00-BG-Tulsi-Landing

1. Въведение в анализ на духовните ползи от Тулси или Светия Босилек

Тулси (Ocimum tenuiflorum) или Светия Базил се счита за най-святото растения. Растението се отглежда за религиозни и медицински цели, както и за есенциално масло. То е широко известно в цяла Южна Азия като лечебно растение и обикновено се използва в АюрведатаАюрведа е система от традиционната медицина, която се появява на Индийския субконтинент и е форма на алтернативната медицина.

Анализът е извършен отФондацията за изследване на духовната наука (SSRF), за да се види ефекта от растението Тулси върху околната среда. SSRF проведе допълнителен анализ, за да види дали има някаква промяна в ефекта на растението Тулси върху околната среда, в зависимост от това кой залива растението. Две Тулси растения са използвани в експеримента:

  • Тулси растение A: Това Тулси растение е заливано от среден човек
  • Тулси растение Б: Това Тулси растение е заливано от Негово Светейшество Д-р Атавле, Светец над 90% духовно ниво.

Духовното ниво на едно лице може да се установи само чрез посредничество на развито шесто чувство. Въпреки това, за да се проучи ефекта на растението Тулси върху околната среда, SSRF използва два биополарни машини изображения, а те са Резонансно Имагинарно Поле (RIF) и Поликонтрастна Интерферентна Фотография (PIP).

2. Обща информация за растението Тулси и Светците

Средното духовно ниво на човек, който не прави никаква духовна практика в сегашната епоха (Калиюга) е между 20 до 25%. Когато човек започва духовна практика и прави последователни усилия на дневна база, неговото духовно ниво постепенно се увеличава. Когато духовното ниво на човек достигне  70%,  се счита че лицето е достигнало Светтоста. Духовно ниво от 100% означава, че лицето е напълно слято с Божия принцип.

Духовното ниво на едно лице е и функция на съотношението от трите фини компоненти, от които се състои самото лице. Колкото по-висока е Сатва компонентата, която представлява духовна чистота в човек, толкова по-високо е духовното ниво на лицето. Поради високото ниво на присъствие на сатвикта в Светците, те имат положително въздействие всеки и всичко само с присъствието си. Тей кто Негово Светейшество Д-р Атавле е Светец от най-висш порядък, е наблюдавано, че много обекти използвани от Него показват видими промени, дължащи се на Божественото съзнание, излъчвано от Него. Прочетете повече за феномена на прогресивните промени в предметите поради положителна духовна енергия.

Чрез духовно изследване SSRF е установил, че растението Тулкси има най-високи нива на Сатва компонента сред растенията. През октомври 2013 г. са се появили Божествени частици в продължение на много дни на всеки лист от растението Тулси, което Негово Светейшество Д-р Атавле поливал всеки ден на Неговия балкон. Това се дължи на Божественото съзнание, на което растението било изложено, излъчвйки се от Неговото Светейшество д-р Атавле.

3. Анализ с помощта на биполарни машини изображения

Ако някой има над среднато шесто чуство способност, може лесно да възприема духовната естествена чистота на растението Тулси заливано от H.С. Д-р Атавле и положителните вибрации, което то излъчва. Някои биофидбек оборудвания като RFI (Резонантно Имагинарно Поле) и PIP (Поликонтрастна Интерферентна Фотография – тип оборудване за биополярно изобразяване) са в състояние да приемат вибрациите около даден обект и да ги показват в визуален формат. Това дава на всеки човек възможност да види визуално аурата или енергията на един обект и неговата околност.

3.1 RFI показания

Измерване на:

Отчетени резултати

Какво означава това

Околността преди поставяне на растението Тулси заливано от среден човек

121.2 MHz

Цветът на тази честота според RFI е оранжев, който показва наличието на Taмa преобладаващи вибрации или духовно нечисти вибрации. Тама финият компонент означава духовна нечистота и се отнася до духовно невежество и инерция.

Околността вкоято е поставено растението Тулси заливано от среден човек

121.2 MHz

Съответния цвят на RFI графиката е оранжево и означава налягане и негативност в околната среда.

Околността на растението Тулси заливано от Негово Светейшество Д-р Атавле

125.0 MHz

Цветът му е златист и показва по-високо ниво на положителни вибрации.

3.2 PIP показания

Използвайки PIP устройство за биополaрно изобразяване направихме три следващи четения:

  1. Околната среда, без растение Тулси
  2. Околната среда с растение Тулси, което е било заливано от среден човек
  3. Околната среда с растение Тулси, коетое било заливано от Негово Светейшество Д-р.Атавле

Нека сега разгледаме всеки от аурите, показвани от PIP устройството за биополaрно изобразяване.

3.2.1 Околна среда без растение Тулси

Това е изображението на аурата от околната среда, когато е била празна и не е било поставено Тулси растение. Както може да се види от снимката по-долу, доминиращите цветове са оранжеви и виолетови, които показват негативизъм. Зеленият цвят, който показва позитивност, е бил потиснат обратно поради оранжевия. Това е било основно показание на околната среда, преди поставянето на Тулси растение A.

01-BG-pip_no_tulsi

3.2.2 Oколна среда с растение Тулси, което е било заливано от среден човек – Тулси растение проба A

В следващата фаза на тестване, растението Тулси, което е било заливано от среден човек се въвежда в същата среда. Както се вижда от диаграмата по-долу, има значителна промяна в аурата за само 5 минути. Негативно свързаните цветовете са разсеяни и можем да видим цветове, които се считат за положителни, като например зелено и следи от светло синьо. Това показва, че Тулси растението има положително въздействие върху околната среда.

02-BG-pip_tulsi

Околната среда след заливане на Тулси растението от среден човек и преди поставяне на Тулсирастението заливано от Негово Светейшество д-р Атавле

03-BG-pip_pp_no_tulsi

3.2.3 Oколна среда с Тулси растение, което е билозаливаноот Неговото Светейшество Д-рАтавлеТулси растение проба Б

Накрая нормалното Тулси растение е отстранено и заменено от Тулси растение, което е билозаливано от Неговото Светейшество Д-р Атавле. Както може да видите от снимката на аурата показана по-долу, има значително увеличение на размера на светло синияцвят. Светло син, споредPIP устройството за био-поле се счита по-положителен в сравнение със зеления. Това показва, че растението Тулси заливаноот Неговоо Светейшество Д-рАтавле е било много по-положително, отколкото обикновеното Тулси растение.

04-BG-pip_pp_tulsi

3.2.4 Обобщение на заключенията и значение

В този експеримент, резултатите, получени с помощ на устройствата за записване на био-полетасамо подкрепят констатациите, получени чрез шесто чувство за духовната чистота на растението Тулси и огромната полза от присъствието на Светец. По-долу са основните изводи, установени от експеримента.

  • Растението Тулси е много положително и има положителен ефект върху околната среда в един кратък период от време.
  • Отглеждане на растение Тулси в един дом или градина ще има духовно изцелителен ефект върху околната среда, което от своя страна е от полза за жителите на помещенията.
  • Ако някой върши духовна практика, тогава с духовното израстване, околната среда се влияе положително.
  • Когато човек постига духовно ниво на Светец, тогавасамото негово или нейно  присъствие прави хората и предметите в околността да се влияят от духовната позитивност.

Горното сканиране и анализ е направен с помощта на г-н Сантош Джоши (Изследовател на Универзалната Енергия, Мумбай, Индия).

SSRF отправя призив към учени и експерти в областта, да се присъединят към нас в изучаване на различни необясними явления в Фондацията за изследване на духовната наукав Гоа, Индия