Нива на способността за възприемане на паранормални дейности с нашето шесто чувство

Доста често в интернет, ние откриваме снимки, които са уловили образи на духове. Тези снимки предоставят замъглен поглед в паранормалните дейности около нас. Истината е, че ние сме почти през цялото време повлияни от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), независимо дали сме наясно с това или не. В някои случаи, въздействието може да бъде доста драматично, като когато обладан човек се държи по насилствен начин, или чувства че е бил жертва на сексуално насилие през нощта от невидим субект. В други случаи, духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) създават проблеми в живота ни на един много фин начин, като например финансови или семейни проблеми.

Улавянето на паранормални дейности на филм, или способността на виждате замъглено лице на дух е само върхът на айсберга в разбирането на финиото измерение. Накратко, това е много повърхностно ниво на разбиране за дейността на духовете. Както нашето шесто чувство (способност за фино възприятие) се развива, ние започваме да разбираме и възприемаме тази дейност по-подробно, заедно с това защо се случват тези дейности.

Нека разгледаме различните постепенни, по-дълбоки нива на шестото чувство (фино възприятие или психическа способноста) по отношение на този паранормален свят на духове.

 • Ниво 1: На това ниво, ние сме в състояние да възприемаме с нашето шесто чувство, физическото въздействие на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) – това може да бъде под формата на разбиране на фините причини за специфични проблеми като семейна дисхармония, или драскотина на кожата, или на стената, без видима причина и т.н. което се дължи на духове. За целите на разбирането на относителната разлика между различните нива, нека разгледаме възможността на възприемане на това ниво като единица. Различните видове снимки на духове заснети на фотографски филм ще попадат между ниво 1 и 2.
 • Ниво 2: На това ниво, ние сме в състояние да възприемем повърхностни или физически подробности на фината форма на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и др.) Например, можем да видим в детайли как дух изглежда. В сравнение с ниво 1, относителното шесто чуство, което ще трябва за да се възприеме това, би било равносилно на 1000 единици.
 • Ниво 3: Тук ние сме в състояние да възприемаме детайлите на ума на един дух (демон, дявол, негативна енергия, и т.н.), т.е. на чувствата и емоциите на духа. Например, ние можем да възприемем, че духът гледа гневно на обладаното лице. Добавената способност на шестото чуство, която е необходима за възприемане на това, би била еквивалентна на 100 000 единици в сравнение с първото ниво.
 • Ниво 4: На още по-високо ниво, ние сме в състояние да възприемем детайлите на интелекта на духа (демон, дявол, негативна енергия и т.н.), като например, духът атакува човекът с определно неосезаемо оръжие. Тази способност на шестото чуство би била еквивалентна на 10 милиона единици в сравнение с първото ниво.
 • Ниво 5: Това ниво ни позволява да разберем причините на специфичното действие на дух. Тази способност е еквивалентна на 1 милиард единици.
 • Ниво 6: Това ниво ни позволява възприемане на по-висок дух или фин-магьосник (мантрик), които заповяда на духа от по-ниско ниво да атакува обладано лице и още фин магьосник, който заповяда на духа и който предоставя черна енергия, необходима за този процес на дистрес. Тази способност е равносилна на безкрайност. Само Бог или Той (на най-високо духовно ниво), който се е слял с Бог може да знае тези подробности.

Следващата диаграмата показва различните нива на възприятие, които човек може да има и относителната способност на шестото чуство, която ни трябва за възприемане.

 

1-BG_Depth-of-subtle-vision

От диаграмата по-горе можем да забележим, че съществуват много нива на възприятие на атаката от духове. За да бъдем в състояние да възприемем различните нива на причинните фактори, ние трябва експоненциално да увеличаваме способността на шестото чуство.

Някои тьрсачи, които вършат духовна практика под водачеството на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF), разполагат с подобно шесто чувство и могат да възприемат и да докладват следните подробности за духовете и техните дейности.

 

2-BG_subtle-vision-SSRF-seekers-ability

 

 1. Видът на дух (демон , дяволи , негативна енергия и т.н.) – дали робот/кукла – като обикновен дух и броят им (колко духове са въвлечени в тази конкретна атака).
 2. Неосезаем регион, на който атакуващите духове принадлежат.
 3. Количеството (в проценти) на черна енергия, използвана от дух (демон, дяволи, негативна енергия, и т.н.)
 4. Действителен конкретен акт на нападение/скръб.
 5. Цел на атаката.
 6. Механизмът на действие на атаката:
  1. Използване на петте Абсолютни Космическите Принципи (Панчататва) и тяхната пропорция в
  2. Използването на фината окултна наука, мантри и т.н.
  3. Използването на различните елементи на черна енергия като фини черепи, прешлени и т.н.
  4. Действителен акт на нападение и неговите характерните черти
 7. Дали са подпомагани от други духове в атакуване на обладаното лице.
 8. Физически и фини ефекти от фината атака.
 9. Намаление на черната енергия на духовете

Когато различни търсачи, които не се познават помежду си, се приканват да направят фино четене на дадено събитие, показанията им се еднородни във всички посочени по-горе различни променливи.

Само когато знаем подробности на атаката и атакуващият дух, може да планираме ефективни мерки срещу тях, като борба или бягство.