Кой е Светец?

1. Въведение слайд

В този урок ние обясняваме духовната концепция за това които може да се счита за Светец спрямо Духовната наука. Ако бихте искали да видите тази презентация на цял екран, моля, кликнете върху бутона на цял екран в долната страна от дясно.

2. Проследяване на Светците през вековете

В продължение на векове, светът е почитал различни духовни учители и ги считал като Светци.

3. Различните атрибути за Святостта

Различни религии и култури постановяват различни атрибути или критерии за да бъде някои обявен за Светец.

4. Общо основание за Святостта

След провеждане на кратко проучване по отношение на това, ние открихме, че има някои общи критерии, които подтикват хората от различни религии да считат човек, като Светец.

Първото е, че човек трябва да е праведен и добродетелен.

Лицето трябва да е от тази конкретна религия. С други думи, хората от една религия обикновено няма да приемат Светец от друга религия и това се основава единствено на факта, че той е от друга религия.

Някои религии изискват лицето да е преминало и да осъществи място в рая, преди да бъде обявено за Светец. Въпреки това, други признават Святостта като състояние, което може да бъде постигнато, докато човек е все още жив.

За някои от тях Светеца трябва да са извършвал чудеса, докато живял, а също и след смъртта. Чудо след смъртта може да включва, че тялото на лицето не се разпада. Това може да означава и изцеление, които е настъпило след исказана молитва към Светца и където се смята, че Светецът е застъпник пред Бога. В някои случаи е чудо, че човек еизлекуван след контакт с мощите на Светеца. Поради това е важно, че Светецът трябва да има силата да се застъпи пред Бога от името на поклонника.

5. Процесът на обявяване на Светец

Сега ще засегнем някои популярни начини за това как се обявява Светец.

  • Формален/неформален процес: Ако човек отговаря на критериите на въпросната религия, те обикновено минават през формална или неформална процедура за обявяване на Светец. Този формален процес в Римокатолическата църква например е известен като канонизация. В някои случаи тази формална процедура може да продължи много години.
  • Хората, които извършват обявяването, самите те не са Светци: В повечето случаи хората, които извършват тази формален или неформален процес на обявяване на Светец, самите те неса Светци, а просто религиозни хора или хора на високи позиции в религията.
  • Гласът на народа:В някои случаи е определящ само гласа на народа.
  • Центрична религия: Която и религия да е, хората обикновено дават титлата Светец само на човек от тази религия. Те обикновено не считат, че евентуално би могло да се бъде Светец от друга религия или култура.
  • Показване на свръхестествени сили: В някои случаи хората стават самопровъзгласени Светци и много хора може да ги следва, ако са в състояние да покажат някои свръхестествени сили, придобити чрез някаква специфична духовна практика.

6. Определение на Светец спрямо Духовната наука

Ако искаме да видим духовната зрялост или духовното ниво на лице на скалата от 1 до 100%, където Бог е 100%, тогава чрез духовно изследване, използвайки напреднало шесто чувство, ние открихме, че духовното ниво на обикновения човек в света днес е около 20%.

Установено е също, чрез духовното изследване, че над 80% от населението на света е под 35% духовно ниво.

Според Духовната наука, човек става достоен за духовното състояние на Святостта, когато постига духовно ниво от най-малко 70%, независимо от своята религия или път на духовна практика.

7. От какво сме съставени?

Сега трябва да се чудите какво е духовно ниво.

Като човешки същества ние сме съставени от следните аспекти:

  • Физическо тяло (стуладеха): Това включва нашето физическо тяло и петте сетива на допир, вкус, слух, обоняние и зрение.
  • Ум или ментално тяло (манодеха), който се състои от двете, съзнателeн и подсъзнателeн ум. Умът е източникът на всички наши чувства и емоции.
  • Интелект или каузално тяло (карандеха), които ни дава възможност да обработва информация.
  • Финото его или супракаузалното тяло (махакарандеха), което ни дава усещането, че сме отделени от Бога.
  • И накрая душата (атма), която е Божия принцип във всеки един от нас.

Какво е его? Сега първите четири правят нашето его или чувство, че сме отделени от Бога. Душата е божественото или Божия принцип във всеки един от нас. Според духовната наука, Душата е нашето реално състояние на съзнанието.

8. Какво определя духовна зрялост, духовната еволюиралост или духовно ниво?

“Еволюиралост” или духовна зрялост или духовно ниво на лице, зависи от това колко се идентифицират с, или имат опит на душата във себе си, както и обратното, колко те разграничaват своята идентичност от тяхните пет сетива, ум и интелект, с които родени, по-кратко тяхното его.

9. Повече информация за Светец

Следователно Светец е човек, който има много нисъко его, тей като изпитва Бог в себе си и вижд другите, както Бог принцип вътре в тях.

10. Как може да се достигне Святостта

Единственият начин да се увеличи духовното ниво на човек е чрез постепенно по-високи нива на духовна практика, която трябва да отговаря на шестте основни принципи на духовна практика. Тези принципи са обяснени подробно в други SSRF презентации и призоваваме всички да ги погледнат.

Благодарим ви, че се присъединихте и с нетърпение очакваме да ви видим в следващата ни онлайн лекция.