Проявено срещу непроявено демонично обладаване

1. Въведение в проява на демонично обладаване

Едно лице може да бъде напълно обладано от дух (демон, дявол, негативна енергия и т.н.), и все пак и лицето и хората около него може напълно да не бъдат напълно за това. Това се дължи на факта, че обладаващия дух не разкрива своето присъствие, тъй като му отговаря да запази обладаването неразкрито. Веднъж след като обладаването е разкрито, има възможност, че обладаното лице ще направи активни усилия да се отърве от обладаващия дух.

1.1 Определение на непроявено демонично обладаване

Когато казваме обладаващ дух е непроявен, имаме предвид, че духът не разкрива своето присъствие. Тук съзнанието на човек е на преден план, но това може да се манипулира и контролира от духа, когато той иска.

1.2 Определение на проявено демонично обладаване

Като казваме, че обладаващия дух е проявен, имаме предвид, че той е излязъл на повърхността и неговото съзнание е на преден план. Тук поведението на лицето може или не може да се променя. През това време съзнанието на човека се намира на задните седалки. Лицето осъзнава или не осъзнава какво се случва, но няма контрол върху двигателните си органи. В случаите, когато обладаването е било над живота на лицето, личността на духа е толкова слята с тази на лицето, че дори когато тя се проявява напълно, че ще изглежда така, сякаш съзнанието на човека е на преден план, т.е. тя е самия човек като не съществува забележима промяна в поведението.

Забележка: Тук сме използвали термина проявен и непроявен във връзка с духове, които обладават едно лице. Въпреки това думата прявен и непроявен също може да се използва с положителни енергии.

2. Причините зад проявата на демонично обладаване

2.1 Прояви на духове по собствено желание

Като общо правило духа (демон, дявол, негативна енергия и т.н.) никога не обича да се прояви, освен ако не е само от себе си. Духовете се проявяват по своя инициатива, когато:

 • Те са в комфортна среда, която е залегнала в Раджа-Тама. Раджа-Тама ситуации включват места, където хората се отдават на заговор срещу обществото във всякаква форма, алкохол, наркотици, тютюнопушене, безразборно сексуално поведение, слабо осветени места, Раджа-Тама музика и т.н. В такива места виждаме хора, които се държат доста по-различно от нормалното си поведение. Доста често това, което виждаме, тъй като хората пускат косата си надолу е в действителност съзнанието на духа, проявяван частично или напълно. В повечето случаи обладаното лице може да не има представа, че духът се проявява тъй като то е толкова слято с неговото съзнание. Понякога, когато духът се проявява на текива места, обладаното лице губи време, т.е. не е наясно с течение на времето, което също означава че губи съзнание, т.е. не е в съзнание за хода на събитията. Духът взема решения от тяхно име, докато те губят време. В такива случаи проявеното лице може да се озове в неблагоприятни ситуации, в които той няма представа как той попаднал там.
 • Много пъти духът се проявява за да сплаши, изплаши или да наруши семейния живот чрез предизвикване на боеве и т.н. Духове от по-високо ниво също се проявяват когато искат да се създадат унищожаване от по-широк мащаб чрез лицето, което те обладават.
 • Понякога те се проявяват умишлено за търсене на внимание, да заплашват или да нарушат функционирането на духовната практика на засегнатото лице или търсачите на Бога в околността – било чрез отвличане на вниманието или уплашванеи чрез проявяване, например в хода на сатсанг.

Когато те се проявяват по своя собствена воля, малко вероятно е, че проявата ще бъде забелязана, освен духът не иска тя да бъде забелязана.

2.2 Прояви на духове поради принуда да напуснат

Понякога, духовете, които обладават едно лице са принудени да се проявяват и се излагат. Причините за тези видове прояви включват:

 • Духът е победен от сатвик влиянието като в случай на духовно изцелителна сесия.
 • Духовната сила на духа е изчерпана.
 • Дошло е време за духа да напусне лицето поради завършване на сметки на взимане и даване между засегнатото лице и себе си.
 • Дошло е време за духа да бъдат унищожени.

2.2.1 Защо обладан човек се прявява когато е в контакт с по-високо сатвик влияние?

Когато духът обладаващ човек влиза в контакт с някого или нещо, което е сатвик като духовно еволюирал човек, светилище или Светена вода, той се чувства неудобно и в дистрес. Това е така, защото сатвик влиянието противоречащо на Раджа-Тама природата, изсмуква енергията му. Това може да се разбере като равносилно на ефекта на топлина върху лед. Ако духовната сила на сатвик влиянието е по-голяма от тази на духа, той ще бъде принуден да излезе на повърхността, в противен случай той може да бъде в състояние да го толерира без проявява.

Моля, вижте статията за фините основни компоненти на Сатва, Раджа и Тама.

Следователно духът (демон, дявол, негативна енергия и т.н.) избягва сатвик места и хора чрез:

 • слагайки мисли в лицето, което го обладават да стои далеч от всичко сатвик като сатсанг
 • излизане от тялото и околността, докато лицето е в сатвик околна среда или
 • криене в физическото, психическо или интелектуално тяло на лицето, чрез обвиване на себе си с дебело покритие от своята черна енергия, за отблъскане на сатвикта. Тук той отива в медитативно състояние, за да получи допълнителна духовна енергия.

Духът, който има голяма духовна сила много рядко се проявява, освен ако не отговаря на предназначението си, или е необходимо да се постигне целта си. Те могат да издържат на сатвик околна среда или стимули, без да излизат на открито.

2.3 Забележка за тревожния характер на проявление на демонично обладаване

Излизането на повърнина на дух е известно като пълно проявление. Тя може да изглежда доста страшно за зрителя, тей като поведението на обладаното лице се променя радикално (виж по-долу). Понякога лицето показва супер човешка сила. Наблюдавано е, че една обладана крехка жена, когато е напълно прявена може да

се наложи да трябват шест души, за да я удържат. Въпреки това пълното проявление е временно.

BG-Example-of-manifestation

Пълнoто проявление не е индикация за нивото на обладаването; това просто означава, че духът или субектът излиза на повърхността поради една от най-различните причини, споменати по-горе. Духовете (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) в почти всички случаи предпочитат да не излизат на повърхността. Причината е, че по време на проявата, те трябва да изразходват много от тяхната духовна енергия и другите хора осъзнават, че те обладават това лице. Засегнатата страна може да се занесе за духовно лечение или екзорсизъм. Така че от тази гледна точка, това е всъщност в наша полза, когато дух се проявява.

Забележка: Виж също – Защо има защитна рамка около снимката по-горе?

2.4 Най-опасният аспект от демоничното обладаване

Може да изглежда, че най-страшната част е гледането на някой с дух напълно проявен както е показано на снимката по-горе. Ние седим на ръба на седалките при гледане на филм като “Дяволът в Емили Роуз”. Но в действителност, в точката на пълно проявление по време на сесия на духовно изцеление, духът обикновено е най-слаб.

Истинската опасност е, когато духът контролира дадено лице чрез хитрост, а то не знае за обладаването. Духът прави лицето, което обладава да действа според волята си. Въпреки, че един човек е обладан, обикновено няма нищо драматично или девиантно в поведението на лицето.

Зависимостите са само един пример за скрито обладаване. Обществото мисли за пристрастяване към цигари или алкохол, като психологическа скръб, когато всъщност това е случай на обладаване. Понякога човек може да покаже сериозни отклонения в поведението пoради контролиращия дух. Духът може да направи човек да прави неща, които са напълно в противоречие с тяхната личност, например консервативна жена по природа започва да се държи по безразборен начин.

3. Видове проявления

Проявленията могат да се случат в различни форми, например

 • Бурни прояви: В такива прояви духът съзнателно поема и действа по насилствен начин, независимо от личността на лицето или на ситуацията. Понякога човек може да покаже супер човешка сила. Виждали сме случаи, когато за хора, които са доста крехки, има нужда от много хора, за да ги въздържат.

Вижте видеото на прояви на насилие, причинени поради демонично обладаване

 • Нехарактерно поведение: Понякога поведението на обладаното лице, когато е проявено, очевидно е нормално, но това е нехарактерно за това лице или за тази ситуация. Един пример за този вид проява е, когато някои търсачи, които са обладани и са станали проявени след направено духовно изцеление на тях в главния ермитаж (ашрам) на SSRF, са започнали да играят като в дискотека, когато са чули някоя популярна музикална мелодия. Обикновено, да танцуват по този начин в ашрама с много висши търсачи би било най-нехарактерно за тях.
 • Говорене на странен език или безсмислици: Някои обладани лица, когато се прояват, редовно говорят на определен език, който е извънземен, или говорят глупости, но определен тип специфични за тях, всеки път, когато те започват да се проявяват.

Вижте видеото на говорене на странен език, причинен поради демонично обладаване

 • Спокойно проявление: В повечето случаи обладаването не може да се разбере, че духът е проявен. Спокойното проявление е доста скрито, и лицето, което седи до вас може да е напълно проявно, но вие не бихте имали представа, освен ако не сте с напреднало шесто чувство съчетано с познания за възможността за такова явление.

Вижте видео на спокойно проявление причинено поради демонично обладаване

 • Необичайна проява на талант: Духът може да се прояви и да показва различни видове таланти като умения в музиката, танц, говорене на чужд език и т.н., на които обладаното лице не е способно. В действителност някои от прочутите артисти са примери за такoва обладане от духове, които искат да изпълнят желанието им за слава и т.н. чрез тези творци. Те правят това, като увеличават основния талант, който артистите са имали. По този начин, обладаващия дух, чието съзнание е толкова слято с това на артиста, изпълнява желанието си за слава, и т.н.
 • Свръхестествени сили: Духовете могат да се прояват чрез медиуми без психически те да са наясно с това и да дават насоки на хората за бъдещето. Може да изглежда, че способността на медиума се е увеличила, където то всъщност се дължи на на дух от по-високо ниво. Лицето, идващо за насоки от медиумът няма да имат представа, че той всъщност говори на дух. Указанието, дадено от духа обикновено се оказва право. Духът прави това да привлече неподозиращи хора в началото, но по-късно използва медиума, за да отведе хората в заблуда.
 • Разни: Някои обладани лица, когато се прояват, показват изкривени движения като в крайна болка или агония, докато други показваш гърчещи движения като змия.

Вижте видеото на изкривени движения, причинени поради демонично обладаване

4. Бележка за медицинските специалисти в областта на психичното здраве

Поради непознаване на духовните коренни причини за тези прояви, налице е необходимост от духовни мерки за тяхното лечение. Поради липсата на научно тествана, развита и установена система за духовна диагностика и лечение, повечето случаи на такива прояви подхождат към медицинските професионалисти в областта на психичното здраве за помощ. Медицинските професионалисти в областта на психичното здраве традиционно са склонни да разглеждат тези прояви на демонични обладавания като чисто психологически феномен. Те го етикетират като хистерия и други дисоциативни състояния, психоза, и т.н. Това е главно защото те не взимат под внимание духовното измерение, когато обмислят коренните причините или управлението на тези явления. Екипът на психиатрите в нашата група от лекари са изучавали хиляди от тези прояви в последните 7 години. Те казват, че това не са психологически феномени, защото:

 • Няма специфичен психологически стресор, който причинява тези прояви
 • Проявите са излекувани чрез духовни средства за защита

Въпреки това, използването на духовните средства за защита може да отнеме известно време, за да излекуват проявите в зависимост от относителната сила на обладаващия дух и приложените духовни изцелитени средства. Тук средствата задуховно изцеление включват духовна практика от лицето, чрез което духът се проявява. В такива случаи проявяващото се лице може да се нуждае от спешна медицинска интервенция, като лекарства за спиране поне на физическите прояви, особено ако е насилно или вредни на себе си или другите. Те могат също така да се нуждаят от прилагане на физически ограничители, така че да не повредят себе си или хората около тях.

Някой може да си помисли, как така наречените “прояви на духове” са излекувани от наркотици?

Тей като духовен проблем засяга човек на физическо или психологическо ниво, както е видно от проявлението, лечението трябва да бъде насочено към това съответно ниво, но ограничаването на “лечението” само за физическо и психологическо измерение не “лекува” коренната причина, то само потиска симптомите, до известна степен за момента. Това е напълно очевидно от ниските равнища излекувани от психични заболявания.

Последната дума е все още рано да се каже за всичките така наречени “психологически” разстройства. Психологическите науки са все още в еволюционен етап, и е препоръчително да се поддържа отворен ум.