Ритуал със сол, синапено семе и люти чушки

Какво ще ни трябва за изпълняване на този ритуал?

1-BG-evil-eye-ritual-chilli

 

* Броят на люти чушки, които да използвате, зависи от количеството на дистрес с който се сблъсквате. Таблицата по-долу е ориентир за това колко люти чушки да се използват в ритуала въз основа на тежестта на дистреса, с които се сблъсквате.

Тежестта на дистрес

Брой на люти чушки

Постоянна тежест на тялото, изтръпване на крайниците, гадене

3

Безпокойство, внезапно изпотяване, негативни мисли

5

Загуба на контрол върху речта, внезапно замъгляване на зрението, капене слюнка, говорене лоши думи, мисли за самоубийство

7

Загуба на съзнание, проява на дух, мисли за убийство

9

Метод за извършване на ритуала със сол, горчица и люти чушки за преодоляване на уроки

  • Стъпка 1: Молитва

    • Молитвата трябва да се направи от лицето, на което се извършва ритуалът след предлагане поклон на Бог Марути: “Нека урока хвърлен на мен (казване на името си) бъде отхвърлен и нека (името на лицето, осъществяващо ритуала) не бъде засегнат от него.”

    •  Лицето което изпълнява ритуала трябва да се моли на Бог Марути за предовратяване  на въздействие от негативна енергия върху него.
  • Стъпка 2: Заземете вашата позиция

Лицето, което е засегнато от негативна енергия, и на което се извършва ритуала трябва да седне на ниска дървена платформа или седалка с лице на изток със свити колене и наведени към гърдите. Дланите трябва да са изправени нагоре и трябва да бъдат поставени на колене.

2_performing-ritual

  • Стъпка 3: Извършване на ритуала

Лицето, провеждащо ритуала трябва да застане в предната част на лицето. Вземете количеството на синапено семе и гранулирана сол, колкото можете да носите между пръстите във всяка от юмруците. По отношение на лютите чушки поставите една в лявата и две в дясната ръка.

3_red-chilli

Прекосете юмруците си в предната част на тялото. Юмруците трябва да се преминават като знак за умножение.

4_red-chilli

Юмруците трябва да бъдат придвижвани от главата до петите на засегнатото лице, в противоположни посоки и след това да докоснат земята.

Ръцете се кръстосват само за начало. Когато започваме изпълняването на ритуала, ние трябва да разделим ръцете си и едновременно с това да движим дясната ръка по посока на часовниковата стрелка, от главата до петите, и лявата рака в обратна посока на часовниковата стрелка от главата до петите.

След докосване на земята, ние отново започваме като по-горе т.е. разделяме ръцете и едновременно с това движим дясната ръка в посока на часовниковата стрелка от петите до главата, и лявата рака в посока обратна на часовниковата стрелка от петите до главата.

Следното трябва да бъде произнасено при извършване на ритуала “Нека уроките хвърлени на него от посетители, духове, дървета, минувачи, място, бъдат отхвърлени и той бъде защитен от болести и наранявания”.

Причина за движение на юмруците и докосване на земята: Чрез движение на юмруците, както е описано, изтощителните вибрациите първо се погълщат във веществото използвано в ритуала и чрез докосване на земята след това те се  дръпат в земята.
Броят на движения на юмруците трябва да се реши въз основа на степента на дистреса. Предимно магьосниците правят черна магия в нечетни числа следователно юмруците се движат в кратни на нечетни числа.

  • Стъпка 4:

В края на ритуала, цялото съдържание трябва да се изпразни върху гореща желязна плоча или горящи въглени.