Има два вида молитва в зависимост от мотива на молещия се.

1. Молитва със светски очаквания

Това е най-често срещаният вид молитва. Този вид молитва се прави с очакване за изпълнение на светски искания. Молитвата може да бъде или да не бъде придружена от друг вид духовна практика.

Някои от молитвите със светски очаквания включват молитви за:

  • Материални неща като работа, партньор, деца и т.н.
  • неосезаеми материални искания като възстановяване от заболяване, щастие и т.н.

1-BG-expectation

Молитвите, които се произнасят с очакване за светски ползи, обикновено са на хора в началните етапи на своето духовно пътуване. Дори и тези, на чиито молитви за светски ползи редовно се отговаря, обикновено са в началните етапи на своето духовно пътуване. Причината е, че хората в по-късните етапи на духовно израстване правят молитви само за своя духовен растеж, както е обяснено в следващия раздел.

Когато се молим за светски ползи за себе си или другите, на молитвата може да се отговори, но изразходваме нашата духовна енергия, получена чрез духовна практика. Тази духовна енергия може да бъде от този или от предишен живот.

Хората, които през целия си живот продължават да се молят със светски очаквания, използват молитвата като инструмент, за да получат нещо от Бога, а не като стремеж за увеличаване на духовната практика за постигане на всеобхватната, непрекъсната Божия благодат. Значим недостатък на този вид молитва е една тенденция да останат в капан на светските си желания и нужди, вместо да се предадат на Божията воля и да могат да разчитат на това, че Той ще се погрижи за тях в съответствие с техните нужди (а не според личните им желания).

2. Молитва без светски очаквания (за духовен растеж)

Този вид молитва се прави от търсачите на Бога, които са сериозни за своето духовно пътуване. В такива молитви също се обръщаме към Бога с някаква молба, но не със светско очакване. Очакването е за извършване на по-добра духовна практика за постигане на духовен напредък. Търсачите могат също да се молят за премахване на пречките в своята духовна практика, намаляване на егото и т.н.

2-BG-Prayer-expectation

Тьрсачите, които се молят без светски очаквания, имат двойната полза да бъдат благословени с духовен напредък, както и техните материални стремежи да бъдат изпълнени според нуждите им. Тъй като човекът, който се моли в този случай, се предава много повече, отколкото човекът, който се моли със светски очаквания, той може да получи много по-голям достъп до Божията благодат. Също предаването на Бог допринася за разпадането на ума, интелекта и егото. И двата фактора водят до бърз духовен прогрес.

3. Сравнение между двата вида молитва

Молитва със светски                           очаквания

Молитва без светски
очаквания (за духовен растеж)

  • На молитвата може да бьде отговорено, ако съдбата на човек не е обрекла човек на друго.
  • Винаги бива получен отговор в зависимост от интензивността на молитвата и духовното ниво на човека.
  • Духовната енергия се изразходва.
  • Духовната енергия не се изразходва.
  • Няма духовен прогрес.
  • Лицето напредва духовно и светските му нужди са удовлетворени по Божията воля.

 

4. Как се променят молитвите с духовния растеж на тьрсача

Аспект oт       живота

С очакване

Без очаквание
( за духовен растеж )

  • Работа
Господи, току-що приключих с интервюто, моля те, позволи ми да получа тази работа! Наистина се нуждая от нея! Господи, току-що приключих с интервюто и резултата предавам на теб. Моля те, подари ми сила да приема резултата по Tвое желание.
  • Намиране на партньор
Господи, обичам този човек. Моля те, направи така, че този човек да ме обича еднакво, ако не и повече. Господи, Ти най-добре знаеш дали този човек е за мен. Знам също, че това дали ще намеря партньор или не в този живот зависи от моята съдба. Но моля те, защити моята духовна практика и в двата случая.
  • Заболяване
Господи, не мога да понеса това заболяване, моля те, излекувай ме. Господи, моля те, дай ми сили да понеса това заболяване, така че това да не ми пречи в моята духовна практика.
  • Заболяване на децата
Господи, моля те, спаси детето ми. Ще направя всичко. Ако спасиш детето ми, ще даря половината от следващата си заплата в сиропиталище. Господи, детето ми е сериозно болно. Направили сме всичко възможно – знам, че го обичаш много повече отколкото аз него – предавам го пред твоите крака.
  • Болезнена част от живота
Господи, това е най-болезнената част от живота ми. Моля те да ме спасиш от нея. Господи, моля те, дай ми сила да понесa болката и да науча каквото трябва да науча на това духовно ниво. Моля те, позволи ми моята духовна практика да продължи без препятствия.
  • Щастлива част от живота
Като цяло липсват Господи, моля те, помогни ми да Те спомням в щастието си и че си ме благословил. Нека копнея за теб по същия начин, както когато съм нещастен.
  • Духовна практика
Като цяло липсва Господи, приеми моята благодарност към Теб, че ми даваш още един ден, за да вьрша духовна практика. Моля те, позволи ми да ти служа по Твоето желание и подари ми капацитета да подобря своята духовна практика.

5. Насоки от Неговото Светейшество д-р Атавле във връзка с молитва с и без очаквания

1. Обикновен индивид: Този, който иска нещо в земния живот се моли на Бога. Той не разбира, че без преданост, Бог няма да даде нищо, дори и ако той се моли. Когато човек не получи нищо, дори след като се моли много пъти, вярата му в Бога намалява.

2. Тези, които изпълняват духовна практика чрез Бактийога (Пътя на Предаността):С изключение на тези, които следват Бактийога (Пътя на Предаността), тези, който изпълняват духовна практика чрез други пътеки като Пътя на Действие (Кармайога), Пътя на Знанието (Днянйога), и т.н., в повечето случаи не се молят.

А. Той не разбира, че освен ако няма истинска преданост и бхав (Духовна емоция) в молитвите, Бог не дава това, което се очаква.

Б. Той не разбира, че тъй като всичко се случва по Божието желание, безсмислено е да изисква по собственото желание. Духовната практика фактически се осъществява само за унищожаване на собственото желание.

В. Тъй като много хора не знаят какво да поискат, ако това, което те искат, не е в допълнение към духовната практика, Бог не дава.

Г. Най-важната полза от моленето е, че то помага за намаляване на нашето его.

Д. Ако изобщо искаме да се молим на Бога, следната би била подходяща молитва – “Нека да получа помощ при изпълнение на духовната практика”.

Е. След напредване духовно, преданият не иска нищо от Бог; защото той знае, че Бог ще му даде това, което е необходимо в подходящо време. “

– Негово Светейшество Др. Атавле

6. В обобщение

В обобщение, следното е правило, което човек може да има предвид докато се моли:

  • Ако молитвата е за повишаване на петте сетива, ума и интелекта, това е молитва със светски очаквания.
  • Ако молитвата е за правенето на усилия, за да се изпита Душата (т.е. Бог в нас), това са молитви без светски очаквания.