1-BG-Sleeping-late-LP

 

1. Въведение в лягане късно през нощта

Всеки от нас би искал да знае как да спи добре, за да можем да направим най-доброто когато се събудим. Един от най-важните параметри, участващи в това как да спим добре, е времето на лягане. Повечето от нас сме преживели, че не сме най-добре сутринта, когато отиваме да спим късно. Някои от нас са наясно за болните ефекти от лягането късно през нощта на физическо и психическо ниво. Все пак, или заради натиск на работа или купоните, все повече и повече хора отиват да спят късно през нощта. В тази статия ще разгледаме какво се случва в неосезаемото измерение, когато отиваме да спим късно през нощта. Това ще ни помогне да вземем проучено решение за това, как да спим добре от гледна точка на това кога трябва да отидем да спим през нощта.

2. Изследване базирано на Духовната наука за това как да спим добре – време за лягане  

Търсачи на SSRF с напреднало шесто чувство или екстрасензорно възприятие (ESP) изследваха на духовно ниво ефекта от времето на лягане като параметър за това как да спим добре. Божественото съзнание, което те са получили е проверено от H.С. Д-р Атавле.

3. Ефективността на нашата дейност след залеза на слънцето

От изгрев до залез, в атмосферата се движат положителни честоти  т.е. честоти по посока на часовниковата стрелка. След залеза на слънцето в атмосферата започват да се движат изтощителни честоти в обратна посока на часовниковата стрелка. Ето защо ние постепенно получаваме все по-малка полза от нашите действия. За да разберем това по-подробно, нека да разделим 12-те часа между залеза на слънцето до изгрева на четири блока от по 3 часа на ден. Диаграмата по-долу показва как след залеза на слънцето намалява ефективността на нашата дейност. (В този пример сме взели 18:00 часа, както време на залез и 06:00 часа като време на изгрев на слънцето.) 2-BG-Sleeping-late-quadrant

4. Нарастващото влияние на неосезаемите основни Раджа-Taмa компоненти през нощта

Времето след залеза на слънцето е период на по-висока активност на  неосезамата основна Раджа-Taмa. С напредването на нощта, този неосезаем основен Раджа-Taмa компонент продължава да се увеличава. Този компонент не е благоприятен за положителна дейност. Следователно, когато се опитваме да постигнем нещо по време на периода след залеза на слънцето, ние трябва да работим срещу течението на високия неосезаем основен Раджа-Taмa компонент. По този начин много от нашата енергия се губи само за преодоляване на негативното влияние на повишения неосезаем основен Раджа-Taмa компонент. В резултат на това, за да постигнем която и да било задача, в крайна сметка се налага да отделяме много повече енергия.

Флуктуацията на неосезаемите основни Сатва, Раджа и Taмa компоненти е с 5%. По време на ранните сутрешни часове, неосезамия основен Сатва компонент е най-висок. Когато слънцето върви нагоре, т.е. по време на деня, неосезамия основен Раджа компонент постепенно се покачва. След залезa на слънцето, неосезамия основен Тама компонент започва да расте и е най-висок около 12:00 ч. до 03:00 ч. Следователно ранните сутрешни часове са най-благоприятни за осъществяване на всяка положителна дейност. Това е така, защото засилената сатвикта в атмосферата увеличава нашия капацитет за работа и заради по-ниските неосезаеми основни Раджа и Taмa, съпротивлението на активноста е по-ниско.

5. Влиянието на духовете през нощта

Друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид, е влиянието на духовете (демони, дяволи, негативни енергии и др.). Благодарение на постоянното увеличаване на неосезаемия основен Тама компонент след залеза на слънцето, влиянието на духовете се увеличава по два начина.

  • Повишена способност да се впрегне черна или негативна енергия от околната среда
  • Повишена способност за използване на тази енергия, например за източване на хора от тяхната жизнена енергия и въвеждане на негативни мисли в съзнанието им.

Тяхното влияние се увеличава постепенно след сумрак и е в разгара след полунощ.  Периодът от 12.00 ч. до 3.00 ч. е период на максималното им влияние. Това е и периодът, когато ефектът от духовната практика е в своя минимум, както вече беше обяснено по-горе. Следователно ние сме по-уязвими по отношение на техните атаки.

6. В заключение

По този начин освен физическите и психологическите болни ефекти от лягането късно през ноща, това е вредно и на духовно ниво. Също така, когато отиваме да спим късно през нощта, ние неизменно завършваме в ставане късно сутринта. Както е обяснено по-горе, неосезаемия основен Сатва компонент е най-висок  в часовете точно преди изгрева и часовете непосредствено след него. Следователно, като не работим в ранните сутрешни часове губим ползата от засилената сатвикта по това време. По този начин от гледна точка на получаване на максимална стойност от времето което влагаме, e най-добре да не отиваме да спим късно през нощта.