Аз съм християнин. Защо трябва да песнопея Името на Бог Дата?

Бог Дата е божество. Една от функциите му е такавa, че тези, които Му се покланят имат уникалната възможност да преодоляват тези трудности в живота си, които се дължат на неосезаемите тела на предците.

1BG-Lord-datta

Много често хора от различни религиозни среди (например християни или будисти) могат да поставят въпроса “Защо трябва да песнопея Име на божество, което не принадлежи на моята религия?”

Универсалността на този аспект на Бога,независимо от религиозната вяра или религията по рождение, може да бъде разбрана чрез проста аналогия.

Панадол (чиято химическа формула е C8H9NO2) е алопатично лекарство, което се произвежда в Австралия и други страни. То помага за облекчението на симптоми като повишена температура, главоболие и други второстепенни болки. Независимо от мястото на производство (в този случай Австралия), Панадол, чиято химическа формула е универсална, може да се използва за лечение на симптомите на хората не само от Австралия, но и низ целия свят.

По същия начин, песнопеенето на Името на Бог Дата помага на всяко лице, независимо от неговата националност, религия или културен произход, да преодолее проблемите, причинени поради заминалите предци. Тази полза от песнопеенето на Неговото Име е изпитана от много търсачи по целия свят, които са духовно водени от SSRF.

Прочетете казуса на Сирияк, който бе безпокоен от неосезаемите тела на своите предци, и как песнопеенето на Името на Бог Дата му помогна.