Как да се поздравяваме - целуване | Духовна перспектива

1. Въведение

В зависимост от културата и контекста, една целувка може да изрази различни настроения, включително любов, страст, привързаност, уважение, поздрав, приятелство, късмет, и много други. Също така в зависимост от културата, отношенията и контекста, едно лице може да целуне друго върху устните, бузата, главата, ръката и всеки от тези жестове може да носи различна социална значимост. В днешния свят, особено в западната култура, целувка по бузата е признато като обща форма на поздрав.

В тази част от нашата серия на духовно изследване нa поздрави, разглеждаме последиците от целувката от духовна перспектива.

2. Основна информация за поздравления

В самото начало ви препоръчваме да се запознаете с нашата статия “Духовна перспектива на поздрав“. Тя осигурява необходимата информация за да разберете тази статия. В статията се обяснява как сме по-склонни към размяна на фините енергии, когато поздравa включва докосване. Чрез духовно изследване открихме, че повечето хора са засегнати до известна степен от негативните енергии. В резултат на това е много вероятно, че обменът на фините енергии между двама души които се докосват или прегръщат е духовно пагубен. Повечето от нас не могат да възприемат този вреден ефект, тъй като не разполагат с способността шесто чувство за да го направят.

3. Бележки за поздравления които включват докосване

Когато поздравa включва докосване, следните неща могат да се имат предвид. Използването на допир подобрява прехвърлянето на духовните или фините енергии до 100%, в ​​сравнение с поздрав, който не включва докосване. (Гледане в очите на другите също може да инициира прехвърляне на фини енергии, в зависимост от вида на негативни енергии, които участват.)

Вид на контакт между двама души които се поздравяват помежду си Леснота за прехвьрляне на енергия между хората които се поздравяват помежду си Пример за поздрав
Кожа на кожа Лесно прехвърляне на енергия Ръкостискане, прегръдка
Кожа на уста Повече прехвьрляне на енергия, отколкото кожа на кожа Целуване на ръка или по бузата
Уста в уста Най-голямо прехвьрляне на енергия Целувaне уста в уста

4. Духовно изследване на целуване

Както е посочено в таблицата по-горе, целуването уста в уста провокира най-лесно и най-голямо прехвърляне на фините енергии. Негативните енергии обикновено влизат в лицето през един от отворите, като устата, носа, ушите и т.н. В действителност, приемът на храна е един от най-лесните начини, по които негативните енергии засягат човекa.

От духовна перспектива, устата се счита за нечиста празнина. Има две причини за това:

 • Един от тях е поради преобладаването на Абсолютен Космически Вода Принцип (Апататва) в устата. Едно от качествата на Абсолютния Космически Вода Принцип е, че той разполага с капацитет да запази негативнаа енергия, а също и положителна енергия. (Повечето хора не извършват редовна духовна практика и са по-привлечени от светските неща. Привличане към светските неща, без никаква духовна насоченост генерира и привлича негативни вибрации към лицето. Това прави хората по-податливи към засягане от негативни енергии.) Устата е един такъв отвор, където негативните енергии могат да се натрупват, което се дължи най-вече на преобладаването на Абсолютния Космически Вода Принцип. В резултат на това, когато устата на човек влезе в контакт с кожата или устата на друг човек, незбежно се случва обмен на негативна енергия.
 • Друга причина защо устата се счита за нечиста празнина, е поради това че устата е проводник на респираторната и храносмилателната система. Поради това, влизането и изпускането на негативните енергии от тези системи на тялото, всичко минава през устата. Когато е в транзитно преминаване от един човек на друг, негативната енергия от тези системи, се натрупва в устата, преди да бъде предадена.

Целуването на друг човек уста в уста, за разлика от докосването на друго лице чрез ръкостискане, генерира много по-дълбоко ниво на сексуална интимност. Това обикновено се позовава на емоционалната реакция към другото лице, което от своя страна може потенциално да дестабилизира ума. Всяка дестабилизация на ума може да бъде използвана от негативните енергии, тъй като те имат способността да преувеличават нечии емоции и да го направат още по-емоционален на пагубен начин.

Чертежът чрез неосезаемо знание по-долу показва обмена на фините енергии, когато един човек целува друг по бузата. В този конкретен случай, един от хората, които участват е обладан, докато другият е засегнат от негативните енергии. Според духовното изследване, предприето от SSRF, приблизително 30% от населението на света е обладано от негативни енергии. В почти всички случаи, обладанн човек не се съобразява с факта, че той или тя са контролирани от негативни енергии.

Как да се поздравяваме - целуване | Духовна перспектива

Този чертеж чрез неосезаемо знание е изготвен от г-жа Йоя Вале чрез напреднало шесто чувство за визия. Той е бил проверен и заверен от H.С. Д-р Атавле. Когато е бил проверен чрез напреднало шесто чувство, чертежа чрез неосезаемо знание че е  бил 80% точен.

Таблицата по-долу дава подробности, които стоят зад всеки един от аспектите в чертежа по-горе чрез неосезаемо знание. Вижте статията за чакрите, за да придобиете по-добро разбиране на таблицата по-долу.

Сериен номер Обяснение
1 Тей като дамата е обладана, има гъста черна покривка от негативна енергия около тялото си. Въпреки това, целуваното лице не може да възприемe негативните вибрации поради липса на шесто чувство способност.
1A Налице е създаване и активиране на пръстен от негативна енергия в сърдечната чакра (Анхата чакра)
Поток от плътна негативна енергия от сърдечната чакра на дамата се абсорбира през сърдечната чакра на просечния човек.
Това от своя страна създава плътен пръстен от негативна енергия в сърдечната чакра на просечния човек.
Частици от негативна енергия са били наблюдавани да произтичат от устата на дамата през лицето, чиято буза тя е целунала.
Всичко това води до създаването на покритие от негативна енергия около тялото на просечния човек.
Кръгъл пръстен от негативна енергия се създава около ума на дамата.
2 Гъсто черно покритие от негативна енергия избухва навън и се излъчва в околната среда.
2A Има вълни от черна енергия излъчвани от дамата, която е обладана от негативните енергии.
Покритие от черна енергия се създава около тялото на просечния човек.
Облак от черна енергия поглъща съзнанието на обикновения човек.
3 Създаване и активиране на пръстен от съблазнителна (мохини) енергия около съзнанието на обладания човек. Това прави жената да изглежда по-привлекателнa, отколкото наистина е.
4 Има емисии и разширяване на пръстен от илюзорна (маяви) енергия, която поглъща двамата. Илюзорната енергия е създадена от негативните енергии, за да направат нещата да изглеждат това което не са. Така че, въпреки че целуването на обладан човек е духовно вреден за човека, той се чувства добре, след целувката от дамата.

Актът на целуване друг човек обикновено увеличава негативните вибрации, което привлича негативните енергии в околната среда. От всички поздравления, целувката е всъщност тази, която е най-вероятно да доведе до Taмa преобладаващи вибрации. Негативният ефект от целуването на човек, който е обладан, може да бъде в продължение на много дни, в резултат поражда депресия, негативни мисли, твърде много мисли и т.н. Засегнатото лице, поради липсата на разбиране на духовнaта сфера, няма да разбере, че това е поради невъзможност да възприема духовното измерение.

Има изключения от това правило:

 • В зависимост от вида на любов: Някои положителни вибрации могат да бъдат генерирани в акт на целуване на членовете на семейството, когато съпруг и майка целуват детето си. Положителноста ще зависи от вида на любовта показвана в акта, независимо дали това е любов без очакване (прити), като противоположно на любовта с очакване. Именно поради тази причина, когато една майка целува детето си, положителни вибрации е най-вероятно да бъдат генерирани в резултат на нейната любов и добра воля за детето. Обратно, ако майката има неестествени отношения с детето, тогава то няма да има същия положителен ефект.
 • В зависимост от духовното ниво: В допълнение към горния пример, ако човек, който е обладан целува някой, който е отвъд 60% духовно ниво, тогава ще има изцечителен ефект върху обладаното лице. Това е така, защото хората отвъд 60% духовно ниво изльчват положителни Сатва доминиращи вибрации, които имат духовен изцелителен ефект.

Ако целуваме хора, които са наши приятели и познати с добра воля, тогава добрата воля едва ли се брои, като целувката е по принцип заместваща редовното ръкостискане. В такива ситуации, чувствата са твърде повърхностни за да генерират някакви положителни вибрации и техния резултат е най-вероятно да бъде негативни вибрации.

5. Избягване на духовно болни ефекти от целуването

Целта на тази статия е да ни накара да осъзнаем духовните последствия от нашите ежедневни дейности, а не да ни накара да се страхуваме. Като имаме знание за нещо, което ни засяга неблагоприятно, ни дава възможност да предприемем коригиращи мерки.

Следните точки могат да се имат в предвид:

 • Най-безопасният духовен вариант е да се избегне да се поздравяват хората с целувка или всякаква форма на допир и вместо това да ги поздравяваме с намаскар.
 • Ако човек не може да избегне да целува някой, тогава има няколко неща, които могат  да се направят:
  • Непрекъснато песнопеене на Името на Бога генерира неосезаема защитна обвивка и минимизира ефекта от негативните енергийни атаки.
  • Казване на молитва за защита също така помага при повторно налагане на неосезаема защитна обвивка.
  • Казване на молитва за да се предотврати обменът на черни енергии между негативните енергии, които засягат тези, които участват.