Прегръщане на хора - Духовни ефекти

1. Въведение

Навсякъде по света прегръщането се признава като обща форма на поздрав. В зависимост от културата, контекста и отношенията, една прегръдка може да посочва фамилиарност, любов, обич или приятелство. Едно лице може да бъде прегърнато от друго като индикация за подкрепа, утеха и успокоение. В някои култури, и за някои хора, особено между непознати, една прегръдка може да не е норма, и може да се счита за посегателство върху личното пространство. Има провеждано задълбочени изследвания и публикувана литература на психологическите ползи от прегъртката. Въпреки че повечето хора имат вродена физическа и емоционална нужда од докосване и прегърщане, особено от техните близки, има много малко разбиране за неговите духовни последствия. В тази статия ще споделим нашите открития, придобити чрез духовно изследване на прегръщането на друго лице.

2. Основна информация

В самото начало, ние ви препоръчваме да се запознаете с нашата статия – духовна перспектива за поздрав. Тя осигурява основна ключова информация, за да се разбере тази статия. В статията се обяснява как ние сме по-склонни към размяна на фините енергии, когато поздрава включва аспекта на докосване. Чрез духовно изследване открихме, че повечето хора са засегнати до известна степен от негативните енергии. В резултат на това е много вероятно, че обменът на фините енергии между двама души, които се докосват или прегръщат е духовно вреден. Повечето от нас не могат да възприемат този вреден ефект, тъй като не разполагат с способността шесто чувство за да го направят.

3. Бележка на поздравления които включват докосване

Когато поздрава включва аспект на допир, следните неща могат да се имат на ум. Използването на допир подобрява прехвърлянето на духовните или фините енергии до 100%, в ​​сравнение с поздрав, който не включва докосване. (Гледането в очите на другите също може да иницира прехвърляне на фините енергии, в зависимост от вида на негативни енергии, които участват.)

Вид на контакт Лесен за прехвърляне на енергия Пример за поздрав
Кожа на кожа По-лесен трансфер на енергия Ръкостискане, прегръдка
Кожа на уста По-голям за пренос на енергия, отколкото кожа на кожа Целуване на ръка или по бузата
Уста в уста Най-голям енергиен трансфер Целувка уста в уста

Вижте статията “Духовна перспектива на целувка“.

4. Духовно проучване на прегръщане друго лице

4.1 Различни сценарии в случай на прегръщане

В следващата таблица са посочени различните сценарии, който можем да срещнем в ежедневието, вероятността това да се случи, както и възможните отражения.

Видове сценарии относящи се на прегръщане Вероятността това да се случи в ежедневния живот Най-вероятен резултат
Обладан човек прегръща друг обладан човек1 Ниска до средна Изключително Негативен: Когато обладаните от негативни енергии се прегръщат увеличават черната енергия още повече. На фино ниво, околната среда е същo засегната.

Духовния дистрес и на двете души се увеличава и силата на негативните енергийни центрове в Анхата чакрата се увеличава.

Обладан човек прегръща обикновен човек, който се влияе от негативните енергии Средна Изключително Негативен: Негативните енергии в обладания човек може много лесно да заразят другия човек които е прегрънат.

Възможността за духовен дистрес на обикновения човек се увеличава, възможността за физически и психически дистрес също се увеличава.

Обърнете се към чертежа чрез неосезаемо знание в раздел 4.2

Обикновен човек, засегнат от негативни енергии прегръща друг обикновен човек, засегнат от негативни енергии2 Висока Предимно негативен: Въпреки че няма действителен обмен на негативна енергия, взаимодействието обикновено е вредно, което увеличава негативните вибрации поради:

 • Смесване на черни енергийни покрития
 • Сблъсък на психични обвивки
Прегръщане на духовно позитивен човек, който е над 60% духовно ниво и върши редовна духовна практика. Редка към Ниска Ще има положителен изцелителен ефект на лицето, което прегръща лицето над 60% духовно ниво.
Прегръщане или докосване от Светец Редка Ще има положителен изцелителен ефект върху лицето което прегръща Светец. Един пример за това е Нейното Светейшество Мата Амританандамаи Деви, също любящо известна като “Амма” или “прегръщащ Светец”. Когато хората са били прегръщани от Амма, те са имали положителни духовни преживявания.

Бележки под линия:

 1. Приблизително 30% от населението в света е обладано от негативни енергии, а останалите 70% са засегнати. Прочетете повече
 2. Почти всички хора са засегнати от негативните енергии до известна степен, което създава черно покритие около тях. Ефектът от негативните енергии на хората става минимален, след като се достигне 60% духовно ниво.

4.2 Чертеж чрез неосезаемо знание за прегръщане на обикновен човек от обладан човек

Следният чертеж чрез неосезаемо знание, който показва духовният ефект от прегръдка, е изготвен от Г-жа Йоя Вале, член на духовния изследователски екип в SSRF. Използвайки напреднало шесто чувство за визия, Йoя ни дава поглед в взаимодействието на фините енергии, когато една жена, която е обладана прегръща човек, който е леко засегнат от негативните енергии.

Прегръщане на хора - Духовни ефекти

Обърнете се към статията – Какво са чертежи чрез неосезаемо знание.

Таблицата по-долу дава подробности, които стоят зад всяка една от точките в чертежа по-горе чрез неосезаемо знание. Вижте статията за чакрите, за да придобиете по-добро разбиране на таблицата по-долу.

Сериен номер Обяснение
1 Създаване и активиране на пръстен от изтощителна енергия на сърдечната чакра (Анхата чакра)
1A Излъчване на черни частици от изтощителна мъглива черна енергия чрез сърдечната чакра
2 Създаване и активиране на дебело черно покритие около тялото
2A Създаване и активиране на пръстен от изтощителна енергия в чакрата на средата на челото (Адня чакра)
Емисии на пръстен от изтощителна енергия от чакрата на средата на челото
Създаване на пръстен от изтощителна енергия в сърдечната чакра
Излъчване на мъгливи вълни от изтощителна енергия чрез сърдечната чакра
Пълно всеобхватно покритие на сърдечната чакра от пръстен на изтощителна енергия
Създаване на мъгливо енергийно черно покритие около главата
Разпространение на мъглив поток от изтощителна енергия около лицето на кръгов начин
Увеличаване на покритието от черна енергия около тялото
Създаване на пръстен от черна енергия в сърдечната чакра
3 Илюзорни (маяви) вълни обкръжаващи хората, давайки им фалшиво чувство да се чувстват добре
4 Създаване и активиране на пръстен от съблазнителна (Мохини) енергия
4A Създаване на пръстен от съблазнителна енергия в сърдечната чакра
Създаване на пръстен от съблазнителна енергия около двете лица,  давайки им фалшиво чувство за атракция

Както можете да видите от горното обяснение, прегръщането на човек, който е обладан от негативни енергии е изключително пагубно за нас.

4.3 Допълнителни точки на духовните последици от прегръдката

 • Когато двама души се прегръщат, неосезаемо триене настъпва когато техните умствени обвивки се пресичат/сблъскват. Това по принцип създава изтощителни вибрации, които могат да бъдат  предимство за негативните енергии  да повлияят на хората, участващи в една прегръдка . Вижте статията ” От какво сме съставени?
 • Дори ако две лица, практикуващи Духовност, и са минимално засегнати от някоя черна енергия, изтощителни вибрации могат да бъдат генерирани. Например, два търсачи на различни пътища към Бога, един по Пътя на Знанието, а другият по Пътя на Посвещението, имат отделни видове вибрации. Когато тези различни вибрации влизат в контакт един с друг, те могат да доведат до изтощителни вибрации.
 • Прегръщане на човек който тъгува е най-вероятно да бъде духовно пагубно, тей като мъката на човек привлича негативни енергии.
 • Прегръщане на психично болни пациенти ще има най-голям неблагоприятен духовен ефект за лицето което прегърща. При психично болни пациенти има висока вероятност да бъдат засегнати или обладани от негативни енергии.

4.4 Прегръщане на деца

Прегръщане на хора - Духовни ефекти

Като се има предвид информацията по-горе, получена чрез духовно изследване за ефекта от една прегръдка, тогава каква е перспективата в случая с деца? Да бъдат прегърнати и докоснати от техните родители е важно за емоционалното благосъстояние и развитие на децата. Малките деца също естествено прегръщат техните родители, когато се чувстват застрашени от непознат човек или ситуация.

За съжаление, децата и техните родители са също толкова податливи на негативни енергийни обмени, когато те влязат в контакт един с друг. Детето, което е обладано може да се отрази на родителя и обратно. Следователно, духовни предпазни мерки, както е упоменато в точка 5.2 следва да бъдат въведени.

5. Усилията за свеждане до минимум на всички вредни духовни ефекти на една прегръдка

5.1 Пречки в предприемане на духовни мерки на практика

С цел да се включат мерки за преодоляване на негативния ефект от една прегръдка или докосване като форма на поздрав е важно да се вземе на сериозно информацията по-горе. Въпреки това, тази информация може да бъде сериозно възпрепятствана от мисълта: “Аз прегърщах хора през целия си живот и нищо нередно не се е случило, така че тази информация не може да бъде вярна, или трябва да бъде преувеличена.” Този начин на мислене ще подкопае всички усилия да се предпазите от всякакви вредни духовни последствия от прегръдката. За това е разумно да се имат следните точки на ум:

 • По-голямата част от хората имат минимално шесто чувство способност и са обвити с покритие от черна енергия,  в по-голяма или по-малка степен. Това ги прави да не бъдат на ясно или нечувствителни към обмена на фините енергии.
 • Следователно, за хора, които не могат да възприемат неосезаемия аспект, споренето за това е толкова безсмислено като когато пациент спори с лекар, че не съществуват никакви вируси. Това произтича от факта, че средният човек не разполага с способност шесто чувство и съответно е зле оборудван да възприема фините енергии.
 • Прегръдката психологически ни дава чувство на благоденствие и щастие, обаче, не можем да получим Блаженство (Ананд) от нея.
 • Обикновеният човек е настроен само да възприема психологическите ползи от прегръдката, която осигурява определено ниво на щастие. Тъй като те не могат да възприемат фините вибрации, чувството на щастие надхвърля всяка способност за възприемане на неосезаемия обмен на енергии колкото и негативен да бьде той.
 • Необходимостта за докосване е психологическо изискване, а не духовно изискване на въплътената Душа.

5.2 Средства за преодоляване на всяко вредно въздействие на една прегръдка

Прегръщане на близките ни е нещо, което може да не бъдем в състояние да го избегнем и може да не искаме да го избегнем, въпреки, че сме наясно с духовното изследване по-горе. SSRF препоръчва следното, за да се сведе до минимум духовния риск от прегръдката:

 • Ограничаване на прегръщането само до тези, които наистина трябва да ги прегърнем.
 • Не се въвличайте в прегръщане на всеки и всичко като психологическо средство за защита, тъй като няма да знаете дали лицето, което прегръщате е наистина обладано от негативни енергии.
 • Редовна духовна практика помага да се осигури защитна обвивка около нас, което ни прави устойчиви на негативните духовни въздействия в околната среда. Непрекъснато песнопеене на Името на Бога е лесна духовна практика, която ни предпазва на духовно ниво, когато вършим ежедневните ни дейности и се свързваме с хора в различни духовни състояния.
 • Молитвата е ползотворна за защита от негативните енергии, които засягат хората, които поздравяваме. Тя също така помага за предотвратяване на обмена на енергия между негативните енергии, засягащи и двата човека.