Често задавани въпроси от страна на нашите читатели

1. Ние живеем много комфортен живот, както нашите родители, и техните родители. Ние не страдаме от никакви симптоми на проблеми с фините тела на предците, както е споменато на вашия сайт. Необходимо ли е, нашите деца да песнопеят Името на Бог Дата?

Отг: Препоръчително е да се песнопее името на Бог Дата, тей като е изключително рядко за човек да няма дистрес поради фините тела на заминалите предци. Освен това чрез вършене на някаква форма на духовна практика, само по себе си е един вид дистрес. Човек е толкова погълнат и привързан към светския живот, следователно е много далеч от Бога. Човек изпитва голяма болка когато хора и неща, към които сме привързани са отнети от нас.

2. Вярно ли е, че децата са защитени, ако държим фотографии на предците в тяхната спалня?

Отг: Не, това е погрешно схващане. В действителност те са изложени на различен дистрес поради негативните вибрации на фините тела на заминалите предци.

Причината за това е следващата. Едно правило на Духовната наука казва, че “думата, допирa, формата, вкуса, аромата и енергията на всеки обект съществуват съвместно.” Според това правило, където има снимка на нашите предци, тяхната духовна енергия съществува съвместно. Както е обяснено по-рано, повечето предци изпитват дистрес в финото измерение поради тяхното духовно ниво. Следователно има много висока вероятност, че техния дистес се предава чрез техните снимки. Тези изтощителни вибрации могат да се отразят неблагоприятно на децата.

Обърнете се към статията “Защо биха моите заминали близки и другите мои предци искали да ми причинят болка?