Какво духовете (демоните) искат от нас и каква е тяхната цел?

What do Ghosts Want

Духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), обикновено преследват следните цели по време на техния живот.

1. Да получат удоволствие чрез тревожене на другите

Някои духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) имат дълбоко вкоренени впечатления в тяхното подсъзнание за тревожене на другите. В резултат на това, те са постоянно ангажирани в тревожене на другите.

Дори и тези духове, които не са имали такова намерение да започнат с това, могат да започнат да тревожат другите. Това се случва благодарение на компанията на другите текива духове или след наслаждаването се на силата на безпокоене на другите, когато те са били принудени да го направят от духовете на по-високо ниво. След това те започват да му се наслаждават и по-късно се отдават на това безразборно.

2. Опит за задоволяване на техните желания или глад

Неудовлетворени желания/глад са други причини, поради които хората стават духове след смъртта. Тей като духовете не разполагат с физическо тяло, те не могат да задоволят желанията си/глада от първа ръка. Следователно те обладават другите живи хора с желания/глад, който съвпада с техния и ги използват, за да изпълнят желанията си чрез тях. В зависимост от това колко слабо или силно е обладаното лице психически и духовно, духът трябва да работи различен период от няколко години, за да се наложи над присъщата устойчивост на лицето. Само тогава може да го контролира лицето достатъчно, така че да се отдаде на желанията/глада.

3. Търсене отмъщение

Ако например, човек А е навредил или сериозно угнетил човек Б и този човек Б умира, финото тяло на човек Б може да напусне физическото си тяло с дълбоки впечатления на отмъщение. В такива случаи, има голяма вероятност финото тяло на човек Б да се превърне в дух и да се опитва да измъчва човек А с цел да търси отмъщение. Това може да бъде или еднократно събитие или дългосрочен процес.

Пример за еднократно събитие е, когато един дух търси и постига отмъщение с дирижирането на смъртта на лицето, отговорно за смъртта му, когато е бил на Земята. Също така може да бъде дълъг процес, при който един дух продължава да измъчва човека/лицето през годините по различни начини, за да си отмъсти. Това понякога може да продължи в продължение на много десетилетия, или може да продължи дори и с потомците на лицето.

Духовната енергия на човек Б е била ограничена, когато той е бил жив, тъй като е била разпределена на много страниг като изкарванае на прехраната си, неговите хобита, приятели и т.н. Въпреки това след смъртта без физическото си съществуване, цялата си енергия е фокусирана върху единната мисълта за отмъщение. Затова тези, които не са имали голямо влияние, когато са живели, все още могат да влияят на другите и след смъртта им.

4. Да измъчват търсачите на Бога

Търсачите на Бога, с извършването на духовна практика причиняват основната фина Сатва компонента да се покачва. Това се случва в още по-голяма степен, когато те правят усилия да вдъхновяват и учат другите да извършват духовна практика. Това е така, защото с убеждаването на много други да извършват духовна практика, основната фина Сатва компонента се увеличава много пъти. Тей като духовете се състоят от основната фина Тама компонента, те чувстват безпокойство в среда, в която преобладава основната фина Сатва компонента. Затова духовете измъчват търсачите на Бог, както биха създали пречки в тяхната духовна практика или да я спрат напълно.

Вероятността от нападения от духове се засилва с увеличаването на нечия духовна практика. Това е така, особено когато търсачите помагат на другите да започнат своята духовна практика. Въпреки това, търсачите също имат повишена устойчивост на атаки от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.). Това е така, защото духовното ниво на търсача се увеличава с духовна практика и той е все повече в състояние да придобие защитата, предоставена от Бога. Божията закрила, получена от хора, които извършват духовна практика за себе си, както и тези, които извършват духовна практика вдъхновяваща и насочваща обществото да прави същото е около 10% и 20% повече съответно от силата на атаката на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.). Божията защита е еднаква за всички, но тези на по-високи духовни нива и тези, които отправят общество да извършва духовна практика, поради по-малкото си его, са в състояние да получат повече.