovor je na kraju ovog članka.

CRO_Decoration

Molimo vas pogledajte članak – Tri osnovne suptilne komponente i naš životni stil 

4. Što utječe na visinu računa uzimanja-davanja?

Glavni aspekt koji određuje račun uzimanja-davanja između osobe koja daje dar i one koja ga prima je proporcionalan bogatstvu koje osoba daje.

Sljedeći dijagram opisuje kako odnos bogatstva ili onoga što od sebe samih poklanjamo određuje visinu računa uzimanja-davanja. 

CRO_Gift giveandtake

Zbog toga što gotovo nitko od nas nema pristup razvijenom šestom čulu, nikada ne znamo stvaramo li račun uzimanja-davanja ili ga izmirujemo. Iz tog razloga moramo više obratiti pažnju na zasluge i grijehe. Zasluge ili grijesi koje stječemo zavise od dva glavna aspekta:

U zavisnosti od vrste dara, bez obzira je li sattvik (satvik), rajasik (rađasik) ili tamasik, osoba koja poklanja stječe zaslugu ili grijeh. Ovo se događa nezavisno od toga je li  račun uzimanja- davanja stvoren ili izravnat davanjem dara.

 1. Namjera koja je iza poklanjanja: 

  Ako je namjera poklanjanja vezana za duhovni rast druge osobe onda nema stvaranja računa uzimanja – davanja. Primjer ove vrste poklona bi bila knjiga o duhovnosti koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne praksei koja direktno doprinosi duhovnom rastu. Svaka druga namjera prouzrokovala bi to da se stvori ili izmiri račun uzimanja-davanja. Ovdje nema stjecanja ni zasluga, ni grijeha, ali će pojedinac rasti duhovno poklanjanjem ovakvih darova.

 2. Vrsta dara:

Saattvik  darovi kao što je saattvik slika božanstva koji ne doprinose nužno duhovnom rastu rezultiraju stjecanjem zasluga. Ovo je zato što za razliku od duhovnih knjiga, slika božanstva ne može usmjeriti pojedinca na duhovni put i pomoći mu da poduzme korake u daljem duhovnom razvoju. Na relativnoj skali ovo bi bilo +30. 

Rajasik (rađasik) darovi kao što su odjeća, parfemi, romani, elektronske igre, i sl., dovode do stjecanja grijeha. Na relativnoj skali ovo bi donijelo grijeh od -10.
Tamasik  darovi kao što su alkohol, heavy metal glazba, i sl., dovode do stjecanja grijeha. Na relativnoj skali bi to bilo stjecanje grijeha od -30.

5. Koji je najvrjedniji dar?

Najvrjedniji dar koji osoba može dobiti je dan od Boga. Ovo je dar života kojim osoba dobiva šansu da obavlja duhovnu praksu (u skladu sa šest osnovnih principa) i tako dobije pristup Božjoj milosti.

Iz ugla tragatelja, najvrjedniji dar je milost Gurua (Duhovnog učitelja)  koji ga vodi putem spoznaje Boga što je osnovni smisao života.

Odgovor na suptilni eksperiment sa vrha: Dekoracija A je više sattvik od Dekoracije  B