Определение на демонично обладаване и да се бъде засегнат от дух

1. Определение на “засегнат от духове

Да се бъде засегнат от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) означава физическо, психическо, интелектуално или духовно (или комбинация от тях) функциониране на дадено лице да бъде засегнато или изцяло променено от духове чрез използването на тяхната черна енергия. Няма пряк контрол от духовете над ума и интелекта на засегнатото лице. Духът не е успял да се слее със съзнанието на човека във никаква форма.

  • Духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) с тяхната черна енергия може или да стимулират или да помрачават способностите на засегнатото лице.
  • Чрез тази черна енергия, те могат да повлияят на лицето, по много начини, като например предизвикане на кожен обрив, негативното мислене или замъгляване на интелекта му, които не могат да бъдат приписани на някоя друга известна причина. В известен смисъл това е косвен контрол над личността. Например, поради обрив на кожата, лицето може да не бъде в състояние да отиде на танци, на които с нетърпение очаква с да присъства. По този начин, духът прави засегнатото лице да изпитва нещастие, като не му позволява да се отдаде на желаната му активност.
  • Повлияване на човек с черна енергия може да бъде разбрано като нещо подобно на ефекта на отровен газ присъстващ в залата. Това може да повлияе на лицето на различни нива. Въпреки това духът засяга този аспект на лицето, което е най-подпомагащ за постигането на своята цел, без значение дали тя ще бъде безпокоене на този човек, изпълняване на собственото си желание, предотвратяване на духовната практика, и т.н. Ние трябва да разберем, че черната енергия на духа е по-смъртоносна от смъртоносното на всеки отровен газ по отношение на точността, интензивността, дълбочината и продължителността на неговото действие.

2. Определение на демонично обладаване

Демонично обладаване е, когато един дух контролира ума (емоции или мисли) и интелекта (вземане на способността на решения) на лице, чрез сливане със съзнанието на човека. В резултат на това те също контролират действията на лицето.

  • Дейностите на обладаното лице са контролирани изцяло или частично от обладаващ дух.
  • Духовете, обладаващи едно лице може да се намират вътре в тялото на засегнатото лице или го контролират отвън.
  • След обладаването, дали духът е вътре или вън, не прави разлика в интензитета на обладаването.
  • Дори и в случай на обладаване, черната енергията на духа участва, тъй като е неразделна част от духа, точно както Божественото съзнание (Чайтаня) е неразделна част от Светците. Все пак разликата е, че тук духът участва активно първоначално за контролиране на ума и интелекта като средство да навреди на лицето.
  • В почти всички случаи, обладаното лицет не знае, че те го обладават, докато то се проявява по драматичен начин, както е показано във филма “Дяволът в Емили Роуз”.