BG-sleeping-during-day

1. Въведение

Всеки от нас би искал да знае как да спи добре, така че когато станем да сме добре отпочинали. Сред многото фактори които участват в това как да спим добре, е времето в което отиваме да спим. Много хора имат навика на една бърза дрямка след завръщането си от офиса вечерно време. В тази статия ще обясним какво всъщност се случва в неосезаемото измерение, когато отиваме да спим в сумрак, така че да можем да направим проучено решение за това как да спим добре и кога да спим, за да постигнем това.

В самото начало ние трябва да разберем, че:

 • От духовна гледна точка, съня е в основата сьстояние най-тясно свързано с неосезаемия основен Taма компонент. Това означава, че по време на сън неосезаемия основен Тама компонент в нашето тяло получава изостряване.
 • Заедно с това, тъй като нашата духовна практика е най-ниска по време на сън, ние сме духовно най-уязвими когато спим. В резултат на това, когато спим сме по-податливи към духовно замърсяване от неосезамия основен Раджа-Тама и атаки от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)

2. Какво се случва когато спим?

Когато спим

 • Ходим от съзнателно състоянието към спящо състояние.
 • Поради това ефективността на вътрешните пространства в тялото, както и на клетките и кръвоносната система е силно намалена. Вътрешните пространства са пространствата между два органи в тялото.
 • Поради спящото състояние под-жизнените енергии в тялото (упа-прана) са изложени на движение. Това активира вътрешните отделителните газове и те започват да се движат в посока надолу.
 • Поради влиянието на този низходящ поток, изтощителни вибрации, предавани от регионите на Ада са привлечени към спящото лице.

Инерцията на неосезаемите основни Раджа Тама частици в атмосферата e по-висока по време на сумрак, в сравнение с другите части на деня. Негативните енергии от регионите на Ада (Патал) използват това движение на неосезаемите основни Раджа Тама частици, за по-лесно влизане в атмосферата. Поради влиянието на тази духовно замърсена атмосфера, неосезаемите основни Раджа Тама честоти са прехвърлени от физическото тяло на човека, в жизнено енергийно на тялото (пранадеха) за един много кратък период от време.

Благодарение на това, човека може да пострада от следния дистрес

 • кошмари
 • събуждаш се страяскащ
 • треперене на тялото
 • усещане подобно на токов удар
 • обладане от духове

Така на физическо ниво ние можем да се чувстваме отпочинали от тази дрямка през вечерта, но на по-дълбоко духовно ниво се излагаме на по-голям риск. Тъй като ние сме в неведение за тази наука, не си даваме сметка че сме били засегнати, нито можем да свържем някои от горните дистресове като влияние от негативна енергия.

3. В заключение

От духовна гледна точка, тъй като делът на неосезаемия основен Раджа-Тама компонент е висок привечер, най-добре е да не се отдаваме на активност като сън, който е предимно тамасик.