Общи понятия в Духовността

Постоянно повишаване на нивото на духовната практика

Както постоянно подобряваме физическото си състояние чрез редовно увеличение на упражненията, същото важи и в духовната практика.

Ако извършваме една и съща духовна практика година след година, това ще доведе до стагнация. За да избегнем стагнацията в духовния растеж, трябва да приемем постоянно нарастващите нива на духовна практика.