Жертване за истината

Ако има нещо, което ни помага наистина да постигнем напредък, това е жертването. Жертването помага за създаването на пространство вътре в нас за получаване. Само когато пуснем пясъка от рьцете си, Бог може да ги напълни с диамантите, които той е приготвил за нас. Жертвата може да бъде на нашия ум, тяло или богатство.

Жертване за истината

 

Горната рисунка, базирана на неосезаемо знание, е видение на един от нашите тьрсачи за това какво всъщност се случва, когато се жертваме за Бог. Тя показва, че тогава сме възвисени и защитени.

Един пример за жертване на ума е когато имаме възможност да гледаме любимия си филм, да помогнем за провеждането на сатсанг, да избирем второто. Тук ние жертваме нещо, на което умът се радва поради Бог. Песнопеенето е непрекъснато жертване на ума.

Пример за жертва на тялото е да спим с един час по-малко, за да извършим Божието дело, като например завършване на статия за сайта или изпълняване на някаква друга духовна служба.