Фактори, влияещи върху ефективността на средствата за духовно изцеление

SSRF съветва продължаване на конвенционалното медицинско лечение заедно със средства за духовно изцеление за лечение на физически и психични заболявания.

Факторите, които влияят върху ефективността на средствата за духовно изцеление са разнообразни и зависят от много аспекти. Взаимодействието между тези различни аспекти е сложно и ключовият основополагащ фактор при ефективността на духовното изцеление е качеството и количеството на духовна практика на лицето. Само човек с много напреднало екстрасензорно възприятия (ЕСВ), или шесто чувство може действително да разбере ролята на всяка от променливите в проблем на човека.

По-долу са най-различните аспекти:

Kои са факторите, които влияят на духовното изцеление?
1. Засегнатото лице
2. Причинни фактори, т.е. вида на духовната коренна причина
3. Причиненият проблем
4. Използвано средство за духовно изцеление
5. Духовният изцелител

1. Засегнатото лице

A. Съдбата на лицето

Скоростта и степента на проблема на едно изцелявано лице зависи от това дали се дължи на лека, средна или тежка съдба. В случай на тежка съдба, когато човек трябва да страда за определен период от време, засегнатото лице може да не получи мисълта да отида за духовно изцеление, на първо място, или може да бъде недостъпно за него. Дори и ако му е казано, той може да бъде упорит и да каже, че не вярва в това. Вижте таблицата за ефекта от съдбата на възможността да се бъде изцелен чрез различните начини на духовно изцеление.

Б. Духовна практика и духовно ниво на лицето

Духовното ниво на лицето и извършваната духовна практика, са единствените най-важни фактори при вземане на решение колко защитен от Бога може да бъде един човек. Дори ако духовно ниво на лицето е ниско, Бог ще му помогне в преодоляване на проблемът, ако желанието му за осъзнаване на Бог е високо, тъй като може да се превърне в пречка за неговата духовна практика. Чрез преодоляване имаме предвид или проблемът се решава или минимизира, или лицето получава силата да го понесе и по този начин е изолира от него.

Тези от нас, които извършват духовна практика, която

  • отговаря на шестте основни принципа на духовна практика и
  • постепенно се опитват да увеличат духовната практика

имат по-добър шанс за получаване на полза по-рано, напълно и постоянно от духовните изцелителни средства.

В. Вярата в средството за духовно изцеление

Тези, които имат вяра в средството за духовно изцеление се възползват по-бързо и по-пълно, отколкото тези с по-малко или никаква вяра в него. Въпреки това дори и тези без вяра се ползват от средството за духовно изцеление, ако не и напълно.

Г. Редовност и интензитет на правене на средството за духовно изцеление

Редовността и интензивността на правене на средството за духовно изцелениерешава скоростта на оздравяване.

Д. Колко научно или точно се извършва средството за духовно изцеление

Ако средството за духовно изцеление не се прилага по духовно правилния начин, ефективността ще се намали или дори да стане незначителна. Това подчертава значението на изучаването на Духовната наука зад средствата за духовно изцеление и правилното им прилагане.

Е. Колко скоро се въвежда средството за духовно изцеление след появата на проблема

Колкото по-бързо се въведе средството за духовно изцеление след появата на проблема, който има своята коренна причина в духовната сфера, толкова по-добър ще бъде резултатът.

Ж. Дали средството за духовно изцеление се поема за собствени или чрез насоки от Светец

Същото духовно средство дава далеч по-добри резултати, ако е посъветвано от Светец отколкото ако го правим сами. Това е така, защото, когато е посъветвано от Светец, Неговата решителност е зад това средство за духовно изцеление. Също така, след като е посъветвано от Светец определено средство, въвеждането му в практика веднага оказва голямо влияние върху резултата от него.

З. Степента на черна енергия, обхващаща засегнатото лице

Колкото повече покритие от черна енергия има около лицето, толкова по-дълго ще продължи даването плодове от средството за духовно изцеление. Всъщност първоначално средството ще работи в посока на намаляване на черното покритие, така че ефектът от средството за духовно изцеление да може да достигне лицето.

2. Причинени фактори

1. Сила на засягащ предак или дух

Ако силата на засягащия предак или дух отговорен за проблема е по-ниска, средството за духовно изцеление бързо и по-пълно ще излекува проблема на лицето. По този начин една от причините човек първоначално да изглежда имунизиран към средството за духовно изцеление може да се дължи на това, силата на засягащия предак или дух да е висока и така те могат да се противопоставят на ефекта на средството за духовно изцеление.

2. Единични или множествени причиняващи фактори

Ако проблемът се дължи на единствен духовен причинителен фактор, тогава проблемът отговаря доста добре на средството за духовно изцеление. Например, ако човек имащ екзема дължаща се на дистрес поради проблеми с предците започне да песнопее Шри Гурудев Дата, екземата може да изчезне в рамките на седмица, както се е случило в случай на участник на един от нашите семинари в Мелбърн. Но ако същия случай бъде усложнен от нападение от духове, средството за духовно изцеление може да не даде такива бързи резултати.

3. Ако причината е изцяло в физическото или психологическото измерение

Ако причината за проблема е изцяло в физическото или психологическото измерение, ефектът на средството за духовно изцеление може да не е толкова драматично, колкото, когато причината е в духовната сфера. Например, един човек, който има пристрастяване, поради проблеми с предците може да се почувства освободен от пристрастяването в рамките на една седмица, както в случай на участник от нашите работилници в Дубай. Ако неговата пристрастеност се дължи на физическа или психическа кауза, резултът от лечението не би бил толкова драматичен.

Въпреки това, всички казано и направено, дори ако причината е изцяло във физическото и психилогическото измерение, средството за духовно изцеление е от полза за лицето. То действа чрез повишаване на ефикасността на физическите или психологическите терапии. Също така всяка черна енергия, обхващаща лицето се отстранява, като по този начин допълнително добавя към благосъстоянието на лицето и реагира на конвенционалното лечение.

4. Дали причинителният фактор влияе веднъж или се отразява непрекъснато

Ако духовният причинителен фактор се отразява само на лицето веднъж, тогава резултатът от средството за духовно изцеление е по-бързо и по-пълно с ограничени сесии. Но ако причинителният фактор непрекъснато засяга лицето, тогава средството за духовно изцеление трябва да се прилага непрекъснато, докато причиняващия фактор е активен.

Да разгледаме примера на един човек, който е развил необичайно поведение, след като посетил къща обладана от духове и се е повлиял от черната енергия там. Той ще се възползва от кратък курс на средствата за духовно изцеление.

Но ако той е трябвало да бъде обладан от дух в къщата на духовете и след това е развил необичайно поведение, тогава той ще трябва да продължи със средството за духовно изцеление за по-дълго време, за симптомите на проблема да си отидат и много дълго време в действителност за да се премахне обладаването.

3. Проблем

1. Един или много проблеми

Ако лицето има само един проблем като екзема дължаща се на атака от дух, тя ще си отиде сравнително бързо, отколкото ако бяха множество проблеми като екзема с анормално поведение и т.н.

2. Направено е обратимо или необратимо увреждане

Скоростта и степента на въздействие на средството за духовно изцеление също зависи от това дали необратимо увреждане е било направено или не. Ако, например необратимо увреждане е направено на бъбрек на дадено лице поради нападение от дух, тогава той ще трябва интензивно да предприеме по-високо ниво на средство за духовно изцеление . Обратимостта на увредените органи на тялото е възможна, но трябва да се извършва интензивна духовна практика, заедно със средства за духовно изцеление.

4. Използвано средство за духовно изцеление

1. Вид на използвано средство за духовно изцеление

Духовна практика, съответстваща на шестте основни принципи на духовната практика извършвана редовно е най-доброто средство за духовно изцеление.

Сред другите средства за духовно изцеление тези, свързани с по-високите космически елементи дават по-бързи резултати от тези, свързани с по-ниските.

Например, средство за духовно изцеление като аромат съответства на най-ниския космически елемент, т.е. Абсолютна Земя елемент. Това средство е по-ниско от средството солена вода, която съответства на елемента Абсолютна Вода.

2. Дали средството се използва по конкретна диагноза или случаен подбор

Прилагането на средството за духовно изцеление след специфична диагностика на причиняващ причиняващ фактор дава по-бързи и цялостни резултати. Това е така, защото с използването на силно напреднало екстрасензорно възприятие (ESP), или шесто чувство можем да конкретно диагностицираме точния или причиняващ фактор, както и точният механизъм на действие зад извършването на проблема. Това проправя пътя към избора на подходящо средство за духовно изцеление. Това дава бързи и по-пълни, както и трайни резултати. Въпреки това, ако човек е претприел конкретно средство за духовно изцеление на случаен принцип или по спобствен избор, по-малко вероятно е да бъде 100% ефективно. Това е така, защото шестото чувство на повечето хора в обществото е неразвито и следователно точното диагностициране на причинителния фактор не е възможно. Вследствие на това подходящoто средство за духовно изцеление не може да бъде намерено. Дори и така, просто чрез прилагане на средство за духовно изцеление, ние подобряваме шансовете ни за облекчаване на нашия проблем.

3. Използване на единични или множествени средства

Средствата за духовно изцеление дават повече полза, когато се използват заедно. Например прилагането на Светия пепел (Вибути), правенето на третмана със солена вода и песнопеене Името на Бог, ще даде по-добри резултати, отколкото предприемането на тези средства поотделно.

4. Наличие на вещества, използвани за духовно изцеление

Наличие на всички необходими и автентични вещества, необходими за лечение гарантира по-добри резултати. Например средството за духовно изцеление урина от крава (гомутра), използването на свежа урина от нехибридни крава ще даде по-добри резултати.

5. Сила на веществата, използвани като средство

Ефикасността на използваното средство за духовно изцеление , също се определя от чистотата и силата на веществата, използвани като средство за духовно изцеление. Например, ако Светият пепел се използва като средство за духовно изцеление, Светият пепел, получен чрез изгарянето на SSRF ароматна пръчка на олтара ще бъде по-силен от този, получен чрез изгаряне на други ароматни пръчици пред олтара.

6. Обхват на черно покритие (aваран) нa вещества, използвани като средство

Всички вещества, използвани като средства за духовно изцеление като Светия пепел, Светена вода и т.н. развиват покритие от Раджа-Тама, ако се съхраняват в среда с Раджа-Тама. В допълнение, духовете в помещението или духът, засягащ лицето може да създаде покритие от тяхната черна енергия върху тях. И в двата случая, ефикасността на веществата за духовно изцеление е много намалена. Следователно грижи трябва да се предприемат, за да се запазат веществата в сатвик среда като олтара, и далеч от Раджа-Тама влияния като да си в контакт с други засегнати лица и т.н. Също така е препоръчително да се предприемат мерки за пречистване на тези вещества, преди всяко използване в духовното изцеление. Това може да стане просто чрез молитва на Бога за пречистване или чрез поръсване на разредена урина от крава или Светена вода и т.н.

5. Духовен изцелител

1. Духовно ниво и сила на изцелителя

От съществено значение всички изцелители, практикуващи средства за духовно изцеление да имат минимално духовно ниво от 50%. На това ниво разтваряне на ума е започнало, а оттам и изцелителят започва да получава достъп до Универсална Енергия на волята (Ича-Шакти). Тъй като той има достъп до тази фина енергия, духовният му капацитет за изцеление е засилен до голяма степен.

От друга страна тези лечители под 50% духовно ниво, които в допълнение имат минимален капацитет за духовно изцеление също са изложени на риска да бъдат обладани от духове на по-високо ниво. Следователно тези, възползвали се от услугите им също са изложени на риск да бъдат засегнати или обладани от обладаващия субект.

При средство за духовно изцеление, като духане на Светия пепел, където неодушевен предмет като Светия пепел е използван, само 5% от ефективността на средствата за духовно изцеление се дължи на обекта, т.е. Светия пепелта в този пример. 95% от ефективността зависи от изцелителя, който духа Светия пепел.

2. Познание и разбиране на изцелението

Понякога изцелителите имат присъщи способности за духовно изцеление или те научават техники за духовно изцеление от родител или водач. Ако това не е подкрепено от солидни познания и разбиране на Духовната наука зад средствата за защита, в частност и духовното изцеление като цяло, тогава капацитета за духовно изцеление на изцелителя става до голяма степен ограничен.

3. Неосезаеми сензорни и моторни способности

Изцелителите с висока фина неосезаема способност са в състояние да диагностицират проблема, както и причиняващия фактор по-добре. (Виж Дълбочината на способността на възприемане на паранормална активност с нашето шесто чувство) Това помага основно чрез излагане на причинителния субектп, което го поставя в отбранителна позиция. То също така помага по-добре да се планира конкретно средство за духовно изцеление.

Изцелителите с по-висока моторна неосезаема способност са в състояние да поемат духове от по-висок ниво и успешно да ги надвият.

4. Благодатта на духовен водач

Средството за духовно изцеление, извършено от изцелител, който е придобил благодатта на Гуру или Светец дава по-бързи и по-пълни резултати от същото средство направено от изцелител със същия опит и духовно ниво, но без благодатта на Гуру или Светец. Това е така, защото изцелителя с благодатта на Гуру или Светец има подкрепата на божествена сила. Следователно неговите изцелителни сили са много по-усъвършенствани.

5. Обладане от дух на по-високо ниво може да подобри изцелението

Понякога изцелителят сам от себе си еобладан от дух на по-високо ниво като фин магьосник (мантрик). Това е най-вероятно да се случи, когато

  • духовното ниво на изцелтеля е по-малко от 50%
  • изцелителят се увлича по атрибути на славата, власт и пари
  • изцелителя функционира по свое, без надзора на Светец или Гуру
  • Изцелителят се опитва да изцели или прогони духове с по-висока якост от неговата духовна сила.

В такива случаи изцелителите могат да дават по-добри резултати, отколкото е собственият им капацитет. Това може да изглежда като предимство, но всъщност обладаващия дух депозира много черна енергия в засегнатото лице с прикритие на облекчаване на проблема.

6. Други фактори

1. Сатвикта на помещението

Средството за духовно изцеление направено в сатвик помещение дава по-бързи и по-добри резултати, тъй като не се губи енергия за преодоляване на Раджа-Тама в околната среда. Ето защо е препоръчително да се премахнат всички Раджа-Тама влияния в къщата и да се предприемат мерки за пречистване на къщата.

2. Животен стил на лицето

Сатвик човек извлича полза от средството за духовно изцеление много по-бързо, отколкото същото средство приложено на не-сатвик човек със същия проблем.