Сесия на духовно изцеление с използването на SSRF ароматните пръчици

  • В това видеониепредставихмеразличнидуховниизцелителнимерки свързани с SSRFароматните пръчици прилагани на едно лице.
  •  Лицетов това видеоетърсач наБог, и върши умерена доинтензивнадуховна практика според шесттеосновни принципи на духовната практика
  • Тойеобладан отдухове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.).
  •  Ние можем да използваметезиизцелителнитехникинасебе си когатоизпадаме в дистрес поради духове, така че ще правим всичко по същия начин както духовния изцелител в това видео.