Законът на промяната

Чудили ли сте се защо външния свят никога не може да ни даде трайно щастие?

Отговорът е: Външният свят никога не е постоянен – има само едно нещо, което е постоянно за външния свят, и то е ПРОМЯНАТА.

Например: Можете да обичате новата си работа, която туку що сте получили, и я намирате за обогатяваща и стимулираща. Но какво се случва след няколко години, когато работата се превръща в повтарящи се или членовете на екипа ви се променят и вие не се радвате на компанията на големия брой нови колеги? Външният свят винаги се променя –което означава, че неможем да намерим трайно, постоянно щастие.

Затова, ако искаме трайно щастие, ние трябва да се инвестираме в това, което е непроменливо и вечна. Душата (атма) в нас е непроменлива и вечна. Но ако ние инвестираме в нещо, което, по своята същност е непостоянно, тогава, такъв вид щастие ще получим – краткотрайнои непостоянно щастие.