Песнопение за изцеление от коронавирус (COVID-19)

Песнопение за изцеление от коронавирус (COVID-19)

Отговорност: В самото начало, SSRF съветва всички наши читатели да се придържат към всички местни и национални директиви да се спре разпространението на епидемията от коронавирус (COVID-19) във вашия регион. SSRF препоръчва продължаване на конвенционалното медицинско лечение според препоръките на медицинските власти във вашия регион. Духовните лекарства, дадени в тази статия, не заместват конвенционалното медицинско лечение или каквито и да е превантивни мерки за спиране на разпространението на коронавирус. Читателите се съветват да приемат всяко духовно средство за изцеление по своя преценка.

1. Въведение

Пандемията на коронавирус засегна целия ни живот и драматично повлия на ежедневната ни рутина. Приети са строги мерки за наша защита и ние се учим как да се адаптираме към тази нова ситуация. Въпреки че има доста налична информация за това какво можем да направим медицински, за да се защитим от коронавируса, много от нас търсят духовна помощ в тези трудни времена, както разгледахме в нашия блог за това дали коронавирусните молитви действат. Има лесно песнопение, което не само помага да ни предпази от вредното въздействие на коронавируса, но и увеличава вътрешната ни сила.

2. Песнопение за изцеление от коронавирус

Когато повтаряме Името на Бог, ние привличаме Божествената положителна енергия, свързана с това Име на Бог и около нас се създава защитна обвивка от духовната енергия на това Име. Даденото по-долу е специфично песнопение за духовна защита срещу коронавирус. Божиите имена, дадени в това песнопение, са на санскрит (древен индийски език). Конкретната последователност на това песнопение е получена чрез духовни изследвания. Песнопението се позовава на духовната енергия от 3 Божества или Божествени принципи. Божеството Дурга представлява принцип на Бог, който изпълнява функцията на унищожаване на злото. Божеството Дата освен другите функции във Вселената предпазва от проблеми, причинени от фините тела на починали предци и негативни енергии. Божеството Шива представлява принципа на Бог, отговорен за разпадане. Песнопението трябва да се повтори в следната последователност.

  • Шри Дурга Девяй Намаха
  • Шри Дурга Девяй Намаха
  • Шри Дурга Девяй Намаха
  • Шри Гурудев Дата
  • Шри Дургадевяй Намаха
  • Шри Дургадевяй Намаха
  • Шри Дургадевяй Намаха
  • Ом Намо Шивая

Щракнете тук, за да слушате песнопението

 Щракнете тук, за да изтеглите и слушате песнопението

Колко пъти трябва да повторя песнопението?

Не съм засегнат: Ако не чувствате никакви симптоми, свързани с коронавирусната инфекция, можете психически да повтаряте това песнопение 108 пъти дневно. Това отнема около малко повече от час (т.е. да кажем всички 8 песнопения в последователност 108 пъти).

Заразен съм или показвам симптоми: В случай, че усетите симптомите или сте заразени от вируса, можете психически да повтаряте това скандиране 648 пъти дневно, за да увеличите духовната си сила за борба с коронавируса. Това отнема около 7,5 часа.

Достатъчно ли е това песнопение за защита?

Това песнопение защитава човек на духовно ниво – това е така, защото първопричината за създаването и разпространението на вируса има духовен характер.

Но тъй като симптомите са физически по природа, ние трябва да следваме всички мерки на физическо ниво (като измиване на ръцете си, поддържане на социална дистанция, избягване на докосване на лицето, кашляне в лакътя и т.н.), както е препоръчано от лекарите, заедно с приема на всяко медицинско лечение, препоръчано от тях да се предпазим от него.

Моля, обърнете внимание, че песнопеенето само по себе си не е заместител на физически или психологически средства, препоръчани от медицински специалисти.

Прочетете нашата главна статия за коронавируса, за да научите повече.

 3. Заключение

Ние насърчаваме всички вас да започенете с песнопението, дадено в тази статия, за да бъдете защитени по време на тази криза. Освен това, ако се притеснявате за членовете на вашето семейство или любимите хора, разказването им за това песнопение е най-добрата духовна помощ, която можете да им окажете. Аудиозаписът на това песнопение можета да го пускате в дома си, тъй като помага за духовното пречистване на околната среда.